Túng Thiên Thần Đế

  Tiên Hoàng
 Huyền Huyễn
  Đang cập nhật
  2500
 518508
ĐỌC TRUYỆN
GIỚI THIỆU

Một mảnh Thanh Diệp nghịch loạn năm tháng, vạch trần vạn cổ tân bí, thiếu niên từ bé nhỏ quật khởi, mai táng thần ma.

Ngủ đẹp nhất nữ nhân, giết mạnh nhất kẻ địch.

Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nghiền ép vạn giới thiên kiêu, thề muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử giả.

Dung hợp chín đại chân huyết, thành tựu vô thượng Thần Đế, một người một chiêu kiếm, giết hết thế gian địch!

DANH SÁCH CHƯƠNG
Chương 1: Đào hôn
Chương 2: Túng Thiên Thánh Điển
Chương 3: Thời khắc trọng yếu
Chương 4: Thiếu chủ 3 quan
Chương 5: Long Hoàng Thuế Phàm quyền
Chương 6: Giới môn
Chương 7: Lâm Kha Đồng
Chương 8: Kiếm tiền phương pháp
Chương 9: Minh văn sư
Chương 10: Lần thứ hai lên cấp
Chương 11: 1 hổ lực lượng
Chương 12: Kim Bằng 6 bộ
Chương 13: Cuối năm sát hạch
Chương 14: Chấn động
Chương 15: Khương Thánh Hoàng con gái
Chương 16: Săn bắn
Chương 17: Linh thể 7 tầng trời
Chương 18: Toàn thân đều là mê
Chương 19: Hàng phục kim Hống
Chương 20: Thiên tài cùng phế vật!
Chương 21: Săn bắn đệ 1
Chương 22: Điên cuồng lên cấp
Chương 23: Cuối năm luận võ
Chương 24: Hắc mã
Chương 25: Trước 10
Chương 26: Long cốt
Chương 27: Kim Long ấn thất bại
Chương 28: Kiếm ý mới hiện ra
Chương 29: Như thần để giáng trần
Chương 30: Cuối năm đệ 1
Chương 31: Bất ngờ đột phá
Chương 32: Tàng kinh các
Chương 33: Thánh hoàng 8 thức
Chương 34: Thánh kiếm
Chương 35: Đánh vỡ vạn năm thần thoại
Chương 36: Khương tộc thiếu chủ
Chương 37: Vũ sẽ thiệp mời
Chương 38: Đế tộc không thể nhục!
Chương 39: Vô thượng cực cảnh
Chương 40: Ai vì là đế tử?
Chương 41: 9 năm ước hẹn
Chương 42: Chiến Khương Quý
Chương 43: Chém đế tộc
Chương 44: Vân Tuyền
Chương 45: Cùng quân 1 nặc
Chương 46: Hùng hổ doạ người
Chương 47: Bò đi ra ngoài
Chương 48: 4 đại công tử
Chương 49: 9 chiêu vương
Chương 50: Hoàng Tuyền
Chương 51: Buổi đấu giá
Chương 52: Thần Đế hỏa tin tức
Chương 53: Máu rồng Thối Thể
Chương 54: Hoàng cực cảnh
Chương 55: Huyết thống thần kỹ
Chương 56: 2 cái vị hôn thê
Chương 57: Hôn ước công văn
Chương 58: Siêu thoát cánh cửa
Chương 59: Tinh Thần Đế Quân
Chương 60: Khinh bỉ
Chương 61: 7 hưởng
Chương 62: Thiên chi kiêu nữ
Chương 63: Yêu nghiệt 10 hưởng
Chương 64: Sức mạnh là ta nhược hạng
Chương 65: Thực chiến thí luyện
Chương 66: Thần Đế lĩnh chiến trường
Chương 67: Cạm bẫy
Chương 68: Trời xanh chi quyền
Chương 69: Chém giết Thương Thiên 9 hoàng tử
Chương 70: Thiên tướng truy sát
Chương 71: Rơi vào Thần Đế vực sâu
Chương 72: Thần Đế hỏa
Chương 73: Thần Vẫn Kiếm dị động
Chương 74: Thoát thai hoán cốt
Chương 75: Hoàng cực cảnh trung kỳ
Chương 76: 9 ngày 10 địa kiếm trận
Chương 77: Chôn giết Thiên tướng
Chương 78: Đại giết ngược lại
Chương 79: Chém ngược huyền cực cảnh
Chương 80: Ai là thợ săn?
Chương 81: Ác ma
Chương 82: Đắc ý Liễu Y Y
Chương 83: Khiếp sợ
Chương 84: Thanh Vân ngày thứ 1 kiêu
Chương 85: Chói mắt nhất
Chương 86: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết
Chương 87: Nụ hôn đầu
Chương 88: 3 gia đặt bẫy
Chương 89: Thạch thuật linh nhãn
Chương 90: Đánh bạc ngộ tiện nhân
Chương 91: Vận may
Chương 92: Lại là vận may
Chương 93: Linh nhãn hiện thế
Chương 94: Bẫy người là 1 loại nghệ thuật
Chương 95: Thần tinh
Chương 96: Thánh dược
Chương 97: Thiên Âm thần thiết
Chương 98: Thua cái để đi
Chương 99: Nhân Hoàng tàn trận
Chương 100: Nhân gian luyện ngục
Chương 101: Người tới đều giết
Chương 102: Khương ngoan nhân
Chương 103: Hoàng cực cảnh hậu kỳ
Chương 104: 3 gia tân chiêu
Chương 105: Luyện đan ta cũng sẽ!
Chương 106: Tái sinh đan đặc sắc
Chương 107: 3 gia thảm bại
Chương 108: Võ kỹ đột phá
Chương 109: Cùng buổi đấu giá hợp tác
Chương 110: Phục chế năng lực
Chương 111: Bán đấu giá thần tinh, Phong Vân tế hội
Chương 112: Ngươi có gan tăng giá
Chương 113: Tặng cho ngươi
Chương 114: Có tiền tùy hứng
Chương 115: Thượng cổ mảnh đồng thau
Chương 116: Đập xuống 1 cái người hầu gái
Chương 117: Giá trên trời
Chương 118: Thần dẫn
Chương 119: Muốn diệt Khương gia
Chương 120: Hoàng cực cảnh đỉnh kỳ
Chương 121: Thiên địa ván cờ
Chương 122: Dao Trì cùng Khương tộc ngọn nguồn
Chương 123: Nguy cấp
Chương 124: Giết không tha!
Chương 125: Đế văn hiện
Chương 126: Đế binh ra, thiên địa vỡ
Chương 127: 1 nói không hợp liền giết người
Chương 128: Âm mưu
Chương 129: Kẻ phản bội tận tru
Chương 130: Nụ cười đã nhuốm máu
Chương 131: Nữ nô
Chương 132: Tàn nhẫn tước ngạo kiều nữ
Chương 133: Lục kiện đế binh
Chương 134: Thần Vẫn Kiếm ra
Chương 135: Đánh nát đế binh
Chương 136: Chư địch đại bại
Chương 137: Chém tận giết tuyệt
Chương 138: Diệt 3 gia
Chương 139: Hoàng bảng đệ 1
Chương 140: Thiên Gia quận quốc
Chương 141: Lên ngôi
Chương 142: Thần Binh mô hình
Chương 143: Tiểu cực cảnh
Chương 144: Học viện thu đồ đệ
Chương 145: Côn Bằng chân huyết tin tức
Chương 146: Ta nói không cho liền không cho
Chương 147: Thần phẩm lĩnh ngộ
Chương 148: 5 Long lực lượng
Chương 149: Vô địch ý chí
Chương 150: Mạnh mẽ sức chiến đấu
Chương 151: Quỳ xuống cũng vô dụng
Chương 152: Vãng sinh quyết
Chương 153: 9 cái đế tự
Chương 154: Rời đi
Chương 155: Địch thủ tận hiện
Chương 156: Bạo!
Chương 157: Diệt sạch
Chương 158: Thiên Cực cảnh truy sát
Chương 159: Thần vẫn vùng cấm
Chương 160: Trong nháy mắt hồng nhan lão
Chương 161: Vẻ đẹp tuổi xuân dịch người già
Chương 162: 3 sinh trì
Chương 163: Kiếm Vũ
Chương 164: Chỉ nguyện Hồng Trần nhìn thấy ngươi
Chương 165: Trà ngộ đạo
Chương 166: Đại cực cảnh
Chương 167: Máu rồng thần thiết
Chương 168: Bất tử thần hoàng dược
Chương 169: Vắt chân lên cổ lao nhanh
Chương 170: Vạn linh thổ
Chương 171: Đào ra tiên nữ
Chương 172: Bất tử thần ma
Chương 173: 9 thú kéo sơn
Chương 174: Đế đã vẫn
Chương 175: Tiên Hoàng chân huyết
Chương 176: Chữa thương thánh thuật
Chương 177: 1 giác tương lai
Chương 178: Rời đi vùng cấm
Chương 179: Núi lửa dị tượng
Chương 180: Hỏa Long quả
Chương 181: Đồ Long
Chương 182: Chém Liễu Thiên 1
Chương 183: Đánh nổ Vương Thông
Chương 184: Cổ Nguyệt như
Chương 185: Chuẩn Thánh dược tới tay
Chương 186: Đế nữ
Chương 187: Lôi Đình sơn mạch
Chương 188: Ngự lôi
Chương 189: Siêu thoát 9 điều linh mạch
Chương 190: Hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh
Chương 191: 7 cấm
Chương 192: Hoàng Thành
Chương 193: Hồng Trần
Chương 194: Bạch y phong hoa thiếu niên lang
Chương 195: Lôi Đình Đế Quân
Chương 196: Thi vận
Chương 197: Ngươi chính là Khương Vân?
Chương 198: Quỳ thành 1 bài
Chương 199: Toàn bộ đánh bay
Chương 200: Có mắt không nhìn được Ma vương
Chương 201: Công chúa không trêu chọc nổi hắn
Chương 202: Mang mỹ nữ đi học viện
Chương 203: Đánh vào học viện
Chương 204: Thanh tuyết
Chương 205: Nhập viện thí luyện
Chương 206: Cổ Ma di tích
Chương 207: Thượng cổ chuyện cũ
Chương 208: Sát thủ tái hiện
Chương 209: Chém giết đệ tử chấp pháp
Chương 210: Đánh cướp
Chương 211: Đem bẫy người tiến hành tới cùng
Chương 212: Khanh Thần
Chương 213: Nghịch Thiên nối liền ngõ cụt
Chương 214: Đạo thương
Chương 215: Cấm kỵ thần thể
Chương 216: Lôi kiếp
Chương 217: Huyền cực cảnh
Chương 218: Ho ra máu
Chương 219: Nôn đến hung, giết đến nhiều
Chương 220: Lá bài tẩy là đồ bổ
Chương 221: Ma nữ muội muội
Chương 222: Đánh đòn
Chương 223: Lưu manh có thực lực
Chương 224: Nụ hôn đầu gây ra họa
Chương 225: Thanh Vân tiểu phân đội
Chương 226: Sơn đại vương
Chương 227: Giao ra đây, ta không có nói đùa
Chương 228: Cao ngạo phóng đãng
Chương 229: Vương Đại Chuy
Chương 230: Tập hợp thành cây búa
Chương 231: Họ Khương tên vân, nhà ở Thanh Vân thành
Chương 232: Không dám cùng Ma vương đánh cược mệnh
Chương 233: Cướp đoạt sẽ nghiện
Chương 234: Quét ngang nơi tập luyện
Chương 235: Dị tộc tái hiện
Chương 236: Thượng cổ phong ấn
Chương 237: 8 hoàng tử bại
Chương 238: Ma động thiên địa
Chương 239: Cổ Lão thiên lộ
Chương 240: 4 tuyển 1, ngươi yêu nhất ai?
Chương 241: Dược hoá rồng bằng
Chương 242: Sao băng
Chương 243: Tay xé hoàng tử
Chương 244: Vạn cổ người phong lưu 1 cười ký
Chương 245: Ai vì ai làm gả y?
Chương 246: Nữ đế trấn áp Chư Thiên
Chương 247: Thiên địa cuống rốn
Chương 248: Lam sấu nấm hương
Chương 249: Đế sư
Chương 250: Ai là đệ 1?
Chương 251: Cùng trưởng lão đánh cược mệnh
Chương 252: Chơi xấu
Chương 253: Vô liêm sỉ tiểu nhân
Chương 254: Cho hắn hi vọng
Chương 255: Lại đem hi vọng phá diệt
Chương 256: Hành hạ đến chết trưởng lão
Chương 257: Ngươi Tinh Thần trị bao nhiêu?
Chương 258: Đùa giỡn mỹ nữ trưởng lão
Chương 259: Trưởng lão, còn gì nữa không
Chương 260: Người mới vương
Chương 261: Cuộc thi đấu của người mới chờ mong
Chương 262: Mỹ nữ trưởng lão hiến thân?
Chương 263: Phạm ta Khương tộc giả, tuy xa tất tru!
Chương 264: Cho rằng người A qua đường
Chương 265: Ở trong mắt ta chỉ là người chết
Chương 266: Sát thủ giáng lâm
Chương 267: Sát thủ nữ nô
Chương 268: Trí đấu bầy thú
Chương 269: Phong Phỉ hậu chiêu
Chương 270: Ta kỳ thực là trận sư!
Chương 271: Trưởng lão ngươi cầu ta nha!
Chương 272: Quyết đoán mãnh liệt
Chương 273: Về Chân Long thành
Chương 274: Đặc thù khen thưởng
Chương 275: Mỹ nữ trưởng lão môi thơm
Chương 276: Tinh Thần linh tuyền
Chương 277: Lại 1 điều thiên lộ
Chương 278: Huyền cực cảnh trung kỳ
Chương 279: 4 đại Ma nữ
Chương 280: Sư huynh dạy ngươi làm người
Chương 281: 1 kiếm đánh bay
Chương 282: Liễu Nhược Hi người theo đuổi
Chương 283: Áp lực
Chương 284: Sư tỷ tráo ngươi
Chương 285: Thỏ nướng tử
Chương 286: Huyền bảng 50!
Chương 287: Loạn cổ mệnh
Chương 288: Tấn công Lôi Đình sơn mạch
Chương 289: Lôi thương ánh sáng
Chương 290: Thanh Diệp hiện
Chương 291: Thiên địa đại biến
Chương 292: Chiến Thiên thời đại di tích
Chương 293: Vạn cổ Khương tộc
Chương 294: Săn bắn
Chương 295: Thương Khung nhỏ máu
Chương 296: Sơn Hà phá nát
Chương 297: Tận thế
Chương 298: Thánh vật
Chương 299: 1 đại thiên kiêu Khương Thánh Hoàng
Chương 300: Quét ngang Nhân Hoàng
Chương 301: Đi ngược chiều phạt đế
Chương 302: Thiên hoang
Chương 303: Đế huyết
Chương 304: Đế vẫn
Chương 305: Minh ước
Chương 306: Thiêu đốt 500 năm tuổi thọ
Chương 307: Nhân Hoàng
Chương 308: Phụ tử song thiên kiêu
Chương 309: Đồ hoàng
Chương 310: Chiến Thiên nhai
Chương 311: 5 giới tập hợp
Chương 312: Thà làm ngọc vỡ
Chương 313: Thế giới thụ
Chương 314: Chiến
Chương 315: Thiên Cơ chọn mệnh
Chương 316: Liền bại
Chương 317: Khương hắc ra tay
Chương 318: Dũng quan 5 giới
Chương 319: Chiến Thiên giới tuổi trẻ đại nhân
Chương 320: Thanh thiên đại thủ ấn
Chương 321: Đồng thuật quyết đấu
Chương 322: Thân thể oai
Chương 323: Sát giới cường giả
Chương 324: Vạn cổ sát cơ
Chương 325: Ai mới là Sát Thần?
Chương 326: Làm ấm giường nha đầu
Chương 327: Không muốn hối hôn
Chương 328: Tế Tự thần chú
Chương 329: Chiến đồ, Chiến thơ
Chương 330: Thần ma chi dực
Chương 331: Cực tốc
Chương 332: 9 ngày thần khúc
Chương 333: Nguyệt lạc
Chương 334: Vô địch
Chương 335: 0 hiểu tài nữ
Chương 336: Tài nữ tuỳ tùng
Chương 337: Tố vấn lấy thân báo đáp
Chương 338: Ký kết pháp tắc
Chương 339: Hung hăng
Chương 340: Kết thúc
Chương 341: Các thế lực run rẩy
Chương 342: Gần nhất trong tay có chút khẩn
Chương 343: Chân Long quân chủ tan vỡ
Chương 344: Chẳng lẽ muốn bản đế tử động thủ?
Chương 345: Ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy?
Chương 346: Toàn bộ đều coi trọng!
Chương 347: Tiến vào sát thủ Thánh Địa
Chương 348: Hoàng Tuyền vỡ, Bích Lạc rơi
Chương 349: Tử vong phần cuối
Chương 350: Bái phỏng đế thổ
Chương 351: Chính là tể ngươi tính sao?
Chương 352: Mã Đạp Thánh Địa
Chương 353: Thế như chẻ tre
Chương 354: Người sủng VS nhân thê
Chương 355: Lòng người
Chương 356: Thiên hạ chấn động
Chương 357: Dùng tư nguyên của người khác, để cho người khác đỏ mắt
Chương 358: Biên hoang báo nguy
Chương 359: Không thánh nhật
Chương 360: Tân cách cục
Chương 361: Luyện hóa đế dịch, huyết thống lên cấp
Chương 362: Khổ hải kiếm
Chương 363: Vạn giới chấn động
Chương 364: Huyết thống thần kỹ Thanh Diệp kiếm
Chương 365: Thấy gia trưởng
Chương 366: Ngươi có thể cho nàng cái gì?
Chương 367: Giải trừ hôn ước?
Chương 368: Không tin số mệnh
Chương 369: Sính lễ
Chương 370: Ly biệt
Chương 371: Thiên địa rung chuyển
Chương 372: Trường sinh tiên tinh
Chương 373: Thảo trường tiên quả
Chương 374: Kỳ thụ cùng bí thuật
Chương 375: Tử Vân cung ghê gớm?
Chương 376: Huyền cực cảnh hậu kỳ
Chương 377: Hung hăng chém giết
Chương 378: Tranh cướp
Chương 379: Nhiều người hữu dụng không?
Chương 380: Dạy hư tài nữ
Chương 381: Trái cây tới tay
Chương 382: Tức nhưỡng
Chương 383: Chư vương cùng xuất hiện
Chương 384: Hoàng kim đại thời đại
Chương 385: Muốn ngươi phụ trách
Chương 386: Hoàng Điểu gây ra họa
Chương 387: Búa ở tay
Chương 388: Mèo mập
Chương 389: Dị thú bạo loạn
Chương 390: Sấm sét cung
Chương 391: Về học viện
Chương 392: 3 phẩm minh văn sư
Chương 393: Cải thiên hoán địa
Chương 394: Đại khai sát giới
Chương 395: Sát tổ
Chương 396: 5 quan
Chương 397: Vô ngân tinh không, Huyết Chiến vạn tộc
Chương 398: Giương cung xạ Long
Chương 399: 8 cánh tay thần ma
Chương 400: Chém Tiên Thiên chủng tộc
Chương 401: Thế gian có địch
Chương 402: Thanh Diệp đối với huyền hoàng
Chương 403: Đi theo ta đi!
Chương 404: 1 khúc bi thương bức tranh
Chương 405: Sống ở trong mộng của người khác?
Chương 406: Xoá bỏ biến số, năm tháng Trường Hà tái hiện
Chương 407: Đại mộng vạn cổ
Chương 408: Trở về cố thổ, giết chóc chân ý
Chương 409: Giới Môn diệu dụng
Chương 410: Sáng tạo Thanh Diệp
Chương 411: Thịnh thế sau lưng là giết chóc
Chương 412: Công tâm
Chương 413: Hầu gái kế hoạch bồi dưỡng
Chương 414: Huyền bảng đệ 1
Chương 415: Muôn người chú ý
Chương 416: Chân Long thành vườn đá
Chương 417: 1 quyền đánh nổ
Chương 418: Nhà quê
Chương 419: Phong hoá trong đá linh vật
Chương 420: Vận may vương
Chương 421: Thạch thuật thế gia
Chương 422: Đánh cược
Chương 423: Có ý định dẫn vào
Chương 424: Hóa đá thành vàng
Chương 425: Thạch thuật Tinh Thần
Chương 426: Tiên Hoàng cầm
Chương 427: Tặng cầm
Chương 428: Đánh cược, vườn đá tên chữ
Chương 429: Khôn vặt
Chương 430: Phi thăng thành tiên
Chương 431: Dẫn hồn thảo
Chương 432: Côn Bằng?
Chương 433: Nguyệt thiền
Chương 434: Cắt ra tiên nữ
Chương 435: Chính mình đào hầm
Chương 436: Thanh Diệp đại sư, giết người không thấy máu
Chương 437: Sát sinh hòa thượng
Chương 438: Mộ Viên, dạy con trần truồng mà chạy
Chương 439: Tiên yến
Chương 440: Luận đại thời đại
Chương 441: Sát ý
Chương 442: Nên đến đều đến rồi
Chương 443: Thánh giả sát trận
Chương 444: Vô tình
Chương 445: Chôn giết Thiên Cực cảnh
Chương 446: Chân Long thành chấn động
Chương 447: 1 tháng sau nghênh chiến thiên hạ
Chương 448: Khổ tu
Chương 449: Huyền cực cảnh hậu kỳ đỉnh cao
Chương 450: Vô tâm các, trời sinh Đế Quân?
Chương 451: Lâm Ngạo
Chương 452: Diệp Thiên kiêu thịnh yến
Chương 453: Cuộc thi đấu của người mới bắt đầu
Chương 454: Cuộc thi vòng loại
Chương 455: Ánh mắt
Chương 456: Lực lượng tinh thần công kích, luân không
Chương 457: 1 quyền đánh bay
Chương 458: Trước 100
Chương 459: To lớn nhất hắc mã, Nguyệt Dạ thiến ảnh
Chương 460: Băng hoàng ma vũ
Chương 461: Đánh bay liễu vũ
Chương 462: Đánh bại Vương Bát
Chương 463: Hoàng tử bại
Chương 464: Trương Cuồng
Chương 465: Trước 10
Chương 466: Liễu nghị
Chương 467: Tà dương kiếm pháp
Chương 468: Trước 5
Chương 469: Khương Vân VS Vương Cường
Chương 470: Trước 3
Chương 471: Đánh bại Lý Văn
Chương 472: Đối chiến Diệp Thiên Kiêu
Chương 473: Chương 473
Chương 474: Đột phá
Chương 475: Chân Long quyền
Chương 476: Đệ 1
Chương 477: Cậy già lên mặt
Chương 478: Tuyệt cảnh
Chương 479: Vườn đá lão nhân
Chương 480: Bá tuyệt thiên địa
Chương 481: Chỉ là giết mấy người
Chương 482: An phận điểm
Chương 483: Chém chuẩn vương, chấn động 8 hoang
Chương 484: Pha trà
Chương 485: Gió nổi lên
Chương 486: Vì là tài nữ báo thù
Chương 487: Giết tiến vào Diệp gia
Chương 488: Quét ngang vô địch
Chương 489: Kháng Long Hữu Hối
Chương 490: Từ đây thế gian không Diệp gia
Chương 491: Vân cung Tần Phong nhi
Chương 492: Lấy giết chóc ngăn giết chóc
Chương 493: Tình cảm
Chương 494: Thao luyện
Chương 495: Phong thiên tỏa địa quyền
Chương 496: Lên cấp
Chương 497: Chuẩn bị
Chương 498: Phong vân tụ hội
Chương 499: Hóa Long trì, Chiến Thiên dưới
Chương 500: Cổ sàn chiến đấu
Chương 501: Tiếp thu khiêu chiến
Chương 502: Cùng cấp 1 Chiến
Chương 503: Đạo thương phát tác, thắng liên tiếp
Chương 504: Vô địch
Chương 505: Lâm Ngạo ra tay
Chương 506: Thanh Liên kiếm quyết
Chương 507: Bại!
Chương 508: Đế phi
Chương 509: Nhân tiên chỉ
Chương 510: Tiên Cung hàng nhái
Chương 511: Thần đều
Chương 512: Các thần Diệt Thế
Chương 513: Chúng sinh như giun dế, các thần liệt ở trước
Chương 514: Thần linh quyền
Chương 515: 7 hoàng tử
Chương 516: Thượng Thương lôi phạt
Chương 517: Chém!
Chương 518: Đệ 8 thần tử
Chương 519: Thần vẫn ấn
Chương 520: Tiên Thiên thần để kiếp
Chương 521: Đệ 8 Hỗn Độn tử
Chương 522: 9 sinh 9 chết Hỗn Độn kiếm
Chương 523: Tiên Hoàng giương cánh
Chương 524: Còn có ai?
Chương 525: Nguyệt thần
Chương 526: Nguyệt thần kiếm quyết
Chương 527: Thương hương tiếc ngọc
Chương 528: Quạnh hiu
Chương 529: Vạn giới thiên kiêu
Chương 530: Đế Quân pháp chỉ, 9 đại linh tử
Chương 531: Hỗn chiến
Chương 532: Thiên tử
Chương 533: Thương Thiên chi nhãn
Chương 534: Chém giết phân thân
Chương 535: Khổng Tuyên
Chương 536: 5 hành Hỗn Độn quang
Chương 537: Khổng Tước Linh
Chương 538: Tử Hà Thánh nữ ngã xuống
Chương 539: Trực diện Thiên Cực cảnh
Chương 540: Liều mạng
Chương 541: Lá bài tẩy
Chương 542: Tinh thần kết hợp
Chương 543: Trảm Thiên cực
Chương 544: Gốc gác
Chương 545: Thiên mà sắp sụp
Chương 546: Đại phá diệt trước điên cuồng
Chương 547: Hoang cổ linh Nữ
Chương 548: Khương tộc từ không kém ai
Chương 549: Đế Tử Lệnh, vạn giới nhuốm máu
Chương 550: Đế chủ ngã xuống
Chương 551: Ma vương Đồ Thánh
Chương 552: Vạn giới đại hội
Chương 553: Kết thúc
Chương 554: Khương tộc bí ẩn
Chương 555: Vũ điển ma điển
Chương 556: Liều mình thành ma?
Chương 557: Tiên yến bên trên
Chương 558: Chiến Thiên Ngâm
Chương 559: Trung thu
Chương 560: Hà đăng
Chương 561: Như thời gian có thể dừng lại
Chương 562: Đừng động ngày mai được không?
Chương 563: Đệ tử nội môn
Chương 564: Nội viện
Chương 565: Thần vẫn các
Chương 566: Thanh Đồng sơn, thần vẫn thời đại quỷ dị
Chương 567: Thanh thiên Thần Đế
Chương 568: Thần tích!
Chương 569: Thần Đế không được đến tạo hóa!
Chương 570: Lão đầu cốt
Chương 571: 9 châu hoàng tộc
Chương 572: Thủy Tinh Khô Lâu
Chương 573: Bệ đá, Nguyệt Nhi
Chương 574: Thần Mộ
Chương 575: Khắp nơi Thần Thi
Chương 576: Thần huyết
Chương 577: Các thần biếu tặng
Chương 578: Sinh mệnh thần tuyền
Chương 579: Thần linh cổ kinh
Chương 580: 9 đại thiên công
Chương 581:
Chương 582: Nhân tộc 3 thấy kỳ lạ thư
Chương 583: Hố to
Chương 584: Thần tuyền mang thai xương khô
Chương 585: Nghịch Thiên đại cục
Chương 586: Thần ma nghĩa trang
Chương 587: Thủ mộ người
Chương 588: Trì Kiếm Giả
Chương 589: Thần vẫn kinh đệ 2 quyển
Chương 590: Thay máu hoán cốt
Chương 591: Vô Tình Hải
Chương 592: Các thần hướng đi
Chương 593: Bỉ ngạn
Chương 594: Khổ hải hình chiếu
Chương 595: Đệ 3 quyển tin tức
Chương 596: Đệ 4 loại chân huyết manh mối
Chương 597: 9 sinh 9 chết Thần Vẫn Kiếm quyết
Chương 598: Trở về
Chương 599: Ma nữ Tiếu Hồng Tụ
Chương 600: Ta đối với sư tỷ không có hứng thú
Chương 601: Bị Ma nữ ghi nhớ
Chương 602: Ngự thú liêu muội
Chương 603: Linh Ma nữ
Chương 604: Rộng y giải mang
Chương 605: Đùa lửa
Chương 606: Lần thứ 1? Người đàn bà thứ 1?
Chương 607: 1 niệm thành thần, 1 niệm thành ma
Chương 608: 2 nữ tắm rửa
Chương 609: Vực ngoại tà hỏa
Chương 610: Ám muội giải độc
Chương 611: Băng Hỏa 2 Trọng Thiên
Chương 612: Không hiểu ra sao nữ nhân
Chương 613: Thái Âm thân thể
Chương 614: Kéo dài tính mạng phương pháp
Chương 615: Nhợt nhạt 1 cười
Chương 616: Scandal
Chương 617: Kính bạo
Chương 618: Mạnh nhất chiến đội
Chương 619: Đọa Lạc Thành
Chương 620: Thanh Long bang
Chương 621: Hồng nhan họa thủy
Chương 622: Ta muốn đánh 1000 cái
Chương 623: Ngự kiếm thuật
Chương 624: 9 sinh 9 chết kiếm quyết phát uy
Chương 625: Kiếm cung truyền nhân
Chương 626: Long Ngữ Thi
Chương 627: Thanh Long trưởng lão
Chương 628: Thu Thủy, tuyệt đại Phương Hoa
Chương 629: Giết ra uy danh
Chương 630: Vào núi
Chương 631: Đọa Lạc Thiên Sứ
Chương 632: Thần huyết phá tà
Chương 633: Luân Hồi chuyện xưa
Chương 634: Trăng rằm Đế Quân chuyển thế?
Chương 635: Chỉ tin kiếp này, đương đại vô địch
Chương 636: Mảnh vỡ ký ức
Chương 637: Luân Hồi Hồ Bờ
Chương 638: Luân Hồi gột rửa, cùng mỹ cùng tắm
Chương 639: Luyện hóa Diệt Thế đạo đồ
Chương 640: Đạo thương khỏi hẳn
Chương 641: Thái Âm Tiểu Thành, đại năng cảnh giới
Chương 642: Vọng Luân Hồi, đàm luận thần hóa
Chương 643: Thời không man thú
Chương 644: Huyết Chiến, thời không lực lượng
Chương 645: Luân Hồi bão táp
Chương 646: Đế tử ngã xuống?
Chương 647: Thiên hạ chấn động
Chương 648: Hồng nhan tụ hội Thanh Vân thành
Chương 649: Thời đại thượng cổ, đầu thai linh điểu
Chương 650: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ, liên tiếp đột phá
Chương 651: Thiên Yêu quả
Chương 652: Lấy thân hóa kiếm
Chương 653: Thú vương cuộc chiến
Chương 654: Hóa Hình quả
Chương 655: Hóa hình thành người
Chương 656: Huyền cực cảnh đại cực vị
Chương 657: 1 ánh kiếm hàn 19 châu
Chương 658: Chém thánh nữ
Chương 659: Thần tinh
Chương 660: Thánh đồ thức tỉnh
Chương 661: Chân chính thi vận
Chương 662: 6 đạo Luân Hồi thiên công
Chương 663: Chư địch
Chương 664: Vô thượng cực cảnh
Chương 665: Chờ ngươi trở về
Chương 666: Huyết Chiến thượng cổ
Chương 667: Thần dũng vô địch
Chương 668: Thiên la địa võng
Chương 669: Lôi kiếp
Chương 670: Luân Hồi tái hiện
Chương 671: Đế tử trở về
Chương 672: Hãm hại tài nữ
Chương 673: Mệnh huyền 1 tuyến
Chương 674: Hắn đến rồi
Chương 675: Nổi giận chém
Chương 676: Giết chóc thịnh yến
Chương 677: Thánh nữ ngã xuống
Chương 678: Chư địch áp sát
Chương 679: Tử cục
Chương 680: Lôi kiếp phá cục
Chương 681: Địa cực cảnh
Chương 682: Thành ma
Chương 683: Kiếm đến, cưỡng hôn
Chương 684: Ma tử phi
Chương 685: Chọc thủng trời
Chương 686: Như hi thỏa mãn thế nhân diễm phúc
Chương 687: Nhân Vương giết tới
Chương 688: Đế Quân sát trận
Chương 689: Đánh ngã Nhân Vương
Chương 690: Thánh Chiến
Chương 691: Tuyết dao tiểu tổ
Chương 692: Linh nữ ngừng chiến
Chương 693: Về Chân Long Thành
Chương 694: Thi Vận thân phận
Chương 695: Vọng Nguyệt, đạo quả phân thân
Chương 696: Tố Vấn phân tích thế cuộc
Chương 697: Diệt 3 gia
Chương 698: Giết tiến vào hoàng cung
Chương 699: Công chúa là nữ nô
Chương 700: Công và tư rõ ràng
Chương 701: Chân Long quốc gia cổ diệt vong
Chương 702: Phản bội, chuyên sủng Tố Vấn
Chương 703: Xử trí kẻ phản bội
Chương 704: Thiên hạ chấn động
Chương 705: Thích nhất ai
Chương 706: Tình thâm không thọ
Chương 707: Hậu cung nổi lửa!
Chương 708: Chờ quân 0 vạn năm
Chương 709: Ai vì là đế tử phi?
Chương 710: Đánh ra chân hỏa
Chương 711: Cười trên sự đau khổ của người khác, sau vị ứng cử viên
Chương 712: 1 đại thiên kiêu Thu Thủy
Chương 713: Đế hậu phong thái
Chương 714: Tâm sự
Chương 715: Sơn Hà đã phá hà đàm luận tình?
Chương 716: Giang sơn như họa, mỹ nhân như thơ
Chương 717: Thiên Gia quốc gia cổ
Chương 718: Thiên Gia Đại Đế
Chương 719: Biên hoang đem phá
Chương 720: Gấp gáp
Chương 721: Chí ở chân huyết
Chương 722: Tinh Thần hư giới
Chương 723: Tiến vào
Chương 724: Phục kích
Chương 725: Giết ngược lại
Chương 726: Súc thế, cách không gọi hàng
Chương 727: Phệ Kim Thử vương
Chương 728: Bỏ rơi
Chương 729: Phải giết khiến
Chương 730: Thành chủ ra tay
Chương 731: Đôi bên cùng có lợi
Chương 732: Thánh Ngọc, thánh tinh, siêu sào huyệt
Chương 733: Thánh lộ
Chương 734: Địa cực cảnh trung kỳ
Chương 735: Chặn lại Phệ Kim vương tử
Chương 736: Phệ Kim thần thông
Chương 737: Giết chết 1 cái vương tử
Chương 738: Khảo toàn dương
Chương 739: Thánh thụ
Chương 740: Lại đến thánh lộ
Chương 741: Long hình binh khí, Tụ Linh Châu
Chương 742: Hư giới chấn động mạnh
Chương 743: Phệ Kim Thử vương phát điên
Chương 744: Địa cực cảnh hậu kỳ
Chương 745: Hồng nhật
Chương 746: Xuôi nam
Chương 747: Chặn đường
Chương 748: Chiến các tộc thiên kiêu
Chương 749: Khốc liệt
Chương 750: Quét ngang
Chương 751: Hung nhân
Chương 752: Đồ nướng bữa tiệc lớn
Chương 753: Kinh thế tin tức
Chương 754: Khu vực phía nam, thú vương lên tiếng
Chương 755: Thế giới thạch
Chương 756: Tinh Thần học viện thiên kiêu hiện
Chương 757: 1 chiêu
Chương 758: Tiến vào vực sâu
Chương 759: Xem hết Ma nữ
Chương 760: Kiếm Ma nữ có tình
Chương 761: Nơi sâu xa của thế giới Tử Vong?
Chương 762: Chiến Thiên cổ thành
Chương 763: Kèn lệnh, chiến kỳ, huyết nhật
Chương 764: Đối kháng dị giới sinh linh
Chương 765: 0 người chém
Chương 766: Dị giới tuổi trẻ đại nhân
Chương 767: Thanh Vân thần kiếm
Chương 768: Truy nã
Chương 769: Săn giết
Chương 770: Ai là con mồi?
Chương 771: Ám dạ chi vương
Chương 772: Đồ Long
Chương 773: 9 đại Tinh Thần
Chương 774: Vô địch chính là người!
Chương 775: Giết ngươi không thương lượng
Chương 776: Thú vương ra tay
Chương 777: Hút khô thú vương
Chương 778: Bạch y nhuốm máu đạo mênh mông
Chương 779: Thú vương kiêng kỵ
Chương 780: Tìm kiếm
Chương 781: Thức thứ 8, Nhật Nguyệt Đồng Huy
Chương 782: Côn Bằng nhai
Chương 783: Cổ tế đàn
Chương 784: Bố cục
Chương 785: 8 Phương Vân động
Chương 786: Chắc chắn phải chết
Chương 787: Các vị đang ngồi đều là rác rưởi!
Chương 788: Sát trận cùng lôi kiếp
Chương 789: Tế phẩm sung túc
Chương 790: Tru diệt dư nghiệt
Chương 791: Chém thú vương
Chương 792: Chém hết
Chương 793: Giết tiến vào Thánh Địa
Chương 794: Thánh Địa
Chương 795: 9 chết 1 sinh
Chương 796: Khủng bố Kim Bằng điểu
Chương 797: Côn Bằng động phủ
Chương 798: Hỏi
Chương 799: Chân huyết tới tay
Chương 800: Tốc độ thánh thuật
Chương 801: Địa cực cảnh tiểu cực vị
Chương 802: Chung cực kiếm thai
Chương 803: Loạn cổ, loạn chiến tinh không
Chương 804: Cháu lớn
Chương 805: Về học viện
Chương 806: Nổi giận
Chương 807: 8 cấm
Chương 808: Chém nửa bước đại năng
Chương 809: Tàn sát học viện
Chương 810: Vương giả trở về
Chương 811: Thế cuộc
Chương 812: Đập chết nửa bước đại năng
Chương 813: Lá bài tẩy đối với ta mà nói đều là rác rưởi
Chương 814: Đại sát 4 mới
Chương 815: Chém hết dư nghiệt
Chương 816: Mở thành giết địch, 0 quân phách dịch
Chương 817: Viện quân
Chương 818: Lừa đảo
Chương 819: Giết tới huyết y giáo
Chương 820: Nghiền ép nửa bước đại năng
Chương 821: Gắng chống đỡ đại năng
Chương 822: Huyết y giáo diệt
Chương 823: Đại tiểu thư trong veo
Chương 824: Lão xử nam
Chương 825: Diệt Bồ gia
Chương 826: Treo lên đánh Thái Huyền môn
Chương 827: Bàn luận cuộc sống lý tưởng
Chương 828: Thoát khỏi xử nam
Chương 829: Muốn diệt đế thổ
Chương 830: Uy lâm Tử Vân cung
Chương 831: Tử Vân cung diệt
Chương 832: Thần thổ
Chương 833: Thiên hạ thần thổ phân bố
Chương 834: Nhân tộc Thánh sơn
Chương 835: Thần lộ
Chương 836: Chia sẻ thu hoạch
Chương 837: Kiếm chỉ Tinh Thần Thánh Địa
Chương 838: Tuyết dao trở về
Chương 839: Khương tộc đế nữ
Chương 840: Thiên lộ sát cục
Chương 841: Đồ 9 giai thánh giả
Chương 842: Tuyệt đại Khương Nhân Vương
Chương 843: Chém 9 tầng trời đại năng
Chương 844: Đế tử Thánh tử
Chương 845: Chém thánh tử
Chương 846: Đế nữ Thánh nữ
Chương 847: 3 kiêu VS đại năng
Chương 848: 3 vị thiếu niên Chiến thần
Chương 849: Toàn diện đại chiến
Chương 850: Công phá Thánh Địa
Chương 851: Thánh nội tình
Chương 852: Tinh thần
Chương 853: Tuyệt đại Nhân Hoàng
Chương 854: Tinh Thần thần thổ
Chương 855: Đánh hạ
Chương 856: Thiên hạ chấn động
Chương 857: Nghịch thiên cải mệnh
Chương 858: Tới cửa bái phỏng
Chương 859: Thảo chén trà uống
Chương 860: Thịnh tình không thể chối từ
Chương 861: Còn muốn đi dưới 1 gia ni
Chương 862: Lừa gạt đứa nhỏ ni
Chương 863: Độ thần kinh
Chương 864: Lại tới Trung thổ
Chương 865: Ta nhát gan, đừng dọa ta
Chương 866: Muốn ta đánh nát Trung thổ?
Chương 867: Lễ vật đầy đủ ta chính là huynh đệ
Chương 868: Thần vẫn thời đại khắc đá
Chương 869: Thần linh cổ kinh
Chương 870: Chiến Thiên thời đại binh khí
Chương 871: Như vậy cùng tộc
Chương 872: Cùng là Khương tộc, chênh lệch vì sao lớn như vậy?
Chương 873: Thật là tự đại
Chương 874: Đế nữ cùng đế nữ
Chương 875: Đòi cái công đạo
Chương 876: Đàm luận vỡ
Chương 877: Đông Châu Khương tộc VS Trung thổ Khương tộc
Chương 878: Lá bài tẩy, đại biến người sống
Chương 879: Nhân tộc Thánh sơn 3 mạch
Chương 880: Khương tộc đế tử khiến
Chương 881: Thần Thú minh văn, tuyết Long vật cưỡi
Chương 882: Hỏa thiêu khương Đế Quân
Chương 883: Phân liệt
Chương 884: Về Đông Châu
Chương 885: Ấm áp
Chương 886: Thuần khiết ái tình
Chương 887: Toàn bộ cưới, không có nói đùa
Chương 888: Báo nguy
Chương 889: Gió cuốn cuồng sa, nguy cấp
Chương 890: Khí thế như cầu vồng, kim qua thiết mã
Chương 891: Ám Hoàng
Chương 892: Tinh Nguyệt thần kiếm
Chương 893: Loạn thiên động địa
Chương 894: Khốc liệt
Chương 895: Đánh giết đại năng
Chương 896: Địa cực cảnh đại cực vị
Chương 897: Lại chém đại năng
Chương 898: Ma Thần
Chương 899: Hắc Ám Đế Quân
Chương 900: Vọng Nguyệt Đế Quân
Chương 901: Đế Chiến
Chương 902: Chém ám đế
Chương 903: Kết thúc
Chương 904: Lại 1 thứ viện quân
Chương 905: Đêm nay ta là thê tử của ngươi
Chương 906: Thu Thủy mấy chuyện xấu, 1 Long 4 hoàng
Chương 907: Nữ đế giảng đạo
Chương 908: Dắt tay hồng trần
Chương 909: Ly biệt
Chương 910: Trang đại gia ngươi toán!
Chương 911: Chim phượng hoàng chấp pháp khiến
Chương 912: Đại Ma chấp pháp giả
Chương 913: Lập uy
Chương 914: Thời đại mới
Chương 915: Bên trong thánh ở ngoài vương, Kiếm Tâm Thông Minh
Chương 916: Thần thổ chiến loạn, thiên địa ván cờ
Chương 917: Mặt đất bao la cuộc đời thăng trầm?
Chương 918: Cổ gia cầu viện
Chương 919: Hỏa hoàng sơn
Chương 920: 1 thốn Sơn Hà 1 thốn huyết
Chương 921: Hoàng kích 9 ngày
Chương 922: Thành thần con đường
Chương 923: Xuyên qua Xích Hà
Chương 924: Vân tộc cùng Ảnh Tộc
Chương 925: Phá Hư
Chương 926: Nguyên liệu nấu ăn
Chương 927: Kẻ tham ăn nhân sinh không cần giải thích
Chương 928: Thu phục thú vương
Chương 929: Hỏa hoàng tộc
Chương 930: Hỏa Ngô Đồng
Chương 931: Thôn thiên tước
Chương 932: Chuẩn bị lá bài tẩy
Chương 933: Thần Đế lôi
Chương 934: Vô thượng cực cảnh
Chương 935: Thiên Cực cảnh
Chương 936: Thiên Cương lôi kiếp
Chương 937: Thánh đồ 3 lần thời gian
Chương 938: Tiên nữ
Chương 939: Giựt giây nữ đế đánh Danh Sơn
Chương 940: Nữ đế hóa thân kẻ tham ăn
Chương 941: Lại công
Chương 942: Nã pháo trượng
Chương 943: Kinh thiên động địa
Chương 944: Hàng phục Hỏa Hoàng
Chương 945: Máu nhuộm Danh Sơn
Chương 946: Đặt xuống Hỏa Hoàng sơn
Chương 947: Diệt Khương tộc?
Chương 948: Thợ săn cùng con mồi
Chương 949: Thần Văn
Chương 950: Giết không tha
Chương 951: Đế tử ngã xuống
Chương 952: Đế tử đối với thần tử
Chương 953: Ám hại vương giả
Chương 954: Diệt sạch
Chương 955: Độ thần, võ đạo Thiên Nhãn
Chương 956: Thần linh vũ
Chương 957: Thiên địa lần thứ hai thức tỉnh
Chương 958: Trường Sinh Họa
Chương 959: Chấn động thiên hạ
Chương 960: Các thần liệt ở trước
Chương 961: Thần huyết
Chương 962: Không tồn tại ở thế gian kinh văn
Chương 963: Thần chi tiên đoán
Chương 964: Bi thương bức tranh 1 tia sinh cơ
Chương 965: Vạn Giới ván cờ, thu hoạch to lớn
Chương 966: Các cường giả giáng lâm
Chương 967: Dục cầm cố túng
Chương 968: Thần cung uy nghiêm
Chương 969: Run rẩy
Chương 970: Lễ vật
Chương 971: 1 cái hôn
Chương 972: Cầm thú nha
Chương 973: Đế Tử chạy
Chương 974: Du lịch Danh Sơn
Chương 975: Thanh Tuyết tình
Chương 976: 0 Linh sơn
Chương 977: Khương Vân bí mật
Chương 978: Hắc Long thần tử
Chương 979: Thấp kém nhân tộc
Chương 980: Giết
Chương 981: Chòm sao óng ánh
Chương 982: Đôn hắc lừa
Chương 983: Kẻ tham ăn tiểu phân đội
Chương 984: Hỏi ai tội?
Chương 985: Long Nữ cùng thần hoàng tử
Chương 986: Hóa Long
Chương 987: Mưu tính
Chương 988: Leo núi
Chương 989: Lão Viên Hoàng
Chương 990: Hầu Nhi Tửu
Chương 991: Dựa thế
Chương 992: Hợp tác
Chương 993: Tấn công núi
Chương 994: Kẻ xâm lấn bối rối
Chương 995: Thần trận
Chương 996: 0 linh
Chương 997: Chém Hắc Long thần tử
Chương 998: Vô cùng
Chương 999: Săn bắn Khương Vân
Chương 1000: Quét ngang
Chương 1001: Thanh Nguyệt Ma nữ
Chương 1002: Diệt sạch
Chương 1003: Sở hữu Danh Sơn
Chương 1004: Giới chủ bão táp
Chương 1005: Bái kiếm thiếp
Chương 1006: Kiếm tu hội tụ thần kiếm sơn
Chương 1007: Đỉnh cấp danh sơn
Chương 1008: Tàn nhẫn tước 2 thế tổ
Chương 1009: Đệ 1 tiện tỳ nhan Phi Huyên
Chương 1010: Đại khai sát giới
Chương 1011: Cứ việc gọi người
Chương 1012: Đồ tể
Chương 1013: Ngươi đến cùng là ai?
Chương 1014: Trôi hết huyết dịch mà chết
Chương 1015: Thân phận
Chương 1016: Nam Cung Kiếm Tâm
Chương 1017: Nhan gia điên cuồng
Chương 1018: Ma nữ danh chấn thiên hạ
Chương 1019: Nhan Khuynh Thành
Chương 1020: Kiếm cung đế nữ
Chương 1021: Liên minh
Chương 1022: Khương Vân minh chủ
Chương 1023: Kiếm khí ngút trời
Chương 1024: Đẫm máu
Chương 1025: Kiếm thụ
Chương 1026: Chân chính thần kiếm sơn
Chương 1027: Vạn Giới 10 đại chi Kiếm Tộc
Chương 1028: Kiếm vực
Chương 1029: Nhược điểm
Chương 1030: Chém 10 cường truyền nhân
Chương 1031: Kiếm tâm quả
Chương 1032: Đối đầu 3 cường
Chương 1033: Thần tử khắc tinh
Chương 1034: Khương Vân đến rồi
Chương 1035: Thiên Cực cảnh trung kỳ
Chương 1036: Ngọc Thạch kiếm sơn
Chương 1037: Huyết Chiến
Chương 1038: Chuẩn đế
Chương 1039: Ma nữ đế uy
Chương 1040: Thần Kiếm Sơn nắm chắc
Chương 1041: Kiếm điển
Chương 1042: Nhân tộc 3 Đại Thánh địa
Chương 1043: Trùng tu kiếm đạo
Chương 1044: Hồi Thanh Vân
Chương 1045: Khương Linh thủ hộ
Chương 1046: Chúng nữ tụ hội
Chương 1047: 10 cường chủng tộc
Chương 1048: Chuẩn bị
Chương 1049: Ma Thần quân đoàn
Chương 1050: Lá bài tẩy
Chương 1051: Thần Cung Thối Thể, thần cấm
Chương 1052: Liễu Nhược Hi thịnh yến
Chương 1053: Trảm tiên đài
Chương 1054: Khắp nơi động tác
Chương 1055: Muôn người chú ý
Chương 1056: Khương Vân cùng Liễu Nhược Hi
Chương 1057: Thăm dò
Chương 1058: 7 Long âm linh kiếm
Chương 1059: Thất bại?
Chương 1060: Âm Dương 2 nghi kiếm
Chương 1061: Song sinh thần thông
Chương 1062: 10 lần sức chiến đấu
Chương 1063: Liễu Nhược Hi bại
Chương 1064: Chém giết
Chương 1065: Thái Âm nữ thần
Chương 1066: Phong Thần
Chương 1067: Vấn tội
Chương 1068: Quét ngang
Chương 1069: Vây công
Chương 1070: Chiến Thiên loạn
Chương 1071: Phong Sương mạn quá Cửu Thiên 10 địa 8 hoang
Chương 1072: Chư địch
Chương 1073: Thần tử chiến
Chương 1074: Khổng Tuyên ngã xuống
Chương 1075: Chém ngược Tử Vi thần tử
Chương 1076: Điên cuồng giết chóc
Chương 1077: Cửu Thiên 10 cung điện dưới lòng đất
Chương 1078: 1 lòng bàn tay đập chết
Chương 1079: Ngoan nhân
Chương 1080: Đánh món ăn dân dã
Chương 1081: Sát trận diệt Chuẩn Vương
Chương 1082: Thành ma
Chương 1083: Đại quyết chiến
Chương 1084: Khương Nhân Vương
Chương 1085: Tuyết dao vô địch
Chương 1086: Đập nát hoá thạch sống
Chương 1087: Chém ngược hoàng giả
Chương 1088: Tuyệt đại Khương Trảm Tiên
Chương 1089: Phong Sương bên trong hoàng huyết
Chương 1090: Đại Ma tái hiện
Chương 1091: Giết tới run rẩy
Chương 1092: Chuẩn đế
Chương 1093: Diệt 9 đại chuẩn đế
Chương 1094: 5 đế
Chương 1095: Tuyệt thế song đế
Chương 1096: Đế máu nhuộm Thương Khung
Chương 1097: Trảm tiên đài nứt
Chương 1098: Hung thần
Chương 1099: Thủ mộ người hiện
Chương 1100: Khương Thần đế
Chương 1101: Thần chiến
Chương 1102: Chiến Thiên đại truy sát
Chương 1103: Máu nhuộm Sơn Hà
Chương 1104: Kết thúc
Chương 1105: Ấm áp
Chương 1106: Tận thế sắp tới
Chương 1107: Ngủ đông
Chương 1108: Tinh Trần cùng Thiên Âm
Chương 1109: Xấu phôi
Chương 1110: Thiên Âm Cung
Chương 1111: Khảo ra 1 cái Thần Thú
Chương 1112: Lấy lực phục thú
Chương 1113: Bị nguyền rủa Thần Thú
Chương 1114: Nhân tộc Kiếm Cung di tích
Chương 1115: Kiếm đạo thiên kiêu
Chương 1116: 5 linh Trảm Thiên cùng Cửu Thiên Tiên Hoàng khúc
Chương 1117: Nhân tộc Kiếm Cung xuất thế
Chương 1118: Thả chó cắn người
Chương 1119: Huyết Ảnh Thần Kiếm
Chương 1120: Lực ép
Chương 1121: Cho bọn họ cơ hội
Chương 1122: Các ngươi bắt nạt người đàng hoàng
Chương 1123: Đánh cho chết
Chương 1124: Có mấy người trời sinh muốn ăn đòn
Chương 1125: Tiến vào
Chương 1126: Thực người kiếm
Chương 1127: Cửu Thiên 10 địa chưởng
Chương 1128: Lực lượng tinh thần kiếm thai
Chương 1129: Bồi các ngươi vui đùa một chút
Chương 1130: Trêu chọc đế nữ
Chương 1131: Thu phục đế nữ
Chương 1132: Thần linh tàn niệm
Chương 1133: Thần nguyên
Chương 1134: Thần Đế oán niệm
Chương 1135: Máu nhuộm bên trong cung
Chương 1136: Giết 9 công tử
Chương 1137: Diệt sạch
Chương 1138: 9 bức khắc đá
Chương 1139: 9 trùng Ngự Kiếm Thuật
Chương 1140: 4 giai kiếm ý
Chương 1141: Nhân tộc Kiếm Cung đóng kín
Chương 1142: Thiên Cực cảnh tiểu cực vị
Chương 1143: Vọng Nguyệt Sơn
Chương 1144: Thăm thẳm cô hồn thoại thê lương
Chương 1145: Đài ngắm trăng múa đơn
Chương 1146: 0 vạn năm chung gặp lại
Chương 1147: Ngươi là Đế Tử, ta là Đế Quân
Chương 1148: Vân Nguyệt Kiếm quyết
Chương 1149: Khương Vân phế bỏ
Chương 1150: 1 luân kiêu dương rơi rụng
Chương 1151: Huyết thống gông xiềng gãy vỡ
Chương 1152: Toàn diện thức tỉnh
Chương 1153: Đệ 2 phê kẻ xâm lấn
Chương 1154: Chiến Thiên phong ấn
Chương 1155: Đi tới giả cùng người đến sau tranh tài
Chương 1156: Ăn khắp cả Vạn Giới
Chương 1157: Tân cách cục
Chương 1158: 17 tuổi sinh nhật
Chương 1159: Ly biệt
Chương 1160: Tung thiên ý
Chương 1161: Nhập môn kiểm tra
Chương 1162: Huyền nữ
Chương 1163: 40 giai lực lượng tinh thần
Chương 1164: Độc Cô Tĩnh Dao
Chương 1165: Cóc cùng Chân Long
Chương 1166: Tử Nguyệt bí cảnh
Chương 1167: Hồng nhan họa thủy
Chương 1168: Hung cuồng
Chương 1169: Tàn nhẫn tước công tử bột
Chương 1170: Ai lại không phải công tử bột ni
Chương 1171: Ta là công tử bột tổ tông
Chương 1172: Khôi Lỗi đại trận
Chương 1173: Kẻ xâm lấn
Chương 1174: Chém vạn cổ
Chương 1175: Tịch Diệt phá phong chém
Chương 1176: Nuốt chửng ám Long
Chương 1177: 4 giai Ngự Kiếm Thuật Đồ Long
Chương 1178: Kẻ xâm lấn, quá rác rưởi!
Chương 1179: Tổ huyết dội thân, đúc ra vô địch!
Chương 1180: Kẻ tham ăn tiểu phân đội
Chương 1181: Trung vực vạn người chém
Chương 1182: Thần Vẫn Kiếm lai lịch
Chương 1183: Thế gian 2 đại sát thần
Chương 1184: Toàn bộ đập chết
Chương 1185: Ngạo kiều nữ
Chương 1186: Dạy dỗ
Chương 1187: Thao Thiết cùng Cùng Kỳ
Chương 1188: Dũng chiến hung thú
Chương 1189: Chiến huyết sôi trào thần cấm hiện
Chương 1190: Nhân tộc Đế Tử vĩnh viễn không bao giờ lùi
Chương 1191: Vạn Cổ Giai Không
Chương 1192: Thần phục hoặc là diệt vong
Chương 1193: Sống không bằng chết chết đi
Chương 1194: Bí mật cùng tính mạng
Chương 1195: Trảm Thiên kiêu kế hoạch
Chương 1196: Săn giết kẻ xâm lấn
Chương 1197: Trở giời rồi
Chương 1198: Cứu cái mỹ
Chương 1199: Bí cảnh hóa huyết thổ
Chương 1200: Kẻ xâm lấn sợ hãi
Chương 1201: Quyết chiến 1 tuyến thiên
Chương 1202: Hung thú ra lung
Chương 1203: 1 kiếm khuynh tiên
Chương 1204: Hắn là Ma Thần cũng là Chiến thần
Chương 1205: Hung thú chạy trốn
Chương 1206: Kẻ xâm lấn sào huyệt
Chương 1207: Kiếm Tiên Tử bại
Chương 1208: Đại truy sát
Chương 1209: Giết ra bí cảnh
Chương 1210: Ai mới là hung thú?
Chương 1211: Ta người này đáng ghét nhất đánh đánh giết giết!!
Chương 1212: Thí luyện đệ 1, mỹ nữ trưởng lão hôn
Chương 1213: Các giới săn bắn
Chương 1214: 1 kiếm Thanh Vân chí, 1 niệm tung thiên ý
Chương 1215: Đế nữ
Chương 1216: Khanh vương
Chương 1217: Đệ 1 cái nhiệm vụ
Chương 1218: Thần Cơ quốc gia cổ
Chương 1219: Rút kiếm chém tình quyết
Chương 1220: Manh manh con cún con
Chương 1221: Ca múa mừng cảnh thái bình
Chương 1222: Nữ quân sư
Chương 1223: Võ giả loại cỡ lớn chiến tranh luận
Chương 1224: Hoàng cung tiệc tối
Chương 1225: Kẻ xâm lấn đến rồi
Chương 1226: Hắc Ám Thiên Công
Chương 1227: Giết chóc
Chương 1228: Ra tay
Chương 1229: Kiếm 1
Chương 1230: Đồng môn tương tàn
Chương 1231: Tuyệt đại Huyền Nữ
Chương 1232: Kẻ xâm lấn diệt sạch
Chương 1233: Vương giả truy sát
Chương 1234: Lưu vong
Chương 1235: Thần lô địa thế
Chương 1236: Thiêu chết
Chương 1237: 7 tầng trời
Chương 1238: Tin dữ
Chương 1239: Hồng nhan bạc mệnh, thiên địa cuồn cuộn
Chương 1240: Vô thượng cực cảnh
Chương 1241: Vĩnh hằng nghịch loạn cùng 5 giai Ngự Kiếm Thuật
Chương 1242: Vạn dặm bôn tập
Chương 1243: 1 oa đoan
Chương 1244: Thần chỉ
Chương 1245: Thần tử đều là ai tể hàng
Chương 1246: Đơn độc đối kháng 3000
Chương 1247: Chém liên tục thần tử
Chương 1248: Thiên hạ chấn động
Chương 1249: Huynh đệ
Chương 1250: Chòm sao óng ánh
Chương 1251: Thiên kiêu tranh đấu
Chương 1252: Giết tới run rẩy
Chương 1253: Nhân Hoàng sơn
Chương 1254: Đánh tới đi
Chương 1255: Các giới thiên kiêu tập hợp
Chương 1256: 1 con cẩu võ đài
Chương 1257: Lưu manh điểu thiên hạ
Chương 1258: Đế nữ VS thần nữ
Chương 1259: Bại trận
Chương 1260: Tinh Trần ra tay
Chương 1261: Dũng quan Vạn Giới
Chương 1262: Tiểu Thánh Quân
Chương 1263: Tử Vi đại thần thuật
Chương 1264: Thánh công chúa
Chương 1265: Thần Kiếm thuật
Chương 1266: Vĩnh hằng nghịch loạn cùng Kiếm Phệ Thiên Hạ
Chương 1267: Đệ 1 thần tướng
Chương 1268: Vĩnh hằng Hắc Ám
Chương 1269: Tử vong tà tộc cùng tử vong tà khí
Chương 1270: Chư Thiên cùng U Minh
Chương 1271: Tử vong chi mâu cùng Cửu Thiên U Minh quyền
Chương 1272: Trời sinh khắc tinh
Chương 1273: Vẫn thần chú
Chương 1274: 3 tháng
Chương 1275: Ta còn không phế ni
Chương 1276: 4 tiểu thánh
Chương 1277: Thây chất thành núi
Chương 1278: Chuẩn Vương hiện
Chương 1279: 10 lần sức chiến đấu đỗi Chuẩn Vương
Chương 1280: Chém Chuẩn Vương
Chương 1281: 1 tôn Chuẩn Vương
Chương 1282: Cửu Thiên đại năng kiếp
Chương 1283: Trong sấm sét Thần cung
Chương 1284: Thanh Thiên Thần Đế!
Chương 1285: Diệt sạch
Chương 1286: Săn bắn Tinh Trần
Chương 1287: Liều mạng 1 chiến
Chương 1288: Huyền Nữ giết tới
Chương 1289: 1 đối với bích nhân
Chương 1290: Phản săn giết
Chương 1291: Giương kích 1 vạn dặm
Chương 1292: Kẻ xâm lấn khủng hoảng
Chương 1293: Năm tháng như đao
Chương 1294: Tiến vào Loạn Cổ Đế thổ
Chương 1295: Bất công
Chương 1296: Ám sát
Chương 1297: Điển tịch
Chương 1298: Đi xa
Chương 1299: Sát cơ
Chương 1300: Ngươi không phế?
Chương 1301: Liên hoàn phục kích
Chương 1302: Khuynh Thành Vô Song cùng thiên nhai ma sư
Chương 1303: Vô địch
Chương 1304: Diệt sạch
Chương 1305: Vùng đất bị vứt bỏ
Chương 1306: Anh linh
Chương 1307: Thánh Sơn sau khi không Chiến Thiên, Kiếm Cung sau khi không người tộc
Chương 1308: Vượt ải
Chương 1309: U Minh võ giả
Chương 1310: Tao năm, ngươi tài hoa xuất chúng
Chương 1311: Theo ta khoác lác bức? Ngươi quá non!
Chương 1312: Hoa nhi tại sao như vậy hồng
Chương 1313: Ta muốn đánh 1 cái
Chương 1314: Toàn bộ đánh chết
Chương 1315: Đánh hắn
Chương 1316: Vượt qua thời không quyết đấu
Chương 1317: U cổ
Chương 1318: Tiên Thiên U Minh thuật
Chương 1319: 2 bại đều thương
Chương 1320: Vạn năm Kim Lôi Trúc
Chương 1321: Trừ tà thần dịch dội thân
Chương 1322: Cùng trời tranh mệnh, cùng chú đoạt lực
Chương 1323: Khó giải, kiếm 3
Chương 1324: Kiếm ở người ở
Chương 1325: Chiến Thiên quốc gia cổ
Chương 1326: Tổ giới dòng chính thuần huyết hậu nhân
Chương 1327: Khương Vân thiếu đế
Chương 1328: Bố cục
Chương 1329: 4 đại quốc gia cổ cùng đến
Chương 1330: 9 U kỵ sĩ
Chương 1331: Chết tộc hoàng tử
Chương 1332: Không Tử Thần Ấn
Chương 1333: Diêm Ma Hoàng tử
Chương 1334: Thiên diêm ma hỏa
Chương 1335: Thần trận ra
Chương 1336: Khanh đế
Chương 1337: Giấc mộng xa vời
Chương 1338: Phản công
Chương 1339: Khương Vân đồ đế, vạn cổ thành tựu
Chương 1340: 3 hoàng 1 vương
Chương 1341: Lượt chiến đấu thiên đại lục
Chương 1342: Tiên linh thành
Chương 1343: Yêu tinh
Chương 1344: Mạnh nhất trong lịch sử kẻ tham ăn
Chương 1345: 5 linh trưởng sinh thang
Chương 1346: Thế giới quy
Chương 1347: Đại thế
Chương 1348: An tâm làm phàm nhân
Chương 1349: Tự tìm đường chết
Chương 1350: Diệt sạch
Chương 1351: Đệ 5 thần tướng hậu nhân
Chương 1352: Thái sơ bạt tai thuật
Chương 1353: Ngươi gọi người, ta sợ coi như ta thua!
Chương 1354: 1 người đánh ngã 1 nhánh quân đội
Chương 1355: Chuẩn Vương cũng không được
Chương 1356: Vương giả ngã xuống
Chương 1357: Tây Môn thành chủ
Chương 1358: Trong nháy mắt có thể để Tây Môn diệt
Chương 1359: Tiên linh từ đây không Tây Môn
Chương 1360: Giết gà dọa khỉ
Chương 1361: Tân cách cục
Chương 1362: Thanh gia, thực thần truyền thừa
Chương 1363: Chân chính thực thần
Chương 1364: Linh Tê Cung
Chương 1365: Dám cảnh cáo ta? Vạn Thần cung
Chương 1366: Vùng cấm khách tới, Chiến Thiên chính thống
Chương 1367: Phong Đế giả chiến mâu
Chương 1368: Lưu manh cổ tổ Khương Thần đế
Chương 1369: Đệ 1 vị khách nhân
Chương 1370: Mỗi ngày chỉ có thể 2 phân?
Chương 1371: Thái độ ác liệt ông chủ
Chương 1372: Nổi danh Linh Tê Cung
Chương 1373: Tây Môn thế gia người đến
Chương 1374: Ta chính là vương pháp
Chương 1375: Các anh em xét nhà hỏa
Chương 1376: Đỗi chết
Chương 1377: Hồng trần lòng người
Chương 1378: Ta tên Tinh Trần
Chương 1379: Giáo chủ ngã xuống
Chương 1380: Nắm cái nữ giáo chủ
Chương 1381: Đánh tới cổ giáo
Chương 1382: Nguyệt Nhi
Chương 1383: Ly Hỏa thần diễm cùng Chu Tước Thánh thụ
Chương 1384: Giết người dịch, công tâm khó
Chương 1385: Anh chủ tụ thiên hạ anh tài mà dùng chi!
Chương 1386: Thanh Mộc thần thụ
Chương 1387: Tinh kim chi mẫu
Chương 1388: Tức nhưỡng
Chương 1389: 1 chiến diệt 5 giáo
Chương 1390: 1 trực bị lợi dụng? Làm nền lá xanh
Chương 1391: Giới Tử sứ giả, cấm chế ấn
Chương 1392: Lá bài tẩy toàn bộ bại lộ tuyệt cảnh
Chương 1393: Phá cấm ấn, thần trận mở
Chương 1394: Ngọc đá cùng vỡ
Chương 1395: Thần Đế khiến, Khổ hải trấn
Chương 1396: Chiến Thiên thời đại di dân
Chương 1397: Khương Thần đế con gái, thanh Phong công chúa
Chương 1398: Chân tướng mê ly
Chương 1399: Muốn giết Thế Giới Chi Tử mà tự lập
Chương 1400: Đế cùng hiệp, 1 người cùng thiên hạ
Chương 1401: Tổ hoàng Niết Bàn địa
Chương 1402: Thiên hạ chấn động
Chương 1403: Bẫy trong bẫy
Chương 1404: Tổ hoàng đại lục
Chương 1405: Vu tộc
Chương 1406: Vu Vương
Chương 1407: Vạn Giới thiên kiêu đều hiện
Chương 1408: Siêu cấp kẻ tham ăn
Chương 1409: Quất chết Giới Tử đường đệ
Chương 1410: Hoàng vũ Thần kiều
Chương 1411: Giết chóc
Chương 1412: Chiến bất tử
Chương 1413: Thánh Sơn tàn thể
Chương 1414: Ai dám vào nhân tộc Thánh Sơn? Giết không tha
Chương 1415: Máu nhuộm Thánh Sơn
Chương 1416: 1 thốn Thánh Sơn 1 thốn huyết
Chương 1417: 1 phu làm quan vạn người không thể - khai thông
Chương 1418: Hung hăng đăng đỉnh
Chương 1419: Tổ hoàng sào
Chương 1420: Điên cuồng
Chương 1421: Giới Tử hóa thân
Chương 1422: Năng lượng bi, Thánh Sơn truyền thừa
Chương 1423: Thần Vẫn Kinh đệ 3 quyển, Vĩnh Sinh kinh quyển thượng
Chương 1424: Nhân tộc truyền thừa
Chương 1425: Đối mặt Thánh Sơn tuyên thề
Chương 1426: Nhân tộc Thánh Sơn chi chủ, muốn 1 thống thiên hạ
Chương 1427: Tiến vào Tổ Hoàng Sào
Chương 1428: Thánh dược tiện như tờ giấy
Chương 1429: Ta, ta, đều là ta!
Chương 1430: Khu vực trung tâm
Chương 1431: Tổ hoàng tinh huyết cùng tổ hoàng truyền thừa
Chương 1432: 9 chuyển Niết Bàn dược, Vĩnh Sinh dược
Chương 1433: Vạn tà bất xâm, triệt để giải trừ
Chương 1434: Phá xác mà ra tân tự mình
Chương 1435: Tiên Thiên hư vô thần thể
Chương 1436: Lực lượng tinh thần 45 giai cùng đại năng 1 tầng trời
Chương 1437: Tập thể lột xác
Chương 1438: Bất ngờ Kỳ Lân chân huyết
Chương 1439: 1 diện mai phục
Chương 1440: Để Giới Tử đến thỉnh an
Chương 1441: 1 quyền đánh nổ
Chương 1442: 1 ánh kiếm hàn tổ hoàng giới
Chương 1443: Chém Chuẩn Thánh
Chương 1444: Huyền ảo cũng chỉ đến như thế
Chương 1445: Cuối cùng 3 thứ ra tay
Chương 1446: Phân thân xuất hiện, toàn diện va chạm
Chương 1447: Ngoan nhân tái hiện
Chương 1448: Hổ vào bầy sói
Chương 1449: 1 chiến diệt 1 thánh
Chương 1450: Giương kích Giới Tử
Chương 1451: 3 đại thần thể cũng là người ngu ngốc
Chương 1452: Chiến tận cuối cùng 1 nhỏ máu, Khương tộc chiến ý nhưng bất diệt!
Chương 1453: Đánh đập Thế Giới Chi Tử
Chương 1454: 9 hoàng đỉnh
Chương 1455: Chém Giới Tử phân thân
Chương 1456: 1 người 1 kiếm, giết hết chư địch!
Chương 1457: Đại truy sát
Chương 1458: Trở về Chiến Thiên đại lục
Chương 1459: Vạn Giới giết khương
Chương 1460: 9 hoàng Chiến Kỳ
Chương 1461: Kinh biến
Chương 1462: 1 người 1 kiếm!
Chương 1463: Ác ma
Chương 1464: Kiếm 4
Chương 1465: Chém thánh giả
Chương 1466: Chiến Thiên Vô Ưu ngã xuống
Chương 1467: Cứu người
Chương 1468: Đánh tới 9 Long Tộc
Chương 1469: 9 Long phong thiên
Chương 1470: Chiến! Chiến! Chiến!
Chương 1471: 9 Long Tộc diệt tộc
Chương 1472: Tiện đường diệt
Chương 1473: Thiên hạ chấn động
Chương 1474: Chinh phạt Diệp Tộc
Chương 1475: Dựng thẳng lên Chiến Kỳ
Chương 1476: Thánh Sơn tàn thể xuất thế
Chương 1477: 9 đại Chuẩn Thánh
Chương 1478: Liều mạng thánh giả
Chương 1479: Thánh thuyền
Chương 1480: Hoàng giả ngã xuống
Chương 1481: Gốc gác
Chương 1482: Tiền sử kiếm thú
Chương 1483: Đế Chiến
Chương 1484: Thần linh xuất thế
Chương 1485: Khổ hải ra, Cửu Thiên hiện
Chương 1486: Kiếm Cung thiếu đế kiếm thiên hạ!
Chương 1487: Linh khu nữ thần, 1 lực đồ thần
Chương 1488: Từ đây thế gian không Diệp Tộc
Chương 1489: Thế Giới Chi Tử người tốt
Chương 1490: 3 đại thiếu đế
Chương 1491: Nấu rượu luận anh hùng
Chương 1492: Liên minh tan rã
Chương 1493: Lao thẳng tới Tây Môn thế gia
Chương 1494: Thân thể thành vương
Chương 1495: Chôn giết Thương Vân thánh giả
Chương 1496: Tây Môn thế gia diệt
Chương 1497: Thần vương thi độc, bù thiên thuật, chiến bất tử thang
Chương 1498: Thiếu đế săn bắn
Chương 1499: Mưa thu Thần Tiễn thuật
Chương 1500: Có thể Sát Thần vương lá bài tẩy
Chương 1501: Ngươi làm sao như vậy ngây thơ?
Chương 1502: Thiên Thần hầu gái
Chương 1503: Đạp Hoàng Tuyền, diệt Bích Lạc
Chương 1504: Hoàng Tuyền hà, Âm Dương kiều
Chương 1505: Âm Dương kiều Huyết Chiến
Chương 1506: 3 sinh thạch bên đưa quân quy
Chương 1507: Địa Ngục con trai
Chương 1508: Địa Ngục tộc
Chương 1509: Địa Ngục đồ Thần Thuật
Chương 1510: Kiếm 5, đạo diễn
Chương 1511: Chém Địa Ngục con trai
Chương 1512: Xoay tròn phiến to mồm!
Chương 1513: Tinh tướng như gió, thường bạn ta thân
Chương 1514: Hoàng Tuyền thần, Bích Lạc thần, Địa Ngục chuẩn Thần vương
Chương 1515: Tường đều không phù, liền phục ngươi!
Chương 1516: Thần Vẫn Kiếm đồ thần
Chương 1517: Thăm thẳm Thông Địa ngục
Chương 1518: Thần vương sức mạnh thực sự
Chương 1519: Phong trấn
Chương 1520: Tàn sát Chiến Thiên
Chương 1521: Thiếu đế quá gia tộc mà không vào
Chương 1522: Các thần vẫn, Tiên Cung rơi
Chương 1523: Bất Hủ thần vương
Chương 1524: Nhân tộc Thánh Sơn chém Thần vương
Chương 1525: 1 bình thanh thủy mà thôi
Chương 1526: Hò hét giới ngoại các thần
Chương 1527: Khương tộc chính thống chi tranh
Chương 1528: Vạn cổ Khương tộc các thần
Chương 1529: Chém Khương Đế Quân
Chương 1530: Thanh toán Trung thổ Khương tộc
Chương 1531: Diệt Thanh Thiên, chém Khổng Tước
Chương 1532: Không phải chỉ có nhà ngươi có Thần vương
Chương 1533: 1 chiến tiêu diệt giới địch
Chương 1534: Vơ vét 1 cường chủng tộc
Chương 1535: Cô sơn miếu đổ nát
Chương 1536: Thiên địa lại biến
Chương 1537: Đệ 3 phê kẻ xâm lấn
Chương 1538: Các giới thiếu đế
Chương 1539: Bão táp sắp xảy ra
Chương 1540: Xanh trở lại vân
Chương 1541: Thanh Vân thần thổ
Chương 1542: Mộ Nữ phục sinh
Chương 1543: Tân thần
Chương 1544: Tinh Thần đại thần cùng Độc Cô đại thần
Chương 1545: Thành thần đại hội
Chương 1546: Nhằm vào
Chương 1547: Lăn lại đây nhận lấy cái chết
Chương 1548: Nhìn rõ ràng!
Chương 1549: Khảo cái cánh gà, ta thích ăn nhất
Chương 1550: Lấy 1 địch 3
Chương 1551: Ta muốn đánh 1 cái!
Chương 1552: Còn có ai?
Chương 1553: Thế gian vô thần
Chương 1554: Sơn Hà hồng nhan đồ
Chương 1555: Hồng trần
Chương 1556: Tìm kiếm
Chương 1557: Nếu là có kiếp sau, đường thành thần trên thấy
Chương 1558: Giết ra cổ hoàng sơn
Chương 1559: Hỏa Hoàng sơn, người đoạn trường
Chương 1560: Thần linh cốc chi thần ma chiến trường
Chương 1561: Đánh qua Khương Thần đế cái mông
Chương 1562: Thiên sách hà u hồn không lại
Chương 1563: Hồng trần nhân sinh
Chương 1564: 1 mắt thấy chết
Chương 1565: Tìm đường chết
Chương 1566: Giun dế mà thôi, giết chính là
Chương 1567: Hậu trường
Chương 1568: Điện hạ?
Chương 1569: Đệ 1570 các ngươi không trêu chọc nổi
Chương 1570: Dù có quân vạn mã, ta 1 kiếm chém chi
Chương 1571: Theo ta chơi tiên nhân khiêu?
Chương 1572: Giáo nữ là ta bà con xa biểu tỷ
Chương 1573: Cho ngươi thời gian, tùy tiện gọi người
Chương 1574: 1 kiếm diệt vạn địch
Chương 1575: Kiếm ở tay, như ta vô địch
Chương 1576: Hắn là Khương Vân?
Chương 1577: 1 người diệt 1 thành
Chương 1578: Thần Mộ xuất thế
Chương 1579: Đi tới bắc thương
Chương 1580: Kiếm cắt cỏ nguyên thử
Chương 1581: Ân đền oán trả
Chương 1582: Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi
Chương 1583: Thảo thần mãnh
Chương 1584: Âm binh mượn đường
Chương 1585: Gan to bằng trời
Chương 1586: Làm 1 phiếu đại
Chương 1587: Dương phần xuất thế
Chương 1588: Thiên kiêu vào mộ
Chương 1589: Đoạt bảo
Chương 1590: Qua đường phí
Chương 1591: Ta nói có là có
Chương 1592: Không bảo vật? Đạp trở lại tiếp tục tìm
Chương 1593: Huynh đệ, ngươi cũng bị đánh cướp?
Chương 1594: Tiên tử xin dừng bước!
Chương 1595: Đó là ta bảo vật
Chương 1596: Lão gia hoả môn đến rồi
Chương 1597: Cậy già lên mặt
Chương 1598: Xúc động địa mạch
Chương 1599: Cấu trúc thế giới tinh thần, cùng cấp 1 chiến
Chương 1600: Danh túc quyền uy lời bình
Chương 1601: 1 pháp thông vạn pháp đều thông
Chương 1602: Treo lên đánh hoàng giả
Chương 1603: 1 lên trên đi, ta Khương Vân hà sợ
Chương 1604: Chọc thủng trời
Chương 1605: Đánh giết Thánh Sư danh túc
Chương 1606: Thế Giới Chi Tử bị đánh cướp
Chương 1607: Kim mãn bát mãn
Chương 1608: Bố Vũ Thiên dưới
Chương 1609: Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng
Chương 1610: Tiên nhạc cộng hưởng thuật
Chương 1611: Cửa mộ mở
Chương 1612: Làm sự tình ta ở hành
Chương 1613: Cùng biểu tỷ đi quỷ oa
Chương 1614: Âm linh ngưng tụ
Chương 1615: Cấp thánh xác ướp cổ
Chương 1616: Thái Âm tiên quả, lực lượng tinh thần kết hợp
Chương 1617: Khương Vân ngươi hư
Chương 1618: Chém thiếu đế
Chương 1619: 3 thần đường
Chương 1620: Động nữ nhân ta giả, diệt tộc!
Chương 1621: Nếu ngươi gặp nạn, ta đạp khắp Chư Thiên tới cứu ngươi
Chương 1622: Người giết người Khương Vân
Chương 1623: Đánh nổ khoa học kỹ thuật văn minh thành quả
Chương 1624: Bước trên mây mà đến
Chương 1625: 1 ngày vì là Chiến Thiên, cả đời vì là Chiến Thiên
Chương 1626: Nã pháo! Nã pháo!
Chương 1627: Thánh thuyền thịnh thế khói hoa
Chương 1628: Phá trận từ tháp
Chương 1629: Thần cung kho báu tuyệt địa phản kích
Chương 1630: Truy sát Thế Giới Chi Tử
Chương 1631: Hư vô VS3 đại thần thể
Chương 1632: Giới Tử thực lực chân chính
Chương 1633: Khương Vân bại?
Chương 1634: Nổ nát ngõ cụt thiên đạo ràng buộc
Chương 1635: Thâu Thiên
Chương 1636: Thiếu niên Phong Đế người
Chương 1637: Hung hăng thành vương
Chương 1638: Thánh Sư tự sát
Chương 1639: Bay xa vạn dặm phong, ai xưng anh hùng?
Chương 1640: Giới Tử bại
Chương 1641: Dũng chiến các giới võ giả
Chương 1642: Đạp thần đường
Chương 1643: 1 đóa tương tự hoa
Chương 1644: Thế giới nơi sâu xa
Chương 1645: Đế Thành
Chương 1646: Duy giết mà thôi
Chương 1647: Hành hung đội chấp pháp
Chương 1648: Đan Thanh cung
Chương 1649: Không phục liền đánh
Chương 1650: Lòng người
Chương 1651: Các thần hiện
Chương 1652: Vọng Nguyệt đồ thần
Chương 1653: Trống trận chấn động, thiên địa động
Chương 1654: Khí thôn sơn hà chinh thiên hạ, ngự kiếm Vạn Giới tranh bá
Chương 1655: Tàn sát Nam Thành
Chương 1656: Đế Thành tế đàn
Chương 1657: Thánh Sơn xuất phát
Chương 1658: Sách cổ loang lổ
Chương 1659: 1 đồ 1 trạm dịch, 1 họa 1 thế giới
Chương 1660: Thông Thiên nơi
Chương 1661: Thiên hàng người điểu cẩu
Chương 1662: Khoa học kỹ thuật thế giới
Chương 1663: Thế nhân ứng đối sức mạnh: Dành cho tôn trọng
Chương 1664: Gấu Con
Chương 1665: Ngươi có bệnh
Chương 1666: Hầu gái
Chương 1667: Khương tộc thần dòng dõi
Chương 1668: Dưỡng tiên nơi
Chương 1669: Có thể so với thánh vật tạo hóa địa
Chương 1670: Luân Hồi Chi Môn
Chương 1671: Âm ti
Chương 1672: Nửa đường hái quả đào
Chương 1673: Nhiễm vạn linh máu khai phong
Chương 1674: 1 quyển kinh văn diệt chư địch
Chương 1675: Bưng Âm Ti trọng địa
Chương 1676: Đột phá
Chương 1677: Thiên cấm
Chương 1678: 18 hoàng sơn
Chương 1679: Thần Đế kinh văn
Chương 1680: Trảo hoang dại chim phượng hoàng đào tổ chim
Chương 1681: Phong Đế Giả ngã xuống địa
Chương 1682: Gan to bằng trời cướp sạch giả
Chương 1683: Năm tháng Trường Hà lại hiện
Chương 1684: Phong Đế Giả vượt qua thời không quyết đấu
Chương 1685: Thần chi tiên đoán
Chương 1686: Thánh Sơn quyết chiến
Chương 1687: Thất bại cục
Chương 1688: Chiến Thiên Thần Đế là kẻ phản bội
Chương 1689: Biến mất đem tái hiện
Chương 1690: Thiên Cơ chân huyết
Chương 1691: Trong lịch sử tối khanh Thánh chủ thí luyện
Chương 1692: Khẩn cấp bị chiến
Chương 1693: Các giới cường giả cùng đến
Chương 1694: Lòng người
Chương 1695: Điều động kẻ địch, do bên trong mà hội
Chương 1696: Thần cung gợi ra đại họa
Chương 1697: Thiên địa ván cờ, lấy thân vào cục
Chương 1698: Thần vương coi trọng mầm Tiên
Chương 1699: Thiên cấm kinh thiên dưới
Chương 1700: Chương 1701
Chương 1701: 6 giai kiếm ý, hóa kiếm thành tia
Chương 1702: Máu nhuộm dưỡng tiên nơi
Chương 1703: Thần hoàng giáng lâm
Chương 1704: Khanh thần
Chương 1705: Thần triều 2 đại thần tướng
Chương 1706: Tuyệt thế hung nhân luyện thần hoàng
Chương 1707: Chiếu rọi Vạn Giới
Chương 1708: Phong Đế Giả giáng lâm
Chương 1709: Phong Đế Chiến
Chương 1710: Phong Đế Giả thành chất dinh dưỡng
Chương 1711: Liền giết 9 đế
Chương 1712: 1 thống Côn Ngô thế giới nhiệm vụ
Chương 1713: Luyện hóa Thiên Cơ chân huyết
Chương 1714: Chấn động Vạn Giới
Chương 1715: Côn Ngô tàng kinh các
Chương 1716: Kẻ giàu xổi ngộ thật ít đế
Chương 1717: Hắn thúc đầu có khanh
Chương 1718: Treo lên đánh giáp máy tướng quân
Chương 1719: Thiếu đế không thể nhục!
Chương 1720: Ngươi nắm quyền thế, ta chưởng sinh tử
Chương 1721: Ngươi tổ tông đến rồi cũng chiếu giết
Chương 1722: Giết tới Hồ gia
Chương 1723: Không người có thể ngăn
Chương 1724: Thần Vẫn Kiếm 1 sợi thần uy
Chương 1725: Hồ gia diệt môn
Chương 1726: Khương thiếu đế danh chấn thiên hạ
Chương 1727: Tàng kinh các ngộ Khương Thần đế hồng nhan
Chương 1728: Linh Hinh Thần Vương thuật Côn Ngô
Chương 1729: Cấm kỵ
Chương 1730: Kỷ nguyên chiến trường
Chương 1731: Khương Thần đế trải qua Nghịch Thiên sự
Chương 1732: Các thần nghĩa trang, tiểu tử ngươi dừng tay!
Chương 1733: Bỉ Ngạn Hoa cùng thí thần
Chương 1734: Thần để niệm 1 tộc
Chương 1735: Luyện Ngục
Chương 1736: 1 vào Luyện Ngục, mệnh không khỏi kỷ
Chương 1737: Kéo ngươi 1 đem người không hẳn là ân nhân
Chương 1738: Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất
Chương 1739: Thần ma võ đài
Chương 1740: Kiếm phách hoàng kim Cự Nhân
Chương 1741: Đối với chiến thần để niệm
Chương 1742: Thần huyết phá tà, siêu độ Thần Để Niệm
Chương 1743: Lưu Huyên trong lòng Chiến thần
Chương 1744: Khương Vân 1 chiêu giây Chiến thần
Chương 1745: Chém Lưu Huyên
Chương 1746: Vạn Giới đệ 1 mỹ nhân Long Vũ Điệp
Chương 1747: Ta Khương Vân 1 sinh làm việc không cần hướng về bất kỳ ai giải thích?
Chương 1748: Che trời thuật
Chương 1749: Nữ thần rơi rụng
Chương 1750: Chiến Thiên vô ảnh
Chương 1751: 1 thắng
Chương 1752: Chiến Thiên Vô Song truyền thuyết
Chương 1753: Nhân tộc quật khởi
Chương 1754: Máu nhuộm thần ma sàn chiến đấu
Chương 1755: Thần cung là thánh vật?
Chương 1756: Đại thành vương giả
Chương 1757: Luyện Ngục khói hoa
Chương 1758: Khương Ngoan Nhân
Chương 1759: Diệt sạch
Chương 1760: Huyền ảo
Chương 1761: Các giới thiên kiêu vào kỷ nguyên chiến trường
Chương 1762: Giai nhân phương tung
Chương 1763: Đột phá thân thể thành thánh thời cơ
Chương 1764: Phục kích
Chương 1765: Bức vương Khương Vân
Chương 1766: Thanh Tuyết
Chương 1767: Nữ thần đầu hoài
Chương 1768: Không muốn túng, chính là được!
Chương 1769: Đánh bay Giới Tử
Chương 1770: Tiểu ám vương em vợ
Chương 1771: Ỷ thế hiếp người
Chương 1772: 1 lòng bàn tay quất bay
Chương 1773: Tước tiểu ám vương em vợ
Chương 1774: Hắc Ám VS bù thiên
Chương 1775: Khương Vân truyền thuyết
Chương 1776: Khương Vân hắn ca
Chương 1777: Địa Ngục sơn mạch tụ hội
Chương 1778: Tạm biệt Huyền Nữ
Chương 1779: Tiểu Ám Vương
Chương 1780: Nhân vật ngất trời thể chất: Đẳng cấp
Chương 1781: Huyền Nữ là hộ phu cuồng ma
Chương 1782: Huyền Nữ 6 thức
Chương 1783: Hắn là Khương Vân
Chương 1784: Lấy Ám Tộc máu tế cờ
Chương 1785: Chém Tiểu Ám Vương
Chương 1786: 18 tầng Địa Ngục
Chương 1787: Ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục?
Chương 1788: Đại hung nơi
Chương 1789: Sáng tạo Thần cung
Chương 1790: Mỗi cái kỷ nguyên yêu ma quỷ quái
Chương 1791: Diệt tiền sử yêu ma
Chương 1792: Bọ ngựa bắt ve
Chương 1793: Chim sẻ ở đằng sau
Chương 1794: Thợ săn
Chương 1795: Diệt 5 đại thiếu đế
Chương 1796: Địa Ngục thần tuyền cùng Địa Ngục quả
Chương 1797: Thân thể thành thánh
Chương 1798: Thái sơ viên mãn thể chất
Chương 1799: Tìm kiếm đệ 2 tầng vào miệng: Lối vào
Chương 1800: Thân thể thành thánh uy lực
Chương 1801: Ngang dọc Địa Ngục hải
Chương 1802: Chém Huyết Tộc đệ 9 thiếu đế
Chương 1803: Vân Tuyền
Chương 1804: Địa Ngục hải ác chiến
Chương 1805: Đụng đến ta Khương Vân nữ nhân giả, giết không tha!
Chương 1806: Lật tung Địa Ngục hải
Chương 1807: Thánh thuyền va chạm mạnh
Chương 1808: Đệ 2 tầng vào miệng: Lối vào
Chương 1809: Các giới giết khương
Chương 1810: Đệ 1 thiếu đế tần hiện
Chương 1811: Chiến Thiên thế giới thiên kiêu tập hợp
Chương 1812: Hướng về Vạn Giới tuyên chiến
Chương 1813: Đánh điểu quyền pháp
Chương 1814: Tổ tước thôn Long
Chương 1815: Không có ai là trời sinh Thần Đế!
Chương 1816: Quyết đấu Hắc Long đệ 1 thiếu đế
Chương 1817: Vĩnh Trấn Long Mã VS bù thiên thuật
Chương 1818: Đệ 1 thiếu đế bại lui
Chương 1819: 1 lên tiến lên!
Chương 1820: Điên cuồng thần nguyên khói hoa
Chương 1821: Long trời lở đất
Chương 1822: Trước tiên thả 1 cái khói hoa dò đường
Chương 1823: Cùng Chiến Thiên Vô Song giao chiến
Chương 1824: Loạn cổ kiếm quyết đối với Vô Song Kiếm Quyết
Chương 1825: Trùng triều
Chương 1826: Thí thần hoàng
Chương 1827: Chém hoàng
Chương 1828: Hoàn hảo không chút tổn hại hoàng
Chương 1829: Độ Kiếp thành thánh
Chương 1830: Khổ hải thánh tương Đồ hoàng
Chương 1831: Thí thần quả
Chương 1832: Hắn dám!
Chương 1833: Toàn thế giới đều là cẩu cẩu
Chương 1834: Điên cuồng tảng đá
Chương 1835: Thần thạch thảo cùng mật đá
Chương 1836: Địa Ngục hoa cùng Bỉ Ngạn Hoa
Chương 1837: Như thế nào đại hung, Địa Ngục bí ẩn sơ giải
Chương 1838: Óng ánh cực kỳ đại phá diệt thời đại
Chương 1839: Càn Khôn điên đảo tái tạo Luân Hồi
Chương 1840: Vạn cổ đại cục
Chương 1841: Hội tụ Nhân Hoàng đài
Chương 1842: Tế Tự
Chương 1843: Nhân Hoàng tứ bảo
Chương 1844: Đại phá diệt chiến ý cùng Thần Đế văn
Chương 1845: Kiếm 9 không hối hận
Chương 1846: 1 năm thí luyện
Chương 1847: Thánh thẻ xuất thế
Chương 1848: Màu máu chiến trường, lạnh trong đêm ngâm xướng
Chương 1849: Huyết cốt lót đường
Chương 1850: Màu xám tín ngưỡng, giết chóc bên trong lóe sáng
Chương 1851: 1 năm
Chương 1852: Hỗn loạn 13 tầng Địa Ngục
Chương 1853: Đại phá diệt thời đại thần miếu
Chương 1854: Biểu tỷ, duyên phận a
Chương 1855: Cung Vô Song cũng tới
Chương 1856: 2 cái tuyệt đại Phương Hoa vị hôn thê
Chương 1857: 3 sinh thần miếu
Chương 1858: Vượt ải
Chương 1859: 3 sinh chiến trận
Chương 1860: Đại Mộng 3 sinh
Chương 1861: 1 vi độ giang
Chương 1862: Tuyệt thế song kiêu
Chương 1863: Đối với Ám Tộc tuyên chiến
Chương 1864: Xông thần miếu vùng cấm
Chương 1865: Đào ra 1 tôn hoá thạch sống
Chương 1866: Vĩnh Sinh thời đại thiếu nữ vũ hi
Chương 1867: Khương Vân thành tiểu tuỳ tùng
Chương 1868: Thái sơ tiên quang gột rửa thân thể
Chương 1869: Thái Sơ Thuật
Chương 1870: Tiểu yêu nữ bội kiếm cùng ngọc bội
Chương 1871: Vương giả trở về
Chương 1872: 3 sinh chiến trận oai
Chương 1873: Quét ngang 4 mới
Chương 1874: Chiến Thiên tộc đệ 1 thiếu đế
Chương 1875: Chém
Chương 1876: Hộ đạo giả ra tay
Chương 1877: Hoá thạch sống, liền quyết định là ngươi
Chương 1878: Trảm Thiên tộc đệ 1 thiếu đế
Chương 1879: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại
Chương 1880: Ăn cắp sào huyệt
Chương 1881: Bại lui
Chương 1882: Tiểu yêu nữ gà nướng
Chương 1883: 16 Dực Thiên Long
Chương 1884: Trảm Long
Chương 1885: Tập hợp Phong Thần
Chương 1886: Thái sơ sơn
Chương 1887: Huyết Chiến
Chương 1888: Độc bá thái sơ
Chương 1889: Tổ giới tiến vào tận thế
Chương 1890: 9 đại Giới Tử cùng 49 thần tướng
Chương 1891: Đệ 16 tầng Địa Ngục quan đại hung
Chương 1892: Thả ra các loại đại hung
Chương 1893: Làm 1 phiếu đại
Chương 1894: Tập hợp chân huyết
Chương 1895: Liền thăng 3 giai
Chương 1896: Đệ 16 tầng hỗn loạn
Chương 1897: Lọ sành hầm rượu
Chương 1898: Ma sàn chính
Chương 1899: Ma chủ 2 tự trấn áp 1 thiết
Chương 1900: 1 người ép 1 đế
Chương 1901: Chém Khổng Tước đệ 1 thiếu đế Khổng Tuyên
Chương 1902: Đại thắng
Chương 1903: Phi tiên thuật
Chương 1904: Lam Nhan ma quỷ thí luyện
Chương 1905: Thân thể thành hoàng
Chương 1906: Địa 18 tầng Địa Ngục
Chương 1907: 1 cái tàn tạ thế giới hợp 1
Chương 1908: Phong Vân tế hội 18 tầng Địa Ngục
Chương 1909: Tập hợp
Chương 1910: Thế cuộc
Chương 1911: Tấn công Tây Phương Thánh Vực
Chương 1912: Đối với chiến thần con trai
Chương 1913: Diệt con trai của Thần
Chương 1914: Diệt sạch
Chương 1915: Ta là thiếu đế
Chương 1916: Biển vũ trụ cùng chung cực tạo hóa bí ẩn
Chương 1917: Bàn đào thụ
Chương 1918: Bàn đào Vĩnh Sinh dược Trúc Cơ
Chương 1919: Thành hoàng
Chương 1920: Tìm hiểu Thánh đạo, cổ đạo pháp tắc
Chương 1921: Khương Thần đế tung tích
Chương 1922: Toàn thể đột phá
Chương 1923: Duy 1 chân đạo
Chương 1924: Đối với các nàng quá tốt rồi
Chương 1925: Thiên muốn giết chi, trước phải cho đi
Chương 1926: 9 chuyển tiên đan cùng bàn đào đan
Chương 1927: Kiếm 11, ảnh trong gương
Chương 1928: Trung ương Thánh Vực phong ấn phá nát
Chương 1929: Trước tiên ưu lý luận
Chương 1930: Tâm sự
Chương 1931: Lòng người khó dò
Chương 1932: 1 năm chinh chiến, U Minh công chúa
Chương 1933: 1 sợi áng vàng bạn tiếng chuông
Chương 1934: Đi tới trung ương Thánh Vực
Chương 1935: Sói tới
Chương 1936: Thế như chẻ tre
Chương 1937: Bản nguyên trì
Chương 1938: Các tộc hội tụ
Chương 1939: Đối lập
Chương 1940: Đại khủng bố
Chương 1941: Chúng sinh bình đẳng
Chương 1942: Đồ thần
Chương 1943: Ngộ đạo nhai
Chương 1944: Đại Vĩnh Sinh kinh hoàn chỉnh bản
Chương 1945: Long mã
Chương 1946: Nhân Hoàng nam chinh bắc chiến bí mật
Chương 1947: Chung cực tạo hóa xuất thế
Chương 1948: Bản nguyên trì
Chương 1949: Thần vật khắp nơi
Chương 1950: Tàn sát các thần
Chương 1951: Quả Nhân sâm
Chương 1952: 1 sợi áng vàng
Chương 1953: Thực khí món ăn hà
Chương 1954: Đạo nguyên
Chương 1955: Giá họa Chiến Thiên Vô Song
Chương 1956: Kẻ phản bội hiện thân
Chương 1957: Khương Ngoan Nhân sớm đã biết 1 thiết
Chương 1958: Các tộc hậu chiêu
Chương 1959: Tuyệt cảnh
Chương 1960: Diệt Thần Nỗ
Chương 1961: Gian tế lại thấy gian tế
Chương 1962: Liều mạng
Chương 1963: Chém tận giết tuyệt
Chương 1964: Truy sát
Chương 1965: Tội ác chi nguyên
Chương 1966: Thái Cực đồ
Chương 1967: Thánh Sơn đi ngược lại
Chương 1968: Gió to lên hề Vân Phi Dương
Chương 1969: Biên hoang
Chương 1970: Hù chết
Chương 1971: Chiến Thiên có công không thưởng
Chương 1972: Sắp thay người lãnh đạo rồi!
Chương 1973: Chương 1974
Chương 1974: Quét sạch hoàn vũ
Chương 1975: Khương tộc thiếu đế
Chương 1976: Khiến biên hoang choáng váng chiến báo
Chương 1977: Khương bộ thần thành
Chương 1978: Khương Vân đến làm 1 giá
Chương 1979: Khương tộc lễ ra mắt
Chương 1980: Khương tộc nam nhi nhiều phong lưu
Chương 1981: Ngắm trăng
Chương 1982: Tuyệt không thỏa hiệp
Chương 1983: Nghịch diễn chiến cuộc
Chương 1984: Hung hăng Chiến Thiên Tiễn
Chương 1985: Vào chỗ chết đánh
Chương 1986: Phong Đế Giả cơn giận
Chương 1987: Xương sọ Thần Đế lóe sáng lên sàn
Chương 1988: Biên hoang đại chiến
Chương 1989: Tan tác
Chương 1990: Giết tới Chiến Thiên bộ tộc
Chương 1991: Hắc Thủ
Chương 1992: Tuyệt cảnh?
Chương 1993: Lam Nhan Thần Đế uy chấn biên hoang
Chương 1994: Chiến Thiên bộ tộc diệt
Chương 1995: 9 châu thần triều
Chương 1996: 6 đại quân đoàn doanh
Chương 1997: Thiên Môn báo nguy
Chương 1998: Thiên Môn
Chương 1999: Bao nhiêu anh linh kết thúc chán chường, chiến hồn phiêu nơi nào?
Chương 2000: Biên hoang thành biến
Chương 2001: Bình Loạn
Chương 2002: Biên hoang 3 đại cổ tổ
Chương 2003: Chuẩn Thần Đế chiến
Chương 2004: Chiến Thiên tới nay mạnh nhất
Chương 2005: Chuẩn Thần Đế ngã xuống
Chương 2006: Khổ hải Đế Chiến
Chương 2007: Khương Thần đế trở về!
Chương 2008: Pháp tắc hải
Chương 2009: U Minh đại quân
Chương 2010: Trước trận đối thoại
Chương 2011: Xuất chiến
Chương 2012: Lấy năm vì là cá cược
Chương 2013: Tinh nhuệ tiểu đội
Chương 2014: Thái Cực đồ cùng u minh kiếm
Chương 2015: Quét ngang
Chương 2016: Thắng thảm
Chương 2017: Khải toàn thanh âm
Chương 2018: Sơn Hà phá nát
Chương 2019: Chiến Thiên minh tấn công Khương tộc
Chương 2020: Vương giả trở về!
Chương 2021: Chiến Thiên Vô Địch VS Khương Vân
Chương 2022: Cái gì gọi là nghiền ép?
Chương 2023: 2 cái 1 lên trên
Chương 2024: Chuẩn Thần Đế xuất chiến
Chương 2025: Nhằm vào chuẩn Thần Đế sát cục
Chương 2026: Không đế thời đại
Chương 2027: So với người nhiều?
Chương 2028: Biên Hoang đại quân mạnh mẽ
Chương 2029: Chiến Thiên Vô Địch ngã xuống
Chương 2030: Đánh tan
Chương 2031: Hội chiến
Chương 2032: Đánh tơi bời 7 đại thiếu đế
Chương 2033: Quét ngang Đông Châu
Chương 2034: Ác chiến Vạn Giới
Chương 2035: 1 ức đại quân áp cảnh
Chương 2036: Thăm hỏi các giới nữ tính cùng cổ tổ
Chương 2037: 9 châu Thiên Nhãn
Chương 2038: 1 chiêu giây 1 ức đại quân
Chương 2039: 9 châu vinh quang
Chương 2040: Thanh tẩy 9 châu
Chương 2041: Cảnh cáo
Chương 2042: Mang thiên tử lấy khiến chư hầu
Chương 2043: Phong Đế Giả trấn áp 1 thiết
Chương 2044: 9 châu biển vũ trụ chấn động mạnh
Chương 2045: 9 châu Thiên Nhãn trực tiếp nền tảng
Chương 2046: Khương Vân mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm
Chương 2047: Tiểu la lỵ làm sự tình
Chương 2048: Thần nữ Tịch Nguyệt
Chương 2049: Truyền kỳ thiếu đế Khương Vân
Chương 2050: Chữa thương
Chương 2051: Diệt bí ẩn thế lực
Chương 2052: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết
Chương 2053: Đánh tới vùng cấm
Chương 2054: Cổ Ma biển vũ trụ Cổ Ma tộc
Chương 2055: Quyết đấu Cổ Ma tử
Chương 2056: Từ đây thế gian vô thần vẫn vùng cấm
Chương 2057: Luân Hồi chi chủ
Chương 2058: Luân Hồi bão táp
Chương 2059: Quét ngang vùng cấm
Chương 2060: Ngày thứ 1 yêu
Chương 2061: Thiên Yêu công chúa
Chương 2062: Dao Trì Thiên cung
Chương 2063: Vũ Hi dì
Chương 2064: 9 châu chi linh
Chương 2065: 1 thể song hồn
Chương 2066: 9 châu chân chính 1 thống
Chương 2067: 3 năm
Chương 2068: Khương Vân Đế Quân
Chương 2069: Đế đạo pháp tắc
Chương 2070: Dồn dập đột phá
Chương 2071: Dị tượng cùng thánh vật truyền thuyết
Chương 2072: Thánh vật xuất thế
Chương 2073: Thánh vật
Chương 2074: Chung cực thánh vật thai nghén thất bại?
Chương 2075: Kiếp nạn
Chương 2076: Tận thế đảm
Chương 2077: Thật giả thánh vật
Chương 2078: Thánh vật nhận chủ
Chương 2079: Khắp nơi đại quân giáng lâm
Chương 2080: Cưỡng bức
Chương 2081: Thần Đế ra tay
Chương 2082: Khổ hải Đế Chiến kết quả
Chương 2083: Phong hoa tuyệt đại người hoàng
Chương 2084: Đồ Thần Đế
Chương 2085: Đại lão dồn dập hiện thân
Chương 2086: Bá chủ giáng lâm
Chương 2087: Săn giết bá chủ
Chương 2088: 3 đại cự đầu hiện thân
Chương 2089: Kiềm chế
Chương 2090: 9 châu chúa tể
Chương 2091: Thiên không sinh Vũ Chủ, vạn cổ trường như dạ
Chương 2092: Quân viễn chinh trở về
Chương 2093: Thánh tổ
Chương 2094: Làm người không thể quá Khương tộc thánh tổ
Chương 2095: Đã biết cổ sử mạnh nhất đội hình
Chương 2096: Săn bắn
Chương 2097: Dũng quan 9 châu
Chương 2098: Vạn cổ sát cục
Chương 2099: Thánh vật uy lực
Chương 2100: Khương Vân sát cục
Chương 2101: Sống sót
Chương 2102: Lấy sinh mệnh Tế Tự
Chương 2103: Thiêu đốt huyết cốt quét ngang Vạn Giới
Chương 2104: Uy lâm tiên Thần giới
Chương 2105: Lần đầu gặp gỡ cũng là biệt ly thì
Chương 2106: Diệt Ám Tộc
Chương 2107: Trảm Kiếm Giới
Chương 2108: Ức liên quân chấn động 9 châu
Chương 2109: 1 người 1 kiếm giết hết thế gian địch!
Chương 2110: 1 ba chưa bình 1 ba lại lên
Chương 2111: Đế hậu
Chương 2112: Chúa tể
Chương 2113: Bằng vào ta chi mệnh làm chủ tể đưa ma
Chương 2114: 3 Đại Thánh địa lên tiếng
Chương 2115: 1 khúc bi ca
Chương 2116: Từ đây thế gian không Khương Vân
Chương 2117: Tìm khắp Chư Thiên không gặp vua
Chương 2118: Thời đại mới
Chương 2119: 1 nhỏ máu
Chương 2120: Đại Luân Hồi
Chương 2121: Tân thế giới
Chương 2122: Cự thú, thiếu niên, Tiểu la lỵ
Chương 2123: Khương Vân cùng Tiểu Ma Nữ
Chương 2124: Dưới ánh mặt trời gặp lại
Chương 2125: Thái sơ Vũ Trụ Hải, Tinh Quang Thánh Vực
Chương 2126: Khôi phục lại Nhân Vương cảnh
Chương 2127: Vũ Trụ Hải trộm
Chương 2128: Tuần tra cung
Chương 2129: Thần tử đại gia ngươi
Chương 2130: Tuần tra bão táp
Chương 2131: Đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi
Chương 2132: Đoạt tiền cướp lương cướp mỹ nữ
Chương 2133: Chính nghĩa mang đến của cải
Chương 2134: Tinh Quang thành
Chương 2135: Bế quan
Chương 2136: Đế Quân
Chương 2137: Hoàng Cực kinh thế cung vạn tinh các
Chương 2138: Thái sơ bí ẩn
Chương 2139: Thiên địa con gái
Chương 2140: Thái sơ loạn
Chương 2141: Kỳ trân các
Chương 2142: Tinh Quang công tử cùng Tinh Nguyệt thần nữ
Chương 2143: Hệ thống kẻ nắm giữ
Chương 2144: Làm mất mặt
Chương 2145: Để Khương Vân tôn lên hắn
Chương 2146: Mạnh mẽ giẫm mặt
Chương 2147: Ước chiến
Chương 2148: 1 quyền đánh giết
Chương 2149: Trấn áp hệ thống
Chương 2150: Thánh đồ thức tỉnh
Chương 2151: Tinh Quang thành chủ
Chương 2152: Tiện nhân cùng tham lam
Chương 2153: Liên thủ kháng thần
Chương 2154: Diệt địch
Chương 2155: Khống chế tiện nhân sinh tử
Chương 2156: Khống chế Tinh Quang thành
Chương 2157: Nhóm hải tặc phục kích
Chương 2158: Thần vương pháp chỉ
Chương 2159: Thánh đồ
Chương 2160: Khương Vân sống sót
Chương 2161: Cọ rửa
Chương 2162: Tu bổ pháp tắc
Chương 2163: Năm
Chương 2164: Đế Quân 7 giai
Chương 2165: Áng vàng thần quang
Chương 2166: Tinh Quang khiến
Chương 2167: Thánh Vực đại hội
Chương 2168: Anh tài hội tụ
Chương 2169: Phong tộc
Chương 2170: Thân thế hiển hách
Chương 2171: Tiểu Ma Nữ tức giận
Chương 2172: Kim tinh thần nữ
Chương 2173: Phong Yên
Chương 2174: Khương Vân không phải nam nhân
Chương 2175: Tinh Quang Thánh nữ đón lấy
Chương 2176: Sơ Mịch
Chương 2177: Siêu cấp tiểu bạch kiểm
Chương 2178: Cái này bức nguỵ trang đến mức như đứng đống lửa, như ngồi đống than
Chương 2179: Tiên yến
Chương 2180: Bí ẩn
Chương 2181: Hiểu Thần Điện
Chương 2182: Thiên không gừng vân, vạn cổ không anh kiệt!
Chương 2183: Tinh Quang chúa tể trở về!
Chương 2184: Tinh Thần đài
Chương 2185: Leo
Chương 2186: 1 quyền
Chương 2187: Hoàng giai khu vực
Chương 2188: Chém liên tục 3 hải tặc
Chương 2189: Thái sơ thiên công bảng
Chương 2190: Nhân Vương chỉ
Chương 2191: Phong Tuyết thần tử
Chương 2192: 3 tôn thần tử
Chương 2193: Kim Tinh thần nữ vây công
Chương 2194: Thánh giai Ngự Kiếm Thuật
Chương 2195: Kiếm hồn
Chương 2196: Thiếu đế vị
Chương 2197: 6 đạo Luân Hồi trà
Chương 2198: Huyết Linh Thánh tử
Chương 2199: Song phương đánh cờ
Chương 2200: 7 thải Tinh Quang thụ
Chương 2201: Thái sơ thánh vật bảng cùng bí thuật bảng
Chương 2202: Chém thần hồ lô
Chương 2203: Đừng làm cho tiểu tử kia quá nhàn nhã
Chương 2204: Đối đầu sống lại giả
Chương 2205: Áng vàng thần quang lộ phong mang
Chương 2206: Thánh tử ngã xuống
Chương 2207: Ngoan nhân
Chương 2208: Tinh Quang chúa tể sắc phong
Chương 2209: Tinh Quang Thánh tử
Chương 2210: Tinh vực diễn võ
Chương 2211: Thỏa thuận
Chương 2212: Quan duyệt điển tịch
Chương 2213: 9 Cửu Thiên công cùng 9 chuyển thiên công
Chương 2214: Thiếu hụt cùng hạn chế
Chương 2215: Khổ tu
Chương 2216: Chuẩn thần
Chương 2217: Ván cờ
Chương 2218: 9 châu Thánh tử cơn giận
Chương 2219: So với hậu trường
Chương 2220: Diệt tuần phòng doanh
Chương 2221: Thần Đế thì lại làm sao? Diệt!
Chương 2222: Uy chấn 9 châu Thánh Vực
Chương 2223: Ta là ngươi ông nuôi
Chương 2224: Luận hào khí chưa từng oán bi thương
Chương 2225: Hoán huynh đệ trở về chiến 9 châu!
Chương 2226: Đao kiếm không trở ngại, vạn tương lai triều!
Chương 2227: Huynh đệ ở, 9 châu ở
Chương 2228: Quân tâm ở, quần địch sợ
Chương 2229: Kiếm đến
Chương 2230: Thanh tẩy
Chương 2231: 3 đại chủ tể
Chương 2232: Diệt sạch
Chương 2233: Lôi Đình xuất kích
Chương 2234: Chấn động thái sơ
Chương 2235: Dạy hư Huyền Nữ
Chương 2236: Mạc Bắc Thánh Vực diệt
Chương 2237: Thiên kiêu bảng trên có quân tên
Chương 2238: Bảng danh sách minh tế
Chương 2239: Thành thần đại hội
Chương 2240: Ta làm việc, ngươi yên tâm
Chương 2241: Đế tổ di tích
Chương 2242: Duy 1 thật điện
Chương 2243: Công chúa yến
Chương 2244: Thăm dò
Chương 2245: Ra tay
Chương 2246: Vạn Hóa thuật
Chương 2247: Lật úp Chư Thiên máu nhuộm kiếm trên 1 thốn sương
Chương 2248: Thần đường từ từ trường sinh xương khô đường thành hoàng
Chương 2249: Võ đạo nhân thủ hộ mà tồn tại
Chương 2250: Vĩnh viễn cũng không vượt qua được cô gái kia
Chương 2251: Đạo trường
Chương 2252: Duy 1 chân đạo
Chương 2253: Duy 1 chân đạo người chưởng khống
Chương 2254: Tinh Quang thánh viện
Chương 2255: Đối phương cự thu ngươi, trả lại ngươi 1 lòng bàn tay
Chương 2256: Hắn không phải người
Chương 2257: Đại Ma Vương cùng Tiểu Ma Nữ
Chương 2258: Thánh viện nhuốm máu
Chương 2259: Chư địch
Chương 2260: Tìm hiểu duy 1 chân đạo
Chương 2261: 1 năm sát hạch
Chương 2262: Hoàng nữ
Chương 2263: Mời
Chương 2264: Tâm Kiếm Thần Điện điều kiện
Chương 2265: Sát hạch
Chương 2266: Kiếm đạo
Chương 2267: Tâm kiếm thiếu đế
Chương 2268: Hoàng Cực Thiên nữ
Chương 2269: Hợp tác
Chương 2270: Lợi hại nữ nhân
Chương 2271: Tuần tra
Chương 2272: Cùng thời đại vô địch
Chương 2273: Thần Đế khiến bộ mặt thật
Chương 2274: Thiếu tổ hiện, thái sơ loạn!
Chương 2275: 9 châu cố nhân
Chương 2276: Lưu manh điểu họa họa thái sơ
Chương 2277: Quân lâm công tử
Chương 2278: Va chạm
Chương 2279: 2 vị người chưởng khống
Chương 2280: U Minh công chúa mưu tính
Chương 2281: 1 năm
Chương 2282: Đại thần ánh sáng bí mật
Chương 2283: Đế tổ di tích mở
Chương 2284: Đại mạc vô ngần giang hồ xa
Chương 2285: Thánh tử ăn đất thấy đại hung
Chương 2286: Đế tổ 3 giới
Chương 2287: 4 đại tài nữ
Chương 2288: Đồng hành bên trong thiên tài
Chương 2289: Tài tình Vô Song
Chương 2290: Thành thần địa
Chương 2291: Phi tiên cổ địa
Chương 2292: Thiên kiêu hội tụ
Chương 2293: Khương Vân truyền thuyết
Chương 2294: Ma Thần
Chương 2295: Đạp thiên 9 bộ, 1 kiếm chém thần
Chương 2296: Danh chấn phi tiên
Chương 2297: Táng Tiên Thuật
Chương 2298: Không kiêng dè gì, buông tay đại sát
Chương 2299: Duy 1 thật quả
Chương 2300: Nhà ta vườn trái cây
Chương 2301: Nho Phật Đạo cùng ra tay
Chương 2302: Tuyệt kỹ tần hiện
Chương 2303: Bỉ ngạn
Chương 2304: Người kia đến rồi
Chương 2305: Vô địch
Chương 2306: Dùng
Chương 2307: Thánh quả! Thánh quả!
Chương 2308: Pháp tắc cực hạn truyền thuyết
Chương 2309: Phi tiên trì
Chương 2310: Dồn dập thành thần, giết vào phi tiên trì
Chương 2311: Phi tiên quả
Chương 2312: Thần hoa tỏa ra
Chương 2313: Chiếu rọi
Chương 2314: Khương Vân phong đế
Chương 2315: 1 ngày vì là 9 châu, 1 sinh là 9 châu
Chương 2316: 1 kiếm chém chi
Chương 2317: Dù cho tương phùng ứng không nhìn được
Chương 2318: Bôn tập
Chương 2319: U Minh
Chương 2320: Đặt trước hầu gái
Chương 2321: Khanh hàng 4 người tổ
Chương 2322: Thế cuộc
Chương 2323: Có lẽ có, Khương Vân thân phận bại lộ
Chương 2324: Hoàng Cực Thiên Nữ định ngày hẹn
Chương 2325: Thiên hạ giết khương
Chương 2326: 1 sóng lớn kẻ địch tới gần
Chương 2327: Thánh phạt
Chương 2328: Tóc bạc Ma nữ
Chương 2329: Thái sơ trước
Chương 2330: Kích hoạt tuần tra dấu ấn
Chương 2331: Thi Vận kiếm
Chương 2332: Bỉ ngạn
Chương 2333: Chân tướng 1 giác
Chương 2334: Tàn khốc
Chương 2335: Danh sách
Chương 2336: 1 năm
Chương 2337: Thần linh 6 giai
Chương 2338: Trực diện quân vạn mã
Chương 2339: Đạp huyết
Chương 2340: Giết xuyên máu đào bờ sông
Chương 2341: Tiến lên
Chương 2342: Sát trận đối với sát trận
Chương 2343: Chém giết phân thân
Chương 2344: Đả kích ngấm ngầm hay công khai
Chương 2345: 3 Đại công chúa
Chương 2346: Quân lâm
Chương 2347: Chênh lệch
Chương 2348: Ngư ông đắc lợi
Chương 2349: Lại cũng không trở về được quá khứ
Chương 2350: Chiến 8 mới
Chương 2351: 1 điều đường máu
Chương 2352: Điều kiện
Chương 2353: Tuy vạn người ta hà sợ?
Chương 2354: Tính nhẫn nại
Chương 2355: Thế cuộc biến hóa
Chương 2356: Gặp lại
Chương 2357: Tranh đấu
Chương 2358: Minh Chủ
Chương 2359: Làm 1 phiếu đại!
Chương 2360: Các thần hoàng hôn
Chương 2361: Cửu Thiên nói chuyện VS vạn thần Đồ Thiên trận
Chương 2362: 4 Đại Thánh tử
Chương 2363: Thiếu niên kinh diễm năm tháng tranh tinh mang
Chương 2364: Tuần tra
Chương 2365: Máu nhuộm thiên địa
Chương 2366: Chấn động thiên hạ
Chương 2367: Biến cục
Chương 2368: Đại hung
Chương 2369: Trước văn minh Cổ thần
Chương 2370: Thánh tổ miếu
Chương 2371: Ngộ miếu bái miếu, gặp thần Sát Thần
Chương 2372: Thánh tổ thiên cục
Chương 2373: Lạc Thần
Chương 2374: Thánh quả lâm
Chương 2375: Quỷ dị sinh linh hung ác
Chương 2376: Giết tiến vào Thánh quả lâm
Chương 2377: Chuẩn Thiên Thần
Chương 2378: Loạn thiên động địa
Chương 2379: Khổ chủ
Chương 2380: Chư Thiên Chí Cường giả
Chương 2381: Chúng thần đế đối lập
Chương 2382: Ván cờ lại thấy ván cờ
Chương 2383: Nguyệt tổ chi mộ
Chương 2384: Cái thế nguyệt tổ
Chương 2385: Nghịch Thiên địa thế
Chương 2386: Chí cường lưu manh quy
Chương 2387: Tuyệt đối áp chế
Chương 2388: Khương Hắc cùng Tiểu Ma Nữ
Chương 2389: Thánh kiếm Trảm Hồn
Chương 2390: 9 châu quân
Chương 2391: Hướng về thánh tổ vung lên thánh kiếm
Chương 2392: Vạn cổ cuồng nhân
Chương 2393: Thánh tổ vẫn
Chương 2394: Kiếm giết thiên hạ diệt thánh tổ
Chương 2395: Cuồng ca khi nào mưa gió đột nhiên
Chương 2396: Thái Cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng bảo tháp
Chương 2397: Lạc bảo tiên tiền cùng Kim Cương trạc
Chương 2398: Thánh vật quyết đấu
Chương 2399: Hoàng kim thánh kiếm vô địch
Chương 2400: Chém giết người thống trị
Chương 2401: Phật tổ, đạo tổ, nho tổ
Chương 2402: Chuẩn đế tổ mạnh mẽ
Chương 2403: Máu nhuộm đế tổ vực sâu
Chương 2404: Huyết tế thánh kiếm
Chương 2405: Thu chuẩn đế tổ vì là hầu gái
Chương 2406: Chư địch vẫn
Chương 2407: Ám vực hiện, bỉ ngạn đường
Chương 2408: Thế gian không thánh
Chương 2409: Kết thúc
Chương 2410: Thời đại mới
Chương 2411: Thu hoạch
Chương 2412: Thiên Thần cảnh
Chương 2413: Ấm áp
Chương 2414: Giang Sơn như họa mỹ nhân như thơ
Chương 2415: Phá phong
Chương 2416: Thiên hạ thế cuộc
Chương 2417: Hắc Ám giáng lâm
Chương 2418: Loạn thiên động địa
Chương 2419: Thiếu tổ cùng 9 thiếu đế
Chương 2420: Vực sâu chân tướng
Chương 2421: Kết minh
Chương 2422: Tấn công chư địch
Chương 2423: 1 vạn Ma Thần vệ
Chương 2424: Tiên đậu đạo binh
Chương 2425: Thánh tương xứng
Chương 2426: Lá bài tẩy
Chương 2427: Thánh tổ trận văn quyết đấu
Chương 2428: Gốc gác cùng xuất hiện
Chương 2429: 1 vị thiếu tổ là đủ
Chương 2430: Cổ đạo Thánh Giới diệt vong
Chương 2431: 3 Đại Thánh giới liên quân
Chương 2432: Nhân thế gian
Chương 2433: Bù thiên Thánh nữ
Chương 2434: Người khủng bố thế gian
Chương 2435: Chư Thiên vạn đạo
Chương 2436: Thiên Cơ loạn
Chương 2437: Thiên Cơ Thánh tử
Chương 2438: Bất tử thánh sứ
Chương 2439: Chém nhân thế gian
Chương 2440: Đệ 2441 kinh hãi
Chương 2441: Bất tử thuật
Chương 2442: Bất Tử Thần Điện cùng Tàng Kiếm Sơn Trang
Chương 2443: Bất tử tổ cảnh VS tàng kiếm tổ cảnh
Chương 2444: Chư Thiên thịnh yến
Chương 2445: Thiên địa động
Chương 2446: Điều binh khiển tướng
Chương 2447: Mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm?
Chương 2448: Cao tường, Quảng tích lương, hoãn xưng vương
Chương 2449: Về thái sơ
Chương 2450: Cổ lộ kinh hồn
Chương 2451: Chém nhân thế gian người đến
Chương 2452: Quyết đấu thánh sứ
Chương 2453: 6 đạo thăng tiên thuật
Chương 2454: Nhân thế gian thánh vật cùng hoang thiên kích
Chương 2455: Chém giết
Chương 2456: Khổng Tước Linh bí ẩn
Chương 2457: Tuyệt tích thế gian
Chương 2458: Hư vô đế liên cùng nhân gian kiếm
Chương 2459: Trở về
Chương 2460: 1 kiếm bình thiên
Chương 2461: Nhuệ sĩ Vô Song
Chương 2462: Thánh tổ thân tử
Chương 2463: Tổ mạch
Chương 2464: Thánh tổ pháp chỉ
Chương 2465: Cướp đoạt
Chương 2466: Bồi dưỡng thiếu tổ
Chương 2467: Phản công
Chương 2468: Như bẻ cành khô
Chương 2469: Gốc gác cùng xuất hiện
Chương 2470: 9 u Thánh Vực diệt
Chương 2471: Lừa đảo
Chương 2472: Thu hoạch
Chương 2473: Thiên Đế 18 kỵ
Chương 2474: Nhân gian thiên sách
Chương 2475: Gọi hàng
Chương 2476: Thánh Sơn tái hiện
Chương 2477: Cấm nguyên
Chương 2478: Tiền sử tu luyện văn minh
Chương 2479: Đại phá diệt thời đại
Chương 2480: Khổng Tước Linh tung tích
Chương 2481: Các cường giả đẫm máu
Chương 2482: Nhân vật vô thượng
Chương 2483: Thánh Sơn cuộc chiến
Chương 2484: Long bi cùng năm tháng chung
Chương 2485: Nhân thế gian ra tay
Chương 2486: Hoang Thiên Kích cùng 6 đạo thăng tiên luân gia thân
Chương 2487: Tuyệt thế thiếu tổ
Chương 2488: Thiên thư, Khổ Hải Bình, bí loại, thông thiên kiều
Chương 2489: Vô thượng nhân kiệt
Chương 2490: Máu nhuộm Thanh Thiên chiến chưa thu
Chương 2491: Tuyệt thế Khổng Tước Linh
Chương 2492: Đế tổ ngã xuống
Chương 2493: Tân cách cục
Chương 2494: Tiểu Trúc thôn
Chương 2495: Khương
Chương 2496: Hóa Phàm quy chân
Chương 2497: Săn bắn
Chương 2498: Giao Long sơn
Chương 2499: Long Sào
Chương 2500: Đại Long kinh
ĐỌC TRUYỆN
Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com