Ma Hoàng Đại Quản Gia

  • Tên khác: Ma Hoàng
  • Tác giả:
  • Tình trạng: Đang ra
Ma hoàng Trác Nhất Phàm vì nhận được truyền thừa của Ma Đế Thượng Cổ mà dẫn tới hoạ sát thân. Sau khi sống lại, bởi vì tâm ma quấy phá, hắn không thể không trở thành quản gia của một tộc đã xuống dốc.  

Cùng nhìn xem một Đại Ma hoàng thủ đoạn độc ác làm sao có thể đưa một gia tộc nhỏ yếu trở thành tồn tại đỉnh phong.

Đây là bản dịch.
Bạn có thể đọc bản convert tại đây.

Danh sách chương

Có thể bạn cũng muốn đọc
511 / 511
1 tháng trước
686 / 686
2 tháng trước
Bình luận