GIỚI THIỆU

Đệ nhất Tiên Quân trọng sinh hậu thế, biến thành con rơi, lại ngạo nghễ quật khởi, một kiếm, sóng gió ngập trời, thử hỏi thiên hạ, ai là anh hùng!

Có kích tình, có nhiệt huyết, có hào khí, Chư Thiên Chi Thượng, Thiên Địa Tinh Thần, Nhật Nguyệt Càn Khôn, hắn để thiên địa thất sắc! Vạn vật thần phục!

DANH SÁCH CHƯƠNG
Chương 1: Con rơi
Chương 2: Vết sẹo
Chương 3: Mãng Ngưu quyền pháp
Chương 4: Đan Đạo Đại Sư
Chương 5: Phẫn nộ
Chương 6: Đại Thiên Tê Bi Thủ
Chương 7: Tương cứu trong lúc hoạn nạn
Chương 8: Thập Hưởng Thanh Nhạc quyền
Chương 9: Có gì không dám
Chương 10: Cao Nguyệt Nhu
Chương 11: Chấn kinh
Chương 12: Ba viện khảo hạch
Chương 13: Khảo hạch bắt đầu
Chương 14: Sát cơ
Chương 15: Một người
Chương 16: Chính Danh
Chương 17: Một kiếm
Chương 18: Tiến về Kỳ Sơn học viện
Chương 19: Bắc Sơn
Chương 20: Linh Xà Kiếm Pháp
Chương 21: Thông Thiên Vũ các
Chương 22: Liên tục vượt quan
Chương 23: Đệ Ngũ Tầng
Chương 24: Tả Thủ Kiếm
Chương 25: Nguyệt Nha quả
Chương 26: Tranh đấu
Chương 27: Âm Dương Phá Diệt Sinh Tử đạo
Chương 28: Tu vi lại phá
Chương 29: Ngươi là nam nhân
Chương 30: Đoạt kiếm hung ác
Chương 31: Tinh Vụ Hoa
Chương 32: Nữ tử
Chương 33: Liệu thương
Chương 34: Tàng Bảo Đồ
Chương 35: Thạch Động
Chương 36: Luyện khí Thập Trọng Thiên
Chương 37: Lạc Nguyệt Kiếm pháp
Chương 38: Hỏa Mao Tông Hùng!
Chương 39: Hầu Nhi Tửu
Chương 40: Tu Di giới
Chương 41: Rượu nhập ruột hào tình vạn trượng
Chương 42: Hạ Hạ thụ thương
Chương 43: Lên cơn giận dữ
Chương 44: Đều muốn quỳ xuống nói xin lỗi
Chương 45: Khí tráng sơn hà hào hùng
Chương 46: Cốt khí
Chương 47: Không có gì có thể so tính
Chương 48: Hạ Hạ hôn sự
Chương 49: Hạ Gia
Chương 50: Ta so ngươi càng hiểu Đan Đạo
Chương 51: Chính thật Đan Đạo Đại Sư
Chương 52: Cải tiến Đan Phương
Chương 53: Đột phá Luyện Nguyên
Chương 54: Thật nhanh kiếm
Chương 55: Nhạc gia người tới
Chương 56: Ngươi làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị đi
Chương 57: Khiêu lương tiểu sửu
Chương 58: Vô đề
Chương 59: Cửu Kiếp Táng
Chương 60: Nhân tâm hiểm ác
Chương 61: Kiêu ngạo
Chương 62: Triệu thị Tam Tỷ đệ
Chương 63: Tiên diễm như hoa
Chương 64: Triệu Mai kinh ngạc
Chương 65: Vết thương
Chương 66: Hắc Vân sơn Đại Đương Gia
Chương 67: Kịch chiến
Chương 68: Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ
Chương 69: Trở về
Chương 70: Cùng Ôn Đồng Vũ so
Chương 71: Vương giả vừa lại không cần chứng minh?
Chương 72: Cố Hùng
Chương 73: Lại xông Thông Thiên Vũ các
Chương 74: Qua Đệ Cửu Tầng
Chương 75: Đệ Thập Nhất Tầng
Chương 76: Dương Hỏa
Chương 77: Hạ Hạ chỉ giáo
Chương 78: Một kiếm
Chương 79: Lấy một địch mười
Chương 80: Các núi Sơn Chủ
Chương 81: Huyền Quang Kính
Chương 82: Thiên tài!?
Chương 83: Tân Sinh ở giữa đọ sức
Chương 84: Đột phá!
Chương 85: Đối chiến Lão Sinh
Chương 86: Không có danh tiếng gì
Chương 87: Hừng hực khí thế
Chương 88: Ngoại Viện kiêu tử
Chương 89: Chờ đã lâu chiến đấu
Chương 90: Ta cũng sẽ
Chương 91: Kiếm Thuật
Chương 92: Tinh Tượng
Chương 93: Lãng Phong đi ở
Chương 94: Cả hai tay Linh Xà Kiếm Pháp
Chương 95: Tranh đấu tương đối
Chương 96: Trong lòng rối loạn
Chương 97: Tự tin người
Chương 98: Vô song chi chiến
Chương 99: Thắng hay là thua
Chương 100: Phong ba về sau
Chương 101: Luyện Nguyên Ngũ Trọng Thiên
Chương 102: Hối hận
Chương 103: Hồi Ôn Gia
Chương 104: Đánh ngươi như thế nào
Chương 105: Đính hôn
Chương 106: Bệnh tình chuyển biến xấu
Chương 107: Giải Giáp Xuân
Chương 108: Sai lầm trị liệu
Chương 109: Ôn Thanh Dạ Luyện Đan
Chương 110: Lôi kéo
Chương 111: Long không cùng rắn cư
Chương 112: Thói đời nóng lạnh
Chương 113: Chân Long sao lại bị trùng ép?
Chương 114: Bát Vương Đồ
Chương 115: Bát Vương Đồ bên trong quyền pháp
Chương 116: Cửu Phẩm Võ học
Chương 117: Ôn gia bắn ra địch?
Chương 118: Hạnh Hoa bánh ngọt
Chương 119: Hoang Cổ Thần Cầm
Chương 120: Nội Viện Học Sinh không tầm thường
Chương 121: Cự tuyệt
Chương 122: Tiến bộ như bay
Chương 123: Đệ Thập Tam Tầng
Chương 124: Kiếm Thuật kinh người
Chương 125: Quỳ xuống tới
Chương 126: Nội Viện thiên tài
Chương 127: Biển mây mênh mông
Chương 128: Thiếu hụt tài nguyên tu luyện
Chương 129: Thủ Sơn người
Chương 130: Hai thú chi tranh
Chương 131: Đầy rẫy thương di
Chương 132: Tốt, ta và ngươi cược
Chương 133: Tẩy Tủy Đan
Chương 134: Thần bí động khẩu
Chương 135: Cổ Kiều động rộng rãi
Chương 136: Nhất Niệm thương hải tang điền
Chương 137: Bắc Sơn trở về
Chương 138: Tứ Tượng Kiếm Quyết
Chương 139: Bất Tử Ấn Pháp
Chương 140: Lấy một địch bốn
Chương 141: Niếp Khánh Lan xuất thủ
Chương 142: Thần Phong thương hội
Chương 143: Lô Phương Lượng
Chương 144: Bắt đầu
Chương 145: Ngọc Giáp Bào
Chương 146: Lá gan không nhỏ
Chương 147: Bá Thế Chùy Pháp
Chương 148: Đao Kiếm bên trong Tiếu Khán Phong Vân biến sắc
Chương 149: Còn có lo lắng
Chương 150: Năm nay hoa đào làm sao như?
Chương 151: Dưỡng Kinh đan
Chương 152: Viêm Linh Kim Thủy
Chương 153: Yến Sơn Quân
Chương 154: Lão Sinh cảm giác ưu việt
Chương 155: Tranh đoạt Viêm Linh Kim Thủy
Chương 156: Đột phá
Chương 157: Tự tin nhất người
Chương 158: Yến Sơ Tuyết chiến ý
Chương 159: Người mới này không tầm thường
Chương 160: Cùng tiến lên
Chương 161: Lấy một địch mười
Chương 162: Mơ tưởng nhúng chàm
Chương 163: Thiên Xuyên Bí Địa
Chương 164: Chủ Mẫu
Chương 165: Trấn áp Hoàng Điểu!
Chương 166: Hoa đào
Chương 167: Ôn gia chờ
Chương 168: Thái Nhất Các
Chương 169: Tiên Quân chi uy
Chương 170: Thiên Càn học viện đến chiến
Chương 171: Lưỡng Viện tỷ thí
Chương 172: Khoái Kiếm
Chương 173: Tới
Chương 174: Hào Phóng
Chương 175: Ba chiêu
Chương 176: Huyết dịch sôi trào
Chương 177: Nhanh lên nữa
Chương 178: Ngươi lại chậm
Chương 179: Giống như là nhiều năm không thấy
Chương 180: Chờ mong đã lâu
Chương 181: Kịch chiến
Chương 182: Bí thuật
Chương 183: Bại cả một đời
Chương 184: Vương giả trở về
Chương 185: Đông Huyền vực
Chương 186: Diêu gia tay
Chương 187: Vũ Đấu
Chương 188: Thoát biến
Chương 189: Bất Lạc bên dưới gió
Chương 190: Giết ngươi Diêu gia đầy môn!
Chương 191: Luyện Thần Tam Trọng Thiên
Chương 192: Gia pháp
Chương 193: Ôn gia trên đầu từ đó nhiều thanh kiếm
Chương 194: Hoàng Thành
Chương 195: Hoàng Vị
Chương 196: Ôn Đồng Vũ
Chương 197: Một kiếm đánh bại
Chương 198: Lăng Tiêu mời
Chương 199: Xuân Viên bên trên
Chương 200: Xuân Viên bên trong
Chương 201: Xuân Viên bên dưới
Chương 202: Tình thế nghịch chuyển
Chương 203: Thiên Xuyên Bí Địa mở ra
Chương 204: Thập Lục Quốc
Chương 205: Bí bắt đầu
Chương 206: Chính Biến
Chương 207: Thạch Động
Chương 208: Dư Quốc
Chương 209: Luồng không khí lạnh
Chương 210: Tuyết Liên
Chương 211: Phụng bồi tới cùng
Chương 212: Dã tâm hiển lộ
Chương 213: Hai người liên thủ
Chương 214: Có cơ hội có thể
Chương 215: Hàn Băng Mãng
Chương 216: Ác mộng đột kích
Chương 217: Quan Hiên đến
Chương 218: Cổ Đạo khắp trưởng
Chương 219: Đường Quốc người
Chương 220: Vận Mệnh
Chương 221: Cổ Thành
Chương 222: Ngày mai tái chiến
Chương 223: Chư Quốc tề tụ
Chương 224: Một kiếm
Chương 225: Đánh bại Chu Ngọc Linh
Chương 226: Sục sôi
Chương 227: Dao động mãnh liệt
Chương 228: Ẩn độc
Chương 229: Trận Bàn hiện
Chương 230: Phong Bất Lưu
Chương 231: Dị Bảo
Chương 232: Nữ Nhi Hồng
Chương 233: Vô địch tại thiên hạ
Chương 234: Cường giả chân chính
Chương 235: Sẽ tri tâm có thể có mấy cái
Chương 236: Ân hoặc oán đều từ ta kháng
Chương 237: Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy
Chương 238: Thiên Tượng Ngô Công!
Chương 239: Diêm La điện
Chương 240: Đối đầu quần hùng
Chương 241: Tâm tư dị biệt
Chương 242: Gương đồng hiển uy
Chương 243: Trở về
Chương 244: Phong ba gợn sóng
Chương 245: Thánh chỉ
Chương 246: Ân oán
Chương 247: Treo cổ tự tử
Chương 248: Lớn nhất kiêu ngạo
Chương 249: Nắm giữ hết thảy
Chương 250: Lưu Ảnh?
Chương 251: Lăng Vi thủ đoạn
Chương 252: Chiến Đồng Hạc
Chương 253: Tinh Không
Chương 254: Thiên Huyền Tông
Chương 255: Lạc Trần Cổ Quốc
Chương 256: Tông phái kiếp sống
Chương 257: Ngạo cốt khí phách
Chương 258: Tiểu Yêu tôn
Chương 259: Huyết Huyền Quy Nhãn Châu
Chương 260: Thực Cốt Phi Giáp
Chương 261: Huyết Trận
Chương 262: Tu vi lại phá
Chương 263: Đại Hoang Cổ Bi
Chương 264: Bài danh đột nhiên tăng mạnh
Chương 265: Tứ Mi Sơn quặng mỏ
Chương 266: Hồng quang chợt hiện
Chương 267: Thôn Linh thạch
Chương 268: Quỷ thạch
Chương 269: Giới chỉ
Chương 270: Nhà ổ mộ
Chương 271: Ẩn Phong
Chương 272: Vũ Vô Gian
Chương 273: Thần Phong Quốc người
Chương 274: Ngươi muốn ngăn ta sao
Chương 275: Lần nữa đột phá
Chương 276: Đối chiến chấp sự
Chương 277: Thanh Vân bảng
Chương 278: Độc ác
Chương 279: Xếp thứ mười ba cao thủ
Chương 280: Hắc Huyền Xà
Chương 281: Quách Cáo
Chương 282: Tin tưởng
Chương 283: Lần nữa đột phá
Chương 284: Úc Bảo Bảo
Chương 285: Lần nữa Chiến Đấu
Chương 286: Làm người khác chú ý
Chương 287: Bại Nhâm Hồng
Chương 288: Có ngươi tại, sẽ rất trưởng
Chương 289: Vô thượng Bản Nguyên Hỏa Chủng
Chương 290: Âm Dương kính Tứ Trọng Thiên
Chương 291: Mười dặm mây khói
Chương 292: Bạch Thế Song khiêu chiến
Chương 293: Yến Ô Thai
Chương 294: Kiếm Hoàng quyết
Chương 295: Xếp hạng thứ mười
Chương 296: Ngọc Nữ Môn
Chương 297: Các nàng tới
Chương 298: Thiên Vận Diệp
Chương 299: Tứ Cấp Vạn Sinh Trận
Chương 300: Đối chiến Kim Minh
Chương 301: Bất Động Như Sơn
Chương 302: Trận Đồ mở ra
Chương 303: Lần đầu giao phong
Chương 304: Đoán Thể
Chương 305: Phá Trận
Chương 306: Sau mười ngày ước định
Chương 307: Làm nhân sinh cao thủ
Chương 308: Khôi phục Hàn Băng Mãng
Chương 309: Giao phong bắt đầu
Chương 310: Không sẽ khiến người ta thất vọng người
Chương 311: Tử Trúc Phong
Chương 312: Tử Giang đan
Chương 313: Yến Sơ Tuyết
Chương 314: Một kiếm phong thái
Chương 315: Hàn Băng Mãng khỏi hẳn
Chương 316: Quỷ nhấc quan tài
Chương 317: Mộ Huyệt
Chương 318: Ra ngoài ý định
Chương 319: Hi Cáp hòa thượng
Chương 320: Tiến vào Thành Chủ Phủ
Chương 321: Bãi Tha Ma
Chương 322: Quỷ nhấc quan tài
Chương 323: Nguyệt Dạ bên dưới
Chương 324: Thạch Lao
Chương 325: Ngươi không nói gì quyền lợi
Chương 326: Mao Cương
Chương 327: Thực lực lại trướng
Chương 328: Xâm nhập Mộ Huyệt
Chương 329: Mộc Thuộc Tính thiên tài địa bảo
Chương 330: Linh Mộc Tương
Chương 331: Cường đại như vậy
Chương 332: Thôn phệ trái tim
Chương 333: Vô Ưu Cung
Chương 334: Chỉ Thủy kiếm
Chương 335: Đế Phẩm Võ học
Chương 336: Sơn Hà Đồ ghi chép
Chương 337: Kinh hiện Lê Hoa Vũ
Chương 338: Màu đen áo choàng
Chương 339: Thanh Lan Thai
Chương 340: Liên thắng ba mươi trận
Chương 341: Thứ năm đấu trường
Chương 342: Khí thế kinh người
Chương 343: Quá mạnh
Chương 344: Bảo Linh Tự cao thủ
Chương 345: Thái Nhất Các đệ tử tử
Chương 346: Không e ngại
Chương 347: Cái thứ hai
Chương 348: Mặt nạ lộ ra
Chương 349: Đại Đạo Phủ
Chương 350: Thanh Thiên chứng giám
Chương 351: Vấn Tâm Chủng
Chương 352: Đông Huyền Vực Chi bên ngoài
Chương 353: Cuồn cuộn sóng ngầm
Chương 354: Gặp lại lần nữa
Chương 355: Thổ Chủng
Chương 356: Xuất thủ
Chương 357: Giết chóc đang toả ra
Chương 358: Còn có chút hi vọng
Chương 359: Loạn Thiên Cổ Quốc Đinh Ưu
Chương 360: Chấn nhiếp đám người
Chương 361: Dùng kiếm để ngươi giao ra
Chương 362: Đánh giết Lý Tinh Vân
Chương 363: Thái Ất Huyền Môn Kiếm Quyết
Chương 364: Đại Hoang Cổ Bi hiện thế
Chương 365: Dịch Hải Quốc người
Chương 366: Ly Hỏa Tê Ngưu
Chương 367: Chôn ở dưới đất đầu lâu
Chương 368: Hắn, ta cứu được
Chương 369: Cam Tử Nguyên cái chết
Chương 370: Ta sẽ không
Chương 371: Lật lọng
Chương 372: Ngũ Hoa Cầu da lông xuất hiện
Chương 373: Nhất Niệm kiếm tấn thăng
Chương 374: Du Long Bát Quái Chưởng
Chương 375: Cao thủ tụ tập
Chương 376: Tu La Môn cùng Táng Thiên Giáo
Chương 377: Cục thế kinh biến
Chương 378: Đạo Văn hiển hiện
Chương 379: Một kiếm mà đến
Chương 380: Ùn ùn kéo đến
Chương 381: Một kiếm giết bốn người
Chương 382: Ngươi ba chiêu kết thúc
Chương 383: Một chiêu đánh giết
Chương 384: Trọng Bảo
Chương 385: Tranh đoạt Võ học
Chương 386: Đạo bốn mươi bốn
Chương 387: Võ học ánh sáng
Chương 388: Tru Tiên Kiếm Đạo
Chương 389: Đại Hoang Cổ Bi biến mất
Chương 390: Thiên tài chân chính
Chương 391: Hàn Không lâm trận đột phá
Chương 392: Nguy hiểm tới
Chương 393: Hàn Băng Mãng hiện thế
Chương 394: Một đời thiên kiêu
Chương 395: Tiên phẩm pháp quyết Ngự Phong Thuật
Chương 396: Vạn dặm Nhất Tuyến Thiên
Chương 397: 108 đường kinh mạch
Chương 398: Ám Tinh Sa
Chương 399: Kếch xù Tài Bảo
Chương 400: Thanh danh dần dần lên
Chương 401: Trục Lãng Nghênh Phong cười
Chương 402: Một thanh nuốt bên dưới
Chương 403: Thiên Giác Thủ
Chương 404: Long Châu
Chương 405: Thương Long khí tức
Chương 406: Cự đại Hư Ảnh
Chương 407: Khoáng thế Kỳ Cảnh
Chương 408: Màu vàng sắt lá
Chương 409: Kiếm Điển
Chương 410: Thiên Tinh bột phấn
Chương 411: Đại Hoang Cổ Bi bên trong bảo vật
Chương 412: Bí mật
Chương 413: Một kiếm đánh giết
Chương 414: Thiên Huyền Thất Phong
Chương 415: Đổi lấy bảo vật
Chương 416: Vô Hình Sơn
Chương 417: Thái Ất Vô Tình Đạo
Chương 418: Tam Thanh Thai
Chương 419: Hai người tranh đoạt
Chương 420: Nơi đây Động Phủ
Chương 421: Đế Phẩm Đỉnh phong
Chương 422: Tràng diện lành lạnh
Chương 423: Luyện hóa quan tài khuẩn
Chương 424: Hồi Hương Đan
Chương 425: Tiểu Bình ngực
Chương 426: Kịch liệt va chạm
Chương 427: Chuyện gì xảy ra
Chương 428: Hồi Hương Đan ra
Chương 429: Ba cái Yêu Nữ
Chương 430: Vừa mới bắt đầu
Chương 431: Năm người đồng xuất tay
Chương 432: Thượng phẩm Hồi Hương Đan
Chương 433: Dao động mãnh liệt
Chương 434: Đáng sợ Ôn Thanh Dạ
Chương 435: Chỉ dạy các ngươi Tôn sư huynh
Chương 436: Thượng Cổ Thủ Trát
Chương 437: Để cho người ta hoài nghi Hoa Liệt
Chương 438: Sinh Phong Lão Quái Vật
Chương 439: Vạn Mãnh Độc Trùng
Chương 440: Truyền Đạo ngày
Chương 441: Một bàn tay
Chương 442: Chương 443
Chương 443: Thiên tài, kỳ thực chẳng là cái thá gì
Chương 444: Minh Giới Môn Tiền Hận Hồi Thủ
Chương 445: Thất Phong Trưởng Lão
Chương 446: Tiếp hai ngươi chưởng
Chương 447: Ôn Thanh Dạ hậu trường
Chương 448: Cự thú chi uy
Chương 449: Thiên Diễn Tứ Thập Cửu
Chương 450: Thiên Huyền Tông khí vận
Chương 451: Thiên Tượng huyết mạch
Chương 452: Hải Thượng Chi Thành
Chương 453: Vạn Không Lâu
Chương 454: Hàn Băng Kiếm Quyết
Chương 455: Cường đại
Chương 456: Huyễn Đạo, Nhiễu Tâm Pháp Tắc
Chương 457: Sẽ là ai
Chương 458: Tuyệt thế sặc sỡ
Chương 459: Vảy rồng địa đồ
Chương 460: Thiên U Cốc đệ tử tử
Chương 461: Lực Chi Đạo
Chương 462: Cường thế kinh người
Chương 463: Phi Cương
Chương 464: Thiên Lý Bạch Ngọc Kiếm
Chương 465: Trương Tiểu Vân tin tức
Chương 466: Tinh thần thế giới
Chương 467: Phi Thiên
Chương 468: Ngọc Bội
Chương 469: Nữ Đạo Sĩ Thủ Tĩnh
Chương 470: Khắp trời hoa đào
Chương 471: Bốn phái người hội tụ
Chương 472: Ba đầu Liệt Diễm Khuyển
Chương 473: Để cho người ta kỳ quái thực lực
Chương 474: Ẩn giấu thực lực
Chương 475: Táng Thiên Giáo cao thủ
Chương 476: Thôn Phệ Chi Đạo
Chương 477: Chân nguyên Vô Hoa quả
Chương 478: Tình thế đột biến
Chương 479: Khó có thể tin
Chương 480: Hoài nghi hắn
Chương 481: Đều là tại ẩn giấu
Chương 482: Hắc Tuyền xuất hiện
Chương 483: Đâm Thanh
Chương 484: Quỷ dị như Phong
Chương 485: Đại thọ gần
Chương 486: Kiếm Lâm
Chương 487: Kiếm Đạo phong vận
Chương 488: Đệ Tứ Tầng
Chương 489: Chấn động
Chương 490: Người đông nghìn nghịt
Chương 491: Kiếm lộ
Chương 492: Nguyên lai là hắn
Chương 493: Xuất Kiếm Lâm
Chương 494: Long Hổ đan
Chương 495: Long Châu Bổn Nguyên
Chương 496: Lưỡng Phái người tới
Chương 497: Màu đen Long Hổ đan
Chương 498: Nợ máu trả bằng máu
Chương 499: Sinh tử tỷ thí
Chương 500: Thiên Huyền Tông náo nhiệt
Chương 501: Thanh Huyền Phá Diệt đạo
Chương 502: Thương thức
Chương 503: Linh Phẩm Cao Cấp Võ Học
Chương 504: Hàn Ngạo Tự Băng
Chương 505: Đông Huyền Vực Chi đỉnh
Chương 506: Bổn Tọa
Chương 507: Các loại trừng phạt
Chương 508: Tiến vào Tổ Sư Điện
Chương 509: Một tia Thần Niệm
Chương 510: Kiếm Linh
Chương 511: Cô nãi nãi tỉnh
Chương 512: Chân dung
Chương 513: Chưởng Môn giới chỉ
Chương 514: Tạo hóa hai tấc
Chương 515: Bát Bảo
Chương 516: Kinh mạch chữa trị
Chương 517: Chịu đòn nhận tội
Chương 518: Táng Thiên Giáo Thánh Nữ
Chương 519: Kiếm Tông khiêu khích
Chương 520: Thái Nhất Các người tới
Chương 521: Đám người hoài nghi
Chương 522: Vô thượng phẩm Long Hổ đan
Chương 523: Múa kiếm trợ hứng
Chương 524: Quỷ Kiếm
Chương 525: Vân Ẩn chi thương
Chương 526: Cây gỗ thay mặt kiếm
Chương 527: Quỷ gặp Tiên
Chương 528: Cơ duyên
Chương 529: Thái Cổ Bí Cảnh
Chương 530: Hóa Giao đền bù tổn thất
Chương 531: Mời Ôn Thanh Dạ
Chương 532: Tâm cảnh
Chương 533: Cấp tốc
Chương 534: Nguy cơ tứ phía
Chương 535: Trở về
Chương 536: Mượn nhờ áp lực
Chương 537: Phá Diệt cảnh Bát Trọng Thiên
Chương 538: Chém giết nửa bước Sinh Tử cảnh cường giả
Chương 539: Táng Thiên Giáo Hữu Hộ Pháp
Chương 540: Thiên Y Hữu Phùng
Chương 541: Ánh mặt trời vàng chói
Chương 542: Thiên Lôi Điện đến giúp
Chương 543: Đại chiến bắt đầu
Chương 544: Đến từ Thái Nhất Các hắc bào nhân
Chương 545: Kinh thiên động địa
Chương 546: Thị Tử Như Quy Sấm Âm Ti
Chương 547: Thiên Huyền Tông tới
Chương 548: Khó bề phân biệt
Chương 549: Chiến cục kéo ra
Chương 550: Ngọc Thanh
Chương 551: Thiên Lôi phạt
Chương 552: Chém giết hắc bào nhân
Chương 553: Đưa các ngươi lên đường
Chương 554: Táng Thiên Giáo Giáo Chủ
Chương 555: Chân chính nội gián
Chương 556: Đại chiến kết thúc
Chương 557: Phong ba tái khởi
Chương 558: Phá Diệt cảnh Cửu Trọng Thiên
Chương 559: Vưu Quân Liên coi trọng
Chương 560: Cửu Long trà
Chương 561: Trà chi Tam Vị
Chương 562: Vấn Tâm Kính
Chương 563: Dị thú Thao Thiết
Chương 564: Hỏi tình
Chương 565: Tử Mạch
Chương 566: Giao cho hắn
Chương 567: Trận chiến cuối cùng
Chương 568: Lăng Thiên Vũ tin phục
Chương 569: Ngũ Vạn Cân Kính Đạo
Chương 570: Đốn ngộ
Chương 571: Đâm vào trái tim kiếm
Chương 572: Tuyệt thế chí bảo
Chương 573: Ba cái ngu ngốc
Chương 574: Màu đen tiễn
Chương 575: Ba hơi Thời Gian
Chương 576: Núi lửa
Chương 577: Nghe đồn
Chương 578: Tử Kim Huyền Nguyệt Lang
Chương 579: Tế Đàn
Chương 580: Dung nham
Chương 581: Kỳ Lân Hỏa
Chương 582: Mạc Bắc bạo động
Chương 583: Dung hợp
Chương 584: Sinh Tử cảnh
Chương 585: Cùng Lê Thiên lần nữa giao chiến
Chương 586: Chư Thành trên không đỉnh phong chi chiến
Chương 587: Băng Phong hết thảy
Chương 588: Chuyện chuyển cơ
Chương 589: Giả bộ hồ đồ
Chương 590: Tiên Khí Hiện Thế?
Chương 591: Đệ Nhị Nguyên Thần
Chương 592: Sát Địa bên trong bảo vật
Chương 593: Hư Vô Chi Đạo
Chương 594: Thân phận bị phát hiện
Chương 595: Kịch chiến Sinh Tử cảnh Ngũ Trọng Thiên cao thủ
Chương 596: Vu Tộc văn tự
Chương 597: Ngưng Mạch Hoa hiện
Chương 598: Vạn cổ Tuế Nguyệt
Chương 599: Cả đời này
Chương 600: Kiếm Tông Nội Hồng
Chương 601: Nhập Tiên Bảng
Chương 602: Cổ Thi kinh hiện
Chương 603: Linh Khôi lỗi
Chương 604: Vạn Kiếp Bất Phục Trụy Luân Hồi
Chương 605: Cổ Thi Tu Di giới tới tay
Chương 606: Phượng Điểu Niết Bàn
Chương 607: Khiêng thi thể người
Chương 608: Tang Hồn Đinh
Chương 609: Kinh khủng đầu lâu
Chương 610: Thanh Long Phá Cực đạo
Chương 611: Không có chết người
Chương 612: Kiếm Tông tương lai
Chương 613: Thiên Huyền Tông bốn người
Chương 614: Bạch Hận Thủy triệu kiến
Chương 615: Thành vì Chân Truyền Đệ Tử
Chương 616: Trử Quang khó xử
Chương 617: Thái Nhất Các Các chủ
Chương 618: Thần bí hắc y nhân
Chương 619: Trử Kỳ Đan Đạo
Chương 620: Cửu Khiếu Luyện Đan Chi Thuật
Chương 621: Linh Phẩm Trung cấp Đan Dược
Chương 622: Hắc y nhân thân phận
Chương 623: Tình
Chương 624: Chờ đã lâu
Chương 625: Bà La Chi Hoàn phản phệ
Chương 626: Lại xông Kiếm Lâm
Chương 627: Kiếm Hà
Chương 628: Kiếm Lâm Đệ Bát Tầng
Chương 629: Mãng Hóa Giao
Chương 630: Kiếm Đạo tu vi tăng nhiều
Chương 631: Tám ngàn năm qua đệ nhất nhân
Chương 632: Đại Chu hoàng triều chính biến
Chương 633: Chương 633
Chương 634: Chân Truyền Đệ Tử gặp nhau
Chương 635: Nguyên Thần Kính
Chương 636: Một chiêu đánh bại
Chương 637: Nội gián đi ra
Chương 638: Nhân sinh là cái gì
Chương 639: Tiến về Đại Yến Vương Triều
Chương 640: Mai Cốt Chi Địa
Chương 641: Tối nay uống rượu, ngày mai giết người
Chương 642: Bị tiêu diệt Táng Thiên Giáo
Chương 643: Bị tiêu diệt Táng Thiên Giáo
Chương 644: Bị tiêu diệt Táng Thiên Giáo
Chương 645: Bị tiêu diệt Táng Thiên Giáo
Chương 646: Bị tiêu diệt Táng Thiên Giáo
Chương 647: Bị tiêu diệt Táng Thiên Giáo
Chương 648: Bị tiêu diệt Táng Thiên Giáo
Chương 649: Bị tiêu diệt Táng Thiên Giáo
Chương 650: Bị tiêu diệt Táng Thiên Giáo
Chương 651: Thần bí Thiên Huyền Tông người
Chương 652: Tu La Môn bị tiêu diệt
Chương 653: Hai người liên thủ
Chương 654: Đem sinh tử giao cho Ôn Thanh Dạ
Chương 655: Đại chiến kết thúc
Chương 656: Tiểu Yêu tôn Hoàng Phủ Thiên
Chương 657: Gặp lại Phi Thiên
Chương 658: Đến Bất Dạ Chi Thành
Chương 659: Ngồi cao chủ vị
Chương 660: Thiên Huyền Tông thẻ đánh bạc
Chương 661: Cười nhìn nhân sinh muôn màu
Chương 662: Đại Chu hoàng triều Thái Tử
Chương 663: Ngươi là thân phận gì
Chương 664: Đăng Thiên Bi
Chương 665: Ba chữ
Chương 666: Thăm dò
Chương 667: Rắc rối phức tạp hình thức
Chương 668: Quách Cáo thi thể
Chương 669: Ba kiện chí bảo
Chương 670: Buổi đấu giá bắt đầu
Chương 671: Các phương tụ tập
Chương 672: Hừng hực khí thế
Chương 673: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
Chương 674: Đấu giá
Chương 675: Yêu Kiếm
Chương 676: Đệ Cửu Thương Hành Người cầm lái
Chương 677: Kim Ngung Hoa Tàn Diệp
Chương 678: Ôn Thanh Dạ bá đạo
Chương 679: Tiên Khí
Chương 680: Nguyệt Thiền Tiên Tử
Chương 681: Đệ Thất tấm vảy rồng
Chương 682: Đế Lĩnh
Chương 683: Chặn giết
Chương 684: Một chưởng Yên Diệt
Chương 685: Thượng Tôn Hoàng
Chương 686: Ba người liên hợp
Chương 687: Viện Thủ tới
Chương 688: Tù Ma Tinh Vực
Chương 689: Chữa trị Nguyên Thần
Chương 690: Cố nhân
Chương 691: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Chương 692: Tam Tuyệt kiếm cùng Thiên Khiếu Hoàng Quyền
Chương 693: Trong hoàng cung
Chương 694: Thăm dò
Chương 695: Thiên Thần thú! Thông Tí Viên Hầu!
Chương 696: Hàng phục
Chương 697: Hàng phục
Chương 698: Hàng phục
Chương 699: Đại Chu hoàng triều thuộc về
Chương 700: Mất linh Yêu thú
Chương 701: Hoàng Phủ Nhất Dạ lo lắng
Chương 702: Tử Mạch nhất tộc cùng Thái Nhất Các giao phong
Chương 703: Nhạc Minh Châu phát hiện bí mật
Chương 704: Nộ Diễm ngập trời
Chương 705: Đại Hoang Cổ Bi bên trong bảo vật
Chương 706: Tru Tiên kiếm
Chương 707: Vô Vi Đạo Phái cùng Thái Nhất Các liên hợp
Chương 708: Trương Tiểu Vân thực lực
Chương 709: Muốn đến Hoàng Yến
Chương 710: Ôn Thanh Dạ thương thế
Chương 711: Hoàng Yến
Chương 712: Hoàng Yến
Chương 713: Hoàng Yến
Chương 714: Hoàng Yến
Chương 715: Hoàng Yến
Chương 716: Hoàng Yến
Chương 717: Hoàng Yến
Chương 718: Nhạc Minh Châu rượu
Chương 719: Thấy một lần Thanh Dạ lầm chung thân
Chương 720: Thiên Huyền Tông chức chưởng môn
Chương 721: Quan trắc Thiên Tượng
Chương 722: Yêu Vũ thân thế
Chương 723: Càn Khôn Nhất Khí Trận
Chương 724: Hóa Hình Bích Nhãn Kim Tình Thú
Chương 725: Một người chiến Thiên Nhân
Chương 726: Nhất Niệm kiếm phong mang
Chương 727: Phá Trận
Chương 728: Trước khi chết người
Chương 729: Thiên Huyền Tông Chưởng Môn chi vị
Chương 730: Quan trắc Thiên Tượng
Chương 731: Yêu Vũ thân thế
Chương 732: Càn Khôn Nhất Khí Trận
Chương 733: Biến hóa Bích Nhãn Kim Tình Thú
Chương 734: 1 Người Chiến 0 Người
Chương 735: 1 niệm kiếm phong mang
Chương 736: Phá trận
Chương 737: Trước khi chết nhân
Chương 738: Không dấu vết vách tường
Chương 739: Nhân cợ hội đột phá
Chương 740: Hóa Thân Quyết
Chương 741: Kén
Chương 742: Thiên Tật Thất Sí Trùng
Chương 743: 1 Kiếm Tàng Không
Chương 744: Gặp lại Hạ Hạ
Chương 745: Phong Vũ Lôi Điện
Chương 746: Ôn Thanh Dạ cường đại
Chương 747: Tiểu Hôi xuất thủ
Chương 748: Thông Tí Viên Hầu tấn cấp
Chương 749: Hoàng Phủ Thiên xuất quan
Chương 750: Gặp lại Nam Tương
Chương 751: Nhân vội vàng giống như hồng trần Khách qua đường
Chương 752: Đến Nam Phong Vực
Chương 753: Thương Hà Phái
Chương 754: Thiên Tài Địa Bảo
Chương 755: Rút ra tinh huyết
Chương 756: Viễn Cổ Ngư Vương Tham
Chương 757: Thanh Phong Sơn cao thủ
Chương 758: Bá đạo hỏa diễm
Chương 759: Thiên Khiếu Hoàng Quyền Đệ Nhị Khiếu
Chương 760: Tru Tiên Kiếm ra
Chương 761: Yêu Vũ
Chương 762: Bóng người
Chương 763: Viễn Cổ Ngư Vương Tham Tu Căn
Chương 764: Yêu Vũ cố sự
Chương 765: Thập Nhị Thiên Cương
Chương 766: Cao thủ thần bí
Chương 767: Ngô Hoàng lệnh truy sát
Chương 768: Thiên Kiêu chi chiến
Chương 769: Nam Phong Vực cao thủ
Chương 770: Mọi người vây quét
Chương 771: Bạch Hổ Hộ Pháp
Chương 772: Kỳ Lân hiện
Chương 773: Yêu Vũ xương cốt
Chương 774: Yêu Vũ xương cốt
Chương 775: Hàn Sơn công tử
Chương 776: Trọng thương
Chương 777: Nhân Hoàng xuất thủ
Chương 778: Phế tích
Chương 779: Đột phá
Chương 780: Chém giết Bạch Hổ Hộ Pháp
Chương 781: Bách Nhân Sát
Chương 782: Lấy một địch trăm
Chương 783: Dương Khởi Phong Ba
Chương 784: Kim Lão Tam cái chết
Chương 785: Hoàng Miếu
Chương 786: Trần Đế
Chương 787: Xông Đế Lĩnh cấm địa
Chương 788: Tam Kiếp cao thủ xuất thủ
Chương 789: Thiên Địa Sát Mạch
Chương 790: Bạo lệ Tiểu Hôi
Chương 791: Rung động Tiểu Hôi
Chương 792: Đế Mộ
Chương 793: Bắc Minh Tiên thể
Chương 794: Vạn Niên Hàn Đàm
Chương 795: Băng Linh tinh túy
Chương 796: Võ si
Chương 797: Trộm mộ
Chương 798: Du Chỉ Tán
Chương 799: Sinh Tử Cảnh 8 Trọng Thiên
Chương 800: Đế Lĩnh cao thủ thần trí
Chương 801: Lần thứ nhất giao phong
Chương 802: Nguyện ngươi từ từ đường dài có chỗ theo
Chương 803: Tiên Giới tin tức
Chương 804: Luyện chế Tiên phẩm pháp khí
Chương 805: Dị biến Tru Tiên Kiếm
Chương 806: Cố Đạo Trường Sinh
Chương 807: Giao Long Kiếp
Chương 808: Phong ba ngầm sinh
Chương 809: Cường hãn Lô Phương Lượng
Chương 810: Trở lại Thiên Huyền Tông
Chương 811: Tử Phong Phong Chủ
Chương 812: Đại Chưởng Môn
Chương 813: Giảng Giải Đạo Pháp
Chương 814: Mọi người đột phá
Chương 815: Lưu lại ấn ký
Chương 816: Kiếm đạo đột phá
Chương 817: Vạn kiếm thần phục
Chương 818: Sóng gió nổi lên
Chương 819: Loạn Tượng Sinh
Chương 820: Mọi người gặp nhau
Chương 821: Tức giận Hoàng Phủ Thiên
Chương 822: Giao phong bắt đầu
Chương 823: 2 cái kiêu hùng
Chương 824: Hắn là phản đồ
Chương 825: Chết đi
Chương 826: Thương vong thảm trọng
Chương 827: Hoàng Phủ Nhất Dạ đối chiến Trương Chi Lâm
Chương 828: Cứu mình
Chương 829: Bất an
Chương 830: Long Lân đại hội bắt đầu
Chương 831: Nhiều mặt tụ tập
Chương 832: Long Lân hiện
Chương 833: Vô Vi Đạo Phái trò xiếc
Chương 834: Lần nữa giao phong
Chương 835: Thiên Lôi Thể
Chương 836: Tình hình chiến đấu kịch liệt
Chương 837: Lô Phương Lượng dương danh
Chương 838: Thiên Binh Hàng
Chương 839: Chém giết Hoa Dương Chân Nhân
Chương 840: Ôn Thanh Dạ chuẩn bị ở sau
Chương 841: Cục diện khó bề phân biệt
Chương 842: Giết Hoàng Phủ Thiên
Chương 843: Tân Tinh dâng lên
Chương 844: Vân Sinh Lão Tổ
Chương 845: Thi Khí
Chương 846: Phi Thiên đến
Chương 847: Đỉnh phong chi chiến
Chương 848: Cố Hồng Tụ ngăn cản
Chương 849: Sinh tử 9 Trọng Thiên
Chương 850: Phản chiến tương hướng
Chương 851: Hoàng Phủ Thiên trốn?
Chương 852: Ngươi hữu tâm
Chương 853: Hưng sư vấn tội bắt đầu
Chương 854: 2 nữ đối thoại
Chương 855: Thiên Địa Kỳ Cục
Chương 856: Cục thế kinh biến
Chương 857: Kỳ quái Thiên Huyền Sơn Vực
Chương 858: Trở về
Chương 859: 1 kiếm giết 8 nhân
Chương 860: Ôn Thanh Dạ an bài
Chương 861: Trương Chi Lâm chưa chết
Chương 862: 1 loại cảm giác
Chương 863: Hỗn loạn
Chương 864: Tang Ức Đan
Chương 865: Trước cơn bão tố yên tĩnh
Chương 866: 2 cái thế giới
Chương 867: Bắt đầu thấy Hoàng Phủ Nhất Dạ
Chương 868: Bí cảnh mở ra trước
Chương 869: Tù Ma Tinh Vực
Chương 870: Bí cảnh mở ra
Chương 871: Hỗn loạn kịch chiến
Chương 872: 1 đời Quái Kiệt
Chương 873: Bia đá kinh biến
Chương 874: Long tộc cao thủ
Chương 875: Long Nguyên
Chương 876: Kinh người bảo vật
Chương 877: Chém giết Giang Thiên Vũ
Chương 878: Trấn Điện Bia
Chương 879: Mọi người vọt tới
Chương 880: Đạt được cung điện
Chương 881: Nghịch Loạn đường
Chương 882: Thanh Long chi hỏa
Chương 883: Thương vong thảm trọng
Chương 884: Quỳnh Lâu
Chương 885: Thanh Long Giới
Chương 886: Hộp ngọc
Chương 887: Thập Nhị Thiên Đô Luân
Chương 888: Vạn Hoa túi, Thiên Hạ Vạn Hoa
Chương 889: Hiểm hiểm hiểm
Chương 890: Ôn Thanh Dạ vượt quan
Chương 891: Hung thú Đãng Ma Chu
Chương 892: 3 mai Tu Di giới
Chương 893: Phá Thiên Các
Chương 894: Chiến đấu sau cùng
Chương 895: Mạnh mẽ Hoàng Phủ Nhất Dạ
Chương 896: Nguy cơ
Chương 897: Hoàng Phủ Nhất Dạ thủ đoạn
Chương 898: Hộp ngọc chí bảo
Chương 899: Kiêng kị Ôn Thanh Dạ
Chương 900: Ta không thể chết
Chương 901: Thanh Chỉ Yêu Quân trêu đùa
Chương 902: Tâm Cảnh Đại Trận
Chương 903: Thương Long
Chương 904: Tiến vào Tù Ma Tinh Vực
Chương 905: Phục dụng Viễn Cổ Ngư Vương Tham
Chương 906: Thoát Phàm Kiếp
Chương 907: Vũ
Chương 908: Triệu tập Tù Ma Tinh Vực các cao thủ
Chương 909: Nhiều như vậy cao thủ
Chương 910: Lập uy
Chương 911: Phá trận
Chương 912: Cuồn cuộn sóng ngầm
Chương 913: Cục thế kinh biến
Chương 914: Luyện hóa tinh huyết
Chương 915: Thương Long Chi Khu
Chương 916: Tiệc cưới bắt đầu
Chương 917: Ánh sáng mặt trời vừa vặn
Chương 918: Cứu mạng
Chương 919: Trương Tiểu Vân
Chương 920: Một lòng muốn chết
Chương 921: Mọi người xuất hiện
Chương 922: Tuyệt cảnh
Chương 923: Hoàng Điểu hiện
Chương 924: Lần nữa gặp nhau
Chương 925: Đại chiến bắt đầu
Chương 926: Vô số cao thủ
Chương 927: Sơn Hà Đồ ghi chép hiển uy
Chương 928: Cao Nguyệt Nhu
Chương 929: Hảo thủ đoạn
Chương 930: Đại chiến bắt đầu
Chương 931: Trương Tiểu Vân cải biến
Chương 932: Tình hình chiến đấu cháy bỏng
Chương 933: Song Song Tiên phẩm võ học
Chương 934: Tam Khiếu Quỷ Thần Tịch
Chương 935: Thái Nhất Di Sinh trận
Chương 936: Hóa thân Thương Long
Chương 937: Thương Long chi uy
Chương 938: Bị vây quanh Tiểu Yêu Tôn
Chương 939: Xuất hiện
Chương 940: Tiên Quân xuất hiện
Chương 941: Hoàng Phủ Nhất Dạ cái chết
Chương 942: Bị tiêu diệt Thái Nhất Các
Chương 943: Đại chiến kết thúc
Chương 944: Lưu Thị tâm tư
Chương 945: Nhân sinh bốn đại hỷ sự
Chương 946: Thập Nhị Thiên Đô Luân
Chương 947: Hồn Anh Yêu Hoa
Chương 948: Luyện đan
Chương 949: Đan Thành
Chương 950: Đến Thái Hư Kiếp
Chương 951: Thông Thiên đường tin tức
Chương 952: Am ni cô
Chương 953: Phật pháp Lôi Âm Chi Đạo
Chương 954: Nghênh đón Ôn Thanh Dạ
Chương 955: Chuyện cũ
Chương 956: Ôn Thanh Dạ uy thế
Chương 957: Nhân tâm khó dò
Chương 958: Nhất Tự Lĩnh
Chương 959: Trực tiếp chém giết
Chương 960: Ma Binh hiện thế
Chương 961: Ma Binh uống máu
Chương 962: Ma Binh rời đi
Chương 963: Kịch đấu
Chương 964: Liên Hoàn Võ Học
Chương 965: Tứ Vực đệ nhất cao thủ
Chương 966: Truyền Tống Trận lỗ hổng
Chương 967: Đến Tiên Giới
Chương 968: Lớn lên giống
Chương 969: Trần gia
Chương 970: Trần Đình nhi
Chương 971: Phù Vân Động tiến cử Lệnh
Chương 972: Chương thì so
Chương 973: Khang Tam công tử
Chương 974: Mời chào
Chương 975: Tiểu Hôi đột phá
Chương 976: Mỹ mạo nữ tử
Chương 977: Tiểu Hôi xuất thủ
Chương 978: Đạm Thai Nhã
Chương 979: Ngọc Chi Lan tới tay
Chương 980: Hóa Mạch
Chương 981: Phù Vân Động tiến cử Lệnh
Chương 982: Một tháng qua
Chương 983: Thanh Lan Cảnh chi biến
Chương 984: Pháp Thiên Tượng Địa
Chương 985: Tiên Giới chiến đấu
Chương 986: Vô địch uy thế
Chương 987: Chém giết tứ phẩm Địa Tiên
Chương 988: Đạm Thai Tuyết thưởng thức
Chương 989: Cục thế kinh biến
Chương 990: Tiểu mãng giảo hoạt
Chương 991: Động Thiên Phúc Địa
Chương 992: Nam Phương Tiên Đình cục thế
Chương 993: Thập Thất Công Tử thủ hạ
Chương 994: Ba người vây công
Chương 995: Diệp Đình bất lực
Chương 996: Phong thưởng
Chương 997: Tam phẩm Địa Tiên
Chương 998: Bà chủ
Chương 999: Thượng cổ đan phương
Chương 1000: Thị Gia
Chương 1001: Bạch Thủ cảnh ngộ
Chương 1002: Uy thế
Chương 1003: Ba cái nữ nhi
Chương 1004: Luyện chế Thanh Hư đan
Chương 1005: Kỳ diệu thủ pháp
Chương 1006: Tiên Tam Phẩm
Chương 1007: Chúng người nghi vấn
Chương 1008: Biến hóa kinh người
Chương 1009: Chiêu mộ cao thủ
Chương 1010: Tranh mua không còn
Chương 1011: Ngu xuẩn Lăng Giang Kỳ
Chương 1012: Bạch Hổ Giản
Chương 1013: Kiếm Đạo Thánh Địa nhập môn lệnh bài
Chương 1014: Song kiếm đạo dung hợp, nhịp tim đập giết người
Chương 1015: Kỳ quái Thiếu Niên
Chương 1016: Cửu Khô Thảo Tinh
Chương 1017: U lục ngàn chân Ngô Công
Chương 1018: Tu vi tăng vọt
Chương 1019: Kỳ dị bia đá
Chương 1020: Thiên địa đại kiếp
Chương 1021: Thanh Hồng Đan
Chương 1022: Nhất kiếm chém giết Địa Tiên Lục Phẩm
Chương 1023: Rung chuyển bắt đầu
Chương 1024: Vô đề
Chương 1025: Khác người xem thường Động Chủ
Chương 1026: Đạm Thai Nhã phẫn nộ
Chương 1027: Người có thể dùng được
Chương 1028: Bảo Huyết Đan
Chương 1029: Phân tranh bắt đầu
Chương 1030: Vận Thành chi chiến tiên phong
Chương 1031: Ôn Thanh Dạ mục tiêu
Chương 1032: Tập kích Vận Thành
Chương 1033: Cầm xuống Cuồng Sư động
Chương 1034: Liên phá ba thành
Chương 1035: Vận Thành thực lực
Chương 1036: Tam Oa Chân Nhân
Chương 1037: Vạn Kiếm Quy Nguyên
Chương 1038: Chiến đấu kịch liệt
Chương 1039: Lần nữa hóa thân
Chương 1040: Công hãm Vận Thành
Chương 1041: Lục Phẩm Địa Tiên
Chương 1042: Lý quản gia cố sự
Chương 1043: Đạm Thai Nhã tâm tư
Chương 1044: Ôn Thành Sử
Chương 1045: Các phương phản ứng
Chương 1046: Trương Tiểu Vân thực lực
Chương 1047: Cường hãn Tiểu Hôi
Chương 1048: Huyền Cảnh Cảnh Chủ phủ nhân đến đây
Chương 1049: Uy hiếp
Chương 1050: Đột phá tới Linh cảnh giới
Chương 1051: Tiến về Vận Thành Thăng Tiên Điện
Chương 1052: Cùng Thăng Tiên Điện ký giao kèo
Chương 1053: Chuẩn bị tiến về Ngọc Lan Thành
Chương 1054: Gặp Đạm Thai Đồng
Chương 1055: Mời chào
Chương 1056: Trần gia tham vọng
Chương 1057: Tiến vào Ngọc Lan Thành Thành Sử phủ
Chương 1058: Long Đàm Hổ Huyệt
Chương 1059: Mai phục
Chương 1060: Quỷ dị kiểu chết
Chương 1061: Đại triển thần uy
Chương 1062: Tam đại Bát Phẩm Địa Tiên cao thủ liên thủ
Chương 1063: Tuyệt Khiếu Khung Thương Diệt
Chương 1064: Chém giết Bách Quỷ Môn đệ tử thân truyền
Chương 1065: Cầm xuống Ngọc Lan Thành
Chương 1066: Bách Quỷ Môn âm mưu
Chương 1067: Lệnh truy nã
Chương 1068: Tinh Bàn
Chương 1069: Lưu Thủy Trại đột kích
Chương 1070: Lạc Thành chi thương
Chương 1071: Đá mài đao
Chương 1072: Nhất kiếm chém giết Bát Phẩm Địa Tiên
Chương 1073: Còn thiếu một chút
Chương 1074: Đột phá phản sát
Chương 1075: Diệp Đình cái chết
Chương 1076: Ngọc Lan Thành quẫn cảnh
Chương 1077: Thương Ngô Môn
Chương 1078: Tịch Vô Chi Đạo
Chương 1079: Huyết Phong Diệp
Chương 1080: Thông Linh Giám
Chương 1081: Âm mưu sơ hiện
Chương 1082: Sát thủ áo đen
Chương 1083: Thiên Viêm Ma Linh Sí
Chương 1084: Song Kiếm Đạo Uy Lực
Chương 1085: Phức tạp cục thế
Chương 1086: Phản loạn
Chương 1087: Vận Thành nguy cơ
Chương 1088: Vận Thành luân hãm
Chương 1089: Đạm Thai Phong Linh xuất thủ
Chương 1090: Ôn Thanh Dạ xuất quan
Chương 1091: Đánh hạ Ngọc Minh Thành
Chương 1092: Nhất quyền diệt sát mười bảy người
Chương 1093: Xuống lần nữa nhất thành
Chương 1094: Thiên Hoa Dạ Quân hình thức ban đầu
Chương 1095: Liên hạ ba thành
Chương 1096: Các phương vân động
Chương 1097: Công Lạc Nguyệt Thành
Chương 1098: Ôn Thanh Dạ xuất thủ
Chương 1099: Huyền Tiên Thanh Quỷ Sử
Chương 1100: Đối chiến Huyền Tiên
Chương 1101: Tình hình chiến đấu kịch liệt
Chương 1102: Mạc danh pháp quyết
Chương 1103: Hậu Thổ Chi Đạo
Chương 1104: Diệt Sát Song Sử
Chương 1105: Quật khởi
Chương 1106: Long Quyển Bách Hoa Huyền Công
Chương 1107: Giải đáp mọi người nghi vấn
Chương 1108: Thân phận của Lý Trung Thương
Chương 1109: Tiểu Hôi huyết mạch lực lượng giác tỉnh
Chương 1110: Huyền ảo
Chương 1111: Thiên Tuyệt Thiên
Chương 1112: Long Quyển Bách Hoa Huyền Công uy lực
Chương 1113: Hồng Cẩm Toái Thi Kỳ Thư
Chương 1114: Thị Gia
Chương 1115: Trước cơn bão tố yên tĩnh
Chương 1116: Lục Tường cái chết
Chương 1117: Hoang Thành
Chương 1118: Dương Xuân Bạch Tuyết
Chương 1119: Thiên Hoa Dạ Quân
Chương 1120: Nợ máu trả bằng máu
Chương 1121: Trần gia thỏa hiệp
Chương 1122: Dạ Hợp Hoa
Chương 1123: Một trăm linh sáu đường kinh mạch
Chương 1124: Thập Phương Kỳ Chiêu
Chương 1125: Thái Huyền Thần Chỉ
Chương 1126: Đến Phong Thủy Thành
Chương 1127: Thập Đại Cao Thủ
Chương 1128: Thanh Lan Cảnh chi nhục
Chương 1129: Nhất quyền
Chương 1130: Bại Mộc Phong
Chương 1131: Đạm Thai Nhã tâm tư
Chương 1132: Nam tử thần bí
Chương 1133: Tranh đoạt chiến bắt đầu
Chương 1134: Phong Thủy Hồ
Chương 1135: Cường đại Mộ Dung Hải
Chương 1136: Màu đỏ mặt hồ
Chương 1137: Ôn Thanh Dạ xuất thủ
Chương 1138: Mọi người kinh hãi
Chương 1139: Đánh cược
Chương 1140: Tranh đoạt chiến vòng thứ hai
Chương 1141: Ôn Thanh Dạ xuất thủ lần nữa
Chương 1142: Đối chiến Trương Khai Sam
Chương 1143: Chân thực tu vi
Chương 1144: Hấp thu Thạch Vương huyết mạch
Chương 1145: Sát Lục Kiếm Đạo
Chương 1146: Đối chiến Mộ Dung Hải
Chương 1147: Kiếm thuật vô song
Chương 1148: Bách Quỷ Môn Môn Chủ đến
Chương 1149: Thị Gia người tới
Chương 1150: Đạt được danh ngạch
Chương 1151: Nhận lầm người
Chương 1152: Động Linh Chân Thiên mở ra
Chương 1153: Thái Nguyên Hà Quang
Chương 1154: Trên Động Linh Chân Thụ
Chương 1155: 3 phẩm Huyền Tiên
Chương 1156: Động Linh Chân Kinh
Chương 1157: Đạm Thai Nhã cùng Đạm Thai Minh quan hệ
Chương 1158: Phản ứng dây chuyền
Chương 1159: Động Linh Chân Thiên kết thúc
Chương 1160: 7 phẩm Huyền Tiên
Chương 1161: Trở về
Chương 1162: Thị Gia người tới
Chương 1163: Giết ngươi 10 lần
Chương 1164: Tiểu Vô Song Tạo Hóa Đan
Chương 1165: Biến cố
Chương 1166: Song Song xuất thủ
Chương 1167: Quỷ Môn tiên phong
Chương 1168: 1 Kiếm chém giết
Chương 1169: Tuyệt Thiên đối chiến Lô Lâm Vũ
Chương 1170: 1 đời hung nhân
Chương 1171: 1 nhân chiến 600
Chương 1172: Bách Quỷ Môn sau cùng nhất chiến
Chương 1173: Cầm xuống Ngọc Lan Thành
Chương 1174: Lô Lâm Vũ Chi chết
Chương 1175: Đại chiến bắt đầu
Chương 1176: 1 kiếm từng làm 0 vạn sư
Chương 1177: Bại Tần Thành Vinh
Chương 1178: Thiên Tiên xuất thủ
Chương 1179: Tần Thành Vinh cái chết
Chương 1180: Thần bí Lý quản gia
Chương 1181: 1 phiến Hồng Diệp hướng Nam bay
Chương 1182: Rút củi dưới đáy nồi
Chương 1183: Vận Thành nguy hiểm
Chương 1184: Thiên Thần Thú chi uy
Chương 1185: Cường thế Đạm Thai Đồng
Chương 1186: 1 cái biện pháp
Chương 1187: Đạm Thai Nhã uy hiếp
Chương 1188: Thanh Lan thành chi chiến mở màn
Chương 1189: Đại chiến bắt đầu
Chương 1190: Thiên Tiên thực lực
Chương 1191: Ôn Thanh Dạ xuất hiện
Chương 1192: Đối phó Ôn Thanh Dạ cờ
Chương 1193: Đạm Thai Nhã trả thù
Chương 1194: Đoạn chỉ
Chương 1195: 0 Tuyệt Thiên cái chết
Chương 1196: 1 chiêu
Chương 1197: Thu kiếm
Chương 1198: Bốn người liên thủ
Chương 1199: Đại sát 4 địa phương
Chương 1200: Thay đổi
Chương 1201: Viện quân đến
Chương 1202: Hàng Yêu Phù
Chương 1203: Trong hôn mê đột phá
Chương 1204: Khúc Thiên Hà đến
Chương 1205: Bát Phẩm Huyền Tiên
Chương 1206: Bản Quân
Chương 1207: Thông Thiên Cung cùng Quân Thượng Phổ
Chương 1208: Lần nữa mở ra Động Linh Chân Thiên
Chương 1209: Phong ba
Chương 1210: Loạn tượng sinh
Chương 1211: Cửu Vân Yến Thiếp mời
Chương 1212: Tinh Vân Thành
Chương 1213: Mai phục
Chương 1214: Hắc Băng Thai
Chương 1215: Tị Linh Quả thực
Chương 1216: Bị tóm Thanh Lan Cảnh cao thủ
Chương 1217: Thanh Lan Cảnh cao thủ tới
Chương 1218: Chúng ta cảnh chủ
Chương 1219: Hỏa Hành Thần Châu
Chương 1220: Thế như chẻ tre
Chương 1221: Vận Mệnh chi quang
Chương 1222: Hiên Viên Quần
Chương 1223: Cửu Phẩm Huyền Tiên
Chương 1224: Bình Loạn
Chương 1225: Trong âm mưu
Chương 1226: Yểm Nguyệt Thiên Sát trận
Chương 1227: Chém giết Phùng Bách Thành
Chương 1228: Đồng Bát Chỉ âm mưu
Chương 1229: Trường Vân Đình
Chương 1230: Tam phẩm thiên tiên
Chương 1231: Giao thủ
Chương 1232: Hai môn võ học dung hợp
Chương 1233: Ôn Thanh Dạ phản kích
Chương 1234: Kỳ Lân biến hóa
Chương 1235: Đồng Bát Chỉ thần phục
Chương 1236: Thổ Trần Tộc
Chương 1237: Thu phục Thanh Hòa Cảnh
Chương 1238: Vạn Viêm Phần Thiên Đạo Thể
Chương 1239: Thiên Thần Thú Kim Ô hiện
Chương 1240: Đến Thiên Tiên
Chương 1241: Hạn Bạt
Chương 1242: Đến Thiên Tường thành
Chương 1243: Chẳng sợ hãi
Chương 1244: Thật xin lỗi
Chương 1245: Mục tiêu công kích
Chương 1246: Liễu Thiên Minh
Chương 1247: Cục thế biến hóa
Chương 1248: Âm mưu chợt hiện
Chương 1249: Thiện biến nữ nhân
Chương 1250: Cục thế hỗn loạn
Chương 1251: Chín Vân Điện nổ tung
Chương 1252: Nhất Niệm kiếm tấn thăng
Chương 1253: Hung Linh ra khỏi vỏ
Chương 1254: Phá vòng vây phương pháp
Chương 1255: Kế hoạch đang tiến hành
Chương 1256: Kế hoạch kinh biến
Chương 1257: Mộ Dung Phiên Vân cái chết
Chương 1258: Chạy thoát
Chương 1259: Rung chuyển Thiên Tường Phủ
Chương 1260: Phong vân biến ảo
Chương 1261: Đệ Nhị Nguyên Thần
Chương 1262: Hỗn loạn
Chương 1263: Nhị Phẩm Thiên Tiên
Chương 1264: Chỉnh đốn Thiết Huyết Phù Đồ
Chương 1265: Huyền Cảnh đại chiến
Chương 1266: Nội loạn
Chương 1267: Cho ngươi một cái cơ hội
Chương 1268: Bí mật
Chương 1269: Cô lập Thiên Tường thành
Chương 1270: Vân Phủ người tới
Chương 1271: Đại chiến bắt đầu
Chương 1272: Trảm thủ hành động
Chương 1273: Cường hãn Khâu Bình
Chương 1274: Sơ bộ nắm giữ Kỳ Lân Hỏa
Chương 1275: Liễu Tương xuất hiện
Chương 1276: Đối chiến Liễu Tương
Chương 1277: Thiên Cơ Mạc Trắc
Chương 1278: Thiên Long chi lực
Chương 1279: Kinh Mạch Đồ Tượng
Chương 1280: Thụ thương Ôn Thanh Dạ
Chương 1281: Tổ hợp chi trận
Chương 1282: Uy lực khủng bố
Chương 1283: Chiến đấu kết thúc
Chương 1284: Thiên Tường Phủ Phủ Chủ
Chương 1285: Phệ hồn quyết
Chương 1286: Ám sát
Chương 1287: Hắc Băng Thai ám sát
Chương 1288: Đột nhiên tới hắc liên
Chương 1289: Hắc Sát Chân Quân
Chương 1290: Trương Tiểu Vân quật cường
Chương 1291: Ăn ý phối hợp
Chương 1292: Kình Viêm
Chương 1293: Bỏ qua
Chương 1294: Tiểu hòa thượng
Chương 1295: Hi Cáp Phật
Chương 1296: Phương Trượng Châu
Chương 1297: Thời Gian Chi Đạo
Chương 1298: Tiến về Cửu Thiên Nam Hải
Chương 1299: Đến Vân Phủ
Chương 1300: Nhạc Nghiên phu nhân
Chương 1301: Phó Điện Chủ chi vị
Chương 1302: Ôn Thanh Dạ nội tâm
Chương 1303: Vân Trung Quan
Chương 1304: Tứ Phẩm Thiên Tiên
Chương 1305: Hoa Linh Thủy Độn chi thuật
Chương 1306: Thủy Trung Hỏa
Chương 1307: Ngư ông đắc lợi
Chương 1308: Ma Giác Hắc Ngư
Chương 1309: Huyết dịch câu dẫn
Chương 1310: Kim Tiên cấp Ma Giác Hắc Ngư khác
Chương 1311: Tiểu Chu
Chương 1312: Trương Tiểu Vân cùng Tô Oánh gặp mặt
Chương 1313: Bạch Mân Côi cùng Hồng Mân Côi
Chương 1314: Vân Trung Quan chi chiến
Chương 1315: Chiến Bát Phẩm Kim Tiên
Chương 1316: Cho ngươi tuyển nơi tốt đi chết
Chương 1317: Lại hiện ra giết người Nhịp tim đập
Chương 1318: Thiên Sách công tử
Chương 1319: Nghìn cân treo sợi tóc
Chương 1320: Bạch Thanh xuất thủ
Chương 1321: Ngắn ngủi an bình
Chương 1322: Rút ra Yêu Hỏa
Chương 1323: Trường Phong Các
Chương 1324: Cửu Dương Phong Thần Phiên
Chương 1325: Phỉ huyết hồng đồng tử
Chương 1326: Khách Quý Lệnh Bài
Chương 1327: Sử dụng Thủy Hỏa Ngọc Trai
Chương 1328: Lục Phẩm Thiên Tiên
Chương 1329: Đại Tôm Hùm cùng ngạnh người
Chương 1330: Long Uy thu phục Kim Tiên tôm hùm
Chương 1331: Nữ Nhi Đảo
Chương 1332: Tranh đấu
Chương 1333: Hoa Linh Tiên Quân truyền nhân
Chương 1334: Dùng cách bơi đánh cược
Chương 1335: Dụ cá tiết
Chương 1336: Nguyệt hắc phong cao
Chương 1337: Phong Quỷ
Chương 1338: Chém giết Kim Tiên
Chương 1339: Cổ đồng tinh chìa
Chương 1340: Ngọc Hải Tiết Khai Mạc
Chương 1341: Cơ duyên vô số
Chương 1342: Thiên Dực Cửu Huyền Quy
Chương 1343: Kinh ngạc
Chương 1344: Âm Dương Hải man
Chương 1345: Đào tẩu
Chương 1346: Đột nhiên xuất hiện thống khổ
Chương 1347: Yên nghỉ Thần hồn quyết
Chương 1348: Hư không chìa khoá
Chương 1349: Ly Địa Diễm Quang Kỳ
Chương 1350: Tìm kiếm Thánh Tử
Chương 1351: Cây to đón gió
Chương 1352: Danh môn người tới
Chương 1353: Tiền đặt cược thẻ đánh bạc
Chương 1354: Tỷ thí bắt đầu
Chương 1355: Hừng hực khí thế
Chương 1356: Thiên Quỳ đan
Chương 1357: Thiên Quỳ Đan Thành
Chương 1358: Đan Đạo thiên tài
Chương 1359: Vô Thượng phẩm Thiên Quỳ đan
Chương 1360: Danh môn Cổ lâu
Chương 1361: Ẩn tàng địch nhân
Chương 1362: Ta lấy mạng của hắn
Chương 1363: Phong Thái Thương
Chương 1364: Sinh Cốt Tục Mạch Đan
Chương 1365: Dựng Linh Phấn Trần
Chương 1366: Đỉnh phong Tiên Phẩm Đan Dược
Chương 1367: Linh Huyết Vô Cương
Chương 1368: Ôn Thanh Dạ Kiếp Lôi
Chương 1369: Hai Đạo Kiếp nói hùa lúc hạ xuống
Chương 1370: Sinh cốt Tục Mệnh Đan
Chương 1371: Cửu Phẩm Thiên Tiên
Chương 1372: Cường hãn
Chương 1373: Chém giết Mạnh Duyên Quân
Chương 1374: Đạt được Thiếp mời
Chương 1375: Tùy tùng Cửu Ma xuất hiện
Chương 1376: Hợp Thiên phái
Chương 1377: Nguy cơ
Chương 1378: Kim Tiên
Chương 1379: Lý Thiên Hồng bị ám sát
Chương 1380: Đời tiếp theo Đàn Chủ
Chương 1381: Hắn là ân nhân
Chương 1382: Gặp lại Yên Khinh Ngữ
Chương 1383: Yên Khinh Ngữ thủ đoạn
Chương 1384: Lão Bằng Hữu
Chương 1385: Phương Trượng Sơn
Chương 1386: Tiên Giới đệ nhất mỹ nhân
Chương 1387: Không Không đạo nhân tính kế
Chương 1388: Cùng Thị gia tử đệ tỷ thí
Chương 1389: Nhất chỉ đánh bại
Chương 1390: Đối chiến Thị Khuông
Chương 1391: Cường hãn Thị Khuông
Chương 1392: Bại Thị Khuông
Chương 1393: Thị Hối
Chương 1394: Bát Hoang Tứ Hải Trận
Chương 1395: Ngũ Phẩm Kim Tiên
Chương 1396: Thánh Hỏa đạo thể
Chương 1397: Quỷ dị Nhịp tim đập
Chương 1398: Chân chính Vô Sinh Môn
Chương 1399: Thụ thương Thị Cửu Ma
Chương 1400: Cổ quái Thị Cửu Ma
Chương 1401: Thị Cửu Ma tâm tư
Chương 1402: Thập Phương Kỳ Chiêu chiêu thứ hai
Chương 1403: Cùng Thị Hựu Linh ở giữa tỷ thí
Chương 1404: Phong gia người tới
Chương 1405: Cấm Chế Chi Thuật
Chương 1406: Chùm sáng
Chương 1407: Một lời Trường Sinh kinh vạn cổ
Chương 1408: Nhị Phẩm Kim Tiên
Chương 1409: Rời đi
Chương 1410: Sơn Thủy tương liên
Chương 1411: Đại La Thần Tộc
Chương 1412: Diệt sát Cổ Trùng
Chương 1413: Khảo hạch bắt đầu
Chương 1414: Bách chiến bách thắng
Chương 1415: Đệ Nhị Quan Hóa Huyết yêu thủy
Chương 1416: Ván cờ
Chương 1417: Phá Nhi Hậu Lập
Chương 1418: Qua cửa thứ ba
Chương 1419: Phân Đàn chủ phách lối
Chương 1420: Cao cấp Tiên Phẩm Pháp Khí
Chương 1421: Tụ hội bắt đầu
Chương 1422: Vũ nhục
Chương 1423: Chém giết La Ngọc
Chương 1424: Hồng Môn Yến bắt đầu
Chương 1425: Vận sức chờ phát động
Chương 1426: Cuồn cuộn sóng ngầm
Chương 1427: Cừu Mệnh đầu lâu
Chương 1428: Đối với Chiến Thiên sách công tử
Chương 1429: Kịch chiến đang hung
Chương 1430: Song Kiếm đạo đột phá
Chương 1431: Hợp Thiên phái
Chương 1432: Tam Tần khẽ múa
Chương 1433: Hợp Thiên Phái đệ nhất kiêu tử
Chương 1434: Kịch chiến Phí Thịnh
Chương 1435: Giết chóc Tiên Quân
Chương 1436: Để cho các ngươi chưởng môn tự mình đến
Chương 1437: Muốn hắn đầu
Chương 1438: Liên hợp vây giết
Chương 1439: Thập Phương Kỳ Chiêu! Ly Hỏa Liệu Thiên!
Chương 1440: Hóa thân Thương Long
Chương 1441: Phân tranh kết thúc
Chương 1442: Dạ Du đạo nhân
Chương 1443: Thị Hựu Linh tâm tư
Chương 1444: Phương Trượng Sơn bên trên ác tục
Chương 1445: Kim Hâm bị bắt
Chương 1446: Lộc Dã Điện Thăng Tiên Điện
Chương 1447: Phong Thái Thương uy hiếp
Chương 1448: Ám sát sự kiện
Chương 1449: Yến Tầm Bắc
Chương 1450: Người thú vị
Chương 1451: Lê Hoa Vũ
Chương 1452: Đông Bạch Nguyên
Chương 1453: Hư vô đạo thể
Chương 1454: Bị người để mắt tới
Chương 1455: Huyết Long Sát
Chương 1456: Chân Vũ Táng Hải Thiên Lôi Sao
Chương 1457: Kịch liệt xung đột
Chương 1458: Chém giết Mạc Duẫn
Chương 1459: Thân phận bại lộ
Chương 1460: Kiếm tẩu thiên phong lộ ra ma tung
Chương 1461: Thoát đi
Chương 1462: Thật hoa lộ Ngưng Thủy
Chương 1463: Diệp Quan
Chương 1464: Đến Cửu Tượng Đảo
Chương 1465: Thủy tượng Dị Chủng
Chương 1466: Thái Cổ Long Tượng
Chương 1467: Hắc Sát sấm sét
Chương 1468: Ba mươi ba giọt thật Hoa Lộ Ngưng Thủy
Chương 1469: Cừu thị
Chương 1470: Ba trăm giọt
Chương 1471: Chân Quân khách nhân
Chương 1472: Lôi Đình Chân Quân
Chương 1473: Thái Cổ Long Tượng Thức Hải
Chương 1474: Thánh Tử xuất hiện tại Cửu Tượng Đảo
Chương 1475: Gặp lại Thổ Trần tộc thiên tài
Chương 1476: Tứ Phẩm Kim Tiên
Chương 1477: Kim Đồng Thập Tam Đảo
Chương 1478: Gặp Kiếp Phỉ
Chương 1479: Gặp nhau đồ bại
Chương 1480: Bị nguyền rủa chủng tộc
Chương 1481: Lạc Thiên eo biển
Chương 1482: Trường Sinh Quả cùng Trường Sinh Thụ
Chương 1483: Tứ Đại Môn Phái
Chương 1484: Viêm Mạch cao thủ
Chương 1485: Tuyệt Thế Viêm Quyết
Chương 1486: Chưa từng cần lý do
Chương 1487: Hai đại Thái Hoàng Kim Tiên
Chương 1488: Chạy trốn
Chương 1489: Thái Hoàng Kim Tiên cao minh
Chương 1490: Đến Lạc Thiên eo biển xung quanh bốn phía
Chương 1491: Hung danh hiển hách
Chương 1492: Bát phương tụ tập
Chương 1493: Tranh đoạt
Chương 1494: Kỳ quái Cửu Tượng tộc
Chương 1495: Bị đánh rơi
Chương 1496: Dấu vết bị xóa đi
Chương 1497: Hỗn loạn
Chương 1498: Có thể có mấy người?
Chương 1499: Ly Địa Diễm Quang Kỳ hiện
Chương 1500: Ma ở trong lòng
Chương 1501: Ai đồng ý, ai phản đối?
Chương 1502: Nhiều mặt bắt
Chương 1503: Nguy cơ
Chương 1504: Thánh Tử thân phận
Chương 1505: Chấn động các nơi
Chương 1506: Đến Ly Hỏa Đảo
Chương 1507: Ly Hỏa Thiên Sơn
Chương 1508: Quỳ Vương Thạch Xà
Chương 1509: Đạt được tinh nham thạch tâm
Chương 1510: Truyền thừa châu
Chương 1511: Năm phẩm Kim Tiên
Chương 1512: Phong Lôi Cổ
Chương 1513: Phô trương
Chương 1514: Lại lấy Thanh Hồng tinh huyết
Chương 1515: Thánh Tử chiến
Chương 1516: Cùng tiến lên
Chương 1517: Kiếm Lĩnh Vực
Chương 1518: Mười bảy đường kiếm pháp
Chương 1519: Chưởng môn xuất hiện
Chương 1520: Đoạn Thiên Tiên Quân
Chương 1521: Thông Thiên Cung
Chương 1522: Dung hợp tinh huyết
Chương 1523: Lãng Hiên yến hội
Chương 1524: Phương Trượng Sơn phe phái
Chương 1525: Ma nữ Đinh Mẫn
Chương 1526: Đặt cược
Chương 1527: Chuẩn bị ba năm bảo vật
Chương 1528: Thông Thiên Thạch Trụ
Chương 1529: Cùng Tiểu Hôi hữu duyên Pháp Khí
Chương 1530: Tiểu Hôi hiện thân
Chương 1531: Chấn kinh động dã
Chương 1532: Tàn phá Trảm Tiên Hồ Lô
Chương 1533: Cửu Chuyển Kim Đan
Chương 1534: Mười ba chủng chất liệu
Chương 1535: Tranh phong
Chương 1536: Đám người suy đoán
Chương 1537: Vạn Dược linh cao
Chương 1538: Trương Tiểu Vân thuyết giáo
Chương 1539: Khai Thiên Tích Địa thời điểm bảy cái hồ lô
Chương 1540: Trảm Tiên Hồ Lô
Chương 1541: Hải Tộc xuất thủ
Chương 1542: Sáng Thế Thất Hoàng
Chương 1543: Chiêu Thần Thuật
Chương 1544: Tịch Diệt chân quân
Chương 1545: Ôn Thanh Dạ xuất hiện
Chương 1546: Trường sinh Tiên Quân tam đại bí thuật
Chương 1547: Lãng hiên yến hội kết thúc
Chương 1548: Nguy cơ tứ phía
Chương 1549: Tiệc cưới sắp tới
Chương 1550: Phi Viêm Đảo
Chương 1550: Trương Tiểu Vân thuyết giáo
Chương 1551: Hợp Thiên Phái chưởng môn mời gặp
Chương 1552: Thiên Cơ Quân
Chương 1553: Thiên Cơ Quân
Chương 1554: Long Cung Thái tử
Chương 1555: Bạch Như Tuyên ngăn cản
Chương 1556: Hẹn nhau
Chương 1557: Hám Thế Long Quyền
Chương 1558: Giết người vô số Hư Vũ Tình
Chương 1559: Sinh tử chiến!
Chương 1560: Khác sinh tử chiến
Chương 1561: Tử Tiêu kiếm quyết
Chương 1562: Người thần bí cùng không có cái nào lớn hơn nguy cơ
Chương 1563: Gặp Bạch Hoàng
Chương 1564: Viêm Mạch dã tâm
Chương 1565: Tiệc cưới bắt đầu
Chương 1566: Cuồn cuộn sóng ngầm
Chương 1567: Gặp lại cố nhân
Chương 1568: Nghe góc tường
Chương 1569: Sụp đổ
Chương 1570: Địa ngục đoạt xá
Chương 1571: Trương Tiểu Vân chém giết
Chương 1572: Thương Long chi uy
Chương 1573: Viêm Húc
Chương 1574: Bát phương trợ giúp
Chương 1575: Long Cung xuất thủ
Chương 1576: Dừng tay
Chương 1577: Đoạn Thiên Tiên Quân xuất hiện
Chương 1578: Mặc Bảo
Chương 1579: Bỉ Ngạn Hoa
Chương 1580: Quỷ dị
Chương 1581: Vu Tộc cao thủ xuất hiện
Chương 1582: Kịch chiến
Chương 1583: Làm rối người
Chương 1584: Cửu Thiên Nam Hải dị động
Chương 1585: Dạ Du đạo nhân
Chương 1586: Ngàn năm Chu Quả
Chương 1587: Luyện chế Cửu Kiếp lôi đan dược
Chương 1588: Phục dụng Thiên Dụ đan
Chương 1589: Liên tục đột phá
Chương 1590: Long Quyển Bách Hoa Huyền Công đột phá
Chương 1591: Thiên Diễn Tông tiếp nhận đại hội
Chương 1592: Thị gia cùng Phong Ma Cốc
Chương 1593: Kế hoạch có biến
Chương 1594: Đỗ Vân Ly phẫn nộ
Chương 1595: Châu Vương vị trí
Chương 1596: Khó xử
Chương 1597: Đông Phương Vô Vân đến
Chương 1598: Châu vương mục đích
Chương 1599: Chém đầu cả nhà
Chương 1600: Đông Phương Vô Vân âm mưu
Chương 1601: Kịch liệt
Chương 1602: Lại hiện ra Thập Phương Kỳ Chiêu
Chương 1603: Ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả
Chương 1604: Đại chiến Khai Mạc
Chương 1605: Đại chiến bắt đầu
Chương 1606: Chỉ có một trận chiến
Chương 1607: Tâm tư dị biệt
Chương 1608: Chấn động
Chương 1609: Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ
Chương 1610: Hóa thân
Chương 1611: Bạo loạn
Chương 1612: Khổ chiến
Chương 1613: Tiếu Phong cái chết
Chương 1614: Kết thúc
Chương 1615: Cục thế biến hóa
Chương 1616: Thần Huyền Thai
Chương 1617: Đột phát sự tình
Chương 1618: Thiếu chủ muốn gặp ngươi
Chương 1619: Diêm Vương Thập Sát Lệnh
Chương 1620: Yêu tộc cao thủ
Chương 1621: Phương gia hai nữ
Chương 1622: Sinh tử khó dò
Chương 1623: Số mệnh của ta do ta không phải do trời
Chương 1624: Lời đồn đại nổi lên bốn phía
Chương 1625: Hắc Huyền tộc
Chương 1626: Hắc Huyền tộc
Chương 1627: Sơn Hải Viên thiên tài
Chương 1628: Ấn Mặc dương mưu
Chương 1629: Một chiêu đánh bại
Chương 1630: Đế Tử
Chương 1631: Thiên Diễn Hỏa
Chương 1632: Phong Tiên Bảng
Chương 1633: Hai mươi hai tòa chân đèn cháy lên
Chương 1634: Ôn Thanh Dạ, cẩn thận
Chương 1635: Tru Tiên Kiếm Kiếm Hồn thần phục
Chương 1636: Chư phương tâm tư
Chương 1637: Thanh Dương Tiên Quân
Chương 1638: Bổ Thiên Đan
Chương 1639: Bốn người
Chương 1640: Hắc Huyền tộc trò xiếc
Chương 1641: Trắc thí
Chương 1642: Trắc thí bắt đầu
Chương 1643: Bản nguyên hỏa chủng
Chương 1644: Cửu vị chân hỏa
Chương 1645: Yêu cầu Thái Ất Linh Tinh
Chương 1646: Luyện đan bắt đầu
Chương 1647: Vạn năm Tuyết Sơn
Chương 1648: Bốn người luyện chế đan dược
Chương 1649: Khống Hỏa thuật
Chương 1650: Đối với Ôn Thanh Dạ dự đoán
Chương 1651: Đột phát tình huống
Chương 1652: Thất bại trong gang tấc
Chương 1653: Khởi tử hồi sinh
Chương 1654: Đạt được Thái Ất Linh Tinh
Chương 1655: Cao thủ thần bí
Chương 1656: Khánh Dương Hồ cao thủ
Chương 1657: Tấn công Minh Thành
Chương 1658: Người một nhà
Chương 1659: Lý Thanh Dương
Chương 1660: Mạn Đà La tinh huyết
Chương 1661: Dạ Xoa nhất tộc Thiếu Tộc Trưởng
Chương 1662: Diệt Dương phong vân đại hội tin tức
Chương 1663: Tiến về Túy Tiên Đảo
Chương 1664: Thứ năm hầu
Chương 1665: Dạ Xoa nhất tộc
Chương 1666: Ngu Thượng Thanh cùng Từ Uyển Nhi
Chương 1667: Trung Thiên Môn sáng lập ra môn phái tổ sư
Chương 1668: Sát Lục Tiên Quân truyền nhân xuất hiện
Chương 1669: Một kiếm bổ ra
Chương 1670: Kiếm đạo cảnh giới
Chương 1671: Ly Tố Tố bái phỏng
Chương 1672: Cương Thi xuất hiện?
Chương 1673: Hắc ảnh xuất hiện
Chương 1674: Thần bí chủng tộc
Chương 1675: Đòi hỏi công đạo
Chương 1676: Công Tôn Đình làm Nguyệt Lão
Chương 1677: Đinh Thu Vũ hiếu kỳ
Chương 1678: Sát cơ tứ phía
Chương 1679: Long Cung cao thủ xuất hiện
Chương 1680: Chém giết hầu như không còn
Chương 1681: Giản Linh chấn kinh
Chương 1682: Diệt Dương phong vân đại hội khai mạc
Chương 1683: Khảo hạch bắt đầu
Chương 1684: Thạch Trung Kiếm
Chương 1685: Ngu xuẩn Bạch Lễ
Chương 1686: Kim diễm đốt trời xanh
Chương 1687: Ôn Thanh Dạ thần thông
Chương 1688: Thần bí lão giả
Chương 1689: Ma từ đó đến đồ chúng sinh
Chương 1690: Đỉnh núi tự miếu
Chương 1691: Chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo đài giai
Chương 1692: Địa Hồn cảnh giới
Chương 1693: Huyền Kim chân khí
Chương 1694: Hợp Tung liên hoàn
Chương 1695: Cường hãn cự quy
Chương 1696: Mệnh môn
Chương 1697: Tru Tiên Kiếm Đạo hiển uy
Chương 1698: Tam đại Phật tượng
Chương 1699: Thảm liệt
Chương 1700: Hỗn Độn Thanh Liên
Chương 1701: Bắc Thần Phong sát tâm
Chương 1702: Sở Phàm hiểu lầm
Chương 1703: Một khi nhập ma chiến cả đời
Chương 1704: Huyền Kim tinh huyết
Chương 1705: Giảo hoạt Huyền Quy
Chương 1706: Hấp thu Huyền Kim huyết mạch
Chương 1707: Chứng đạo thành tựu nghiệp vị
Chương 1708: Thái Hoàng Kim Tiên
Chương 1709: Bạch Như Tuyên lại hiện ra
Chương 1710: Xin giúp đỡ
Chương 1711: Đối chiến Ly Huyền Thiên
Chương 1712: Hoàn mỹ thần kỹ đối chiến Thập Phương Kỳ Chiêu
Chương 1713: Phức tạp Bạch Như Tuyên
Chương 1714: Bính Đinh Tử Viêm Tảo
Chương 1715: Đệ Ngũ Hầu dã tâm
Chương 1716: Một chiêu đánh giết
Chương 1717: Ruột dê tiểu đạo
Chương 1718: Qua mấy chiêu
Chương 1719: Tư Đồ Biệt
Chương 1720: Bởi vì ngươi tao a
Chương 1721: Huyết mạch thiên tài
Chương 1722: Hư không vết rạn
Chương 1723: Máu khỉ
Chương 1724: Cực Đạo Thạch diệu dụng
Chương 1725: Huyết Các cấm chế bị phá
Chương 1726: Đi vào phòng
Chương 1727: Thiên Hồn đỉnh phong
Chương 1728: Vạn năm Huyền Tinh phách
Chương 1729: Đối chiến Tương Lãnh
Chương 1730: Cục thế đảo ngược
Chương 1731: Đánh bại Tương Lãnh, thanh danh phóng đại
Chương 1732: Ba cái đỉnh lô
Chương 1733: Thiên Huyết Mang
Chương 1734: Đỏ mắt tâm đen
Chương 1735: Diêm Vương Thập Sát Lệnh tinh túy
Chương 1736: Đáng sợ Ly Hỏa Kiếm Phái Thánh Tử
Chương 1737: Thứ năm sát
Chương 1738: Luyện Thạch Toái Cốt
Chương 1739: Trận pháp bố trí xong?
Chương 1740: Ngoan độc Viêm Húc
Chương 1741: Đệ Ngũ Hầu sau cùng cầu khẩn
Chương 1742: Phá trận
Chương 1743: Tương Lãnh trả lại nhân tình
Chương 1744: Đám người khó có thể tin
Chương 1745: Quỷ dị bia đá
Chương 1746: Đạt được Thiên Huyết Mang
Chương 1747: Huyết Hà
Chương 1748: Huyết tộc mật tân
Chương 1749: Đồ Bại cương liệt
Chương 1750: Tương lai pháp tắc
Chương 1751: Vạn dặm huyết hà
Chương 1752: Gặp lại Sở Phàm
Chương 1753: Kỳ diệu hoa
Chương 1754: Mồ
Chương 1755: Bảo vật phân phối
Chương 1756: Bắc Đường Tuyệt hiện thân
Chương 1757: Ngu Thượng Thanh sát ý
Chương 1758: Đại Nguyệt Minh Cung nội loạn
Chương 1759: Đối chiến Ngu Thượng Thanh
Chương 1760: Diêm Vương Thập Sát Lệnh đệ thất sát
Chương 1761: Vực cảnh giới
Chương 1762: Cấm chế mở
Chương 1763: Quan tài không thể đụng vào
Chương 1764: Chúng thiên tài liên thủ
Chương 1765: Cổ họng ở trong đồ vật
Chương 1766: Lấy ra át chủ bài
Chương 1767: Đồ Bại xuất hiện
Chương 1768: Nữ thi
Chương 1769: Thanh Đế hiện
Chương 1770: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ
Chương 1771: Khổ căn
Chương 1772: Chuẩn bị rời đi
Chương 1773: Đạt được ba kiện đỉnh phong tiên phẩm pháp khí
Chương 1774: Đám người sợ hãi thán phục
Chương 1775: Nhị sơn chủ triệu kiến
Chương 1776: Minh Hoàng Quyết
Chương 1777: Tiến về Ma Quật
Chương 1778: Kim Ô bạo động
Chương 1779: Hỗn Độn Thanh Liên
Chương 1780: Kim Đồng Thập Tam Đảo cao thủ kinh ngạc
Chương 1781: Biến cố
Chương 1782: Kỳ quái quán rượu
Chương 1783: Nói
Chương 1784: Như địa ngục hầm băng
Chương 1785: Phật Ma Từ Bạch Y
Chương 1786: Khích lệ
Chương 1787: Tiến vào vùng biển phong bạo
Chương 1788: Minh Điện trước giờ đại chiến
Chương 1789: Quân cờ? Kỳ Thủ?
Chương 1790: Chui vào vùng biển phong bạo ở trong
Chương 1791: Kim Ô hiện
Chương 1792: Viêm Đại trưởng lão
Chương 1793: Vùng biển kịch chiến
Chương 1794: Văn Khiêm xuất hiện
Chương 1795: Liên thủ Kim Ô
Chương 1796: Luyện hóa Kim Ô chi huyết
Chương 1797: Viêm Phong Vũ bại lộ
Chương 1798: Chấn nhiếp toàn trường
Chương 1799: Một kiếm chém giết Trương Hạo Thiên
Chương 1800: Viêm Phong Vũ nứt mạch
Chương 1801: Hải Uyên
Chương 1802: Tin chết truyền đến
Chương 1803: Đạt được Hỗn Độn sát khí
Chương 1804: Chính chủ xuất hiện
Chương 1805: Đại chiến sắp nổi
Chương 1806: Vô Kiểm Ma Quân
Chương 1807: Cửu U Minh Châu Thông Thiên Cung Thiếu Cung chủ
Chương 1808: Hiện ra chân chính thực lực
Chương 1809: Giết tiến Minh Thành
Chương 1810: Thần bí khách đến thăm
Chương 1811: Phong Kỳ Tiên Quân
Chương 1812: Phong Kỳ đạo pháp
Chương 1813: Minh châu, ta che đậy
Chương 1814: Nhất Khí Tụ Nguyên Trận
Chương 1815: Tiên Quân kiếp
Chương 1816: Thiên Hương Đế châu Châu Vương vị trí
Chương 1817: Tiến cử Ôn Thanh Dạ
Chương 1818: Tiên Đình Tiên Quan
Chương 1819: Thề sống chết chờ đợi Điện Chủ trở về
Chương 1820: Phong Vương Chi hình dáng phía sau vang
Chương 1821: Mười dặm Dương Châu đường
Chương 1822: Cõng quan tài người
Chương 1823: Thần bí Tiên Quân cao thủ
Chương 1824: Hóa Long Thạch
Chương 1825: Hàn Băng Giao Long nuốt Hóa Long Thạch
Chương 1826: Chiêu đãi Đông Phương Bác
Chương 1827: Thành Sử Phủ yến hội
Chương 1828: Phong ba
Chương 1829: Đuổi đi ra
Chương 1830: Thiên Hương Châu vương
Chương 1831: Đối thoại
Chương 1832: Huyết mạch tấn thăng
Chương 1833: Tấn thăng Băng Long
Chương 1834: Đến Sơn Hải Lâm Châu
Chương 1835: Vạn hoa phi không
Chương 1836: Tầm Tiên Thử
Chương 1837: So bảo
Chương 1838: Quỳ xuống
Chương 1839: Thần bí hắc y nhân
Chương 1840: Thông Thiên Cung làm
Chương 1841: Đối chiến Đại La Kim Tiên
Chương 1842: Thiên Ma tộc
Chương 1843: Nguy cơ sắp tới
Chương 1844: Chết rồi?
Chương 1845: Trấn áp thế gian hết thảy địch
Chương 1846: Đến Sơn Hải Viên
Chương 1847: Thiên Linh Xích Hổ
Chương 1848: Sơn Hải Viên đệ tử tỷ thí
Chương 1849: Triệu Cẩn xuất hiện
Chương 1850: Hắn không phải tạp dịch
Chương 1851: Tương Tư Thụ
Chương 1852: Cảm giác kỳ quái
Chương 1853: Tương Tư Quả rơi xuống
Chương 1854: Vô Tự Thiên Thư
Chương 1855: Châu vương giết tới
Chương 1856: Bắc Á Tiên Quân
Chương 1857: Trọng thương
Chương 1858: Tiến vào Sơn Hải Thiên Địa Các
Chương 1859: Đột phá
Chương 1860: Ngươi đã đến
Chương 1861: Thời Linh tiên thể
Chương 1862: Giúp đỡ thoát khốn
Chương 1863: Trả đũa
Chương 1864: Bại Triệu Cẩn
Chương 1865: Đại chiến khai mạc
Chương 1866: La Thiên
Chương 1867: Quyết chiến Liệt Thiên Cốc
Chương 1868: Núi thây biển máu
Chương 1869: Đối chiến Thanh Nhai
Chương 1870: Đi học
Chương 1871: Chân chính Hoàng Tuyền giáng lâm
Chương 1872: Bại Thanh Nhai
Chương 1873: Bắc Á Tiên Quân chân chính thực lực
Chương 1874: Đại thắng
Chương 1875: Truyền ra
Chương 1876: Nhâm Thanh Dương
Chương 1877: Phong ma trấn yêu lễ
Chương 1878: Rèn chi pháp
Chương 1879: Tỷ thí luyện khí
Chương 1880: Thần bí thân phận
Chương 1881: Ninh Tuyền đại sư
Chương 1882: Chồng chất một vạn hai ngàn tám trăm lần
Chương 1883: Thối hỏa chi thuật
Chương 1884: Trời sinh kiếm khí
Chương 1885: Nhìn không thấu kính hoa thủy nguyệt, luôn luôn không
Chương 1886: Tế kiếm
Chương 1887: Phong gia người tới
Chương 1888: Liệt Điện Tàng gia
Chương 1889: Kiếm trảm Đại La
Chương 1890: Đề danh khách quý
Chương 1891: Ma kim hoa văn
Chương 1892: Thất bại rồi?
Chương 1893: Mệnh phạm đào hoa
Chương 1894: Gặp lại Tư Mã Phong
Chương 1895: Gia nhập Phong Ma Cốc
Chương 1896: Hỏa Huyền Ngân Hồ
Chương 1897: Chân Long nhân vật
Chương 1898: Thanh Kim Thánh Đồng
Chương 1899: Phong Thành
Chương 1900: Khu Hồn Tán
Chương 1901: Kết thù kết oán Bắc Đường gia
Chương 1902: Thập đại bia đá
Chương 1903: Huyền Vũ huyết mạch
Chương 1904: Yên Khinh Ngữ chú ý
Chương 1905: Kiếm đạo thứ năm vực
Chương 1906: Chưởng khống vực
Chương 1907: Kiếm đạo vô tình
Chương 1908: Dung đạo
Chương 1909: Ra sao tội
Chương 1910: Yên Khinh Ngữ sát tâm
Chương 1911: Cửu Minh Tiên Quân đối chiến Yên Khinh Ngữ
Chương 1912: Hung khí ra
Chương 1913: Chữa trị cấm chế
Chương 1914: Vân Thiên phong ấn chú
Chương 1915: Thượng cổ hung thú Cửu Anh
Chương 1916: Ai phong ấn Cửu Anh?
Chương 1917: Thành kiến cá nhân Vân Thiên
Chương 1918: Thần bí thế lực
Chương 1919: Người điên Từ Bạch Y
Chương 1920: Phong Ma Cốc chi biến
Chương 1921: Đào lấy song đồng
Chương 1922: Trong tuyệt cảnh Tư Mã Phong
Chương 1923: Ác mộng
Chương 1924: Chém giết cao đẳng Đại La Kim Tiên
Chương 1925: Đối chiến nửa bước Tiên Quân
Chương 1926: Bễ nghễ Thương Long
Chương 1927: Ngươi ta gặp lại, đều là cừu nhân
Chương 1928: Ngưng luyện Hư Vô Đạo thể
Chương 1929: Hư Vô Đạo thể uy lực
Chương 1930: Thị Cửu Ma lại hiện ra
Chương 1931: Tôn Chấn Thiên thân phận
Chương 1932: Phong Tiên chi chiến
Chương 1933: Lặn xuống Hải Uyên
Chương 1934: Quỷ dị thuyền đắm
Chương 1935: Lại là một đầu Thương Long
Chương 1936: Người áo trắng
Chương 1937: Luân hồi
Chương 1938: Quả nhiên là huyễn cảnh
Chương 1939: Đế Hương
Chương 1940: Thần Ma mộ
Chương 1941: Thiếu một cái lão tổ
Chương 1942: Đế Hương biến mất
Chương 1943: Lão giả thần bí
Chương 1944: Đoạt chính là
Chương 1945: Bái sư học tập Âm Dương chi đạo
Chương 1946: Một gậy gõ bay
Chương 1947: Đạt được vạn viêm sát khí
Chương 1948: Vạn Viêm Quật sụp đổ
Chương 1949: Đào hoa kiếp
Chương 1950: Đến phương Nam Tiên Thành
Chương 1951: Gặp lại Thanh Dương Tiên Quân
Chương 1952: Phong gia Thị gia
Chương 1953: Chịu nhận lỗi?
Chương 1954: Đối chiến Phong Tử Hư
Chương 1955: Để ta nói xin lỗi, khả năng sao?
Chương 1956: Chém đầu
Chương 1957: Lục Tinh Thăng Tiên Điện
Chương 1958: Thanh Dương Tiên Quân xuất thủ
Chương 1959: Tỷ thí
Chương 1960: Xem thật kỹ, hảo hảo học
Chương 1961: Kiếp lôi xuất hiện
Chương 1962: Lôi đình hiện lên
Chương 1963: Ngụy thập nhị kiếp lôi
Chương 1964: Có nhục tôn thượng
Chương 1965: Cho Thị gia bái thiếp
Chương 1966: Hải đường đo
Chương 1967: Vì sao tự mình hại mình
Chương 1968: Bóng người
Chương 1969: Gặp lại Yên Khinh Ngữ
Chương 1970: Thiên Vận Tiên Quân
Chương 1971: Đế Thích Thiên lôi kéo
Chương 1972: Dung hợp Huyền Vũ huyết mạch
Chương 1973: Danh chấn tứ phương
Chương 1974: La Thiên lại hiện ra
Chương 1975: Giết sư chứng đạo Từ Bạch Y
Chương 1976: Đêm trăng kiếm hội
Chương 1977: Gặp lại Lý Trung Thương
Chương 1978: Kiếm hội mở màn
Chương 1979: Kiếm Các
Chương 1980: Trúc Thiên Anh
Chương 1981: Tam đại Các lão
Chương 1982: Vô Thượng Kiếm Kinh
Chương 1983: Ẩn tàng Bắc Đường Anh
Chương 1984: Nguyệt Cung cao thủ
Chương 1985: Thứ năm vực đỉnh phong
Chương 1986: Lục Thiếu Bạch khiêu chiến
Chương 1987: Chỉ điểm Lục Thiếu Bạch
Chương 1988: Nguyệt Cung cao thủ
Chương 1989: Ôn Thanh Dạ chiến trận thứ năm?
Chương 1990: Liệt Diễm Tiên Quân đối chiến Tạ Vân Lam
Chương 1991: Trúc Thiên Anh cái chết
Chương 1992: Kịch chiến
Chương 1993: Cường hãn Cố Mộng Thần
Chương 1994: Dịch Dương Nguyệt xuất hiện
Chương 1995: Đối chiến Dịch Dương Nguyệt
Chương 1996: Vô hình đạo
Chương 1997: Ngang tay
Chương 1998: Phong ba lại lên
Chương 1999: Đế Thích Thiên giám thị
Chương 2000: Giam cầm giam giữ
Chương 2001: Thiên Anh Điện
Chương 2002: Thần bí địa phương
Chương 2003: Bị nhốt Tôn Chấn Thiên
Chương 2004: Đi ra lao môn
Chương 2005: Ra Thiên Anh Điện
Chương 2006: Thiên Hương Hợp Hoan Tán
Chương 2007: Phong tiên đại chiến
Chương 2008: Gặp lại Đế Thích Thiên
Chương 2009: Sau này còn gặp lại
Chương 2010: Thần Hồn Trảm Sát Thuật
Chương 2011: Đại La Kim Tiên
Chương 2012: Đột nhiên tăng mạnh Ngu Thượng Thanh
Chương 2013: Tề tụ Minh Nguyệt quần đảo
Chương 2014: Xuất hiện
Chương 2015: Đối chiến nửa bước Tiên Quân
Chương 2016: Bị thua?
Chương 2017: Sơ dùng Thần Hồn Trảm Sát Thuật
Chương 2018: Ngô Kỳ Nhân trở về
Chương 2019: Đi vào Cửu Tượng Đảo
Chương 2020: Lôi Đình Tiên Quân âm thanh
Chương 2021: Thu phục Thái Cổ Long Tượng
Chương 2022: Quân thượng cho mời
Chương 2023: Cờ đạo so đấu
Chương 2024: Lôi Đình Tiên Quân giao hảo
Chương 2025: Lôi Đình Tiên Quân cơ hội
Chương 2026: Trị liệu
Chương 2027: Ngu Loạn thiếp mời
Chương 2028: Vu tộc tìm kết minh
Chương 2029: Tiến về biển sâu
Chương 2030: Hắc ảnh dị tộc
Chương 2031: Thương Long đồng hóa
Chương 2032: Đến Hải Vương Điện
Chương 2033: Viêm Phong Vũ quỳ xuống
Chương 2034: Đồ Bại xuất hiện
Chương 2035: Các phương tụ tập
Chương 2036: Nguy cơ tứ phía
Chương 2037: Mời thế
Chương 2038: Bát đại La Hán
Chương 2039: Tịch Mộ Nhi xuất hiện
Chương 2040: Cao thủ ngã ra
Chương 2041: Bắc Thiên Hoang hành động vĩ đại
Chương 2042: Trung Thiên Môn lão tổ xuất hiện
Chương 2043: La Cửu Tiêu xuất hiện
Chương 2044: Tử Hiên Tiên Đế
Chương 2045: Hai đại Tiên Đế đều xuất hiện
Chương 2046: Ba người hội đàm
Chương 2047: Già Diệp Tôn Giả thái độ
Chương 2048: Phong ba qua đi
Chương 2049: Hai nữ gặp nhau
Chương 2050: Tranh giành tình nhân
Chương 2051: Cực Bắc quan tài
Chương 2052: Thiên Hoa Dạ Quân tin tức
Chương 2053: Kịch chiến Sa Khuê Thiên
Chương 2054: Chém giết nửa bước Tiên Quân
Chương 2055: Thiên Hoa Dạ Quân xuất hiện
Chương 2056: Phương Nam Tiên Đình cao thủ
Chương 2057: Rung chuyển cục thế
Chương 2058: Tiết Thiên Lễ xuất hiện lần nữa
Chương 2059: Thị Hối xuất hiện
Chương 2060: Tam đại nửa bước Tiên Quân
Chương 2061: Tình huống nguy cấp
Chương 2062: Ôn Thanh Dạ phản kích
Chương 2063: Kiếm của ta không thấy máu không vào vỏ
Chương 2064: Bại tam đại nửa bước Tiên Quân
Chương 2065: Chiến hậu phong ba
Chương 2066: Chiến hậu phong ba
Chương 2067: Nghị hòa
Chương 2068: Gặp lại Đông Phương Vô Vân
Chương 2069: Phong tiên đại chiến gần
Chương 2070: Mang Sơn
Chương 2071: Huyết Ô Giao
Chương 2072: Chém giết Huyết Ô Giao
Chương 2073: Khu trừ huyết độc
Chương 2074: Săn giết hung thú
Chương 2075: Dẫn dụ hung thú
Chương 2076: Nghịch Cốt Tà Long
Chương 2077: Thương Long đối chiến Nghịch Cốt Tà Long
Chương 2078: Phân ra thắng bại
Chương 2079: Độ huyết yêu kiếp
Chương 2080: Ngũ sắc lôi đình
Chương 2081: Băng Giáp Phá Thiên Long
Chương 2082: Phương Hinh do dự
Chương 2083: Đến Thông Thiên Cung
Chương 2084: Lá mặt lá trái đám người
Chương 2085: Kỳ Sơn đỉnh núi
Chương 2086: Lưu Ly Tây Hải
Chương 2087: Một quyền đánh bại hai đại nửa bước Tiên Quân
Chương 2088: Đối chiến Cảnh Vinh
Chương 2089: Cường hãn Cảnh Vinh
Chương 2090: Thông Thiên Cung Cung chủ chi nữ
Chương 2091: Thập Tam Kiếm thị
Chương 2092: Chúng anh hào hội tụ
Chương 2093: Ôn Thanh Dạ hiện
Chương 2094: Phân thân cùng bản thể
Chương 2095: Hai người đối thoại
Chương 2096: Đám người tụ tâm
Chương 2097: Phương Nam Tiên Đình dị động
Chương 2098: Thiên Anh nương nương
Chương 2099: Lệnh Hồ Anh Hào
Chương 2100: Phong tiên đại chiến mở ra
Chương 2101: Tiến vào Cửu Tượng Quy Nguyên địa cung
Chương 2102: Chém giết Đại Liễu
Chương 2103: Thủy Thiên tộc cao thủ tập sát
Chương 2104: Bị nhốt
Chương 2105: Tàn nhẫn Phổ Nguyên
Chương 2106: Hắn là Ôn Thanh Dạ
Chương 2107: Tin tức truyền ra
Chương 2108: Tịnh Thế Liên Hoa hiện
Chương 2109: Tranh đoạt Tịnh Thế sen
Chương 2110: Lão giả
Chương 2111: Vĩnh Hằng Đại Đạo
Chương 2112: Cường hãn Cổ Ngạn Vũ
Chương 2113: Linh vật
Chương 2114: Lưỡng bại câu thương
Chương 2115: Kỳ quái Phần Thiên Tà Tử
Chương 2116: Mục Đồng
Chương 2117: Kim Ngô Xà vương
Chương 2118: Minh Hoàng khí tức
Chương 2119: Kỳ quái chủng tộc
Chương 2120: Vấn Đạo Kính
Chương 2121: Cái này là ta nói
Chương 2122: Nhân đồ Liễu Tuyền
Chương 2123: Ly Địa Diễm Quang Kỳ hiện
Chương 2124: Phật Điện
Chương 2125: Đối chiến Hạ Ngọc
Chương 2126: Đối bảo
Chương 2127: Thánh Nguyên ba mời
Chương 2128: Bồng Lai sơn sơn chủ
Chương 2129: Mưa gió nổi lên Phong Mãn Lâu
Chương 2130: Thảm liệt chiến đấu
Chương 2131: Tế ra Ly Địa Diễm Quang Kỳ
Chương 2132: Đối chiến Lệnh Hồ Anh Hào
Chương 2133: Điên cuồng đối chiến
Chương 2134: Tràng cảnh hỗn loạn
Chương 2135: Luyện hóa Tịnh Thế Liên Hoa
Chương 2136: Long Quyển Bách Hoa Huyền Công đệ bát trọng
Chương 2137: Phần thiên diệt thế huyết hải
Chương 2138: Trương Tà Nguyệt thực lực
Chương 2139: Trương Tà Nguyệt bại
Chương 2140: Ôn Thanh Dạ đối chiến Hỗn Thiên Ma Giáo Giáo chủ phu nhân
ĐỌC TRUYỆN
Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com