Nửa Đường Xuất Giá

  Nam Nan
 Võng Du
  FULL
  15
 NXB Thanh Hóa
 664
ĐỌC TRUYỆN
GIỚI THIỆU

Thượng đế thật lạ kì, trước khi để chúng ta gặp được người có duyên lại khiến ta gặp những người không thể ở bên ta mãi. Cuối cùng trên đường đời bao người qua lại ta mới nhận ra ai là một nửa của mình, chỉ bởi tình yêu bỗng chốc le lói trong tim.

ĐỌC TRUYỆN
Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com