Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào

  • Tên khác: Yêu Nữ Na Lý Đào
  • Tác giả:
  • Tình trạng: Đang ra
  • Thể loại: Tiên Hiệp
  • Mới nhất: Chương 635: Tàn Thứ Bản Thiên Vị (5 giờ trước)
Lý Hiên xuyên qua sau khi, là ôm vui vẻ tâm tình, trở thành Thành Ý bá phủ con thứ, cùng với một cái quang vinh Lục Đạo Phục Ma nhân. Nhưng hắn con ông cháu cha cuộc đời mới bất quá mười ngày, thì có bạo lực nữ thủ trưởng, siêu hung nữ quỷ, ác độc yêu nữ lũ lượt kéo đến.
Đặt mình trong vòng xoáy bên trong Lý Hiên biểu thị hắn không có chút nào hoảng, mấy năm sau khi, hắn đứng ở Trường giang bên trên, một đao vung vẩy, thoáng chốc đóng băng ngàn dặm núi sông.
Yêu nữ trốn chỗ nào, ăn ta một kiếm!
( đọc cái giới thiệu truyện là đủ biết lão Khai Hoang bệnh cũ bộc phát, muốn tạo gây cấn để hút độc giả, bộ trước 1 vợ, trước nữa ế, trước nữa chung thủy một vợ, coi bộ ít gái ít người coi, lần này mở hậu cung đây.......)
Hệ thống:
(Mười hai trọng lâu) (mở 4 cửa) Nhất trọng lâu Nhị trọng lâu (Khí môn) Tam trọng lâu - Trúc Cơ cảnh Tứ trọng lâu - Linh Đan cảnh (thứ hai môn - Đan môn) Ngũ trọng lâu Lục trọng lâu Thất trọng lâu - Nguyên Thần cảnh (thứ ba môn - Địa môn) Bát trọng lâu Cửu trọng lâu Thập trọng lâu Thập nhất trọng lâu Thập nhị trọng lâu - Dương Thần cảnh (Đăng Tiên cảnh)
Thiên Vị ..............
Võ đạo võ cảnh: 'Vận', 'Thế', 'Ý', 'Phách', 'Hồn', 'Thần'
Nguyên thai (Kim thân): hạ, trung, thượng, cực, thánh, thần

Danh sách chương

Bình luận