Thương Thiên Thánh Đạo

  • Thể loại: Tiên Hiệp
  • Mới nhất: Chương 86: Thế lực khắp nơi ngoi đầu lên (1 giây trước)

Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập.
Cường đại quân trận, quỷ dị trận pháp, quan ấn uy năng, văn sĩ quạt lông nhẹ lay động bên trong hô phong hoán vũ, Bách gia môn phái tái hiện...
Xuyên qua trở thành hoàng trưởng tử Lưu Dương phát hiện đây là một cái tràn đầy huyền huyễn sắc thái Hán mạt, nhìn xem kia trong lịch sử từng cái cường giả xuất hiện, nhìn xem sắp vong quốc cục diện, làm hoàng trưởng tử, Lưu Dương chỉ có thể để cái này Thương Thiên phục sinh, để Hán cờ tiếp tục tung bay.
Đây là một cái thành thánh cơ duyên, cường giả tranh phong!

Danh sách chương

Bình luận