Vô Thượng Huyết Đế

  Bát Lưỡng Thất Tiễn
 Huyền Huyễn
  FULL
  1645
 294680
ĐỌC TRUYỆN
GIỚI THIỆU

Hiên Viên xưng đế, Bạch Hổ vi tôn! Thiếu gia ăn chơi Dịch Thu, ngẫu nhiên được Bạch Hổ Huyết Tôn truyền thừa, từ đó gà rừng biến Phượng Hoàng, bước trên nghịch thiên chi lộ người cản thì giết người, thần cản giết thần con đường nghịch thiên .

DANH SÁCH CHƯƠNG
Chương 1: Thiếu gia ăn chơi
Chương 2: Bạch Hổ huyết mạch
Chương 3: Không nên kinh sợ, chính là làm
Chương 4: Vũ Kỹ Các
Chương 5: Mộ Dung Thanh Tuyết
Chương 6: Nhỏ máu xuyên thạch
Chương 7: Trở thành Huyết Đỉnh Sư
Chương 8: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 9: Điêu ngoa biểu tỷ
Chương 10: Hắc y đạo tặc
Chương 11: Một kích trí mạng
Chương 12: Dịch Thu cơn giận
Chương 13: Mua dược liệu
Chương 14: Luyện chế Tinh Huyết Đan
Chương 15: Làm cái sinh ý
Chương 16: Thiên đạo thù cần
Chương 17: Thập phương huyết trì
Chương 18: Huyền binh Thương Viêm Kiếm
Chương 19: Đánh lén đắc thủ
Chương 20: Toàn bộ giết chết
Chương 21: Đại bỉ bắt đầu
Chương 22: Thiên tài tiểu di tử
Chương 23: Tấn cấp vòng thứ nhất!
Chương 24: Bắt giết man thú
Chương 25: Bát cấp man thú
Chương 26: Âm hiểm tiểu nhân
Chương 27: Gian kế thực hiện được
Chương 28: Nụ hôn đầu tiên không có
Chương 29: Tắm rửa giải độc
Chương 30: Vương Hậu Sở Thị
Chương 31: So đấu thu hoạch
Chương 32: Ai là đệ nhất
Chương 33: Hung thủ sau màn
Chương 34: Mượn bảo
Chương 35: Trận chiến đầu tiên, Dịch Huy
Chương 36: Gieo gió gặt bảo
Chương 37: Mặc cho ngươi giải quyết
Chương 38: Mỹ nữ giao đấu
Chương 39: Phu thê quyết đấu
Chương 40: Đại bỉ đệ nhất
Chương 41: Tinh Khí Các
Chương 42: Huyết Khí bát trọng
Chương 43: Sát thủ áo đen
Chương 44: Tuyệt cảnh
Chương 45: Đồng quy vu tận
Chương 46: Cứu mạng tiên tử
Chương 47: Thứ bốn mươi bảy chữa khỏi huyết mạch
Chương 48: Khinh Thân Thuật
Chương 49: Hỏa Vân Ô
Chương 50: Khách không mời mà đến
Chương 51: Cửu Thiên Thánh Nữ
Chương 52: Thẩm vấn Vương Hậu
Chương 53: Ông tổ nhà họ Sở
Chương 54: Tôn quý Huyết Đỉnh Sư!
Chương 55: Bức vua thoái vị!
Chương 56: Tuyển chọn Học Viện
Chương 57: Làm khó dễ
Chương 58: Hắc Nham Tê
Chương 59: Ta không có ăn gian!
Chương 60: Chân tướng
Chương 61: Yêu cầu ngươi một tay
Chương 62: Cờ trắng tranh đoạt chiến
Chương 63: Huyết Đỉnh Sư uy lực
Chương 64: Để cho ta đứng dậy!
Chương 65: Thần Binh Các
Chương 66: Minh Văn Chi Nguyên
Chương 67: Đêm hôm khuya khoắc, cô nam quả nữ
Chương 68: Tiểu đệ
Chương 69: Bạch Ngân Học Viên
Chương 70: Bạch Ngân khiêu chiến thi đấu!
Chương 71: Bạch Ngân nhiệm vụ
Chương 72: Long Chiến Vu Dã
Chương 73: Bạch Bích không tỳ vết
Chương 74: Tru diệt Lang Vương
Chương 75: Giải độc phương pháp
Chương 76: Yêu thú Cuồng Sư
Chương 77: Kinh khủng kiếm khí
Chương 78: Chiến thư!
Chương 79: Nhiệm vụ thưởng
Chương 80: Bạch Ngân trận chiến đầu tiên
Chương 81: Nhiệm vụ cuồng nhân
Chương 82: Phế ngươi
Chương 83: Tức giận
Chương 84: Thanh Tuyết gởi thư
Chương 85: Liền chiến liền thắng
Chương 86: Tái kiến tiên tử
Chương 87: Hoàng tử Cơ Huyền
Chương 88: Ngân Bảng đệ nhất
Chương 89: Bạch Ngân Tinh Khí Trì
Chương 90: Huyết Hồn
Chương 91: Huyết Khí cửu trọng
Chương 92: Ta là quý khách!
Chương 93: Xem sóng
Chương 94: Luận võ
Chương 95: Ai mạnh ai yếu
Chương 96: Tứ hoàng tử thỉnh cầu
Chương 97: Tru Tâm Cổ Độc
Chương 98: Giải khai Cổ
Chương 99: Tử Ngọc Thanh Ngọc
Chương 100: Đêm trước đại chiến
Chương 101: Sinh tử quyết chiến
Chương 102: Tự gây nghiệt, không thể sống!
Chương 103: Siêu cấp Bạch Ngân nhiệm vụ
Chương 104: Hắc Trang
Chương 105: Tin tức
Chương 106: Hắc y kẻ cắp
Chương 107: Bế quan chi địa
Chương 108: Hoàng Kim Tinh Khí Trì
Chương 109: Bạch Hổ chiến hồn
Chương 110: Cửu Phượng Tiên Loan Giá, Thần Hoàng Kim Phượng Y
Chương 111: Cửu thiên tông chủ cơn giận
Chương 112: Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết
Chương 113: Khương Vũ đố kị
Chương 114: Bạch Hổ Cướp Thực
Chương 115: Khiêu chiến
Chương 116: Lập uy
Chương 117: Phong Ma Điện
Chương 118: Thái Sơn Ấn
Chương 119: Thiên Bảo cửa hàng
Chương 120: Chột dạ
Chương 121: Yêu thương nhung nhớ
Chương 122: Ma Linh
Chương 123: Nội gián
Chương 124: Cự Ma Sâm Lâm
Chương 125: Phong Ma Thiên Nhãn
Chương 126: Dị chủng Ma Chu
Chương 127: Chiến lợi phẩm
Chương 128: Tu luyện
Chương 129: Ân oán
Chương 130: Khốn cục
Chương 131: Cố tìm đường sống trong chỗ chết!
Chương 132: Sơn Lĩnh Cự Ma
Chương 133: Phong Ma Điện cửu tầng
Chương 134: Cổ quái thiếu nữ
Chương 135: Trời xanh mây trắng
Chương 136: Huyết Hồn nhị trọng!
Chương 137: Lấy hay bỏ
Chương 138: Thu hoạch
Chương 139: Tàn sát lẫn nhau
Chương 140: Báo thù
Chương 141: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ
Chương 142: Bạch Hổ huyết thuẫn
Chương 143: Người trong lòng
Chương 144: Tuyên Tây đệ nhất Quận
Chương 145: Nói sạo
Chương 146: Tư cách
Chương 147: Lĩnh ngộ Minh Văn
Chương 148: Tìm hiểu Minh Văn
Chương 149: Tẩu hỏa nhập ma
Chương 150: Luyện khí đại hội
Chương 151: Ban đại sư
Chương 152: Ghế
Chương 153: Vòng thứ nhất tỷ thí
Chương 154: Cổ quái Minh Văn
Chương 155: Mạnh miệng
Chương 156: So với ta? Ngươi không có tư cách!
Chương 157: Tiền đặt cược!
Chương 158: Tuệ Nhãn Thông Văn
Chương 159: Nước chảy mây trôi!
Chương 160: Đợt thứ hai tỷ thí
Chương 161: So đấu Minh Văn
Chương 162: Thiên tài tuyệt thế!
Chương 163: Đánh ngươi mặt, vẫn thắng ngươi tiền
Chương 164: Văn Châm
Chương 165: Còn dám khiêu khích
Chương 166: Huyết Minh Văn
Chương 167: Kim Long hội trưởng
Chương 168: Cự tuyệt
Chương 169: Đảm bảo ngươi một mạng
Chương 170: Hoảng cái rắm, hắn là tới đưa tiền
Chương 171: Thiệu Tử Thần
Chương 172: Biệt khuất
Chương 173: Tuyên chiến
Chương 174: Tức giận
Chương 175: Dịch gia bất diệt, Sở gia tất chết
Chương 176: Thiên Tiên Lĩnh
Chương 177: Âm mưu
Chương 178: Chó ngáp phải ruồi
Chương 179: Tuyệt cảnh
Chương 180: Lấy một địch một trăm
Chương 181: Đe doạ
Chương 182: Mượn gió bẻ măng
Chương 183: Thiên Tiên lão tổ
Chương 184: Phản lão hoàn đồng
Chương 185: Chết đã đến nơi
Chương 186: Thái Cổ Thần Cấm
Chương 187: Phá giải cấm chế
Chương 188: Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ
Chương 189: Nguyên Thủy Tinh Thạch
Chương 190: Giải khai Cổ
Chương 191: Đệ 124 tử sĩ
Chương 192: Sở gia!
Chương 193: Huyền Thiết Tiến Trận
Chương 194: Phá kiếm trận
Chương 195: Trước hết giết tinh anh, lại giết trưởng lão
Chương 196: Bạch Hổ Quy Sơn
Chương 197: Ma Linh ảo cảnh
Chương 198: Cẩu nam nữ
Chương 199: Trò hay bắt đầu
Chương 200: Phụ tử tương tàn
Chương 201: Làm đoạn
Chương 202: Chiến Huyết Tông!
Chương 203: Hồn đấu!
Chương 204: Nam nhân khí phách
Chương 205: Hổ sư chi chiến
Chương 206: Chiến Hồn
Chương 207: Cường thế giết chết
Chương 208: Chó cắn chó trò hay
Chương 209: Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha
Chương 210: Mai phục
Chương 211: Phía sau chủ mưu
Chương 212: Bạch Hổ Chỉ Phong
Chương 213: Bạch Hổ nhất chỉ, thế trùng thiên
Chương 214: Kim Bảng khiêu chiến
Chương 215: Kỳ Độc Thực Cốt Tán
Chương 216: Nửa bước Huyết Tông
Chương 217: Thất công chúa hy vọng
Chương 218: Mười chiêu ước hẹn
Chương 219: Vô hình sát thủ
Chương 220: Phong Thiên Vũ
Chương 221: Kim Ô Diễm
Chương 222: Cường thế tấn cấp
Chương 223: Chân chính đối thủ
Chương 224: Toàn lực ứng phó
Chương 225: Dịch Thu, ngươi bại
Chương 226: Nhất chỉ giết chết
Chương 227: Công chúa cầu kiến
Chương 228: Hai phần khen thưởng
Chương 229: Yêu thú huyết tinh
Chương 230: Tuyệt cảnh
Chương 231: Ngón tay phá đao mang
Chương 232: Nghịch thiên chiến tích
Chương 233: Để cho ngươi trở nên mạnh mẽ
Chương 234: Luyện hóa huyết tinh
Chương 235: Truyền thụ cước pháp
Chương 236: Thú triều
Chương 237: Huyết Hồn lục trọng
Chương 238: Ai là rác rưởi
Chương 239: Thú triều đã tới
Chương 240: Tư cách tỷ thí
Chương 241: Hoành Tảo Thiên Quân
Chương 242: Không phục?
Chương 243: Đánh cuộc nữa một ván
Chương 244: Bát cấp Yêu thú
Chương 245: Tìm kiếm yếu điểm
Chương 246: Hoàng tộc đột kích
Chương 247: Dẫu có chết không hàng
Chương 248: Kim Bảng trước 10 thì như thế nào
Chương 249: Lấy mạng đổi mạng
Chương 250: Chủ động xuất kích
Chương 251: Ta khí đến từ thực lực
Chương 252: Tranh đoạt
Chương 253: Sư tỷ không cho phép đánh hắn chú ý
Chương 254: Thay trời hành đạo
Chương 255: Huyết Khí so đấu
Chương 256: Một bước ngắn
Chương 257: Vừa đại vừa mềm
Chương 258: Tiên tử lão bà tin
Chương 259: Ngũ đại thế lực
Chương 260: Trục Phong Kiếm Quyết
Chương 261: Kim Bảng Đề Danh chiến bắt đầu!
Chương 262: Chiến ý
Chương 263: Đánh đố
Chương 264: Tử Vong Tổ
Chương 265: Nhiên Huyết Đao Pháp
Chương 266: Trận chiến đầu tiên! Thắng!
Chương 267: Kẻ phản bội kết quả
Chương 268: Thiếu Thiên Tuyệt
Chương 269: Bảo kiếm ra khỏi vỏ
Chương 270: Cười nói sau cùng người thắng
Chương 271: Ăn gian
Chương 272: Sinh tử lôi đài
Chương 273: Tê Phong Liệt Nhận uy lực
Chương 274: Đá kê chân
Chương 275: Sát khí tứ phía
Chương 276: Một vòng cuối cùng, bài danh chi chiến
Chương 277: Từng người mang ý xấu riêng
Chương 278: Trận chiến cuối cùng
Chương 279: Con bài chưa lật
Chương 280: Giết Khương Vũ
Chương 281: Công chúa hôn sự
Chương 282: Diễm phúc không cạn
Chương 283: Vượt qua chỗ khó
Chương 284: Khách không mời mà đến
Chương 285: Bắc Tấn Hoàng tộc
Chương 286: Ngươi cao ngạo đến từ đâu?
Chương 287: Huyết Vương!
Chương 288: Hẳn phải chết?
Chương 289: Đại lễ
Chương 290: Công chúa hôn
Chương 291: Điệu hổ ly sơn
Chương 292: Kinh sợ
Chương 293: Cô nương, ta là người tốt
Chương 294: Gặp lại Lăng đô thống
Chương 295: Xích Thiên Tông
Chương 296: Huyền Cơ Quốc hoàng tử
Chương 297: Tứ đại thiên kiêu
Chương 298: Tàn khốc khảo hạch quy tắc
Chương 299: Tông Phẩm Yêu thú
Chương 300: Người nào cho ai đường sống
Chương 301: Oan gia ngõ hẹp
Chương 302: Giang Như Nguyệt
Chương 303: Hóa Công Tán
Chương 304: Huyết Ma Sát Tự Ấn
Chương 305: Đạo đức cho phép
Chương 306: Đổi kiếm
Chương 307: Ai là số một?
Chương 308: Chế phục công chúa
Chương 309: Băng Hỏa Truy Tinh Tiến
Chương 310: Tiềm Long Lĩnh bí mật
Chương 311: Bích Nhãn Giao
Chương 312: Mềm mại không có xương
Chương 313: Ác chiến
Chương 314: Nghịch lân
Chương 315: Tiềm Long Bí Bảo
Chương 316: Thu hoạch so đấu
Chương 317: Bất đồng đối đãi
Chương 318: Mỹ nữ phó tông chủ
Chương 319: Chịu nhận lỗi
Chương 320: Tiên tử lão bà muốn tới tuần tra
Chương 321: Long Bối Châu công dụng
Chương 322: Chiến Trọng Lâu
Chương 323: Nợ máu tất trả bằng máu
Chương 324: Chiến Trọng Lâu lai lịch
Chương 325: Yêu ngược xông cửa tốc độ
Chương 326: Ngoại tông ghi lại
Chương 327: Thân phận bại lộ
Chương 328: Tật Phong Cuồng Vũ
Chương 329: Huyết chiến!
Chương 330: Hương diễm hình ảnh
Chương 331: Tháo ra nghi hoặc
Chương 332: Tiên Loan Giá, Thánh nữ lâm
Chương 333: Không quỳ
Chương 334: Huyết Ma Hóa Thân Đại Pháp
Chương 335: Ngoại tông đại bỉ bắt đầu
Chương 336: Bắc Tấn sát thủ
Chương 337: Huyết Tông tứ trọng
Chương 338: Sáu đạo chỉ mang
Chương 339: Tiên tử lão bà hiện thân
Chương 340: Nữ vi duyệt kỷ giả dung
Chương 341: Ta thuộc về ngươi
Chương 342: Tiên tử lão bà tức giận
Chương 343: Mang tiên tử lão bà về nhà
Chương 344: Ngoan Xảo Nhi tức
Chương 345: Ban ngày uống rượu, ban đêm giết người
Chương 346: Làm đoạn
Chương 347: Làm đoạn
Chương 348: Đổi đời
Chương 349: Thánh Nữ Ấn
Chương 350: Nội tông Thất Các
Chương 351: Một con chó điên
Chương 352: Vị hôn phu
Chương 353: Đánh cuộc một keo?
Chương 354: Nhận biết vật
Chương 355: Một cái đều không đối
Chương 356: Mỹ nữ Lạc Ngưng
Chương 357: Tiền đặt cược
Chương 358: Trăm ngàn chỗ hở
Chương 359: Trèo
Chương 360: Tuyên khắc Minh Văn
Chương 361: Tạm thời thay đổi
Chương 362: Tuyệt vọng Tần Phong
Chương 363: Lạc Ngưng hứng thú
Chương 364: Ngoại lực đột phá
Chương 365: Huyết Tông Cảnh
Chương 366: Bài đội phong vân
Chương 367: Mạnh nhất thủ quan người
Chương 368: Vương Cấp bảo kiếm
Chương 369: Cấm dược
Chương 370: Cao đẳng tu luyện mật thất
Chương 371: Bạch Hổ Khiếu Thiên
Chương 372: Ba chiêu diệt ngươi
Chương 373: Đạp bạo chim nhỏ
Chương 374: Háo sắc Đại sư huynh
Chương 375: Phi Hành Minh Văn
Chương 376: Lạc Ngưng mời
Chương 377: Báo danh
Chương 378: Phong Sơn Cổ Vực
Chương 379: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Chương 380: Nam Cương yêu nữ
Chương 381: Phong Sơn cổ tích tin tức
Chương 382: Mỹ nữ tuyệt sắc
Chương 383: Lựa chọn
Chương 384: Quan tài cổ
Chương 385: Thân phận để lộ
Chương 386: Tứ Thánh Huyết Đồ
Chương 387: Không giống nhau truyền thừa!
Chương 388: Công chúa thất thân
Chương 389: Song trọng huyết mạch
Chương 390: Thánh Nữ Ấn biến mất
Chương 391: Nguy cơ
Chương 392: Huyết Luyện Vân Thê
Chương 393: Giải thích
Chương 394: Long hổ chi tranh
Chương 395: Tuyên chiến!
Chương 396: Không lùi!
Chương 397: Biến thái huyết mạch chi lực
Chương 398: Truy đuổi!
Chương 399: Tha thứ
Chương 400: Hổ hồn bất diệt! Hổ tộc bất vong!
Chương 401: Vạn cổ đệ nhất nhân
Chương 402: Không giống nhau đãi ngộ
Chương 403: Chiến Đế Bia
Chương 404: Chiến Đế Bia bí mật
Chương 405: Vô liêm sỉ Hiên Viên Vân Thiên
Chương 406: Tiên Tử Lão Bà hiếu kỳ
Chương 407: Tiên Tử Lão Bà trừng phạt
Chương 408: Cửu Thiên Tỏa Tình Quan
Chương 409: Nữ nhân hà tất làm khó dễ nữ nhân
Chương 410: Long quyển phong bạo
Chương 411: Phân rõ giới hạn
Chương 412: Mộ Dung Thanh Tuyết gặp nạn
Chương 413: Hoàn mỹ dung hợp
Chương 414: Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm
Chương 415: Tìm một sơn động đem sự tình chứ
Chương 416: Thái Cổ Huyết Liên
Chương 417: Hắc Liên biến hóa
Chương 418: Ma Linh hóa người
Chương 419: Đem tốt nhất bản thân cho ngươi
Chương 420: Dùng ngươi long huyết, tế điện ta hổ tộc vong hồn
Chương 421: Tuyệt địa
Chương 422: Tới là người phương nào?
Chương 423: Bắc Cảnh chi chủ
Chương 424: Ăn miếng trả miếng
Chương 425: Thí luyện kết thúc
Chương 426: Thái Cổ Huyết Nhân Sâm
Chương 427: Thất Các hội võ
Chương 428: Huyết Tông lục trọng
Chương 429: Ghế chi tranh
Chương 430: Giết gà dọa khỉ
Chương 431: Đối mặt khiêu chiến
Chương 432: Tả Thiên Thu
Chương 433: : Hồng nhan họa thủy
Chương 434: : Kiếm pháp đại thành
Chương 435: : Hội võ bắt đầu
Chương 436: Ai là pháo hôi?
Chương 437: Tấn cấp đợt thứ hai
Chương 438: Oan gia ngõ hẹp
Chương 439: Lực lượng so đấu
Chương 440: Thủ đoạn tàn nhẫn
Chương 441: Giết Tề Hồng
Chương 442: Tiên Tử Lão Bà tới?
Chương 443: Quyết chiến bắt đầu
Chương 444: Đại sư huynh phát uy
Chương 445: Tả Thiên Thu thực lực kinh khủng
Chương 446: Sinh tử nhất chiến
Chương 447: Sinh tử nhất chiến
Chương 448: Kiếm sát người, chỉ diệt tiên
Chương 449: Phóng thích
Chương 450: Ngươi tổ gia gia tới đều không dùng được
Chương 451: Nhân vật thần bí
Chương 452: Huyền Tông tông chủ thái độ
Chương 453: Đẩy tới tiên tử?
Chương 454: Tiên Tử Lão Bà muốn giết ta?
Chương 455: Lão yêu bà quỷ kế
Chương 456: Thời cơ chưa tới
Chương 457: Gấp trăm lần Tinh Khí Trì
Chương 458: Kinh khủng luyện hóa tốc độ
Chương 459: Tà ma xâm lấn
Chương 460: Bắc Tấn Thái tử
Chương 461: Ma Nữ cùng Cô Cửu Âm
Chương 462: Minh Chủ chi tranh
Chương 463: Bị người xem thường
Chương 464: Bộc lộ tài năng
Chương 465: So đấu lực lượng
Chương 466: Các ngươi cùng lên đi
Chương 467: Lấy một địch sáu
Chương 468: Bắc Tấn Võ giả
Chương 469: Ai là Minh Chủ
Chương 470: Dịch Thu trả thù
Chương 471: Ma Giáo tù binh
Chương 472: Phệ Huyết Ma Kiếm
Chương 473: Dưới đất bình nguyên
Chương 474: Ma Nữ cùng Thánh nữ giữa ân oán
Chương 475: Hắn là vạn cổ đệ nhất nhân
Chương 476: Lâm Nhược Hi mê hoặc
Chương 477: Từng người mang ý xấu riêng
Chương 478: Tiến nhập thạch điện
Chương 479: Hoạt tử nhân
Chương 480: Tư Mã Thiên Cơ bí mật
Chương 481: Việc hôn nhân
Chương 482: Tiêu thái tổ
Chương 483: Tình thế nghịch chuyển
Chương 484: Chiến Tiêu Luật
Chương 485: Chiến Tiêu Luật
Chương 486: Chiến Tiêu Luật
Chương 487: Bắc Tấn thảm bại
Chương 488: Ngũ Hành Pháp Tướng
Chương 489: Tư Mã Quân Như
Chương 490: Lâm Nhược Hi dụ dỗ
Chương 491: Tiên Tử Lão Bà xông quan
Chương 492: Phủ đầy bụi vạn cổ ghi lại
Chương 493: Trọng Lâu xông quan
Chương 494: Trọng Lâu xông quan
Chương 495: Phá tan ghi lại
Chương 496: Kinh khủng tầng 19
Chương 497: Thiên Mệnh Bảng chi chiến
Chương 498: Thắng có khen thưởng
Chương 499: Khiếp sợ thế giới
Chương 500: Tứ Thánh Huyết Đồ năng lực đặc thù
Chương 501: Trên đường
Chương 502: Thiên mệnh chiến đài!
Chương 503: Mắng to Hiên Viên Vân Thiên
Chương 504: Ta tới này chính là là nghiền ép ngươi
Chương 505: Thượng Quan Vân Phi
Chương 506: Thiên Mệnh trận chiến đầu tiên
Chương 507: Kiếm Đế truyền nhân
Chương 508: Kiếm ảnh chi tâm
Chương 509: Phu thê quyết đấu
Chương 510: Cưỡng hôn tiên tử
Chương 511: Không từ thủ đoạn
Chương 512: Xích Huyết Chân Long Thương
Chương 513: Trong chiến đấu đột phá
Chương 514: Phệ Huyết Ma Nhận uy lực
Chương 515: Hành hung Hiên Viên Vân Thiên
Chương 516: Chiến Đế truyền thừa tin tức
Chương 517: Trọng yếu khen thưởng
Chương 518: Đêm khuya hẹn hò
Chương 519: Xuân tiêu nhất độ
Chương 520: Bạch Hổ Lệnh
Chương 521: Hiên Viên Long Đế
Chương 522: Sự việc đã bại lộ
Chương 523: Từ khi bạt tai
Chương 524: Lại xông 19 tầng
Chương 525: Phá tan ghi lại
Chương 526: Chiến Đế bảo điển
Chương 527: Ngươi nhưng yêu thích ta?
Chương 528: Vân Nguyệt gởi thư
Chương 529: Vân Nguyệt cải biến
Chương 530: Mai phục
Chương 531: Hiên Viên Vân Thiên gian kế
Chương 532: Bắc Cảnh Phong gia
Chương 533: Phong gia khảo nghiệm
Chương 534: Người nào tại cuồng vọng
Chương 535: Ông tổ nhà họ Phong
Chương 536: Chủ tớ gặp lại
Chương 537: Thiếp thân thị nữ
Chương 538: Bạch Hổ Thánh sơn
Chương 539: Lựa chọn khó khăn
Chương 540: Thủy Tổ đại điện
Chương 541: Bạch Hổ Nhất Tộc căn nguyên
Chương 542: Hổ tộc chí bảo
Chương 543: Đến đây phá quán tử người Lâm gia
Chương 544: Một trận trò hay
Chương 545: Quỳ xuống đất dập đầu
Chương 546: Bước vào Huyết Vương
Chương 547: Bạch Hổ Chiến Khí Ba
Chương 548: Mộ Dung Thanh Tuyết lễ vật
Chương 549: Bách Tộc Yến
Chương 550: Nhục nhã
Chương 551: Đấu võ vẫn là văn đấu
Chương 552: Cao ngạo Lâm Phượng Kiều
Chương 553: Xuất thủ đánh liền mặt
Chương 554: Ngươi phục sao tức?
Chương 555: Lẫn nhau mời
Chương 556: Thần bí bảo vật
Chương 557: Văn đấu không được tới đấu võ
Chương 558: Tuyết Linh Chi
Chương 559: Đứng thành hàng
Chương 560: Cường thế nghiền ép
Chương 561: Một chiêu toàn diệt
Chương 562: Cực Hàn Tuyết Vực
Chương 563: Lâm Như Hải âm mưu
Chương 564: Tuyết vực hành trình
Chương 565: Băng hà cự thú
Chương 566: Hợp sức một kích
Chương 567: Mai phục
Chương 568: Xinh đẹp Băng Hoàng
Chương 569: Tuyết Cơ sư tỷ
Chương 570: Yêu Hoàng Điện
Chương 571: Sông chiến đấu kịch liệt
Chương 572: Diệt yêu
Chương 573: Vô tận hỏa hải
Chương 574: Chí bảo Thiên Hàn Châu
Chương 575: Yêu Hoàng xuất thế
Chương 576: Còn dám kiêu ngạo
Chương 577: Tự gây nghiệt, không thể sống
Chương 578: Sóng ngầm bắt đầu khởi động
Chương 579: Băng Diễm Hỏa Phượng
Chương 580: Thu hoạch ngoài ý muốn
Chương 581: Quỳ xuống cầu xin tha thứ
Chương 582: Miễn dịch hàn khí
Chương 583: Tiên tử hiến thân
Chương 584: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Chương 585: Tuyết tộc chi chủ
Chương 586: Quỳ xuống dập đầu
Chương 587: Tiểu Băng
Chương 588: Bắc Cảnh nguy cơ
Chương 589: Đại quân áp cảnh
Chương 590: Thiếu chủ quay về
Chương 591: Cùng ác ma hẹn định
Chương 592: Yêu Hoàng phát uy
Chương 593: Thiên Cương Tù Long Trận
Chương 594: Nghìn năm vạn mã thì như thế nào!
Chương 595: Một người nhất kiếm
Chương 596: Huyết Đế chí tôn
Chương 597: Năm năm ước hẹn
Chương 598: Bị sơ mộng Lâm Như Hải
Chương 599: Kích lưu dũng lui
Chương 600: Mỹ nữ bảo tiêu
Chương 601: Trên đường đi gặp cường địch
Chương 602: Tiến nhập tuyệt cảnh
Chương 603: Tuyệt xử phùng sanh
Chương 604: Vừa hôn ước hẹn
Chương 605: Thân nhân gặp nạn
Chương 606: Bắc Tấn diệt tộc
Chương 607: Bắc Tấn diệt tộc
Chương 608: Bắc Tấn diệt tộc
Chương 609: Bắc Tấn diệt tộc
Chương 610: Bắc Tấn diệt tộc
Chương 611: Bắc Tấn diệt tộc
Chương 612: Bắc Tấn diệt tộc
Chương 613: Thôn phệ hỏa chủng
Chương 614: Sơ nhập Kiếm Đế Thành
Chương 615: Đoạt phòng tranh chấp
Chương 616: Bá đạo Kiếm Tông đệ tử
Chương 617: Quỳ xuống dập đầu
Chương 618: Gặp lại Tần Phong
Chương 619: Tình thế nghịch chuyển
Chương 620: Luận kiếm đại hội
Chương 621: Sóng ngầm bắt đầu khởi động
Chương 622: Ám Ảnh Tứ Tôn
Chương 623: Tinh Thần áo nghĩa
Chương 624: Độc chiến Huyết Tôn
Chương 625: Thần bí khách tới
Chương 626: Tư Mã Quân Như
Chương 627: Đấu Chuyển Tinh Di
Chương 628: Áp trục bảo vật
Chương 629: Long Vũ phòng đấu giá
Chương 630: Đặc biệt bảo vật
Chương 631: Áp trục bảo vật
Chương 632: Lẫn nhau liên thủ
Chương 633: Tiên Nhũ tới tay
Chương 634: Lại gặp cường địch
Chương 635: Đấu vòng loại bắt đầu
Chương 636: Thắng liên tiếp chín trận
Chương 637: Diệp Vô Nhan khiêu khích
Chương 638: Song trọng nguy cơ
Chương 639: Cao ngạo Diệp Vô Nhan
Chương 640: Kiếm quyết so đấu
Chương 641: Diệp Vô Nhan chân Vô Nhan
Chương 642: Tư Mã Quân Lâm
Chương 643: Người nào cho ngươi tự tin
Chương 644: Bích Hải Vân Thiên Trảm
Chương 645: Nhanh chân đến trước
Chương 646: Mỹ nhân mời
Chương 647: Muốn ta huyết tủy sao?
Chương 648: Tuyết Cơ sư tỷ khen thưởng
Chương 649: Thẹn quá thành giận
Chương 650: Một chữ lăn
Chương 651: Hư Không kiếm tâm
Chương 652: Bị tàn phá nhỏ yếu tâm linh
Chương 653: Lại bị nghiền ép
Chương 654: Kẻ thù quá nhiều
Chương 655: Lấy kiếm làm mối
Chương 656: Tiếp ta hai chiêu
Chương 657: Hoặc là thần phục hoặc là chết!
Chương 658: Phản khách vi chủ
Chương 659: Sóng ngầm bắt đầu khởi động
Chương 660: Lại luyện kiếm tâm
Chương 661: Hư không truyền nhân
Chương 662: Vô liêm sỉ
Chương 663: Ước chiến
Chương 664: Kiếm đài tỷ võ
Chương 665: Không chỗ có thể trốn
Chương 666: Kinh thiên nghịch chuyển
Chương 667: Tần Thiên Kiếm Hoàng
Chương 668: Kiếm Đế truyền nhân
Chương 669: Huyễn Ảnh Huyền Lôi Kiếm
Chương 670: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết
Chương 671: Ai là dê béo nhỏ
Chương 672: Chỉ cần ngươi quỳ
Chương 673: Đuổi đi lang, lại tới hổ
Chương 674: Bài ra hết
Chương 675: Nhân gian cùng quỷ vực giao giới
Chương 676: Hư Không Thôn Phệ
Chương 677: Đánh tới cửa
Chương 678: Thống nhất Hổ Thủ Phong
Chương 679: Âm mưu
Chương 680: Thí luyện bắt đầu
Chương 681: Giết quỷ đại tái
Chương 682: Âm Dương Minh Giới
Chương 683: Chế phục quỷ tôn
Chương 684: Song Đầu Quỷ Mãng
Chương 685: Nửa bước Huyết Tôn
Chương 686: Xinh đẹp vô song quỷ tộc công chúa
Chương 687: Bị bắt giữ
Chương 688: Bị nữ quỷ cưỡng hôn
Chương 689: Âm hiểm tính toán
Chương 690: Phá giải phong ấn
Chương 691: Tru diệt quỷ vật
Chương 692: So đấu thu hoạch
Chương 693: Muốn chơi xấu
Chương 694: Khiếp sợ toàn trường
Chương 695: Phát tài
Chương 696: Dịch Thu tức giận
Chương 697: Tần Đại sư cùng Giải Tinh Thần
Chương 698: Gặp lại người quen
Chương 699: Lạc gia khách khanh
Chương 700: Bái phỏng công chúa
Chương 701: Dâm tặc vô liêm sỉ
Chương 702: Hiên Viên Vân Nguyệt tâm tư
Chương 703: Khi dễ Hiên Viên Vân Nguyệt
Chương 704: Rơi vào khốn cảnh
Chương 705: Đột phá Huyết Tôn
Chương 706: Không biết tự lượng sức mình
Chương 707: Gấp gáp Vân Nguyệt công chúa
Chương 708: Âm Dương Đan
Chương 709: Tỷ võ chiêu thân bắt đầu
Chương 710: Đoạt Kỳ
Chương 711: Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu
Chương 712: Tinh Hà Cửu Thiên
Chương 713: Giết người đoạt bảo
Chương 714: Cải tạo nội giáp
Chương 715: Tấn cấp trận chung kết
Chương 716: Cuồng vọng Thiếu minh chủ
Chương 717: Hiên Viên Long Đế
Chương 718: Đoạt tú cầu
Chương 719: Cho ta tú cầu không giết ngươi
Chương 720: Không muốn chết, cút ngay
Chương 721: Trận chiến cuối cùng quy củ
Chương 722: Liên thủ đối địch
Chương 723: Cố ý tỏ ra yếu kém
Chương 724: Ma Tôn pháp tướng
Chương 725: Mạnh nhất một kiếm
Chương 726: Thân phận bại lộ
Chương 727: Cửu Long Thiên Uy Trận
Chương 728: Chạy thoát
Chương 729: Vân Nguyệt hôn mê
Chương 730: Kiếm Tông kiếm tử
Chương 731: Hổ Thủ Phong chưởng tôn
Chương 732: Giáo huấn Cao Bất Phàm
Chương 733: Sư tỷ gởi thư
Chương 734: Thập Nhị Thú Hồn Kiếm Trận
Chương 735: Hư Không kiếm tâm đệ tam cảnh
Chương 736: Mười hai chưởng tôn hội võ
Chương 737: Vô liêm sỉ Dịch Thu
Chương 738: Nữ Kiếm Hoàng
Chương 739: Tam Thiên Thần Thủy Hóa Chân Long
Chương 740: Hư Không Đại Na Di
Chương 741: Sấm sét giữa trời quang
Chương 742: Huyết mạch dung nhập kiếm pháp
Chương 743: Sóng ngầm
Chương 744: Diệp Thiên Kiếm Hoàng âm mưu
Chương 745: Nội ứng ngoại hợp
Chương 746: Thanh lý môn hộ
Chương 747: Thập Nhị Thú Hồn Kiếm Trận
Chương 748: Truyền thụ kiếm quyết
Chương 749: Bạch Hổ Phong Vân Túng
Chương 750: Từ biệt
Chương 751: Cường thế giết chết
Chương 752: Vu Y Thánh nữ
Chương 753: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 754: Vu Y bộ phận cùng Vu cổ bộ phận ân oán
Chương 755: Tình địch
Chương 756: Một chiêu bại trận
Chương 757: Vạn Xà Cốc
Chương 758: Ôm Thánh nữ
Chương 759: Xinh đẹp Xà Hoàng
Chương 760: Vu Y cổ thư
Chương 761: Nhược nhục cường thực
Chương 762: Cường thế giết chết
Chương 763: Vu Tổ pháp trượng
Chương 764: Vu Tổ ảo cảnh
Chương 765: Ảo cảnh mở
Chương 766: Độc Giác Lang quần
Chương 767: Bắt giặc phải bắt vua trước
Chương 768: Vu Kim làm phản
Chương 769: Mạnh mẽ Ma Linh
Chương 770: Hắc Liên trở nên mạnh mẽ
Chương 771: Tử Vong Sa Mạc
Chương 772: Tranh đoạt trứng trùng
Chương 773: Vu tổ thần điện
Chương 774: Cổ Thuần Dương
Chương 775: Thần điện mê cung
Chương 776: Quả Trường Sinh
Chương 777: Mượn gió bẻ măng
Chương 778: Thân phận bại lộ
Chương 779: Tư Mã Quân Như
Chương 780: Liệt Diễm Hổ
Chương 781: Tẩu hỏa nhập ma
Chương 782: Cứu mạng phương pháp
Chương 783: Chiến Đế huyết mạch
Chương 784: Vu Tổ pháp trượng
Chương 785: Vu tổ truyền người
Chương 786: Không thể buông tha
Chương 787: Tam Thiên Nhược Thủy Hóa Chân Long
Chương 788: Ngươi muốn chết như thế nào
Chương 789: Vu Vũ Phi phát uy
Chương 790: Thánh Hồn Thảo
Chương 791: Tất cả đều là tình địch
Chương 792: Tất cả đều là tình địch
Chương 793: Đại chiến Cổ Thuần Dương
Chương 794: Thẹn quá thành giận Cổ Thuần Dương
Chương 795: Một việc này chưa xong việc khác đã đến
Chương 796: Hiên Viên Long Trảm
Chương 797: Pháp tướng chiến đấu kịch liệt
Chương 798: Hổ Long chi chiến
Chương 799: Ly khai ảo cảnh
Chương 800: Vu Vũ Phi cơn giận
Chương 801: Vu sơn
Chương 802: Đụng vừa vặn
Chương 803: Kiêu ngạo Vu Kim
Chương 804: Ngươi mệnh ta làm chủ
Chương 805: Khó như lên trời
Chương 806: Xuất thủ tương trợ
Chương 807: Trở lại Vu Y bộ
Chương 808: Mất đi ký ức Hiên Viên Vân Nguyệt
Chương 809: Vu Sơn Trác
Chương 810: Chiến Đế Quyết
Chương 811: Luyện tập quyền pháp
Chương 812: Cáo biệt
Chương 813: Chân Long truyền công
Chương 814: Đệ tử ngoại tông
Chương 815: Lẻn vào cửu thiên
Chương 816: Bảo hộ phí
Chương 817: Lợi tức
Chương 818: Hổ gầm 1 tiếng thiên địa động
Chương 819: Cuồng vọng Trương Dương
Chương 820: Vòng thứ nhất tỷ thí
Chương 821: Một quyền địch
Chương 822: Nghịch tập
Chương 823: Bái kiến Thánh nữ
Chương 824: Làm càn đệ tử ngoại tông
Chương 825: Cuộc sống hạnh phúc muốn tới
Chương 826: Một năm ước hẹn
Chương 827: Lục Kiều tâm tư
Chương 828: Tự tìm đường chết
Chương 829: Nội tông tinh anh đại hội
Chương 830: Tái kiến Tiểu Di Tử
Chương 831: Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ
Chương 832: Phá trái cây
Chương 833: Bị Tiểu Di Tử ghi hận
Chương 834: Trộm gà không thành lại mất nắm thóc
Chương 835: Cây muốn lặng gió chẳng ngừng
Chương 836: Lần thứ hai vẽ mặt
Chương 837: Thân phận bại lộ
Chương 838: Yêu vực
Chương 839: Thứ nhất xem qua thân thể ta người
Chương 840: Chu Tước bí phủ
Chương 841: Bẩy rập
Chương 842: Từ lúc bạt tai
Chương 843: Hấp Huyết Bức Hoàng
Chương 844: Ra tay bá đạo
Chương 845: Phá giải cấm chế
Chương 846: Không còn mặt mũi nào
Chương 847: Làm cái giao dịch
Chương 848: Tìm kiếm Chu Tước Kính
Chương 849: Chu Tước Các
Chương 850: Thiên Mị Chi Thuật
Chương 851: Bá vương ngạnh thương cung
Chương 852: Nói xấu?
Chương 853: Âm mưu
Chương 854: Tạm thời tránh mũi nhọn
Chương 855: Tiểu Di Tử mê hoặc
Chương 856: Cửu Thiên Tỏa Tình Quan
Chương 857: Hiên Viên Vân Thiên xông quan
Chương 858: Kinh khủng cửa thứ chín
Chương 859: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi
Chương 860: Kinh thiên nghịch chuyển
Chương 861: Cửa ải cuối cùng
Chương 862: Xông quan thành công
Chương 863: Long hổ chi chiến
Chương 864: Chó má không phải
Chương 865: Thánh Long Ấn
Chương 866: Tân nhậm tông chủ
Chương 867: Ôm mỹ nhân về
Chương 868: Nguy cơ đã tới
Chương 869: Tru diệt ác tặc
Chương 870: Huyền Âm Huyết Mạch
Chương 871: Huyền Vũ nhất tộc
Chương 872: Pháp tướng chi chiến
Chương 873: Ngày Nguyệt Chi lực
Chương 874: Kinh khủng chiến lực
Chương 875: Ta là Dịch Thu
Chương 876: Siêu cấp rùa lớn
Chương 877: Đế Hồn Thạch hạ lạc
Chương 878: Ngươi là nữ nhân ta
Chương 879: Vô lý Tư Mã Quân Lan
Chương 880: Cấm Hải Thâm Uyên
Chương 881: Có tiện nghi không chiếm chính là Vương bát đản
Chương 882: Sóng ngầm bắt đầu khởi động
Chương 883: Đệ 0 15 cự thú chi uy
Chương 884: Đánh bậy đánh bạ
Chương 885: Kinh khủng xúc tua
Chương 886: Cản trở
Chương 887: Dữ nhiều lành ít
Chương 888: Đánh bại Yêu Hoàng
Chương 889: Biển sâu vòng xoáy
Chương 890: Rơi vào tuyệt cảnh
Chương 891: Nữ tử thần bí
Chương 892: Mẫu nữ gặp lại
Chương 893: Là phúc thì không phải là họa
Chương 894: Tấn thăng Huyết Hoàng
Chương 895: Trấn Hải Thần Ấn
Chương 896: Thoát đi khốn cảnh
Chương 897: Bức hôn
Chương 898: Củi khô lửa bốc
Chương 899: Huyền Vũ bí cảnh
Chương 900: Huyền Vũ Tổ bia
Chương 901: Trăm năm thành thánh
Chương 902: Đế Hồn Thạch hạ lạc
Chương 903: Hồng hoang Thánh chủng Kim Ô Tước
Chương 904: Chiến Đế bảo thể
Chương 905: Sờ lộn người
Chương 906: Tư Mã Quân Lâm đại ca
Chương 907: Đại chiến đã tới
Chương 908: Huyết Đế chi uy
Chương 909: Giao chiến
Chương 910: Huyền Vũ pháp tướng yếu điểm
Chương 911: Dịch Thu thực lực
Chương 912: Tuyệt Thiên Lĩnh Vực
Chương 913: Yêu Đao Cốt Nha
Chương 914: Kim Ô Tước kinh khủng
Chương 915: Huyết Yêu đại pháp
Chương 916: Toàn thắng
Chương 917: Bạch Hổ Thần Uy Diệt
Chương 918: Bị Tiên Tử Lão Bà phát lệnh truy nã
Chương 919: Giải khai nguyền rủa
Chương 920: Tây Vực hành trình
Chương 921: Trong lòng đất đấu giá hội
Chương 922: Tranh đoạt lô đỉnh
Chương 923: Hoàn bích chi thân
Chương 924: Long Lân áo giáp
Chương 925: Chiến Nô
Chương 926: Truy Huyết Lệnh
Chương 927: Giả dối Lâm Nhược Hi
Chương 928: Giao dịch
Chương 929: Không biết sống chết
Chương 930: Nhất định chính là quái vật
Chương 931: Cực hạn mê hoặc
Chương 932: Xinh đẹp Giáo Hậu
Chương 933: Huyết Ma Giáo giáo chủ đau
Chương 934: Hắc thủ sau màn
Chương 935: Thiên Lam cổ thành
Chương 936: Ma Tử quỷ kế
Chương 937: Thôi Tình Hoàn
Chương 938: Không có giải dược
Chương 939: Cho Lâm Nhược Hi giải độc
Chương 940: Ma Sí Hổ
Chương 941: Thượng cổ Truyền Tống Trận
Chương 942: Chiến trường thượng cổ
Chương 943: Cổ tộc di dân
Chương 944: Chứng nhận thân phận
Chương 945: Một quyền địch
Chương 946: Đế Hồn Thạch xuất hiện
Chương 947: Vạn năm Thi Sát
Chương 948: Lưỡng đại chí tôn pháp tướng
Chương 949: Xinh đẹp Giáo Hậu yêu cầu
Chương 950: Cướp đi ngươi tất cả
Chương 951: Một quyền miểu sát
Chương 952: Lưỡng đại pháp tướng
Chương 953: Nuốt phệ hồn phách
Chương 954: Giết chết Hiên Viên Vân Thiên
Chương 955: Đế Hồn Thạch kinh khủng tác dụng
Chương 956: Không biết tự lượng sức mình
Chương 957: Tà Tông truy sát
Chương 958: Tà Đế xuất thế
Chương 959: Tái kiến Tiểu Di Tử
Chương 960: Dịch Thu cơn giận
Chương 961: Lẻn vào Thánh nữ điện
Chương 962: Càng ngày càng phức tạp cục diện
Chương 963: Thân phận để lộ
Chương 964: Cường đại Thánh Giả
Chương 965: Thời khắc nguy cấp
Chương 966: Cuộc chiến của cường giả
Chương 967: Lại về Đông Hải
Chương 968: Tư Mã Thiên Cơ nhắc nhở
Chương 969: Huyết Hoàng cửu trọng
Chương 970: Đặc biệt trứng
Chương 971: Tái kiến Lạc Ngưng
Chương 972: Luyện khí cuồng ma
Chương 973: Liên minh đại bỉ
Chương 974: Kinh khủng lực lĩnh ngộ
Chương 975: Đảm bảo
Chương 976: Huyết Đỉnh đại bỉ
Chương 977: Huyết Đỉnh đại bỉ
Chương 978: Cuồng vọng Công Tôn Chánh
Chương 979: Trong truyền thuyết Tổ văn
Chương 980: Cảm ngộ Thánh đạo
Chương 981: Kinh khủng lực lĩnh ngộ
Chương 982: Triệt để nghiền ép
Chương 983: Lữ Thần Binh
Chương 984: Bạn già gặp lại
Chương 985: Các gia tâm tư
Chương 986: Huyết Đế
Chương 987: Trước khi đại chiến
Chương 988: Đi tới Long Uyên
Chương 989: Mạnh mẽ Dịch Thu
Chương 990: Giết chết hắc long
Chương 991: Đặc biệt bảo vật
Chương 992: Đại chiến Long Đế
Chương 993: Tứ tướng chi uy
Chương 994: Tứ đại ấn ký
Chương 995: Giết chết Long Đế
Chương 996: Điên cuồng tu luyện
Chương 997: Hiên Viên lão tổ
Chương 998: Chưởng khống pháp tướng
Chương 999: Cử động điên cuồng
Chương 1000: Sơ bộ dung hợp
Chương 1001: Thánh Giả phía dưới đều là loài giun dế
Chương 1002: Đại chiến thánh sứ
Chương 1003: Cho ta thời gian một nén nhang
Chương 1004: Chiến Đế Huyết Hồn?
Chương 1005: Chân chính Chiến Đế huyết mạch
Chương 1006: Chiến Đế Quyết, Phá Thiên Mâu
Chương 1007: Để Thánh giả sợ hãi
Chương 1008: Thánh khí!
Chương 1009: Thiên Phạt thần lôi
Chương 1010: Vân Nguyệt xuất hiện
Chương 1011: Giải tán Hiên Viên hoàng tộc
Chương 1012: Truy Huyết Lệnh bí mật
Chương 1013: Mộ Dung Tinh Vũ gặp nạn
Chương 1014: Huyết Hậu xuất thế
Chương 1015: Đại chiến Huyết Hậu
Chương 1016: Thánh Vực
Chương 1017: Nữ tử thần bí
Chương 1018: Lại một cái thánh sứ
Chương 1019: Tuyết vực nguy cơ
Chương 1020: Tuyết vực đại chiến
Chương 1021: Đột nhiên xuất hiện
Chương 1022: Cường thế Dịch Thu
Chương 1023: Tu vi thật sự
Chương 1024: Yêu Đế cầu xin tha thứ
Chương 1025: Vô cực vết nứt
Chương 1026: Sông băng cự thú
Chương 1027: Phong chi Thánh đạo
Chương 1028: Hiên Viên Vân Nguyệt lễ vật
Chương 1029: Vô liêm sỉ bẩn thỉu
Chương 1030: Bị sư tỷ bức hôn
Chương 1031: Cuối cùng tuyển chọn
Chương 1032: Hôn lễ đại điển
Chương 1033: Khách không mời mà đến
Chương 1034: Liệt nhật
Chương 1035: Lại tàn sát Thánh giả
Chương 1036: Tử Kim Phong Long Quyển
Chương 1037: Đi tới Kiếm Tông
Chương 1038: Kiếm Tông nội loạn
Chương 1039: Thất Tinh Kiếm Trận
Chương 1040: Mạnh mẽ kiếm tử
Chương 1041: Kế thừa tông chủ
Chương 1042: Âm mưu
Chương 1043: Lão khất cái
Chương 1044: Hư Không phong ấn
Chương 1045: Quỷ Đế cùng Quỷ Hậu
Chương 1046: Bạch Cốt cự thần cùng Thi Quỷ đại quân
Chương 1047: Quỷ Minh Châu
Chương 1048: Quỷ tộc bị diệt
Chương 1049: Hư Không Quyết
Chương 1050: Cường giả đến!
Chương 1051: Không bằng heo chó
Chương 1052: Hỏa diễm Thánh nguyên
Chương 1053: Một hồi Tạo hóa
Chương 1054: Thẹn quá thành giận
Chương 1055: Thần bí lam bào nhân
Chương 1056: Đón ngươi nhất chỉ thì như thế nào
Chương 1057: Ta không cam lòng
Chương 1058: Kinh thế một kiếm
Chương 1059: Chiến Vũ thánh điện
Chương 1060: Trọng Thủy Linh Trì
Chương 1061: Chém giết Thôn Hải Thú
Chương 1062: Huyền Thủy Thánh đạo
Chương 1063: Tứ Tượng Thánh nguyên
Chương 1064: Hiên Viên lão tổ âm mưu
Chương 1065: Chiến
Chương 1066: Băng Hoàng Tuyết Cơ cường đại
Chương 1067: Tuyết Cơ gặp nạn
Chương 1068: Dịch Thu đến
Chương 1069: Ngũ Hành Chấn Thiên Cung
Chương 1070: Toàn bộ tru diệt
Chương 1071: Chống lại thiên lôi
Chương 1072: Đến muộn động phòng hoa chúc
Chương 1073: Chiến Minh
Chương 1074: Phục Ma điện tầng mười!
Chương 1075: Quay lại còn kịp
Chương 1076: Kinh khủng nam thi
Chương 1077: Kiếm gảy chi uy
Chương 1078: Tiên thiên Thánh nguyên
Chương 1079: Kinh khủng Thánh Vực
Chương 1080: Bị người khinh thường
Chương 1081: Chiến Vũ thánh điện
Chương 1082: Lắm lời bạn cùng phòng
Chương 1083: Song Tử Thánh Nguyên
Chương 1084: Bát tinh!
Chương 1085: Đệ tử thân truyền
Chương 1086: Kiếm ý khảo hạch
Chương 1087: Kiếm ý tu luyện
Chương 1088: Tuyệt thế yêu nghiệt
Chương 1089: Xinh đẹp sư tỷ
Chương 1090: Đường còn dài
Chương 1091: Thánh Thạch bậc
Chương 1092: Kiếm Thánh Bảng
Chương 1093: Bốn loại kiếm quyết
Chương 1094: Kiếm ý dung hợp
Chương 1095: Thánh kiếm thuật tiểu thành
Chương 1096: Khiêu khích
Chương 1097: Kiếm ý khắc chế
Chương 1098: Ngươi thua
Chương 1099: Nửa năm ước hẹn
Chương 1100: Thánh điện nhiệm vụ
Chương 1101: Trói buộc?
Chương 1102: Đoạt mối làm ăn
Chương 1103: Tô Tử Linh bị bắt
Chương 1104: Sống không bằng chết
Chương 1105: Dịch Thu xuất thủ
Chương 1106: Lấy một địch mười
Chương 1107: Chấn động
Chương 1108: Hắc Ám Giáo Đình
Chương 1109: Tuyệt cảnh
Chương 1110: Bốn loại kiếm ý!
Chương 1111: Tứ Tượng chiến ấn
Chương 1112: Thu hoạch ngoài ý muốn
Chương 1113: Thần bí thích khách
Chương 1114: Thần binh lợi nhận
Chương 1115: Kiếm Các đại bỉ
Chương 1116: Đổ thạch
Chương 1117: Tứ Tượng Cảm Ứng Thuật
Chương 1118: Đối chọi gay gắt
Chương 1119: Nhìn lầm
Chương 1120: Phế ngọc
Chương 1121: Kịch tình đảo ngược
Chương 1122: Ngọc trong thạch
Chương 1123: Thánh giả trung kỳ
Chương 1124: Thần Vũ chiến đài
Chương 1125: Bản thân tìm đường chết
Chương 1126: Nhập bảng cao thủ
Chương 1127: Tuy bại nhưng vinh
Chương 1128: Trung cấp kiếm ý
Chương 1129: Đại chiến sắp đến
Chương 1130: Chú mục chi chiến
Chương 1131: Kiếm đài tỷ võ
Chương 1132: Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm
Chương 1133: Ngươi bại
Chương 1134: Lăng Vũ Phỉ tâm sự
Chương 1135: Vị hôn phu?
Chương 1136: Xấu hổ một màn
Chương 1137: Xuất không ngờ
Chương 1138: Ám ảnh tuyệt sát, nhập chi tất tử
Chương 1139: Tuyệt địa phản sát
Chương 1140: Thánh Kiếm bảng thứ ba!
Chương 1141: Tam quan
Chương 1142: Thủy Tổ kiếm bia
Chương 1143: Với hắn so, ngươi chẳng là cái thá gì
Chương 1144: Trấn Ma Ngục
Chương 1145: Trấn Ma Phù
Chương 1146: Xích Nguyệt Lão Ma
Chương 1147: Hắc Liên hóa người
Chương 1148: Vô Hạn Hải
Chương 1149: Thâm Hải Cự Ma
Chương 1150: Liên thủ hợp tác
Chương 1151: Lưỡng đại ý cảnh
Chương 1152: Trấn Ma vực tầng thứ tư
Chương 1153: Tây Vực Ma Long
Chương 1154: Nhiệm vụ hoàn thành
Chương 1155: Ta không có
Chương 1156: Kẻ khác khó có thể tin kết quả
Chương 1157: Dịch Thu, cám ơn ngươi
Chương 1158: Bách Việt thành Thiếu thành chủ
Chương 1159: Cho hắn một bài học
Chương 1160: Nơi này có khối ngọc
Chương 1161: Ngọc bích
Chương 1162: Lại gặp Công Tôn Nhã
Chương 1163: Bẫy người
Chương 1164: Hàn Phong ngọc đỉnh
Chương 1165: Tranh đoạt Hàn Phong ngọc đỉnh
Chương 1166: Trêu đùa?
Chương 1167: Chẳng lẽ các ngươi ở bỏ trốn?
Chương 1168: Đoạn Tinh Hà đến
Chương 1169: Tu vi đề thăng
Chương 1170: Thánh Kiếm thuật đại thành
Chương 1171: Xin nhường một chút
Chương 1172: Tỏ rõ sức mạnh
Chương 1173: Ngươi bại
Chương 1174: Đồng môn quyết đấu
Chương 1175: Kiếm thứ sáu
Chương 1176: Thiên chi kiều nữ
Chương 1177: Ta muốn vào trước 10
Chương 1178: Kiếm ý đối kháng
Chương 1179: Đệ thất kiếm Tần Thắng
Chương 1180: Đệ thất kiếm thực lực
Chương 1181: Mới ghi chép!
Chương 1182: Trẻ tuổi vương giả
Chương 1183: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Chương 1184: Đại chiến Thánh Chủ
Chương 1185: Lấy ngươi chi đạo hoàn lại thân đối phương
Chương 1186: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu
Chương 1187: Bát Ma Thánh Thủ
Chương 1188: Chạy trốn
Chương 1189: Đùa mà thành thật
Chương 1190: Thành thật giả ý
Chương 1191: Truy sát
Chương 1192: Ai mới là túng hóa
Chương 1193: Ba chiêu, ngươi bại
Chương 1194: Sợ ném chuột vở đồ
Chương 1195: Phản hồi Kiếm Vũ Các
Chương 1196: Luận bàn một cái
Chương 1197: Kiếm khôi
Chương 1198: Cho thêm một cơ hội nữa
Chương 1199: Thiên kiêu tiệc rượu
Chương 1200: Thánh bảng cường giả
Chương 1201: Bới móc
Chương 1202: Dập đầu nhận sai
Chương 1203: Đột biến
Chương 1204: Bảo vật thuộc sở hữu
Chương 1205: Giao hóa long
Chương 1206: Rùa đen rút đầu
Chương 1207: Xem không tinh khiết
Chương 1208: Thánh Linh Kiếm
Chương 1209: Yến Thiên Hành
Chương 1210: Thánh giả hậu kỳ
Chương 1211: Không sợ
Chương 1212: Ta muốn hết
Chương 1213: Bại tướng dưới tay
Chương 1214: Dò xét kiếm linh
Chương 1215: Phi Hồng Kiếm
Chương 1216: Đại bỉ bắt đầu
Chương 1217: Kiếm ý so đấu
Chương 1218: Vòng thứ nhất, ngươi bại!
Chương 1219: Xông quan
Chương 1220: Hung hiểm tầng thứ tám
Chương 1221: Dịch Thu chết?
Chương 1222: Một cái quái vật
Chương 1223: Có người kế tục
Chương 1224: Phá Phong Kiếm Quyết
Chương 1225: Bài danh chi chiến
Chương 1226: Quyết đấu đỉnh cao
Chương 1227: Phá Phong Kiếm Quyết
Chương 1228: Ngươi bại
Chương 1229: Thiếu các chủ
Chương 1230: Không thể nào tiếp thu được cảm tình
Chương 1231: Tu luyện kiếm ý
Chương 1232: Thánh kiếm đệ nhị
Chương 1233: Thiên chi kiêu nữ
Chương 1234: Tiên Tử Lão Bà cường hãn
Chương 1235: Kiếm đạo viên mãn
Chương 1236: Phượng Lân Hỏa Vũ
Chương 1237: Chi phối vận mệnh mình
Chương 1238: Ma thú xâm lấn
Chương 1239: Trọng yếu chức trách
Chương 1240: Phong Ma Thành
Chương 1241: Lục đại thánh điện
Chương 1242: Một cái nữ nhân thông minh
Chương 1243: Yếu đáng sợ
Chương 1244: Tứ Dực Ma Long
Chương 1245: Phong mang sơ lộ
Chương 1246: Thần Vẫn Thiết
Chương 1247: Tình huống thế nào?
Chương 1248: Khó có thể tin kết quả
Chương 1249: Bão tố đã tới
Chương 1250: Cường hãn Ma Long
Chương 1251: Kiếm thứ tám!
Chương 1252: Kiếm Hồng
Chương 1253: Hồng Minh thượng nhân
Chương 1254: Cho ngươi kiếm, ngươi cũng là phế vật
Chương 1255: Nữ tử thần bí
Chương 1256: Tranh công
Chương 1257: Lục Điện đồng minh
Chương 1258: Thánh Hậu
Chương 1259: Cách nhau một trời một vực
Chương 1260: Hai mươi năm ước hẹn
Chương 1261: Kéo ra màn che
Chương 1262: Kiếm ý đột phá
Chương 1263: Khởi hành Thiên Sơn
Chương 1264: Cừu nhân gặp lại
Chương 1265: Thánh Tổ Kiếm Hoàng truyền nhân
Chương 1266: Đấu vòng loại
Chương 1267: Vô Thường Tác Mệnh
Chương 1268: Phản sát
Chương 1269: Số mệnh
Chương 1270: Mộ Dung Thanh Tuyết tái hiện
Chương 1271: Kiếm trì
Chương 1272: Bảy đạo kiếm ba
Chương 1273: Rèn luyện kiếm ý
Chương 1274: Tứ Tượng Kiếm Hồn
Chương 1275: Tấn cấp
Chương 1276: Huyết Ảnh Kiếm
Chương 1277: Ăn gian kết quả
Chương 1278: Thất Tinh Ngân Long Thứ
Chương 1279: Đẹp nhất tỷ thí
Chương 1280: Mộ Dung Thanh Tuyết tâm trí
Chương 1281: Thanh Liên Kiếm Quyết
Chương 1282: Chiến Cuồng Thiên
Chương 1283: Kiếm thứ chín
Chương 1284: Mạnh nhất một kiếm? Ngươi sai!
Chương 1285: Lui ra phía sau!
Chương 1286: Chẳng lẽ ngươi thì có Kiếm Hồn?
Chương 1287: Kiếm khôi!
Chương 1288: Ngự Kiếm Tâm Quyết
Chương 1289: Cùng Tiên Tử Lão Bà một chỗ
Chương 1290: Kẻ phản bội
Chương 1291: Đánh lén ban đêm
Chương 1292: Trong lòng có quỷ
Chương 1293: Không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi
Chương 1294: Lộ ra nguyên hình
Chương 1295: Thánh Vương!
Chương 1296: Hồi Thiên Thánh Thảo
Chương 1297: Thánh Giả đại viên mãn
Chương 1298: Thần bí Lão giả
Chương 1299: Truyền thừa kiếm pháp
Chương 1300: Lăng Vũ Phỉ quay về
Chương 1301: Thiên Thần Đồ
Chương 1302: Vực Môn mở
Chương 1303: Giặc cướp
Chương 1304: Tuyệt Mệnh Đao Pháp
Chương 1305: Thanh Thạch thành chủ
Chương 1306: Thanh Thạch cổ thành
Chương 1307: Viêm Đế truyền nhân
Chương 1308: Cường thế nghiền ép
Chương 1309: Khiêu chiến Thánh Chủ
Chương 1310: Mạch trùng kiếm ba
Chương 1311: Đón ngươi hai chiêu
Chương 1312: Lệnh đuổi khách
Chương 1313: Không rõ kiếm
Chương 1314: Vạn Yêu Sơn, Minh Long Uyên
Chương 1315: Minh Long vực sâu hành trình
Chương 1316: Minh Long vực sâu hành trình
Chương 1317: Minh Long vực sâu hành trình
Chương 1318: Chiến đấu kịch liệt Thanh Long
Chương 1319: Chiến đấu kịch liệt Thanh Long
Chương 1320: Bị sư tỷ cưỡng hôn
Chương 1321: Bám dai như đỉa
Chương 1322: Một món lễ lớn
Chương 1323: Cạm bẫy
Chương 1324: Hi Hoàng bí phủ
Chương 1325: Ai làm pháo hôi
Chương 1326: Chó cùng rứt giậu
Chương 1327: Thạch tượng quái thú
Chương 1328: Bảo đồ
Chương 1329: Đụng ngã thần nữ
Chương 1330: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
Chương 1331: Nhật Nguyệt Lăng Không
Chương 1332: Cho Tiên Tử Lão Bà cáo trạng
Chương 1333: Hư không tiêu thất
Chương 1334: Lộ ra chân tình
Chương 1335: Hi Hoàng bí bảo
Chương 1336: Thời không bảo tháp
Chương 1337: Thánh Chủ Thánh Nguyên
Chương 1338: Thế Gian Là Địch thì như thế nào?
Chương 1339: Bảy thành công lực
Chương 1340: Làm người ta khó có thể tin kết quả
Chương 1341: Không gian phong bạo
Chương 1342: Một ba vị bình, một ba lại khởi
Chương 1343: Phân rõ liên quan
Chương 1344: Hi Hoàng truyền nhân
Chương 1345: Mười năm ước hẹn
Chương 1346: Nhân họa đắc phúc
Chương 1347: Thánh Tôn đến
Chương 1348: Lục Mạch kiếm ba
Chương 1349: Tông tại người tại, Tông diệt người chết!
Chương 1350: Một mực không chịu giác ngộ
Chương 1351: Kẻ phản bội
Chương 1352: Bản thân tìm đường chết
Chương 1353: Muốn sống không được, muốn chết không xong
Chương 1354: Tuyệt xử phùng sanh
Chương 1355: Thực lực!
Chương 1356: Thiên Đạo Tông
Chương 1357: Thánh Hải
Chương 1358: Kích sát Ác Long Kình
Chương 1359: Bồng Lai tiên đảo
Chương 1360: Tiêu Ngọc
Chương 1361: Phụ trách
Chương 1362: Hắc Long Bang
Chương 1363: Tiêu Ngọc một thân phận khác
Chương 1364: Lại cứu ngươi một mạng
Chương 1365: Vào đảo
Chương 1366: Nhập tông khảo hạch
Chương 1367: Lục Đầu Xà Quái
Chương 1368: Thánh Hồn Thê
Chương 1369: Thánh Hồn Thê
Chương 1370: Nữa phá kỷ lục
Chương 1371: Tam tông cùng Cửu Cung
Chương 1372: Bá đạo Hoàng Phủ Vân Thiên
Chương 1373: Tích phân nhiệm vụ
Chương 1374: Huyết Độc Phong
Chương 1375: Tuyệt thế giai nhân Cổ Lam Khê
Chương 1376: Cường hãn đạo tử
Chương 1377: Thánh Hỏa Huyền Linh Đan
Chương 1378: Bới móc
Chương 1379: Sinh Tử Đài ước hẹn
Chương 1380: Sinh Tử Đài ước hẹn
Chương 1381: Trông khá được mà không dùng được
Chương 1382: Một chiêu phân thắng thua
Chương 1383: Ngươi thật có bệnh
Chương 1384: Ước hẹn ba năm
Chương 1385: Cổ Lam Khê vấn tội
Chương 1386: Giám định và thưởng thức Cổ sư tỷ vóc người
Chương 1387: Cho ngươi xem món khác
Chương 1388: Thánh Hải Long cung
Chương 1389: Nguy hiểm cấp nhiệm vụ
Chương 1390: Tiêu Ngọc đường huynh
Chương 1391: Nhục nhã
Chương 1392: Một hồi đánh cược
Chương 1393: Mồi
Chương 1394: Tiêu Lâm bị bắt
Chương 1395: Tà tu sào huyệt
Chương 1396: Tế phẩm
Chương 1397: Hoán Linh Trận
Chương 1398: Nhiệm vụ hoàn thành
Chương 1399: Trả giá
Chương 1400: Lừa đảo tựu là ngươi
Chương 1401: Qủy nghèo?
Chương 1402: Lại lần nữa vẽ mặt
Chương 1403: Đặc biệt tu hành
Chương 1404: Thần bí sát thủ
Chương 1405: Huyết Hải chỗ sâu hô hoán
Chương 1406: Ân nhân cứu mạng
Chương 1407: Thánh Đan Cung truyền nhân
Chương 1408: Chân Long Thánh Nguyên
Chương 1409: Để cho hắn đi vào
Chương 1410: Họp thành đội
Chương 1411: Xui xẻo vận khí
Chương 1412: Mồi
Chương 1413: Bạch sắc cự hoa
Chương 1414: Ngươi dám mắng ta
Chương 1415: Bị hoa thôn phệ
Chương 1416: Cho Cổ Lam Khê sưởi ấm
Chương 1417: Thanh Mộc thần chủng
Chương 1418: Long tộc!
Chương 1419: Long cung Tàng Bảo Các
Chương 1420: Gặp nhau lần nữa
Chương 1421: Long Tổ bảo huyết
Chương 1422: Bá vương ngạnh thương cung
Chương 1423: Thánh Chủ trung kỳ
Chương 1424: Liên quan toàn bộ Thánh Vực tương lai
Chương 1425: Thiên Bích Thạch
Chương 1426: Tuyệt thế cường giả
Chương 1427: Tìm hiểu Thiên Bích cổ văn
Chương 1428: Khiếp sợ
Chương 1429: Lần thứ hai vẽ mặt
Chương 1430: Theo ta ngụ cùng chỗ
Chương 1431: Bát Văn thánh đan
ĐỌC TRUYỆN
Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com