Võ Cực Thần Vương

  Ái Hà Đích Ngư
 Huyền Huyễn
  FULL
  1292
 177501
ĐỌC TRUYỆN
GIỚI THIỆU
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chương 1: Ngươi mệnh, thật không tốt
Chương 2: Huyết mạch giới hạn, Yêu Đồng Thánh Thể
Chương 3: Thề không làm người yếu
Chương 4: Loại thứ hai huyết mạch giới hạn
Chương 5: Bắc Đẩu Du Long Bộ, Đại Bộc Tồi Sơn Chưởng
Chương 6: Đế Phong Võ Phủ, thiên kim sinh nhật
Chương 7: Mạnh nhất thiên tài, hắn cũng xứng?
Chương 8: Cút cho ta xuống
Chương 9: Lúc đầu mối thù, gấp bội xin trả
Chương 10: Phủ tướng quân, Long Chiến
Chương 11: Thiết huyết nam nhân
Chương 12: Cửu Hồn Long Ấn Quyết
Chương 13: Đến cửa mời
Chương 14: Đế đô Hoàng thành, cuồn cuộn sóng ngầm
Chương 15: Lan tràn biến cố
Chương 16: Cự Tượng Võ Phủ
Chương 17: Vu Thần Ngọc
Chương 18: Linh đằng trói buộc, Cổ Thụ Chiến Thể
Chương 19: Cường thế kích sát
Chương 20: Hạo Nguyệt Học Viện
Chương 21: Hạ Siêu
Chương 22: Vừa vặn đủ số
Chương 23: Lá chắn tên
Chương 24: Lăn mẹ ngươi phế vật
Chương 25: Giao dịch
Chương 26: Lại lần nữa bị cự tuyệt
Chương 27: Bị cự ba mươi phủ
Chương 28: Nửa đêm tập kích
Chương 29: Nhất tinh yêu đồng, tịch diệt chi mang
Chương 30: Kém nhất cao đẳng võ phủ
Chương 31: Thiên Tinh Vũ Phủ
Chương 32: Trầm thấp Long ngâm
Chương 33: Thất Tinh Nghiễm Tràng, đạo sư tuyển chọn
Chương 34: Thiên lý bất dung
Chương 35: 3 cái danh ngạch
Chương 36: Cắt đứt chân chó của ngươi
Chương 37: Ám Ảnh Thương
Chương 38: Đầu ngón tay lướt một cái xúc cảm
Chương 39: Vô Cốt Sơn Mạch
Chương 40: Âm thầm đi theo
Chương 41: Tứ cấp Đại Yêu, Ngũ Độc Cự Tri Chu
Chương 42: Đường lang nhào ve, chim sẻ tại sau
Chương 43: Còn có một chỉ hoàng tước
Chương 44: Thú trung Vương giả, Băng Nguyệt Ma Lang
Chương 45: Phượng Dực Chi Kiếm, Vẫn Diệt Trảm
Chương 46: Thình lình xảy ra kinh biến
Chương 47: Hắc Thủy Quái Tích
Chương 48: Yêu Thương Phương Bất Phàm
Chương 49: Bổn nguyên linh nguyên dịch
Chương 50: Chạy ra sinh thiên
Chương 51: Liền bại 3 người
Chương 52: Trở lại đế đô
Chương 53: Chuột tao ngộ
Chương 54: Thù mới hận cũ
Chương 55: Sợ ngươi sao
Chương 56: 10 chiêu, vừa vặn
Chương 57: Tinh Duệ Tranh Phong Đại Hội
Chương 58: Thần bí nhân mời
Chương 59: Tinh duệ tranh phong, Không đi không thể
Chương 60: Băng Huyền hàn khí
Chương 61: Các nơi phủ thiên tài tề tụ Quân Lai Các
Chương 62: Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói
Chương 63: Tinh duệ tranh hùng, phong mang sơ hiển
Chương 64: Khiêu khích
Chương 65: Mộc Phong lên sân khấu
Chương 66: Ngủ vợ của ngươi, đánh ngươi mẹ già
Chương 67: Vu Thần Ngọc xuất thủ
Chương 68: Tiểu đả tiểu nháo
Chương 69: Đế Phong Tân Nhân Vương
Chương 70: Những lời này, trả cho ngươi
Chương 71: Một thương đánh bại
Chương 72: Đại chiến Nhâm Trùng
Chương 73: Hồn Tỏa Chiến Thể
Chương 74: Huyết Ảnh, Ngược Sát
Chương 75: Thương đánh Đế Phong Tân Nhân Vương
Chương 76: Không có ẩn nhẫn tư cách
Chương 77: Ba thước Thương mang, ai cùng tranh phong
Chương 78: Ma sư Tống Thành Liệp
Chương 79: Háo Tử năng lực
Chương 80: Tinh Vân Các, Tinh Phân Bảng
Chương 81: Đế Phong gây sự
Chương 82: Nghênh chiến Thông Nguyên Cảnh Lục giai
Chương 83: Sát ý thay nhau nổi lên
Chương 84: Tịch Lam
Chương 85: Thiên Tinh Vũ Phủ người trông coi
Chương 86: Phong Băng Ấn Quyết
Chương 87: Thiên Trì Thú Yêu
Chương 88: Thiên Trì Sơn Mạch
Chương 89: Tam Mục Lôi Báo
Chương 90: Hoàng Vũ Học Viện, Trì Uyên
Chương 91: Qua sông đoạn cầu
Chương 92: Song Đầu Lục Dực Mãng
Chương 93: Lạc Mộng Thường
Chương 94: Gặp lại Trì Uyên
Chương 95: Ai mới là ngu xuẩn
Chương 96: Phản hồi
Chương 97: Nhị tinh Yêu đồng, đột phá
Chương 98: Thông Nguyên Cảnh Lục giai
Chương 99: Thánh Chung Thành bộ lạc
Chương 100: Thánh Chung Tháp
Chương 101: Tiền đặt cược, một cánh tay
Chương 102: Ba chiêu
Chương 103: Xin mời
Chương 104: Biến dị huyết mạch giới hạn
Chương 105: Băng Phong
Chương 106: Chậm đã
Chương 107: Lần đầu giao phong
Chương 108: Mai Hoa Kiếm
Chương 109: Long Thanh Dương với Trầm Quân Tích
Chương 110: Cốt diễm linh hỏa
Chương 111: Lại nổi xung đột
Chương 112: Đồ tể thủ, huyết quỷ
Chương 113: Linh thú
Chương 114: Cương Hỏa Kiếm Xỉ tê
Chương 115: Nghênh chiến huyết quỷ
Chương 116: Trận pháp văn thuật sư
Chương 117: Vô hận ảo trận
Chương 118: Phá trận
Chương 119: Phá Không cảnh cường giả
Chương 120: Hoàng thất ám chi đội
Chương 121: Đạo thử thần thâu
Chương 122: Thánh Tinh thiên thư
Chương 123: Hoàng thất tối cao cơ mật
Chương 124: Thiên lôi dẫn
Chương 125: Nhất Dương thuẫn
Chương 126: Gặp lại Hạ Tình
Chương 127: Thánh Chung thành tộc trưởng triệu kiến...
Chương 128: Giao dịch
Chương 129: Nhật Viêm Luyện Thể quyết
Chương 130: Thần bí bảy khỏa tinh điểm
Chương 131: Huyền thể huyết mạch thiên tài
Chương 132: Hao Tử quyết định
Chương 133: Huyễn Linh chung
Chương 134: Linh chuông mở ra
Chương 135: Kim sắc chuông ảnh
Chương 136: Năm mươi bước cười một trăm bước
Chương 137: Khiến cho người bất ngờ Diệp Dao
Chương 138: Chú ấn phù văn
Chương 139: Như thế nào linh văn sư
Chương 140: Liều hết toàn lực
Chương 141: Đạo chủng, sơ cấp văn thuật sư
Chương 142: Huyễn Linh chung vỡ nát
Chương 143: Khí linh chi tranh
Chương 144: Quả thực liền là hung tàn
Chương 145: Sở Ngân cơn giận
Chương 146: Tranh phong, Vi Thanh Phàm
Chương 147: Tử Vong dương luân
Chương 148: Cột lửa ngút trời
Chương 149: Ngươi có thể lăn xuống
Chương 150: Cảnh cáo
Chương 151: Sáu miếng chú ấn phù văn
Chương 152: Tụ linh chú ấn
Chương 153: Thông Nguyên Cảnh Thất giai
Chương 154: Trí mạng nhược điểm
Chương 155: Màu đen chiến đao
Chương 156: Sâm La Nha
Chương 157: Gây sự
Chương 158: La Ngạo
Chương 159: Đại La Huyễn Kiếm Quyết
Chương 160: Thiên Tinh Vũ Phủ đệ nhất nhân
Chương 161: Chịu không nổi một kích
Chương 162: Ra oai phủ đầu
Chương 163: Huyễn Sát Đại Trận
Chương 164: Chân thật ảo cảnh
Chương 165: Phiêu dật đao pháp
Chương 166: Ảnh nguyệt vũ, Sở Ngân giận
Chương 167: Đại chiến Thành Nhai
Chương 168: Yêu Lang Chiến thể, liệt hỏa chú ấn
Chương 169: Sương chi chú ấn
Chương 170: Toàn viện hội vũ ngược tính giờ
Chương 171: Nhật Viêm Luyện Thể Quyết
Chương 172: Đi thêm đột phá
Chương 173: Địa Bảng đại chiến, gần bắt đầu thi đấu
Chương 174: Thành Nam khu vực, giải thi đấu sân bãi
Chương 175: Địa Bảng đại chiến, bắt đầu
Chương 176: Nhâm Vĩ oan, Sở Ngân cười
Chương 177: Thay mận đổi đào, giết chóc bắt đầu
Chương 178: Một đao đều không tiếp nổi
Chương 179: Tấn cấp vòng đấu đầu
Chương 180: 32 cường tranh đoạt chiến
Chương 181: Loạn đấu trường
Chương 182: 32 cường tranh đoạt chiến, bắt đầu
Chương 183: Loạn đấu hỗn chiến
Chương 184: Ngươi tại sao lại ở chỗ này
Chương 185: Tàn nhẫn người Lô Thiệu
Chương 186: Chiến Lô Thiệu
Chương 187: Nộ Hải Thanh Lân Giao, Cửu Hồn Long Ấn Quyết
Chương 188: Vật vô chủ
Chương 189: Địa Bảng 32 cường
Chương 190: Tặng bảo
Chương 191: Chú ấn dung hợp
Chương 192: Ngũ Đại Viện Trường
Chương 193: Đầu vòng bài vị chiến, trình diễn
Chương 194: Thái Âm Chiến thể
Chương 195: Nhục nhã
Chương 196: Diêu Triển thực lực
Chương 197: Phục thù chi chiến
Chương 198: Sắt thép bàn tay
Chương 199: Vòng đầu một trận cuối cùng
Chương 200: Long Thanh Dương chiến Thẩm Quân Tích
Chương 201: Cốt Diễm linh hỏa, Thủy chi chú ấn
Chương 202: Nợ máu nhất định bồi thường
Chương 203: Là ta
Chương 204: Sớm đến đây kịch chiến
Chương 205: Chú ấn chi lực so đấu
Chương 206: Thiên Mai Lạc Nguyên trảm, Kinh Hồn Tru Ma thương
Chương 207: Mai Hoa kiếm, chẳng qua như vậy
Chương 208: Thẩm Quân Tích không thấy
Chương 209: xông vào bát cường
Chương 210: Thiên Chuyển Thánh Tâm Thuật
Chương 211: hóa đan cảnh
Chương 212: liên tục đột phá
Chương 213: Lạc Mộng Thường giao tranh Thượng Quan Yên
Chương 214: kinh diễm toàn trường
Chương 215: Thiệu Viêm đối chiến Long Huyền Sương
Chương 216: tứ cường chi chiến
Chương 217: kinh hiện
Chương 218: chấn động toàn trường
Chương 219: Vi Thanh Phàm, cho ta lăn xuống
Chương 220: quán quân chi chiến
Chương 221: đại chiến Vi Thanh Phàm
Chương 222: cùng ta chơi chú ấn, ngươi không đủ tư cách
Chương 223: Vi Thanh Phàm lá bài tẩy
Chương 224: Thiên Dương Huyễn Diệt Quyền
Chương 225: Ảnh Nguyệt Chi Vũ, Sở Ngân cơn giận
Chương 226: một đao vấn đỉnh vòng nguyệt quế vương
Chương 227: đế đô phong vân, nhấp nhô bất định
Chương 228: thiên bảng đại chiến
Chương 229: đế đô hoàng thành
Chương 230: Mỗi cái đại võ phủ đệ nhất nhân
Chương 231: Hoàng Vũ học viện, Hoàng Phủ Lương
Chương 232: Vua một nước
Chương 233: Nhiếp chính vương, Hoàng Phủ Tình
Chương 234: Thánh tinh đoàn đội
Chương 235: Đỉnh cao thiên tài nhân vật
Chương 236: Tuyết Huỳnh thảo
Chương 237: Văn thuật sư
Chương 238: Không Huyễn sát trận
Chương 239: Lực áp Lôi Viễn
Chương 240: Dạ Vô Quỷ
Chương 241: Hoạt tính phù văn
Chương 242: Thiên bảng sắp đến, lại làm đột phá
Chương 243: Thiên bảng đại chiến, ta Sở Ngân đến
Chương 244: Quốc Thiên Bảng yêu nghiệt
Chương 245: Sáu quốc tranh phong, Thiên Bảng đại chiến
Chương 246: Lấy được đệ nhất mai tín vật
Chương 247: Ba người vây đánh
Chương 248: Hoàng Phủ Lương sát tâm
Chương 249: Viêm Ảnh Vương Triều Tiêu Tuyệt
Chương 250: Thu thập sáu miếng tín vật
Chương 251: Hoàng Phủ Lương sát tâm
Chương 252: Hai đại thiên tài truy sát
Chương 253: Tam Tinh Yêu Đồng
Chương 254: Giết Nhâm Hàn
Chương 255: Ly U Cốc trung cốc
Chương 256: Ngươi quản sao
Chương 257: Thanh U Linh Tuyền
Chương 258: Tranh đoạt chiến
Chương 259: Ly U Cốc kinh biến
Chương 260: Đoạt mệnh Âm Hồn Thụ
Chương 261: Sở Ngân gặp nạn
Chương 262: Thời khắc sinh tử
Chương 263: Hỗn độn thân thể đột phá
Chương 264: Huyết mạch trấn âm hồn
Chương 265: Cao cấp văn thuật sư
Chương 266: Long Thanh Dương khó khăn
Chương 267: Huyền Tật Đại Trận
Chương 268: Ảnh Dực Trảm
Chương 269: Lấy một địch chúng
Chương 270: Quỷ Khấp Phệ Huyết Thương
Chương 271: Lạc Mộng Thường thực lực g
Chương 272: Thương Hồn Sát
Chương 273: Vạn Kiếm Khốn Sát Trận
Chương 274: Khởi Năng Nại Hà Ngã
Chương 275: Cường đoạt Đạo Thụ
Chương 276: Chém giết Hứa Thục
Chương 277: Tinh Phồn Khuy Vũ Trận
Chương 278: Ta mang ngươi đi vào
Chương 279: Trong trận thế giới
Chương 280: Nuốt chững Đạo Thụ
Chương 281: Bắc Đấu Thiên Thần Quyết
Chương 282: Thiên Xu Tinh Hồn Sử
Chương 283: Điều kiện
Chương 284: Thu thiên xu tinh hồn châu
Chương 285: Thiên hạp thai trận chung kết buông xuống
Chương 286: Một quyền oai
Chương 287: Trận chung kết mở ra
Chương 288: Thánh Hậu
Chương 289: Trận đầu
Chương 290: Đệ tam chiến
Chương 291: Tính sổ
Chương 292: Xích Diễm Bạo Hùng
Chương 293: Bàng Ngạo đánh với Sở Ngân
Chương 294: Yêu Hỏa Huyền Thể
Chương 295: Như ngươi mong muốn kết thúc
Chương 296: Lưỡng thắng liên tiếp
Chương 297: Kim sa cùng Thủy Hồn tranh phong
Chương 298: Trong nước có độc
Chương 299: Người này rất mạnh
Chương 300: Đánh một trận thế trấn toàn trường
Chương 301: Hai đại thiên tài đứng đầu chi chiến
Chương 302: Tia lửa văng gắp nơi kịch liệt tranh phong
Chương 303: Long Linh Huyền Thể Phong Quỷ Huyền Thể
Chương 304: Ngoan lệ như Hoàng Phủ Lương
Chương 305: Chậm đã
Chương 306: Sở Ngân đối chiến Hoàng Phủ Lương
Chương 307: Chiến đấu kịch liệt
Chương 308: Linh vũ tu luyện
Chương 309: Kỹ kinh tứ tọa
Chương 310: Chiến đấu kịch liệt
Chương 311: Linh Vũ Song Tu
Chương 312: Kỹ kinh tứ tọa
Chương 313: Vô Cực Ma Trảm
Chương 314: Sở Ngân cơn giận, thế như thần ma
Chương 315: Cuối cùng cơ hội
Chương 316: Hào đoạt quán quân
Chương 317: Thất Tinh Thánh Điển
Chương 318: Thiên Tinh võ phủ quật khởi
Chương 319: Cầm thú a!
Chương 320: Địa Khôn Kim Bài
Chương 321: Chữa trị Huyễn Linh Chuông + Thiên chi kiêu nữ
Chương 322: Ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi
Chương 323: Phù văn chi thuật đọ sức
Chương 324: Ảo trận
Chương 325: Bắt lại ngươi
Chương 326: Lễ vật
Chương 327: Quan báo tư thù
Chương 328: Ngựa chết thành ngựa sống
Chương 329: Khí văn khắc hoạ
Chương 330: Ngoài ý muốn không ngờ
Chương 331: Một đời mới Huyễn Linh Chuông
Chương 332: Tịch Lam ly khai
Chương 333: Hối hận
Chương 334: Diệp Dao thay đổi
Chương 335: Dư luận xôn xao, toàn thành rung chuyển
Chương 336: Ai dám động đến Sở Ngân
Chương 337: Nghiêm trọng cục diện
Chương 338: Hoàng thất ám chi đội truy sát
Chương 339: Hoàng thất ám chi đội, không gì hơn cái này
Chương 340: Tiêu thất
Chương 341: Đi Kỳ Thần sơn tìm Ly Vô Thương
Chương 342: Lại gặp Long Chiến
Chương 343: Anh linh bất diệt, lưu tồn tại thế
Chương 344: Hoàng thất lão quái vật
Chương 345: Chạy ra ngoài thành
Chương 346: Tây Hải đại tướng quân
Chương 347: Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc
Chương 348: Phong Ẩn khu vực
Chương 349: Lang thành bộ hạ cũ
Chương 350: Sở Ngân thức tỉnh
Chương 351: Cuồng Ma Ngưu Thú
Chương 352: Hứa Hữu Dung
Chương 353: Câu Dặc thành, luyện khí thế gia
Chương 354: Phù văn lệch lạc
Chương 355: Sở Ngân điều kiện
Chương 356: Địa Hỏa đài, Tam Túc đỉnh
Chương 357: Đột ngột đến đả kích
Chương 358: Linh Quang Khí Văn
Chương 359: Chiến
Chương 360: Ta tin tưởng hắn
Chương 361: Ngàn cân treo sợi tóc
Chương 362: Giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng
Chương 363: Có thể đối ta trả một chút trách nhiệm sao
Chương 364: Chiến đấu kịch liệt Phá Không Cảnh cao thủ
Chương 365: Khô Lâu Thạch, Xuyên Ma Liên
Chương 366: Huyễn Linh Chuông chi uy
Chương 367: Ngươi đạo thụ còn có thể cứu
Chương 368: Hứa Hào quyết tâm
Chương 369: Hứa gia quà tặng
Chương 370: Tướng Môn
Chương 371: Trước khi rời đi
Chương 372: Phá Không Cảnh
Chương 373: Vạn Thú Lĩnh
Chương 374: Liên khóa hung vật
Chương 375: Lão khất cái
Chương 376: Không bình tĩnh Vạn Thú Lĩnh
Chương 377: Truy tập thú vương
Chương 378: Bích Nhiễm Kiếm ở trên người hắn
Chương 379: Ta có chút loạn
Chương 380: Mỗi ngày bị nữ nhân xinh đẹp vây quanh
Chương 381: Cầm kỳ thư họa
Chương 382: Thất phẩm cao cấp Văn Thuật Sư
Chương 383: Tàn khốc giết chóc
Chương 384: Ngươi tại cứu hắn
Chương 385: Thác Bạt Sát
Chương 386: Thâm nhập Vạn Thú Lĩnh
Chương 387: Chưởng Tuyệt, Lộ Thiên Hạng
Chương 388: Đại Lực Nộ Chưởng Kính
Chương 389: Tang Hồn Chi Thanh
Chương 390: Hung tàn
Chương 391: Nước sâu khu vực bên trong bạch quang
Chương 392: Dưới nước cung điện
Chương 393: Huyễn Thuật Quan Tưởng Đồ
Chương 394: Thương Tuyệt, Tư Trạch Nghiệp
Chương 395: Lấy con mắt phát động ảo thuật
Chương 396: Hài cốt chất như núi
Chương 397: Tế đàn cổ xưa
Chương 398: Tu La Tông, Đao Tuyệt, Lang Lập
Chương 399: Gặp lại Chưởng Tuyệt
Chương 400: Kim Cương Huyền Thể
Chương 401: Thất Tinh Sát, Diêu Quang Trảm
Chương 402: Kinh thiên biến đổi lớn
Chương 403: Phong Yêu Chi Địa, Thánh Dực Thiên Viêm Tước
Chương 404: Xé rách thiên võng, phá tan gông xiềng
Chương 405: Kinh biến
Chương 406: Tiếu Nhược Mạn
Chương 407: Hung vật chưa chết
Chương 408: Trạm tiếp theo, Thiên Vũ Tông
Chương 409: Tông môn tàn khốc
Chương 410: Chính là bị hắn giết chết
Chương 411: Thiên mục
Chương 412: Thiên Vẫn Thạch
Chương 413: Kịch đấu Thánh Dực Thiên Viêm Tước
Chương 414: Khiêu khích điện phủ đệ tử
Chương 415: Thiên Nham Bá Quyền, Kim Lãng Thao Thiên
Chương 416: Hoàng Tuyền Chỉ Kiếm
Chương 417: Gọi ngươi chớ chọc hắn
Chương 418: Tựa như ảo mộng
Chương 419: Trận Tuyệt, Nghiêm Hàm Liễu
Chương 420: Tiện nhân a
Chương 421: Thánh Dực Thiên Viêm Tước mục
Chương 422: Tông môn khảo hạch
Chương 423: Hạch tâm đệ tử
Chương 424: Thủ luân khảo hạch bắt đầu
Chương 425: Ung dung đi qua
Chương 426: Dung Nham Cự Thạch Thú
Chương 427: Cổ quái
Chương 428: Kỳ dị tảng đá
Chương 429: Hắc Thủy hà, Kinh Lôi vực
Chương 430: Tia chớp màu đen
Chương 431: Ta giúp ngươi một lần tốt
Chương 432: Ám Dực Giao
Chương 433: Thâm nhập Kinh Lôi vực
Chương 434: Kinh biến
Chương 435: Thánh khí chi uy
Chương 436: Hàng ngàn hàng vạn Lôi Kiếp vào cơ thể
Chương 437: Ám lôi chi lực
Chương 438: Bước vào điện phủ
Chương 439: Ba người chặn đường
Chương 440: Lực chiến điện phủ ba vị trí đầu
Chương 441: Thanh Diễm Lạc Thiên Kiếp
Chương 442: Oanh sát
Chương 443: Khai Dương Chi Quyền Trấn Thiên Khuyển
Chương 444: Kinh khủng nhất chuyện
Chương 445: Diệu Thiên đài, đừng tìm đường chết
Chương 446: Kinh biến tái khởi
Chương 447: Hỗn chiến
Chương 448: Truy tập Lang Lập
Chương 449: Chiến đấu kịch liệt Đao Tuyệt
Chương 450: Thế trảm Lang Lập
Chương 451: Phản hồi
Chương 452: Quan báo tư thù
Chương 453: Trời sinh ta đáng yêu tất hữu dụng
Chương 454: Trèo cao không lên
Chương 455: Huyết trì tà vật
Chương 456: Lấy khí tế khí, lấy linh tế linh
Chương 457: Linh khí đại đề thăng
Chương 458: Mãng Sơn bí ẩn
Chương 459: Thần bí địa phương
Chương 460: Lại gặp Lạc Mộng Thường
Chương 461: Ánh mắt ngươi là tử sắc
Chương 462: Loạn thạch chồng chất tại cốc, cự phong súc bên ngoài
Chương 463: Thông Thiên Kiếm Các
Chương 464: Thiên Vũ Tông giết đến
Chương 465: Thần bí tấm bia đá
Chương 466: Sở Ngân hành động
Chương 467: Thành công yểm hộ, tiến nhập bãi đá
Chương 468: Trấn áp ngươi một đời
Chương 469: Bạch Lân Xà Hoàng
Chương 470: Vũ khí miễn dịch
Chương 471: Mãnh thú chém giết
Chương 472: Xà Hoàng phá lồng, Thánh Tước trấn thiên
Chương 473: Bốn sao Yêu Đồng
Chương 474: Xà Hoàng rơi xuống và bị thiêu cháy, chú ấn tranh đoạt
Chương 475: Loạn đấu, cuộc chiến của các thiên tài đại chương tiết
Chương 476: Sự bất quá tam
Chương 477: Liệt Thiên Ưng Chuẩn
Chương 478: Tiếng ưng đánh hụt, lồng khóa hung cầm
Chương 479: Liệt Thiên, Lưu Chuẩn Ưng Mang
Chương 480: Liên bại hai đại hạch tâm đệ tử
Chương 481: Bốn sao Yêu Đồng, Phần Tịch Yêu Viêm
Chương 482: Tươi đẹp nữ nhân
Chương 483: Sở Ngân kế sách
Chương 484: Thông Thiên Kiếm Các
Chương 485: Châu Vực thịnh hội
Chương 486: Bày tỏ
Chương 487: Chú ấn dung hợp
Chương 488: Địa Văn Sư điển tịch
Chương 489: Cuồn cuộn sóng ngầm
Chương 490: Hỗn Linh Đại Trận, hai mặt đột phá
Chương 491: Bị tập kích
Chương 492: Huyết công tử, Tiết Hạc
Chương 493: Lần đầu giao thủ
Chương 494: Tâm ma sơ khởi
Chương 495: Kiếm Các chi chủ, Mộc Hùng Tài
Chương 496: Phụ tử ân oán
Chương 497: Thiên tài tụ tập
Chương 498: Viễn công tử, Vu Viễn
Chương 499: Kiếm Điển thịnh hội, kéo ra màn che
Chương 500: Thiên tài tranh phong
Chương 501: Chín thắng liên tiếp
Chương 502: So trước đây còn kém cỏi
Chương 503: Thái Tiêu thành, Mạc Hồng Châu
Chương 504: Sở Ngân cơn giận
Chương 505: Tàn nhẫn ngược đãi
Chương 506: Ngươi, một thắng khó cầu
Chương 507: Thái Tiêu thành đi qua
Chương 508: Quyết chiến ngày
Chương 509: Không có quy củ đại chiến
Chương 510: Kiếm Tuyệt
Chương 511: Thánh trảm Trấn Ma kiếm
Chương 512: Lạc gia có nữ, lo gì không thể
Chương 513: Phân Thân Chú Ấn
Chương 514: Để ngươi mười chiêu
Chương 515: Thăng Long Trận, Sở Ngân nộ
Chương 516: Dị công tử, Thôi Kỳ
Chương 517: Băng Viêm Song Hồn
Chương 518: Ảo thuật, Hắc Ám Thiên Lung
Chương 519: Ảo giác chi lực
Chương 520: Song Linh Huyền Thể, thị giác thịnh yến
Chương 521: Đây cũng không phải là ảo thuật
Chương 522: Huyết công tử thế lên, Viễn công tử tranh phong
Chương 523: Thiên Chuy Huyền Thể, Quỷ Hạt huyết mạch
Chương 524: Huyết công tử nổ tung
Chương 525: Sở Ngân đối Huyết công tử
Chương 526: Phong Huyết Thuẫn
Chương 527: Lay động
Chương 528: Linh thiên một kích
Chương 529: Còn trẻ phong mang, như sao như thần
Chương 530: Tu La Tông tông chủ
Chương 531: Tứ hùng gặp mặt
Chương 532: Địa Huyền Cảnh chi chiến
Chương 533: Thông Thiên Kiếm Các đại nguy cơ
Chương 534: Kinh Thiên Ma Kiếm
Chương 535: Nắm Ma Kiếm, chiến tam hùng
Chương 536: Đại Phù Đồ Ma Quyết
Chương 537: Cầu Ma
Chương 538: Kiếm Ma Huyền Thể, thức tỉnh
Chương 539: Cắt đứt
Chương 540: Lạc gia gia chủ
Chương 541: Tiễn nàng một món lễ lớn
Chương 542: Mượn binh
Chương 543: Gần đến phong bạo
Chương 544: Long Nha quân
Chương 545: Một ngàn lần lực xuyên thấu
Chương 546: Thanh Trĩ đỉnh
Chương 547: Long Lực Đan
Chương 548: Kéo kiếm nghìn dặm
Chương 549: Tu La Trảm
Chương 550: Cuối cùng chuẩn bị
Chương 551: Mưa rền gió dữ, sắp diễn ra
Chương 552: Binh lâm dưới thành
Chương 553: Hiện tại, ta tới
Chương 554: Chém giết
Chương 555: Chờ lâu ngày
Chương 556: Vạn tên cùng bắn, sát khí như ma
Chương 557: Vô Thiên Ngục Kiếp Sát Trận
Chương 558: Tàn phá
Chương 559: Cầm xuống Thái Tiêu thành
Chương 560: Ngọc công tử
Chương 561: Ba phần đại lễ
Chương 562: Song long chi chiến
Chương 563: Một chiêu kia mới vừa rồi, để ngươi
Chương 564: Thương Viêm Chi Lực
Chương 565: Yêu Hỏa trấn Thương Viêm
Chương 566: Bốn sao Yêu Đồng, Táng Tịch
Chương 567: Bởi vì, ngươi sẽ chết
Chương 568: Hung nhân Thác Bạt Sát
Chương 569: Thánh thể
Chương 570: Phong Ẩn khu vực thay đổi
Chương 571: Trở về Phong Ẩn khu vực
Chương 572: Lang thành chiến đấu kịch liệt
Chương 573: Tru diệt Hoàng Phủ Viễn Xá
Chương 574: Tam phương thế lực rút đi
Chương 575: Thánh Tinh Vương Triều thay đổi
Chương 576: Sở Ngân lựa chọn
Chương 577: Hắn muốn trở về
Chương 578: Không thiếu người tay
Chương 579: Liệt Tâm Quỷ Phù
Chương 580: Thiên Thú Tông
Chương 581: Thạch Nham Tà Long Thú
Chương 582: Mãnh thú sổng chuồng, Tà Long lay trời
Chương 583: Thần phục
Chương 584: Thánh Tinh Vương Triều, ta Sở Ngân tới
Chương 585: Sở Ngân ở đây, những người cản đường chết
Chương 586: Huyết tẩy Vi gia
Chương 587: Nam Thân Vương Phủ, máu chảy thành sông
Chương 588: Lật trời
Chương 589: Sở Ngân ở đây, lão thất phu ở đâu
Chương 590: Chân Đan Huyễn
Chương 591: Rối tinh rối mù
Chương 592: Hành hạ đến chết Chân Đan Huyễn
Chương 593: Giết không tha
Chương 594: Đại chiến Hoàng tổ
Chương 595: Toàn lực ứng phó
Chương 596: Thất Tinh Thánh Điển tranh phong
Chương 597: Thiên Quyền Toa, Truy Nhật Nguyệt
Chương 598: Linh thiên bạo kích, yêu viêm táng tịch
Chương 599: Hoàng tổ vong, vương triều diệt
Chương 600: Sở Ngân quyết đoán
Chương 601: Học viện liên minh
Chương 602: Hội trưởng Kiều Dung
Chương 603: Có điểm hoài nghi nhân sinh
Chương 604: Giải quyết Văn Thuật Sư công hội
Chương 605: Nguyện ngươi mạnh khỏe, tuế nguyệt qua tốt
Chương 606: Diệp Dao mất tích
Chương 607: Nước cạn há có thể khốn kim long
Chương 608: Lai giả bất thiện
Chương 609: Úc Sát
Chương 610: Thiên Vũ Tông tông chủ, Kỳ Trương
Chương 611: Liên minh Thiên Vũ Tông
Chương 612: Xuất phát Đông Thắng châu
Chương 613: Không tưởng được
Chương 614: Tam đại điện
Chương 615: Đại đạo thần trận
Chương 616: Đông Thắng châu, Khôn Lưu sơn
Chương 617: Trở về
Chương 618: Khôn Lưu Lệnh, tam đại điện chủ
Chương 619: Nội bộ mâu thuẫn
Chương 620: Có người ở gọi ta
Chương 621: Thần bí nhân
Chương 622: Lạc Mộng Thường ly khai
Chương 623: Nghìn năm Thiên Phù Thụ
Chương 624: Chư vị đang ngồi đều là rác rưởi
Chương 625: Thiên Ma Chiến Khải
Chương 626: Thí Thiên Ma Nhận, Linh Võ Hợp Kích
Chương 627: Còn ăn hiếp Bạch Luyện
Chương 628: Làm áp lực
Chương 629: Thủy Hồn Tinh, thần bí nhân
Chương 630: Yêu Viêm Phần Hồ
Chương 631: Thánh vũ vẩy không, thần bí ảo giác
Chương 632: Hai cái tin tức
Chương 633: Hoang Cổ Thiên Vực, Thiên Địa Huyền Hoàng Lệnh
Chương 634: Phi Tiên Huyền Cảnh
Chương 635: Huyền Cảnh bên trong
Chương 636: Điêu luyện sắc sảo
Chương 637: Chính là nó
Chương 638: Nhất Kiếm Phi Tiên Thuật
Chương 639: Ra tháp
Chương 640: Phi Tiên điện đệ nhất nhân
Chương 641: Đại ẩn ẩn tại thành thị
Chương 642: Một chưởng bị mất mạng
Chương 643: Địa Huyền Cảnh, cường đại hắc y nhân
Chương 644: Độc Long Đàm
Chương 645: Cổ Thực Nhân Ngư
Chương 646: Điên cuồng
Chương 647: Thú hoàng, Hắc Ám Cốt Tích Long
Chương 648: Nổ tung, Thạch Nham Tà Long Thú
Chương 649: Chém giết thú hoàng
Chương 650: Luyện Huyết Môn
Chương 651: Chờ chính là ngươi
Chương 652: Phong Tường Chi Nguyên, đàn thú loạn vũ
Chương 653: Cổ thành phá, Vạn Thú Quả
Chương 654: Hỗn loạn tranh đoạt
Chương 655: Huyền Chi Lệnh
Chương 656: Xấu nhất sự tình
Chương 657: Đánh không chết giống
Chương 658: Chiến đấu kịch liệt
Chương 659: Chống đỡ không chết ngươi
Chương 660: Mạng ngươi, ta Sở Ngân nhận lấy
Chương 661: Thắng lợi trở về
Chương 662: Về Diệp Dao suy đoán
Chương 663: Thương Hải thành
Chương 664: Thủ đoạn độc ác
Chương 665: Phát đại tài
Chương 666: Ly Hỏa Kiếm
Chương 667: Đều là người có tiền
Chương 668: Thôi đi, mua không nổi
Chương 669: Điên cuồng cạnh tranh
Chương 670: Đột ngột đến kinh biến
Chương 671: Thần bí hắc y nhân lại xuất hiện
Chương 672: Nguyệt Long Thiên Vũ, Thiên Huyễn Ảnh
Chương 673: Đại Na Di Chi Thuật
Chương 674: Chứng thực
Chương 675: Quần hùng truy đuổi
Chương 676: Diệp Dao thức tỉnh
Chương 677: Ngươi là ai
Chương 678: Đại chiến Luật Xuyên Phong
Chương 679: Loạn Phong Trảm, Phi Tiên Kiếm
Chương 680: Vẫn Sát Phong Tường, Bích Nhiễm Thánh Kiếm
Chương 681: Chém giết Luật Xuyên Phong
Chương 682: Thương Hải thành đại loạn
Chương 683: Ly Hồn Tán Chi Độc
Chương 684: Cũng không phải khó giải chi vật
Chương 685: Diệp Dao thanh tỉnh
Chương 686: Chân tướng
Chương 687: Dã tâm bừng bừng
Chương 688: Đấu chuyển vạn thú
Chương 689: Đại đạo lực lượng
Chương 690: Đại Đạo Thần Thạch mảnh vụn
Chương 691: Vô Vọng cốc tìm đến
Chương 692: Hoang Cổ Thiên Vực gặp lại
Chương 693: Đại tát võng
Chương 694: Thân Đồ Dịch Thiên
Chương 695: Thu lưới, sơn mạch rung chuyển
Chương 696: Đại quân yêu thú
Chương 697: Triệu Hoán Khế Ước
Chương 698: Địa Huyền Cảnh
Chương 699: Ẩn dấu nhân vật khủng bố
Chương 700: Ngoài ý muốn phát hiện
Chương 701: Thất Hồn quốc Tứ công chúa
Chương 702: Đường tập kích
Chương 703: Thiên Vân Trang
Chương 704: Ngoan lệ tam hoàng tử
Chương 705: Nó, ở trên thân thể ngươi
Chương 706: Diêu Quang Tinh hồn sứ
Chương 707: Thái độ đại xoay ngược lại
Chương 708: Sở Ngân cơn giận
Chương 709: Vạn thú chi lực, giết ngươi Thất Hồn phủ
Chương 710: Thiên Cơ Liên, Khốn Thần Ma
Chương 711: Đánh chết Diêu Quang Tinh hồn sứ
Chương 712: Tập hợp đủ Thiên Địa Huyền Hoàng Lệnh
Chương 713: Tai họa ngập đầu
Chương 714: Gặp lại Thác Bạt Sát
Chương 715: Tình huống không ổn
Chương 716: Lực lượng kinh khủng
Chương 717: Minh La Chinh Sát
Chương 718: Trục Lộc thành
Chương 719: Vậy thì đánh đi
Chương 720: Tối cường chữa bệnh chi thuật
Chương 721: Loạn chiến chém giết
Chương 722: Chưởng môn kiếm
Chương 723: Đoàn diệt Luyện Huyết Môn
Chương 724: Thạch Nham Tà Long Thú biến hóa
Chương 725: Kiếm Ma trở về
Chương 726: Lãnh Linh Nhạn, Nam Cung Bách
Chương 727: Kết quả so đấu
Chương 728: Người thông minh đánh cờ
Chương 729: Phá Phủ Hậu Sinh Đan
Chương 730: Bán ra Thiên Địa Huyền Hoàng Lệnh
Chương 731: Gấp bội giá trên trời
Chương 732: Thụ Hồn Thiên Dưỡng Dịch
Chương 733: Tài đại khí thô
Chương 734: Cấp bậc cao nhất đệ tử
Chương 735: Phản hồi Bách Quốc châu
Chương 736: Đạt được Tướng minh
Chương 737: Toàn bộ minh sôi trào
Chương 738: Không kịp chuẩn bị biến cố
Chương 739: Huyết chiến Tu La Tông
Chương 740: Kiếm tháp hiện, phù đồ trảm
Chương 741: Toàn quân giết đến
Chương 742: Ưu thế tuyệt đối
Chương 743: Nguyên lai núp ở nơi đó
Chương 744: Hách Liên Chung chết trận
Chương 745: Chém giết
Chương 746: San bằng Tu La Tông
Chương 747: Bốn viên Tinh Hồn Châu
Chương 748: Phản hồi Khôn Lưu sơn
Chương 749: Quần hùng tụ họp, cửu tiêu long ngâm
Chương 750: Hoang Cổ Thiên Vực mở ra
Chương 751: Quang Mang Thánh Tộc
Chương 752: Tuấn Lân Thú lại xuất hiện
Chương 753: Nhiệm vụ tuyệt mật
Chương 754: Hồ sâu cự thú
Chương 755: Thành hoang kinh biến, nguy cơ đánh tới
Chương 756: Vướng tay chân
Chương 757: Luyện Huyết Môn đối Khôn Lưu sơn
Chương 758: Vì giết chóc mà sinh sinh vật
Chương 759: Tử Vong Tà Thú
Chương 760: Thế trấn toàn trường
Chương 761: Dẫn dắt rời đi
Chương 762: Chém giết song thú
Chương 763: Tiên Dựng Linh Nghiễn Thạch
Chương 764: Yêu Linh Thể
Chương 765: Hải Nạp Càn Khôn Chi Thuật
Chương 766: Chuyện tất có yêu
Chương 767: Song hồn
Chương 768: Long trời lở đất
Chương 769: Cướp đoạt
Chương 770: Lịch Thần Thương, Thiên Nghiệp Đao
Chương 771: Nơi đây không nên ở lâu
Chương 772: Đại Na Di Chi Thuật
Chương 773: Niềm vui ngoài ý muốn
Chương 774: Thiên nghiệp vẫn còn, lịch thần kinh thiên
Chương 775: Khôn Lưu sơn, có đầu mối
Chương 776: Tình huống khẩn cấp
Chương 777: Ngư Thủy khe suối
Chương 778: Đánh lén ban đêm Luyện Huyết Môn
Chương 779: Xin đợi lâu ngày
Chương 780: Ngươi Nam Cung Bách mạng chó, ta nhận lấy
Chương 781: Đại Đồ Ma Chi Thuật
Chương 782: Lịch Thần Thương chi uy
Chương 783: Lấy một địch ba
Chương 784: Chém giết
Chương 785: Đi không nổi
Chương 786: Tinh Hồn Tứ Bạo Kích
Chương 787: Hoàn toàn thắng lợi
Chương 788: Chia binh hai đường
Chương 789: Huyết sắc rừng rậm
Chương 790: Vậy thì hủy diệt nó
Chương 791: Không phải bình thường đúng dịp
Chương 792: Thiên Trúc phong
Chương 793: Gặp lại Tân Cố
Chương 794: Có bản lĩnh cứ tới đây cầm
Chương 795: Một lớp không yên tĩnh, một lớp lại nổi lên
Chương 796: Dị biến
Chương 797: Khuy Tiên đài bí cảnh
Chương 798: Tượng đá cự nhân
Chương 799: Băng Kính Ma Cung
Chương 800: Thiết Cát thánh phủ
Chương 801: Cái chỗ kia người đến
Chương 802: Loạn bận túi bụi
Chương 803: Địa Ngục Hoàng Tuyền Chiểu
Chương 804: Tên ta Tây Phong
Chương 805: Huyễn sinh Tam Cương Thuẫn
Chương 806: Chạm vào tức vong
Chương 807: Tiên Phù Linh Thụ
Chương 808: Không biết xấu hổ
Chương 809: Vực sâu miệng lớn
Chương 810: Cây thứ hai Tiên Phù Linh Thụ
Chương 811: Ta Sở Ngân, sẽ làm chủ ngươi
Chương 812: Khuy Tiên đài đổ nát
Chương 813: Lãnh Linh Nhạn chiến Ảnh Sát
Chương 814: Hư Vô Thiên Ấn Quyết, giới
Chương 815: Ăn thịt người
Chương 816: Chém giết
Chương 817: Tử vong tổn thương
Chương 818: Thiên Tuyền Sát, Loạn Tinh Hà
Chương 819: Chém giết Tiêu Mãng
Chương 820: Châu vực cự kình
Chương 821: Nửa đường bị tấn công
Chương 822: Minh U Thủy Diễm đối Phần Tịch Yêu Viêm
Chương 823: Một kiếm bị mất mạng
Chương 824: Thất Tinh thành
Chương 825: Tinh Chi Bí Cảnh
Chương 826: Là hắn
Chương 827: Khó chịu
Chương 828: Lại gặp người quen
Chương 829: Bi thương
Chương 830: Thái Thanh Tông
Chương 831: Trọn đời không xứng ngẩng đầu
Chương 832: Bắc Cực điện
Chương 833: Thất Hồn phủ, ta Sở Ngân tới
Chương 834: Bắc Cực điện nội điện bên trong
Chương 835: Tinh Chi Thi
Chương 836: Thất sắc chi hoa
Chương 837: Thất Tinh Chi Hồn
Chương 838: Địa Huyền Cảnh thất giai
Chương 839: Không phục tới chiến
Chương 840: Tê Không Thần Kính
Chương 841: Phi Tiên Thiểm Quang
Chương 842: Mượn đao giết người
Chương 843: Cả thành công địch
Chương 844: Tới cũng không chỉ ta một cái
Chương 845: Ngươi thời gian kết thúc
Chương 846: Đóng băng nhân gian
Chương 847: Nguyệt Thần Vũ, Huyền Vũ Cung
Chương 848: Bí cảnh bên trong người cuối cùng
Chương 849: Có tin tức
Chương 850: Vô Vọng cốc, Đại Đạo nhai
Chương 851: Thần bí cổ xưa chi địa
Chương 852: Hành động
Chương 853: Ta tìm Thân Đồ Dịch Thiên
Chương 854: Ám Diễm Kết Giới
Chương 855: Thân Đồ Dịch Thiên dã tâm
Chương 856: Tranh phong
Chương 857: Tượng Ma Đỉnh
Chương 858: Ngũ Hành Lệnh
Chương 859: Bích Nhiễm Kiếm đối Ngũ Hành Lệnh
Chương 860: Bảng đan cấp thánh khí tranh phong
Chương 861: Ngũ Hành Hợp Nhất
Chương 862: Thánh kiếp gặp tới
Chương 863: Thái Cực Thánh Thể
Chương 864: Một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua
Chương 865: Lôi Thánh Cung, Lôi Chỉ Tâm
Chương 866: Cửu Hoa điện, Hàn Dĩ Quyền
Chương 867: Vạn Thế Tông, Kiều Tiểu Uyển
Chương 868: Tiên Phù Linh Thụ, liền ở trên người hắn
Chương 869: Khinh người quá đáng
Chương 870: Nghênh chiến Lôi Thánh Cung
Chương 871: Vừa vặn ba chiêu, dễ đi không tạ ơn
Chương 872: Vướng tay chân
Chương 873: Bốn bề thọ địch
Chương 874: Triệt để muốn hết
Chương 875: Cùng đường
Chương 876: Kinh thế Viên Ma
Chương 877: Ngươi mạng chó trước giữ lại
Chương 878: Mộc Phong phát uy
Chương 879: Táng Long Chi Địa
Chương 880: Ngũ Thánh Phong Ấn Thuật
Chương 881: Lôi Chỉ Tâm thực lực
Chương 882: Lôi Hồn Thánh Thể
Chương 883: Thoát đi
Chương 884: Đây là nơi nào
Chương 885: Long hài
Chương 886: Không có biện pháp
Chương 887: Cơ hội
Chương 888: Thần bí hộp sắt
Chương 889: Kỳ Thiên Lệnh
Chương 890: Lựa chọn
Chương 891: Nhân danh ta, Kỳ Thiên Chi Lực
Chương 892: Phá tan phong ấn
Chương 893: Thủy đàm hạ cửa sắt
Chương 894: Thông đạo
Chương 895: Huyền Sát Tiêu Vực
Chương 896: Huyền Sát Thần Lôi Chi Tâm
Chương 897: Thu phục chi chiến
Chương 898: Huyền Sát Tiêu Vực, quần hùng tập trung
Chương 899: Năm sao yêu đồng
Chương 900: Hôm nay, không người nào có thể sống
Chương 901: Giết chóc, hiện tại bắt đầu
Chương 902: Năm bước giết một người
Chương 903: Chém giết Thiên Huyền Cảnh
Chương 904: Sát lục chi lực, đột phá Thiên Huyền Cảnh
Chương 905: Từ hôm nay, lại không Thất Hồn quốc
Chương 906: Đệ nhất thiên tài, Lôi Minh Hạo
Chương 907: Yêu Đồng đối Lôi Hồn
Chương 908: Các ngươi cùng đi a
Chương 909: Lá bài ra hết
Chương 910: Thái Thanh tông trưởng lão, không gì hơn cái này
Chương 911: Nhất kiếm phi tiên
Chương 912: Đông Thắng châu, sắp trở trời
Chương 913: Thần thánh phương nào
Chương 914: Người hành hung
Chương 915: Kinh hãi
Chương 916: Nhất chiến thành danh, oanh động châu vực
Chương 917: Châu vực đại loạn
Chương 918: Đạo bảo
Chương 919: Rừng rậm tập sát
Chương 920: Chém giết Lôi Ổn
Chương 921: Chôn giết
Chương 922: Tử vong thung lũng
Chương 923: Giết một người là tội nhân, sát vạn người là anh hùng
Chương 924: Đối mặt
Chương 925: Thái thượng trưởng lão
Chương 926: Tinh Hồn Lục Bạo Kích
Chương 927: Thiên Thống hoàng triều, tiêu vong
Chương 928: Khôn Lưu sơn nguy cơ
Chương 929: Máu tươi Khôn Lưu sơn
Chương 930: Vô Vọng cốc, giết chóc trình diễn
Chương 931: Tuyệt vọng
Chương 932: Huyết tẩy Vô Vọng cốc
Chương 933: Gần mà đến khủng bố phong bạo
Chương 934: Kéo thương thế thượng Lôi Thánh Cung
Chương 935: Ta Sở Ngân, ở chỗ này
Chương 936: Bão tố, đúng hẹn tới
Chương 937: Cường giả như mây
Chương 938: Máu tươi Thần Lôi đài
Chương 939: Thí Tiên Cực Sát Trận
Chương 940: Gió cùng hỏa thịnh yến
Chương 941: Lôi Chập cơn giận
Chương 942: Đến từ chính Sở Ngân ngọn lửa báo thù
Chương 943: Tuyên cổ trường tồn, ngàn thế bất diệt
Chương 944: Thánh chủ, Lôi Ngạo Khung
Chương 945: Đại chiến Tuyên Cổ Cảnh cường giả
Chương 946: Thiên la địa võng
Chương 947: Tối cường Lôi Hồn Thánh Thể
Chương 948: Như vậy, ngươi có thể thoả mãn
Chương 949: Vạn Thế tông tông chủ, Cửu Hoa điện điện chủ
Chương 950: Tại hạ, Công Dương Vũ
Chương 951: Tuyên Cổ Cảnh chi chiến
Chương 952: Tinh Hồn Thất Bạo Kích
Chương 953: Lôi Thần Chi Nộ
Chương 954: Cuối cùng thắng bại
Chương 955: Lôi Ngạo Khung, bại!
Chương 956: Đại tẩy bài
Chương 957: Cuồn cuộn sóng ngầm
Chương 958: Lạc Mộng Thường, chưa chết
Chương 959: Lực lượng thần bí
Chương 960: Dung hợp Huyền Sát Thần Lôi Chi Tâm
Chương 961: Châu vực đệ tam chủ
Chương 962: Có một người
Chương 963: Cùng ngươi có đồng dạng con mắt nam nhân
Chương 964: Bảy cái danh ngạch
Chương 965: Thiên Lôi Độn, Thiên Mang Nhận
Chương 966: Tìm tới cửa
Chương 967: Tiên Phù Linh Thụ lực lượng
Chương 968: Sơ bộ nắm giữ
Chương 969: Thiên cấp Thanh Lưu Đan
Chương 970: Trụ tâm khí văn
Chương 971: Trước khi rời đi
Chương 972: Ngươi lựa chọn là đối
Chương 973: Đúng hẹn tới
Chương 974: Hôm nay cáo từ, lần sau gặp lại
Chương 975: Mục châu
Chương 976: Lưu Vân Thuyền
Chương 977: Hắn hình như là gọi Sở Ngân
Chương 978: Ba cái địa phương
Chương 979: Hắc Bạch Miêu
Chương 980: Văn Thuật Sư giải thi đấu
Chương 981: Hung ác
Chương 982: Thiên cấp Văn Thuật Sư
Chương 983: Văng ra
Chương 984: Tân chủ nhân
Chương 985: Thân phận khả nghi
Chương 986: Thiếu thành chủ, Trì Tuyệt Tâm
Chương 987: Báo danh Thiên Phù Chi Chiến
Chương 988: Bảng đan cấp thánh khí
Chương 989: Tô Linh Trúc
Chương 990: Thiên Phù Chi Chiến, đúng hẹn tới
Chương 991: Bàn Giao đài, thiên tài hợp thành
Chương 992: Giải thi đấu vòng thứ nhất
Chương 993: Hắc Huyễn Tháp
Chương 994: Ngươi nghĩ chơi thế nào
Chương 995: Thực sự là không thú vị
Chương 996: Vòng thứ nhất kết thúc
Chương 997: Vòng thứ hai, phù văn chi thuật đối liều mạng
Chương 998: Đã bắt đầu
Chương 999: Huyết Bức Trận
Chương 1000: Trì Tuyệt Tâm đối Tống Hưu
Chương 1001: Biển sâu thôn phệ thú
Chương 1002: Tô Linh Trúc đối trận Thủy Phượng
Chương 1003: Phượng Hoàng Vu Phi
Chương 1004: Sở Ngân đối thủ
Chương 1005: Cuồng ngạo Liễu Diễm
Chương 1006: Làm nhiều việc cùng lúc, trong tối bố trí
Chương 1007: Khiếp sợ toàn trường
Chương 1008: Sở Ngân thắng, Liễu Diễm bại
Chương 1009: Không có cần thiết
Chương 1010: Quyết chiến ngày
Chương 1011: Nửa bước Tông Văn Sư
Chương 1012: Quyết thắng chi chiến độ khó
Chương 1013: Trận chung kết mở ra, quần anh tranh diễm
Chương 1014: Toàn trường tranh phong
Chương 1015: Bách Xuyên Khí Văn, Hồi Thiên Đan Văn
Chương 1016: Trụ tâm đối bách xuyên
Chương 1017: Còn chưa kết thúc
Chương 1018: Như sao như thần, thế sợ toàn trường
Chương 1019: Trụ Tâm Khí Văn tầng thứ ba
Chương 1020: Xoay chuyển trời đất lên, 0 mặc thành
Chương 1021: Chê cười
Chương 1022: Rơi vào nhà nào
Chương 1023: Bách Xuyên Thánh Kiếm đối Hình Thương Chi Giáp
Chương 1024: Đông Thắng châu, Sở Ngân
Chương 1025: Phế vật
Chương 1026: Giết chết bất luận tội
Chương 1027: Chiến
Chương 1028: Cự Kình Thánh Thể
Chương 1029: Bá chủ biển sâu
Chương 1030: Trò hay, trình diễn
Chương 1031: Kém không chỉ một điểm
Chương 1032: Âm Dương Thú chi uy
Chương 1033: Thủy cùng hỏa phong bạo
Chương 1034: Thiên Lôi Độn
Chương 1035: Một kiếm hàn quang nhiễm song mi
Chương 1036: Bọn họ là ai
Chương 1037: Gặp lại đối lưu phong bạo
Chương 1038: Bị tập kích
Chương 1039: Lại gặp mặt
Chương 1040: Tránh cho không
Chương 1041: Nguy cơ
Chương 1042: Chủ động xuất kích
Chương 1043: Vong
Chương 1044: Liền ở trước mặt ngươi
Chương 1045: Đã kết thúc
Chương 1046: Hắc Ngục Thất Hung
Chương 1047: Muốn chết
Chương 1048: Tà Thần mời
Chương 1049: Giết người quá nhiều, hội quên mất chính mình
Chương 1050: Đừng giết nó
Chương 1051: Có lai lịch lớn
Chương 1052: Hàn Vân tông, Tề Tiêu Các
Chương 1053: Náo động
Chương 1054: Tôn cấp yêu thú
Chương 1055: Tiên Ma Trủng thay đổi
Chương 1056: Nhất Trụ Thiên Bút
Chương 1057: Trong tranh bức tranh, Thần Lai Chi Thủ
Chương 1058: Liên Dương Lâm Thế
Chương 1059: Phẫn nộ
Chương 1060: Quang Mang Thánh Tộc, đuổi theo
Chương 1061: Đoàn diệt
Chương 1062: Lựa chọn thứ ba
Chương 1063: Chiến Tần Hách
Chương 1064: Từ ngươi tới thừa nhận
Chương 1065: Thiên Mang Nhận
Chương 1066: Hai mươi bốn Huyết Ma thủ vệ
Chương 1067: Thức tỉnh
Chương 1068: Sợ hãi lan tràn
Chương 1069: Bạch Tinh Hổ Ma
Chương 1070: Sâm La, Cực Hàn Phong Bạo
Chương 1071: Lồng giam khốn thú
Chương 1072: Kình Thiên Kiếm Chỉ
Chương 1073: Thập Vũ Yêu Đao, trí mạng phong hoa
Chương 1074: Tứ Hồn Chi Linh
Chương 1075: Thanh Thành công tử
Chương 1076: Sâm La, Kinh Cức Chi Tâm
Chương 1077: Thập Vũ, trảm
Chương 1078: Huyết Ma, Ưng Thao
Chương 1079: Thao Thiết thịnh yến
Chương 1080: Thánh thể cầm thiên, huyết mạch quỷ tu
Chương 1081: Tru diệt Hoang Ma
Chương 1082: Yêu Đế Chi Mộ
Chương 1083: Yêu tôn xuất thủ
Chương 1084: Ngươi rốt cuộc ai
Chương 1085: Hiên Viên Phong Ấn Chi Thuật
Chương 1086: Càng thiếu càng nhiều
Chương 1087: Không rét mà run
Chương 1088: Ma mộ
Chương 1089: Tà Thần lại xuất hiện
Chương 1090: Thiên Huyền Cảnh cửu giai đỉnh phong
Chương 1091: Yêu Đế Chi Mộ mở ra
Chương 1092: Yêu đế cốt hài
Chương 1093: Một kiếm sương hàn thập cửu châu
Chương 1094: Ai có thể tiếp ta một kiếm
Chương 1095: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song
Chương 1096: Tổ Điệp
Chương 1097: Đảm bảo hắn không chết
Chương 1098: Trung lục, Trầm Tinh châu
Chương 1099: Lân Nham Quật
Chương 1100: Hắc Kỳ Lân
Chương 1101: Mạch thượng hoa nở, chậm rãi về vậy
Chương 1102: Hoa có lúc nở lại, người có lúc gặp lại
Chương 1103: Lại gặp Lạc Mộng Thường
Chương 1104: Thiên Ẩn thành thành chủ
Chương 1105: Phi Vân thành, Võ Tông khảo hạch
Chương 1106: Võ Tông thiên tài
Chương 1107: Thiên phú võ học
Chương 1108: Thiên phú, huyết mạch tỷ thí
Chương 1109: Cả thành oanh động
Chương 1110: Kinh diễm tứ tọa
Chương 1111: Không tưởng được
Chương 1112: Điều động nội bộ danh ngạch
Chương 1113: Sáng mai liền đi
Chương 1114: Trạm tiếp theo, Sâm Tế rừng rậm
Chương 1115: Tịch Tĩnh Lĩnh
Chương 1116: Lại trở về
Chương 1117: Trong hồ xác ướp cổ
Chương 1118: Đánh chết
Chương 1119: Tổ Điệp
Chương 1120: Đồng tộc
Chương 1121: Hóa Điệp Trì
Chương 1122: Ngàn cân treo sợi tóc
Chương 1123: Điệp ảnh
Chương 1124: Phù văn
Chương 1125: Điệp Biến
Chương 1126: Hoàng cấp huyết thống
Chương 1127: Địa Hồn Thối Tâm Suối
Chương 1128: Tử phủ thánh hồn, tuyên cổ mới thành lập
Chương 1129: Trở về Tịch Tĩnh Lĩnh
Chương 1130: Sâm La Chi Lực
Chương 1131: Võ Tông
Chương 1132: Bắc Thần phong viện
Chương 1133: Vô chủ đỉnh cao
Chương 1134: Quan Thiên phong
Chương 1135: Thiên Võ Bảng
Chương 1136: Mộng Hồi Tinh Cảnh
Chương 1137: Tinh Thi
Chương 1138: Tân nhân tranh giành, Tinh Thi tranh phong
Chương 1139: Bắc Thần Toa Ngọc, Thần Mang Dịch Tinh
Chương 1140: Tân nhân tranh giành, bắt đầu
Chương 1141: Ta thay đổi chủ ý
Chương 1142: Còn có hoàng tước
Chương 1143: Người săn đuổi ngược lại bị liệp sát
Chương 1144: Đều là ta
Chương 1145: Tượng Chu Đài, Thẩm Hoằng
Chương 1146: Thụ Hồn Thánh Thể
Chương 1147: Đạo cao một thước
Chương 1148: Bạo Liệt Thần Chùy
Chương 1149: Mượn nợ
Chương 1150: Oanh động
Chương 1151: Giao dịch
Chương 1152: Có thể cút
Chương 1153: Thiên Võ chi bảng, làm sao phải sợ
Chương 1154: Cầm Ma Phong Ấn Trận
Chương 1155: Phóng ngựa qua đây
Chương 1156: Bắc Thần viện chủ
Chương 1157: Quen thuộc phù văn
Chương 1158: Tàn thiên
Chương 1159: Tinh Hoa Ngọc
Chương 1160: Bắc Thần Quyết, khác biệt
Chương 1161: Sửa chữa qua Bắc Thần
Chương 1162: Khống chế Đại Đạo Thần Thạch lực lượng
Chương 1163: Thiên tài người điên
Chương 1164: Quan Thiên phong hạ bí mật
Chương 1165: Viện chủ đến thăm
Chương 1166: Tiến hóa huyết mạch giới hạn phương pháp
Chương 1167: Tạo Chi Dĩ Hàn Băng, Hình Chi Dĩ Phong Tuyết
Chương 1168: Trử Long Độc Giác Thú
Chương 1169: Dưới đất U Thụ Lâm
Chương 1170: Xé rách đại địa
Chương 1171: Đó là ta
Chương 1172: Hoàn mỹ khắc chế
Chương 1173: Bắc Thần phong viện đệ nhất nhân
Chương 1174: Thiên Võ Bảng vị thứ hai
Chương 1175: Trì Thiên Oanh
Chương 1176: Ân nhân cứu mạng
Chương 1177: Bắc Xuyên Băng Vực, xuất phát
Chương 1178: Băng thành
Chương 1179: Lẫm Đông Chi Địa
Chương 1180: Hiểm cảnh trùng điệp
Chương 1181: Vật sống
Chương 1182: Kỳ quái tiểu cô nương
Chương 1183: Bắc Xuyên Lam Động
Chương 1184: Hắc ám lãnh đồng
Chương 1185: Nhược điểm trí mạng
Chương 1186: Thần khí
Chương 1187: Băng điện mở ra
Chương 1188: Băng Thần Thạch
Chương 1189: Hung ác nữ nhân
Chương 1190: Sở Ngân quyết định
Chương 1191: Tầng thứ hai cấm chế
Chương 1192: Tây Phong Tử chấn động
Chương 1193: Mèo ngu không có ngu
Chương 1194: Băng điện kinh biến
Chương 1195: Băng Đế truyền thừa, thánh thể đột phá
Chương 1196: Tuyên Cổ Cảnh thất giai
Chương 1197: Ai là nhát gan bọn chuột nhắt
Chương 1198: Báo danh tông môn chi chiến
Chương 1199: Long ngâm
Chương 1200: Tông môn chi chiến, tới
Chương 1201: Lăng Tiêu đấu chiến đài
Chương 1202: Bát đại phong viện chi chủ
Chương 1203: Top 32 tấn cấp chiến
Chương 1204: Là cái cao thủ
Chương 1205: Ám Sát Giả
Chương 1206: Vạn Kiếm Cuồng Sát Trận
Chương 1207: Sở Ngân
Chương 1208: Tấn cấp danh ngạch
Chương 1209: Chân chính ý nghĩa thiên tài chi tranh
Chương 1210: Trận đầu
Chương 1211: Thiên Huyễn Thánh Thể
Chương 1212: Thụ hồn chi chiến
Chương 1213: Bốn lạng đẩy ngàn cân
Chương 1214: Bát Môn Băng Thiên Chưởng
Chương 1215: Lục trọng Dịch Tinh Ấn
Chương 1216: Thay thế được Thiên Võ Bảng
Chương 1217: Đó là thánh thể
Chương 1218: Lần nữa đánh mặt
Chương 1219: Hai đại phong viện đệ nhất nhân chi chiến
Chương 1220: Trận chung kết gặp
Chương 1221: Top 16 danh ngạch xác định
Chương 1222: Ngô Nham khuyến cáo
Chương 1223: Top 8 chi tranh
Chương 1224: Cực Hàn Phong Bạo
Chương 1225: Nằm ngoài dự tính trận chiến cuối cùng
Chương 1226: Top 8 xác định, bán kết tranh phong
Chương 1227: Trời tối trăng mờ
Chương 1228: Sớm đến bán kết trận đầu
Chương 1229: Một kiếm sương hàn nhiễm thiên địa
Chương 1230: Bán kết đại chiến
Chương 1231: Võ Tông chi chủ
Chương 1232: Long Huyền Sương đối trận Trì Thiên Oanh
Chương 1233: Vạn Vũ Thần Sát
Chương 1234: Thuấn Sát Chi Thuật
Chương 1235: Kế trong kế, điệp trong điệp
Chương 1236: Nghịch chuyển
Chương 1237: Hung ác Bùi Diệp
Chương 1238: Bán kết
Chương 1239: Sớm đến quyết chiến
Chương 1240: Bảng danh sách thiên tài quyết đấu đỉnh cao
Chương 1241: Thiên Huyễn Thánh Thể tranh phong Kỳ Lân Thánh Thể
Chương 1242: Nam Linh Quyết đối Tây Khung Quyết
Chương 1243: Tuyên Cổ Cảnh cửu giai
Chương 1244: Đối thủ của ngươi là ta
Chương 1245: Không chịu nổi một kích
Chương 1246: Lân Huyết Thần Kích
Chương 1247: Người phương nào có thể đuổi kịp
Chương 1248: Thịnh nộ
Chương 1249: Khiếp sợ bốn tòa
Chương 1250: Thắng bại
Chương 1251: Đòi nợ
Chương 1252: Ác mộng
Chương 1253: Thiên Võ Bảng, đại tẩy bài
Chương 1254: Long mãng tranh chấp, phong vân tế hội
Chương 1255: Thánh Chiến Chinh Triệu
Chương 1256: Phong Vân bảng
Chương 1257: Thời Quang Luân
Chương 1258: Há có thể bình thường
Chương 1259: Ngươi đến tột cùng ở nơi nào
Chương 1260: Hỗn Nguyên Quyết
Chương 1261: Thánh Chiến Chinh Triệu, xuất phát
Chương 1262: Loạn Ma giới vực
Chương 1263: Vạn Chung thành
Chương 1264: Tử Điện
Chương 1265: Gặp nhau Vạn Chung thành
Chương 1266: Chơi cái trò chơi
Chương 1267: Thất Viêm Thánh Thể
Chương 1268: Tăng lớn tiền đặt cược
Chương 1269: Thánh Chiến Chinh Triệu gặp
Chương 1270: Bên dưới Phong Vân bảng đệ nhất nhân
Chương 1271: Đi đường cẩn thận một chút
Chương 1272: Võ Tông, xuất phát
Chương 1273: Lại nổi sóng gió
Chương 1274: Thoát đi Vụ khu
Chương 1275: Lại gặp được Ngự Kiếm môn
Chương 1276: Các ngươi không phải đang tìm ta sao
Chương 1277: Chém giết Lô Thiên
Chương 1278: Mật thi
Chương 1279: Ngõ hẹp gặp nhau
Chương 1280: Liên tiếp bại hai người
Chương 1281: Tái chiến Liễu Thương Hồng
Chương 1282: Đế Viên Thánh Thể, Tử Điện Thiên Mang
Chương 1283: Chém giết Liễu Thương Hồng
Chương 1284: Hoàn chỉnh mật thi
Chương 1285: Sinh Tử Âm Dương Môn
Chương 1286: Tử môn
Chương 1287: Chí Thánh Bạo Huyết Đan
Chương 1288: Âm Dương Nguyên Khí Đỉnh
Chương 1289: Luyện hóa Âm Dương Đỉnh
Chương 1290: Diễn kịch
ĐỌC TRUYỆN
Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com