Bắc Uyên Tiên Tộc

  • Thể loại: Tiên Hiệp
  • Mới nhất: Chương 908: Hai Đầu Chắn (8 giờ trước)
Một cái không đáng chú ý dân đi làm, bởi vì ngoài ý muốn chuyển thế trùng sinh đến tu tiên thế giới, giáng sinh tại một cái nguy cơ trùng trùng tu tiên trong gia tộc, lại nhìn hắn như thế nào trợ giúp gia tộc tại cường địch vây quanh bên trong đi ra khốn cảnh, hướng đi đỉnh phong. Mặt khác, bài này cũng không phải là phế vật lưu, mặc dù nhân vật chính tư chất kém, nhưng không có tiền kỳ ngược chủ sừng tràng cảnh. 【 Gia tộc 】【 Không gian 】【 Làm ruộng 】

Danh sách chương

Bình luận