Xạ Điêu Chi Giang Hồ

  • Thể loại: Kiếm Hiệp
  • Mới nhất: Chương 194: Quỷ kiếm (13 phút trước)
Ở đâu có người ở đó có giang hồ.
Có giang hồ địa phương thì có truyền thuyết.
Có truyền thuyết địa phương thì có cố sự.
Đây là một dạy dỗ la lỵ hoặc bị la lỵ dạy dỗ cố sự.
Đây là một đẩy ngã nữ vương hoặc bị nữ vương đẩy ngã cố sự.
Chúng ta tại giang hồ góc, tại thời gian cuối cùng, tan vỡ giang hồ năm tháng.
(bổn trạm trịnh trọng nhắc nhở: Câu chuyện này thuần túy hư cấu, như có tương đồng, thuần túy trùng hợp, không nên bắt chước. )

Danh sách chương

Bình luận