GIỚI THIỆU

Yêu Thần vừa ra, ai dám tranh phong.

Mạnh nhất Yêu Linh sư Nhiếp Ly bởi vì một quyển thần bí thời không Yêu Linh Chi Thư trùng sinh còn trẻ thời đại, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất Yêu Linh chi lực, đặt chân võ đạo đỉnh phong!

Kiếp trước cừu nhân, toàn bộ thanh toán.

Nếu như trùng sinh, ở kiếp này ta chính là Chúa Tể hết thảy Chúng Thần Chi Vương, lại để cho hết thảy đều tại ta dưới chân ở ẩn run rẩy a.

Cảnh giới: Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Hắc Kim, Truyền Kỳ, Thiên Mệnh, Thiên Tinh, Thiên Chuyển, Long Đạo, Vũ Tông, ...

DANH SÁCH CHƯƠNG
Chương 1: Trùng sinh
Chương 2: Ếch ngồi đáy giếng
Chương 3: Phạt đứng
Chương 4: Trăm vạn Yêu Linh tệ?
Chương 5: Ma Dược sư?
Chương 6: Tiếu Ngưng Nhi
Chương 7: Đạo Dẫn Chi Thuật
Chương 8: Trị liệu thương thế
Chương 9: Bữa sáng
Chương 10: Lôi Hỏa Thánh Điển
Chương 11: Uy hiếp
Chương 12: Linh Hồn Hải
Chương 13: Khảo thí thiên phú
Chương 14: Thiên Đạo Thần Quyết
Chương 15: Thỉnh giáo
Chương 16: Yêu thuật?
Chương 17: Ném ra ngoài
Chương 18: Minh văn đại sư?
Chương 19: Thế gia đệ tử
Chương 20: Tử Lam thảo
Chương 21: Tác dụng của Tử Lam thảo
Chương 22: Băng Hoàng
Chương 23: Giết người rồi!
Chương 24: Xuất phát
Chương 25: Dực Long thế gia
Chương 26: Linh hồn hóa hình
Chương 27: Giao cho ta a!
Chương 28: Hô Duyên Lan Nhược
Chương 29: Một quyền
Chương 30: Linh hồn lực đọ sức
Chương 31: Tuyết Anh yêu linh
Chương 32: Di tích
Chương 33: Tiễn thuật
Chương 34: Linh cấp yêu thú
Chương 35: Họa thủy đông dẫn
Chương 36: Số mạng
Chương 37: Không Minh Đại Đế
Chương 38: Tàn trang
Chương 39: Thâm thuý bảo thạch
Chương 40: Ảnh Yêu Linh Đăng
Chương 41: Thẩm Phi
Chương 42: Có chí không tại tuổi lớn
Chương 43: Luyện Đan Đại Sư?
Chương 44: Thông qua được...
Chương 45: Đan dược cách điều chế
Chương 46: Nhiếp Ly sư phó?
Chương 47: Cuối năm khảo thí
Chương 48: Thiên Huyễn Thánh Cảnh?
Chương 49: Lực lượng khảo thí
Chương 50: Quyền kình
Chương 51: Nổ?
Chương 52: Sỉ nhục
Chương 53: Về nhà
Chương 54: Kỳ kinh đoạn thủ
Chương 55: Thiên Ngân chi thể
Chương 56: Ám sát
Chương 57: Ai giết?
Chương 58: Thiên tài ban đệ tử?
Chương 59: Dương lý sự ghé thăm
Chương 60: Nghịch chuyển
Chương 61: Đùa giỡn
Chương 62: Ta có tiền
Chương 63: Đấu giá hội
Chương 64: Chính mình dùng
Chương 65: Đan dược
Chương 66: Dọa ngốc
Chương 67: Giành giật đấu giá
Chương 68: Khoáng thế kỳ trân
Chương 69: Giá trên trời
Chương 70: Tranh đoạt
Chương 71: Đều có diệu dụng
Chương 72: Luyện chế yêu linh
Chương 73: Thần cấp tính phát triển
Chương 74: Hổ Nha gấu trúc
Chương 75: Chiến kỹ
Chương 76: Lượng giải
Chương 77: Thiên tài chiến
Chương 78: Bảo vật
Chương 79: Hồn binh quyền thứ
Chương 80: Đã lâu không gặp
Chương 81: Đặt cược
Chương 82: Hổ Nha gấu trúc đệ nhất chiến
Chương 83: Đa tạ
Chương 84: Chơi nhỏ
Chương 85: 'Miễn cưỡng'
Chương 86: Ngã ngất
Chương 87: Yêu Linh Cường Hóa đan
Chương 88: Truyền kỳ
Chương 89: Phong tuyết hoàng hậu
Chương 90: Vào phủ thành chủ
Chương 91: Ở chung?
Chương 92: Thành chủ đến
Chương 93: Giằng co
Chương 94: Một năm chi ước
Chương 95: Thành chủ rất bất đắc dĩ
Chương 96: Thật muốn làm Thần Thánh thế gia?
Chương 97: Tiến Thiên Huyễn Thánh Cảnh
Chương 98: Bái ta vi sư a
Chương 99: Bất tài đệ tử
Chương 100: Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm
Chương 101: Thôn phệ Yêu Linh
Chương 102: Linh Khôi
Chương 103: Chặn đường
Chương 104: Bắt đi thẩm vấn
Chương 105: Nguyên nhân gây ra
Chương 106: Diệp Tu
Chương 107: Không rảnh
Chương 108: Cầm nữ nhi đổi
Chương 109: Không có cửa đâu
Chương 110: Bố trí Vạn Ma Yêu Linh trận
Chương 111: Đây chính là ngươi nói
Chương 112: Theo giúp ta trò chuyện
Chương 113: Đương nhiên là cố ý
Chương 114: Thái Ất sát trận uy lực
Chương 115: Lão mất nết
Chương 116: Bôi thuốc
Chương 117: Thâm Uyên Cự Ma
Chương 118: Lừa địch
Chương 119: Sát trận
Chương 120: Không sai thanh niên nhân
Chương 121: Trảm sát
Chương 122: Vụ diệp thảo
Chương 123: Thành chủ nhà công tử
Chương 124: Yến hội
Chương 125: Lễ vật
Chương 126: Đùa giỡn?
Chương 127: Giao phong
Chương 128: Thân sinh hay sao?
Chương 129: Chèn ép
Chương 130: Di tích
Chương 131: Kim Giáp Địa Long
Chương 132: Quyền thứ
Chương 133: Dụ dỗ
Chương 134: Tiêu Tuyết
Chương 135: Vạn Tượng Không Gian pháp trận
Chương 136: Minh Đăng Cự thú
Chương 137: Gấp hai Quang Ám Nguyên Khí Bạo
Chương 138: Thôn xóm?
Chương 139: Xích huyết chi tinh
Chương 140: Yêu chủ?
Chương 141: Ngân Dực thế gia
Chương 142: Tư Không Dịch
Chương 143: Thế giới bên ngoài
Chương 144: Thí nghiệm thuốc?
Chương 145: Hoàng Kim cấp
Chương 146: Lôi Trác
Chương 147: Hắc long nộ diễm
Chương 148: Hắc long nộ diễm
Chương 149: Phong tuyết linh châu
Chương 150: Minh văn quyển trục
Chương 151: Trao đổi
Chương 152: Lão đầu
Chương 153: Bạo liệt Thần phù?
Chương 154: Đánh lén
Chương 155: Đối thủ của ngươi
Chương 156: Nơi nào là cố hương
Chương 157: Trở về
Chương 158: Yêu Chủ?
Chương 159: Thú triều
Chương 160: Thú triều đột kích
Chương 161: Ý đồ xấu
Chương 162: Kịch chiến
Chương 163: Hoàng kim Nhị tinh
Chương 164: Viêm bạo liệt diễm
Chương 165: Thói quen
Chương 166: Ngoài ý muốn
Chương 167: Thấy hết
Chương 168: Hồng nhan dịch lão
Chương 169: Long Thiệt Thảo
Chương 170: Thành chủ bảo khố
Chương 171: Thời không yêu thú?
Chương 172: Không có gì báo đáp
Chương 173: Nộ đánh
Chương 174: Tránh không kịp
Chương 175: Lễ mọn
Chương 176: Quái vật
Chương 177: Giải vây
Chương 178: Tạo phản?
Chương 179: Uy vọng
Chương 180: Đổi trắng thay đen
Chương 181: Đồ cùng chủy kiến
Chương 182: Đại chiến
Chương 183: Phong Tuyết Linh Thần
Chương 184: Mặc dù chết không uổng
Chương 185: Quỷ Sát
Chương 186: Linh Túc chi pháp?
Chương 187: Quyết đấu
Chương 188: Đi xa
Chương 189: Thiên Vận Cao Nguyên
Chương 190: Trao đổi
Chương 191: Không cần
Chương 192: Hoàng kim Tam tinh
Chương 193: Tiến về trước Hắc Tuyền?
Chương 194: Thần bí Minh văn
Chương 195: Hỏa chi linh thần
Chương 196: Thử một lần
Chương 197: Thần thể
Chương 198: Cảm ứng pháp tắc
Chương 199: Từng tia
Chương 200: Chỗ dựa
Chương 201: Vân Mộng thế giới
Chương 202: Minh Vực Chưởng Khống Giả
Chương 203: Tàn đồ?
Chương 204: Tốt rồi?
Chương 205: Cao cấp Minh văn đại sư?
Chương 206: Thần bí Yêu thú
Chương 207: Diệp Mặc
Chương 208: Pháp tắc chi lực kết cấu
Chương 209: Phụ tử
Chương 210: Nữ thần tỷ tỷ
Chương 211: Yêu Linh Thôn Phệ Chi Thuật
Chương 212: Vu Man
Chương 213: Bị nhốt
Chương 214: Dị biến
Chương 215: Linh hồn pháp trận
Chương 216: Thần bí trứng
Chương 217: Minh chủ chi vị
Chương 218: Báo thù
Chương 219: Oan oan tương báo
Chương 220: Truyền kỳ cường giả?
Chương 221: Thứ hai trương?
Chương 222: Hai huynh đệ
Chương 223: Lục Độc Châu
Chương 224: Linh Nguyên Quả?
Chương 225: Thi Giao
Chương 226: Oan gia ngõ hẹp
Chương 227: Thập bội quang ám nguyên khí bạo
Chương 228: Thiên linh
Chương 229: Tiêu Ngữ
Chương 230: Quấy rầy rồi nhã hứng
Chương 231: Phá toái Thần Cách
Chương 232: Tiến vào phương pháp
Chương 233: Cổ mộ
Chương 234: Long Khư Giới Vực
Chương 235: Vũ Thần Tông
Chương 236: Pháp Tắc Vũ Dực
Chương 237: Lăng Sương Kiếm
Chương 238: Cưỡng đoạt pháp tắc
Chương 239: Giáo huấn một chút
Chương 240: Yêu Chủ
Chương 241: Tuyển đồ
Chương 242: Vô ngã tâm tình
Chương 243: Hắc Viêm rèn luyện
Chương 244: Thiên Lân Yêu thú
Chương 245: Linh hồn pháp ấn
Chương 246: Hầm cách thủy rồi Yêu tiên
Chương 247: Linh hồn pháp ấn
Chương 248: Giằng co
Chương 249: Thăm dò
Chương 250: Chúc Long
Chương 251: Kim Đản
Chương 252: Linh hồn
Chương 253: Minh Vực Chưởng Khống Giả
Chương 254: Bái sư
Chương 255: Kiếp trước kiếp này
Chương 256: Sa Mạc Thần Cung
Chương 257: Địch tập kích?
Chương 258: Con tin
Chương 259: Nổi giận
Chương 260: hy vọng
Chương 261: cáo biệt
Chương 262: Lễ vật của Nhiếp Ly
Chương 263: Thiên Linh Viện
Chương 264: Thiên Linh Căn
Chương 265: Khảo thí
Chương 266: Kết quả khảo nghiệm
Chương 267: Linh Thạch
Chương 268: Oanh Nhi
Chương 269: Châm pháp
Chương 270: Xích Linh Tôn Giả
Chương 271: Linh Chi Hỏa Diễm
Chương 272: Bối Gia
Chương 273: Trúng độc?
Chương 274: Thủ chi hữu đạo
Chương 275: Linh hồn lạc ấn
Chương 276: Thánh Linh Thiên Bảng
Chương 277: Sư phụ
Chương 278: Bài danh thay đổi
Chương 279: Long Vũ Âm
Chương 280: Ba roi
Chương 281: Ai hơn ai?
Chương 282: Ai là rác rưởi?
Chương 283: Tự tìm!
Chương 284: Bị chặn
Chương 285: Cầm lông gà mà làm tên bắn
Chương 286: Thiên Mệnh
Chương 287: Lực lượng thân thể
Chương 288: Cây kim so với cọng râu
Chương 289: Quyết đấu!
Chương 290: Càng xa càng tốt!
Chương 291: Sư tỷ muội
Chương 292: Hồn lân
Chương 293: Muốn gán tội cho người khác
Chương 294: Lui mà cầu kỳ thứ
Chương 295: Buôn bán yêu linh
Chương 296: Lý Hành Vân
Chương 297: Sự thật
Chương 298: Thầy trò
Chương 299: "Không thể buông tha"
Chương 300: Kính phục
Chương 301: Ban thưởng
Chương 302: Dung luyện yêu linh
Chương 303: Thánh Huyết Dực Giao
Chương 304: Ngưng Nhi đến thăm
Chương 305: Hỏa Thần Tông Diệp thị
Chương 306: Long Thiên Minh
Chương 307: Thánh nữ, Thánh tử
Chương 308: Có tiền hoàn khố
Chương 309: Bị lừa rồi
Chương 310: Bố cục
Chương 311: Vạn Lý Hà Sơn Đồ
Chương 312: Cầm kỳ thư họa
Chương 313: Ý cảnh đạo niệm
Chương 314: Kiếm
Chương 315: Vô thượng kiếm ý
Chương 316: Bán chữ
Chương 317: Thăm dò
Chương 318: Hắc Dực Long Ưng
Chương 319: Thiên Vân thần tôn
Chương 320: Tràn đầy thành ý
Chương 321: Lấy giả loạn thật
Chương 322: Vạn Lý Hà Sơn
Chương 323: Tranh chấp
Chương 324: Trò hay
Chương 325: Huynh muội
Chương 326: Long Cốt Dực Hổ
Chương 327: Người thừa kế vị
Chương 328: Đạo Mệnh Hồn thứ hai
Chương 329: Toàn diệt
Chương 330: Yêu Minh khai trương
Chương 331: Khai trương xong nghỉ
Chương 332: Trung đẳng Thần Trì
Chương 333: Bái sư
Chương 334: Thiên Diễn Chi Thuật
Chương 335: Bọ ngựa bắt ve
Chương 336: Khốn khiếp
Chương 337: Ăn trộm gà bất thành
Chương 338: Đả khai huyệt vị
Chương 339: Nuốt trôi
Chương 340: Ốc chạy
Chương 341: Bị vây
Chương 342: Kiếm Tổ Ý Cảnh
Chương 343: Đối sách
Chương 344: Thiên Vân thần tôn
Chương 345: Thu đồ đệ
Chương 346: Uy hiếp
Chương 347: Lý Ngự Phong
Chương 348: Chương 346 ép giá!
Chương 349: Mua sắm
Chương 350: Khiêu chiến
Chương 351: Thánh Huyết Long Ưng
Chương 352: Lục Phẩm bảo khí bộ đồ
Chương 353: Khảo hạch mới
Chương 354: Hàn Băng Long Thú
Chương 355: Con thứ ba yêu linh
Chương 356: Vạn chúng chú mục
Chương 357: Lấy thế đè người
Chương 358: Ta không làm
Chương 359: Năm Cự Đầu
Chương 360: Thăm dò
Chương 361: Gai lưng
Chương 362: Ngũ mệnh
Chương 363: Thích khách?
Chương 364: Chết được rõ ràng
Chương 365: Hai chọn một
Chương 366: Năm năm
Chương 367: V. V.
Chương 368: Tổn hại mình lợi người?
Chương 369: Lòng thành chi nhân
Chương 370: Hắc Vân Thần Trì
Chương 371: Rút củi dưới đáy nồi
Chương 372: Viện binh
Chương 373: Chạy?
Chương 374: Tiếp tục chạy?
Chương 375: Lai lịch
Chương 376: Trị liệu
Chương 377: Hư Linh Chi Trận
Chương 378: Tiểu Linh Lung thế giới lý do
Chương 379: Vô Nhai Tử
Chương 380: Thiên Huyễn Mê Hồn Trận
Chương 381: Yêu Huyết Tế
Chương 382: Hư Ảnh Thần Cung
Chương 383: Vô tình gặp được
Chương 384: Phiền toái trên thân
Chương 385: Đuổi kịp
Chương 386: Đánh lén
Chương 387: Ngoại điện
Chương 388: Hư ảnh
Chương 389: Thiên Tỏa Minh Văn Trận
Chương 390: Vận khí không tốt
Chương 391: Sinh môn
Chương 392: Ly Hỏa Thánh Tử
Chương 393: Ngân Sắc Mệnh Hồn
Chương 394: Linh Không Bích
Chương 395: Gặp lại Yêu Chủ
Chương 396: Khí tức thần bí
Chương 397: Đạo Tàng Tổ Sư
Chương 398: Chuyển Thế Chi Thân
Chương 399: Hằng Hà Chi Tinh
Chương 400: Không cho phép lấy đi
Chương 401: Hai vị thánh tử
Chương 402: Cân bằng
Chương 403: Phá trận?
Chương 404: Bí đạo
Chương 405: Không Linh Thạch Trận
Chương 406: Bị nhốt
Chương 407: Thu thu thu!
Chương 408: Huyền Minh Thần Tôn
Chương 409: Hắc hỏa
Chương 410: Không thể làm gì
Chương 411: Vượt qua kiểm tra?
Chương 412: Ẩn núp
Chương 413: Mệnh tinh
Chương 414: Gặp gỡ?
Chương 415: Thời không
Chương 416: Nghe ta một câu
Chương 417: Lâm trận đào ngũ
Chương 418: Kỳ quặc
Chương 419: Xin xỏ
Chương 420: Thiên Nguyên Thần Tộc
Chương 421: Đuổi giết
Chương 422: Tiềm tu
Chương 423: Xuất phát
Chương 424: Ác nhân còn cần ác nhân ma
Chương 425: Thiên Nguyên Thần Tộc
Chương 426: Chủ phó khế ước
Chương 427: Ốc Bảo Bảo
Chương 428: Sinh ý
Chương 429: Trước ngạo mạn sau cung kính
Chương 430: Chí Cao Thần Quyết
Chương 431: Biên cảnh đuổi giết
Chương 432: Lễ Tình Nhân vui vẻ
Chương 433: Trốn chạy để khỏi chết
Chương 434: Thiên Nguyên Đại Đế
Chương 435: Thiên Tài Địa Bảo
Chương 436: Thiên Nguyên truyền thừa
Chương 437: Ly khai
Chương 438: Kinh khủng dược lực
Chương 439: Quyền vị tông chủ?
Chương 440: Thần dược
Chương 441: Tông Chủ chi vị
Chương 442: Ngoài ý muốn?
Chương 443: Cảnh trong mơ
Chương 444: Tranh đoạt
Chương 445: Tranh đoạt
Chương 446: Tham chiến
Chương 447: Long Đạo cảnh cường giả
Chương 448: Nhiếp tông chủ
Chương 449: Bế quan kiểu mẫu
Chương 450: Bế quan
Chương 451: Phụ thuộc tông môn
Chương 452: Bỏ ra rất lớn vốn liếng
Chương 453: Động Thổ trên đầu Thái Tuế
Chương 454: Vận mệnh đã như vậy
Chương 455: Yêu Thần Tông
Chương 456: Thí Thần Khí
Chương 457: Thiên Âm Các
Chương 458: Bái phỏng
Chương 459: Có việc muốn nhờ
Chương 460: Trao đổi
Chương 461: Vị hôn thê
Chương 462: Bồi dưỡng
Chương 463: Nữ đệ tử
Chương 464: Mua thuốc
Chương 465: Truyền Kỳ của Đoạn Kiếm
Chương 466: Thánh Tổ Chi Kiếm
Chương 467: Thôn phệ
ĐỌC TRUYỆN
Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com