Vĩnh Hằng Thánh Vương

  • Thể loại: Tiên Hiệp
  • Mới nhất: Chương 3126: Họa đất là uyên (21 giờ trước)
Trời ghét chi tài, gọi là thiên tài. Thiên tài bên trong long phượng người, có thể phong yêu nghiệt.
Linh căn không trọn vẹn nhân tộc thiếu niên, đến nữ tử thần bí truyền thụ một bộ vô thượng yêu điển, đạp vào con đường tu hành.
Từ đó, một đời yêu nghiệt quật khởi tại Thiên Hoang, lệnh Tiên Ma run rẩy, Chư Thánh cúi đầu."Ta nguyện tận diệt trong lòng bất bình, cầu cái suy nghĩ thông suốt, khoái ý ân cừu!"
Cảnh giới: Hậu Thiên - ✵ Tiên Thiên - ✵ Luyện Khí - ✵ Trúc Cơ - ✵ Kim Đan - ✵ Nguyên Anh - ✵ Phản Hư - ✵ Pháp Tướng - ✵ Hợp Thể - ✵ Đại Thừa Huyền Tiên - Địa Tiên - Thiên Tiên - Chân Tiên - Tiên Vương - Đế Quân - Đại Đế.

Danh sách chương