Đạo Tiên Lưu Lãng

  Lục Nguyệt Quan Chủ
 Tiên Hiệp
  FULL
  804
 99007
ĐỌC TRUYỆN
GIỚI THIỆU

Long Hổ tương giao, đan thành cửu chuyển, tôi có một thanh Đạo kiếm, thí tiên sát thần.

Kiếm tôi ẩn trong đan điền, Khí tôi ngụ ở Tổ sơn.

Một lời kinh mưa gió, một kiếm giết quỷ thần.

Đây là câu chuyện về một tiểu đạo sĩ tìm tiên hỏi đạo...

* Cảnh giới:

- Luyện Khí phân ra 3 bước: có Khí cảm, Chân khí, Chân khí ngoại phóng.

- Cương Sát cảnh: Ngưng luyện Địa sát, kết thành Thiên Cương 2 bước, muốn luyện Địa sát phải tìm nơi có Địa sát khí...

- Long Hổ cảnh: phục Hổ trước, hàng Long sau, rồi Long Hổ giao hối sinh ra Kim Thang Ngọc Dịch, Ngọc Dịch cao đủ 9 tấc thì có thể kết Kim Đan

- Kim Đan cảnh phân cửu chuyển, tu luyện đến bước này được gọi là Địa Tiên, có thể phi thăng lên Cửu tiên giới. Phía sau còn nữa nhưng tác giả chỉ mới nói đến đây.

DANH SÁCH CHƯƠNG
Chương 1: : Tần Tiên Vũ
Chương 2: : Độc sát
Chương 3: : Thăng Tiên Thảo
Chương 4: : Thọ đản đến gần
Chương 5: : Kiếm Đạo Sơ Giải
Chương 6: : Luyện kiếm
Chương 7: : Chữa trị độc rắn
Chương 8: : Khỏi bệnh
Chương 9: : Hàn Niên Thảo
Chương 10: : Kiếm thuật
Chương 11: : Lão đạo chỉ điểm
Chương 12: : Báo đáp
Chương 13: : Truyền thừa
Chương 14: : Kiếm đạo chân giải
Chương 15: : Tử Phủ Thần Đình Hỗn Nguyên Tổ Khí Chân Quyết
Chương 16: : Truyền công
Chương 17: : Truyền công
Chương 18: : Truyền công
Chương 19: : Chiếc đỉnh nhỏ
Chương 20: : Lục Khánh
Chương 21: : Danh y
Chương 22: : Ngưng nhi
Chương 23: : Sương mù màu xám
Chương 24: : Hiểu lầm
Chương 25: : Khó tin được
Chương 26: : Thăm dò
Chương 27: : Chân khí uy năng sơ hiện
Chương 28: : Châu phủ Liễu Quân
Chương 29: : Kinh thành đại hội
Chương 30: : Sơn Hà Quan Tiên Đồ
Chương 31: : Hàn ý
Chương 32: : Nhạc Lôi
Chương 33: : Trấn Quỷ Đại Ấn
Chương 34: : Bách Tuế Hàn Niên Thảo
Chương 35: : Trước giờ khai tiệc
Chương 36: : Bên trong phủ
Chương 37: : Lặng chờ
Chương 38: : Kỳ thạch
Chương 39: : Một chiếc lá nhẹ tựa lông chim
Chương 40: : Cầu thân
Chương 41: : Gây rối
Chương 42: : Chia đôi
Chương 43: : Tin tức kinh ngạc
Chương 44: : Từ hôn
Chương 45: : Người thần bí nhất trong Khâm Thiên Giám
Chương 46: : Kẻ mặt dày, thì sao biết liêm sỉ?
Chương 47: : Thanh Thành Sơn
Chương 48: : Nghe trộm
Chương 49: : Ám sát
Chương 50: : Một kiếm định sinh tử
Chương 51: : Diễn “sâu”
Chương 52: : Hỏa phù
Chương 53: : Rèn luyện ngọc đan
Chương 54: : Lần đi kinh thành này, liệu còn ngày trở về?
Chương 55: : Kinh biến
Chương 56: : Kiếm Tiên phong thái
Chương 57: : Kim thiền mọc cánh, thiên lôi kiếp số
Chương 58: : Thiền Dực Bộ, Chưởng Tâm Lôi
Chương 59: : Tu đạo cảnh giới
Chương 60: : Tin tức kinh ngạc
Chương 61: : Một kiếm giống như tiếng rít trong núi tuyết
Chương 62: : Bí địa, tiên tông
Chương 63: : Trúng tiễn
Chương 64: : Tô Văn Tú
Chương 65: : Cung tên!
Chương 66: : Thiền Dực Bộ như khói như gió
Chương 67: : Một vết kiếm trên thân cây
Chương 68: : Cao Vân khách sạn
Chương 69: : Bức cung
Chương 70: : Thiếu niên trong đình viện
Chương 71: : Thiếu nữ dưới ánh trăng
Chương 72: : Vô đề
Chương 73: : Đùa giỡn
Chương 74: : Tướng Phủ
Chương 75: : Như vàng mà không phải vàng, lại nặng hơn vàng
Chương 76: : Tô tướng gia
Chương 77: : Nhìn chữ mà xem tính người
Chương 78: : Tìm kiếm dược liệu
Chương 79: : Cổ độc
Chương 80: : Thiên Tôn Sơn, Ngô Nha
Chương 81: : Cổ trùng
Chương 82: : Sí Dực Thần Phong
Chương 83: : Thu hoạch
Chương 84: : Rời Tướng Phủ
Chương 85: : Mười loại dược liệu
Chương 86: : Hồng Dương Thạch
Chương 87: : Thanh Cổ Đằng
Chương 88: : Hắc Phong Sơn
Chương 89: : Đạo nhân
Chương 90: : Phi kiếm!
Chương 91: : Bóng xám
Chương 92: : Phù kiếm, lôi pháp
Chương 93: : Lục phủ thập tam chân
Chương 94: : Lôi Phù phân tích
Chương 95: : Hiện thân
Chương 96: : Mỏi mắt mong chờ
Chương 97: : Mời quỷ vương tiếp Lôi pháp này!
Chương 98: : Thanh toán
Chương 99: : Chia tay
Chương 100: : Đại đạo rất đơn giản
Chương 101: : Có thiên lôi vang vọng dưới mặt đất
Chương 102: : Địa sát
Chương 103: : Biến cố
Chương 104: : Ngưng sát công thành
Chương 105: : Từ đây một bước tân thiên địa
Chương 106: : Chàng trai trở về từ Hắc Phong Sơn
Chương 107: : Hoa đăng
Chương 108: : Thế cuộc
Chương 109: : Tạm biệt Tô Đại học sĩ
Chương 110: : Phàm là hạng người vô năng, tất nhiên ngông cuồng tự đại
Chương 111: : Này! Đạo sĩ kia!
Chương 112: : Xương vỡ
Chương 113: : Dược liệu trong tướng phủ
Chương 114: : Đáng chết
Chương 115: : Dừng tay
Chương 116: : Một phong gia thư
Chương 117: : Hạc Vân Lâu
Chương 118: : Chân tướng
Chương 119: : Chuyện xưa
Chương 120: : Võ đạo hộ vệ
Chương 121: : Cao lương mỹ vị
Chương 122: : Gió thổi Hạc Vân Lâu
Chương 123: : Tứ phủ ngũ chân nhân, Lục phủ thập tam chân
Chương 124: : Ám sát
Chương 125: : Xuyên tường phá bích, không thể ngăn cản
Chương 126: : Trần Hạo
Chương 127: : Đoạn chỉ
Chương 128: : Sấm vang
Chương 129: : Bạch Hạc đồng tử
Chương 130: : Ngũ Việt Quan Vương Triều
Chương 131: : Kiếm tốt
Chương 132: : Lê phủ
Chương 133: : Muốn nhiễm thần tiên khí
Chương 134: : Luyện kiếm
Chương 135: : Luyện kiếm
Chương 136: : Đạo quân một kiếm tên Thanh Ly
Chương 137: : Danh Nhân Đường, Tẩy Tủy Hoa
Chương 138: : Phong thuỷ bí thuật
Chương 139: : Thần cơ diệu toán
Chương 140: : Vân Lĩnh Cốt
Chương 141: : Vị trí Nhuệ khí ngưng tụ
Chương 142: : Sơn trang
Chương 143: : Muốn tìm nơi 3 trượng
Chương 144: : Danh Nhân Đường
Chương 145: : Cổn Địa Lôi
Chương 146: : Tẩy Tủy Hoa
Chương 147: : Muốn được Tẩy Tủy Hoa, không tiếc Ngọc Khô Thủ
Chương 148: : Hỏa Sát Châu
Chương 149: : Dương Hỏa Hoán Cốt Đan
Chương 150: : Nhận lỗi
Chương 151: : Đạo kiếm
Chương 152: : Đạo kiếm
Chương 153: : Đạo kiếm
Chương 154: : Cổ trùng
Chương 155: : Tuyết Tàm Cổ
Chương 156: : Chưởng trung huyệt
Chương 157: : Lên núi
Chương 158: : Đạo kiếm chi năng, sắc bén không đỡ nổi
Chương 159: : Địa sát đại thành
Chương 160: : Quan chiến
Chương 161: : Thước - kiếm giao kích
Chương 162: : Mười ba luồng khí trắng
Chương 163: : Di Lô Hoán Đỉnh, quay lại Tiên thiên
Chương 164: : Ngũ Việt Quan Vương Triều - Đông Việt Triều
Chương 165: : Mang đến một ngọn núi Đông Nhạc
Chương 166: : Chuyển sơn điền hải kinh thiên lôi
Chương 167: : Mở miệng thành pháp
Chương 168: : Bất Nộ Phật
Chương 169: : Mời Đạo Quân về Khâm Thiên Giám một chuyến
Chương 170: : Mời Đạo Quân về Khâm Thiên Giám một chuyến
Chương 171: : Chớ cô phụ lần truyền thừa tạo hóa này
Chương 172: : Thăm hỏi
Chương 173: : Thứ tự trên Nhân Kiệt Bảng
Chương 174: : Tuyết Tàm Cổ mọc cánh
Chương 175: : Mãng hán
Chương 176: : Bạch quang ngang trời
Chương 177: : Xúc Địa Ấn
Chương 178: : Kinh thành đại hội
Chương 179: : Đột biến
Chương 180: : Mong Đạo Quân miễn đi cửa này
Chương 181: : Dư uy
Chương 182: : Đông Quan Chính
Chương 183: : Cửu Trọng Môn hiện thế
Chương 184: : Cửu Trọng Môn, Thần Tiên Tỏa
Chương 185: : Đánh rơi cảnh giới
Chương 186: : Ngồi yên chưa động
Chương 187: : Một ánh nhìn phá Thần Tiên Tỏa
Chương 188: : Qua liền năm cửa, thông suốt không trở ngại
Chương 189: : Cửa thứ sáu
Chương 190: : Tiên thiên chi môn
Chương 191: : Bạch Hổ, Thương Long, Mê Vụ
Chương 192: : Tự mở một cửa
Chương 193: : Chân Long Liệt Diễm Đạo Đô Kim Long
Chương 194: : Cơ duyên to lớn
Chương 195: : Bí ẩn Bạch Vân Quan
Chương 196: : Huyết hải thâm cừu, không tiếc huyết thệ
Chương 197: : Man Hoang lãnh thổ, Quan Cương Lục
Chương 198: : Trời sinh Thanh Tịnh Cảnh
Chương 199: : Điểm tỉnh
Chương 200: : Tiễn sát
Chương 201: : Ba phát Xúc Địa Ấn
Chương 202: : Triệu gia
Chương 203: : Triệu gia
Chương 204: : Không sợ hãi
Chương 205: : Dương Tiên Thư
Chương 206: : Tiên Thiên thần toán
Chương 207: : Rời kinh
Chương 208: : Hoài Thủy
Chương 209: : Xà hóa giao
Chương 210: : Hàng Long!
Chương 211: : Tiên Thiên Hỗn Nguyên Tổ Khí tinh khiết
Chương 212: : Hổ dữ
Chương 213: : Đạo nhân phục hổ trên đất
Chương 214: : Đạo Nhân Trịch Hổ Đồ
Chương 215: : Thử Phục hổ
Chương 216: : Phong Hành Phủ, Phụng huyện
Chương 217: : Đào mộ phần
Chương 218: Nhất ngôn kinh phong vũ - Chương 218
Chương 219: : Liễu Trường Không
Chương 220: : Rời Liễu gia
Chương 221: : Nếu có thể tiếp ta một thức, sẽ tha mạng ngươi
Chương 222: : Liễu Trường Không
Chương 223: : Địa lao
Chương 224: : Tiếp theo
Chương 225: : Châu Phủ đại nhân tới chơi
Chương 226: : Vì sao không được hiển pháp trước phàm nhân?
Chương 227: : Tâm chướng
Chương 228: : Trắc quẻ
Chương 229: : Tâm ý
Chương 230: : Thiên Tôn Sơn
Chương 231: : Theo thềm đá vỡ, lên núi súc thế
Chương 232: : Xin Thần tôn thọ chung chính thẩm
Chương 233: : Phiền chư vị xuống núi chờ đợi
Chương 234: : Chưởng xuất phong sinh
Chương 235: : Ngũ Việt Quan Vương Triều - Trung Việt Triều
Chương 236: : Phi Thiên Huyết Xà
Chương 237: : Giữa thiên địa
Chương 238: : Thiên Hà hạ giới, mưa sa gió giật
Chương 239: : Người dựa núi là Tiên
Chương 240: : Một lời kinh mưa gió
Chương 241: : Mưa gió ngừng lại, dư âm chưa lặng
Chương 242: : Thì thầm
Chương 243: : Tỉnh lại
Chương 244: : Dẹp yên Cự Lâm Sơn
Chương 245: : Ly biệt
Chương 246: Vang danh hai bờ Thánh triều, kiếm rít Lục phủ Hoài Thủy
Chương 247: Cho cây ăn độc
Chương 248: : Ngôn Phân đạo nhân
Chương 249: : Tiên liễn
Chương 250: : Diễn một tuồng kịch
Chương 251: : Long Hổ Sơn
Chương 252: : Trương Thiên Sư
Chương 253: : Sở quốc đệ nhất chân nhân
Chương 254: : Thanh niên thần bí
Chương 255: : Cầu long
Chương 256: : Lệnh bài
Chương 257: : Xem Long hổ trên Long Hổ Sơn
Chương 258: : Dị biến
Chương 259: : Phất trần, Bạch hổ, Kim quang, Ấu long
Chương 260: : Long Hổ giao hối chi pháp
Chương 261: : Phía sau chín tầng sương
Chương 262: : Kiếm Tiên sát thần Lâm Cảnh Đường
Chương 263: : Bàng môn cổ đạo, một tờ hôn ước
Chương 264: : Tiếng còi triệu cổ
Chương 265: : Cái còi kỳ dị, câu chuyện Chu Quả
Chương 266: : Lư gia tiệc mừng
Chương 267: : Lư gia tiệc mừng
Chương 268: : Bắt nạt các ngươi thì sao?
Chương 269: : Xích Nguyên Thiên
Chương 270: : Nghênh chiến
Chương 271: : Một kiếm phá vạn pháp
Chương 272: : Một kiếm sinh vạn pháp
Chương 273: : Bí kiếm đại thành cùng tiểu thành
Chương 274: : Trần duyên
Chương 275: : Điểm hóa
Chương 276: : Nhất Khí Hóa Tam Thanh
Chương 277: : Long Hổ giao hối
Chương 278: : Hắc Ưng
Chương 279: : Lệnh bài
Chương 280: : Nộ Phật Pháp Tướng
Chương 281: : Tham thiền niệm Phật kiếp hỏa thiêu, tu được Kim thân cao một trượng sáu
Chương 282: : Kim thân cánh tay, La Hán thanh đăng
Chương 283: : Thiên tai
Chương 284: : Hỏa độc
Chương 285: : Đan thần tổ sư
Chương 286: : Đan Thần Sơn
Chương 287: : Hiển lộ
Chương 288: : Ba loại dược liệu
Chương 289: : Liêm Hoàng Hoa
Chương 290: : Hái hoa
Chương 291: : Khô Đạt
Chương 292: : Gào thét
Chương 293: : Quần ưng hội tụ
Chương 294: : Tiểu yêu cản đường, chúng ưng vây chặt
Chương 295: : Yêu ưng
Chương 296: : Đoạt xác? Sống nhờ?
Chương 297: : Loạn cục bình định
Chương 298: : Kỳ Hoàng Quan, tiên đan tắm thuốc
Chương 299: : Bạch Vũ Thần Ưng
Chương 300: : Vây giết
Chương 301: : Bồ Nguyên Tử
Chương 302: : Thương Dương bảo kính, kiếm khí vô hình
Chương 303: : Bị trói
Chương 304: : Bằng tâm, Cổ trùng, Yêu ưng
Chương 305: : Đấu pháp, thắng!
Chương 306: : Hạ màn
Chương 307: : Thu hoạch
Chương 308: : Nhắm mắt là đêm, mở mắt là ngày
Chương 309: : Ngọc bài biến hóa
Chương 310: : Lê tộc thôn trang
Chương 311: : Đường về
Chương 312: : Ngày xưa và hôm nay
Chương 313: : Giấy rách, bảo kính, nhà tranh
Chương 314: : Bát Khuyển Các, Vương Thư Khắc
Chương 315: : Nghịch lân
Chương 316: : Điên cuồng
Chương 317: : Hư thực bóng đen
Chương 318: : Trận pháp hoa văn, trở lại chốn cũ
Chương 319: : Kẻ bỏ văn cầu đạo
Chương 320: : Tầm tiên phóng đạo nào phải dễ
Chương 321: : Nhớ nhung lẫn bất an, đào hố và trồng cây
Chương 322: : Điểm hóa chi thuật
Chương 323: : Sao băng phương Bắc
Chương 324: : Ba năm
Chương 325: : Viên Thủ Phong qua đời
Chương 326: : Từ chối
Chương 327: : Đi hàn đàm chém giao long
Chương 328: : Quốc vận chi thuyết, Long Quy chi huyết
Chương 329: : Hàn Đàm yêu long
Chương 330: : Vấn Đạo lão nhân từng lên núi
Chương 331: : Phá Toái Hư Không
Chương 332: : Lại vào kinh
Chương 333: : Long Quy truyền thừa
Chương 334: : Bí mật của Ứng Hoàng Sơn
Chương 335: : Lại đến Hạc Vân Lâu, không nhớ mặt cố nhân
Chương 336: : Biến cố
Chương 337: : Ngăn cấm đằng vân giá vũ
Chương 338: : Phật âm
Chương 339: : Thiên nhiên trận pháp
Chương 340: : Thiên nhiên trận pháp
Chương 341: : Xá Lợi, thi thể
Chương 342: : Lão giả
Chương 343: : Hóa thân
Chương 344: : Thoát thân
Chương 345: : Lời nhắn trên vách đá, ráng chiều trên bầu trời
Chương 346: : Đăng hỏa
Chương 347: : Sát giới
Chương 348: : Bên hồ
Chương 349: : Truyền công
Chương 350: : Yêu nhân Vương Thư Khắc
Chương 351: : Chém Vương Thư Khắc
Chương 352: : Sự thành
Chương 353: : Trên trời dưới đất, mình ta vô địch
Chương 354: : Tây Thiên Cực Nhạc Tịnh Thổ
Chương 355: : Kim tuyến, thanh đăng
Chương 356: : Tỉnh lại, tân thiên địa
Chương 357: : Vân Châu, Huyền Đình Tông
Chương 358: : Lư Nguyên Tông
Chương 359: : Pháp kiếm
Chương 360: : Lục Quảng
Chương 361: : Lương gia
Chương 362: : Phong hàn
Chương 363: : Lưỡng Giới Sơn
Chương 364: : Chiêu đãi
Chương 365: : Chân ngã, bản tính như một
Chương 366: : Chuyện trước mắt
Chương 367: : Càn Nguyên đại hạm, Đạp Nguyệt Châu
Chương 368: : Tiên nhân cản đường
Chương 369: : Trần thế chi tiên
Chương 370: : Trường Liễu Thôn
Chương 371: : Trần Nhi
Chương 372: : Long uy
Chương 373: : Kẻ sống sót dưới Tiên pháp
Chương 374: : Nguyễn Thanh Du
Chương 375: : Long Tức Quả
Chương 376: : Long Tức Quả
Chương 377: : Thánh quả
Chương 378: : Cổ trùng thủ hộ
Chương 379: : Chặn đường
Chương 380: : Giết Long Hổ trong nháy mắt
Chương 381: : Tiên bảo đồn đại
Chương 382: : Hai chữ Vũ Hóa dẫn đến phong ba
Chương 383: : Liên Vân Tông, Bạch Tùng Chí
Chương 384: : Đắc thủ Quảng Lâm Thạch
Chương 385: : Tao ngộ
Chương 386: : Kỳ tài
Chương 387: : Thập mạch thủ tọa, tiểu tổ sư gia
Chương 388: : Yêu mã, pháp bảo
Chương 389: : Vật cưỡi của Đạo Tổ
Chương 390: : Minh Phong
Chương 391: : Trung Châu Yến Địa
Chương 392: : Tụ hội
Chương 393: : Dã long
Chương 394: : Thương nghị
Chương 395: : Tầm long
Chương 396: : Biến cố
Chương 397: : Đấu long
Chương 398: : Hàng Long
Chương 399: : Độc chiếm
Chương 400: : Tâm loạn
Chương 401: : Đệ tử của Thần linh, Diệp Thần
Chương 402: : Ba chiêu
Chương 403: : Chuẩn bị
Chương 404: : Khổn Long Sách
Chương 405: : Liệt Thương Ô Nguyên Thần
Chương 406: : Bất hủ chân thân
Chương 407: : Ngưng Đan
Chương 408: : Kim đan vỡ nát
Chương 409: : Thần Ma bay lên đón lôi đình
Chương 410: : Kiêng kỵ
Chương 411: : Kiếm quang một đạo sắc bén như vậy
Chương 412: : Sự xong
Chương 413: : Tân sinh
Chương 414: : Trở về Vân Châu
Chương 415: : Cầu kiến
Chương 416: : Trước sơn môn
Chương 417: : Ngoại đan thành đạo giả cùng Long Hổ đại viên mãn giả
Chương 418: : Chuyển biến
Chương 419: : Khinh miêu đạm tả
Chương 420: : Hành tẩu hai giới
Chương 421: : Yên vụ hàn phong
Chương 422: : Khởi đầu từ Trung Châu Yến Địa
Chương 423: : Minh Đồ
Chương 424: : Truyền thừa, quy củ cùng lễ nghi
Chương 425: : Các mạch thủ tọa
Chương 426: : Minh Trú tổ sư
Chương 427: : Thính Âm Các
Chương 428: : Sau một năm xuân thu
Chương 429: : Dùng thuật kiếm chi pháp nuôi Đạo kiếm
Chương 430: : Tích lũy
Chương 431: : Cảnh giới cùng tuổi thọ
Chương 432: : Các loại thủ đoạn
Chương 433: : Nhất Khí Hóa Tam Thanh
Chương 434: : Chọn kiếm
Chương 435: : Thủ Chính Kiếm
Chương 436: : Cảnh Diệp
Chương 437: : Một khi đắc đạo ắt thành Tiên
Chương 438: : Giải hoặc
Chương 439: : Tân sinh
Chương 440: : Tân sinh
Chương 441: : Bỗng chốc lại ba năm
Chương 442: : Xưa đâu bằng nay
Chương 443: Trung Châu Yến Địa đệ thập tổ - Chương 443
Chương 444: : Ngũ Sắc Yên La
Chương 445: : Quảng Thành Bạch Ngọc Lâu Thuyền
Chương 446: : Thiên Giai Phong
Chương 447: : Ba mươi xuân thu nóng lẫn lạnh, một khi đắc đạo ắt thành Tiên
Chương 448: : Dư cốc
Chương 449: : Vân Châu, Huyền Đình Tông
Chương 450: : Dưới núi
Chương 451: : Khởi lôi
Chương 452: : Ba bộ kiếm quyết
Chương 453: : Lấy kiếm pháp phá lôi pháp
Chương 454: : Bạch châu
Chương 455: : Khai mạc
Chương 456: : Thông Minh Các
Chương 457: : Mới lên Thiên Giai
Chương 458: : Đạo Đức Tiên Tông, Cốc Dật
Chương 459: : Động Hư Kiếm Quang
Chương 460: : Thiên phú
Chương 461: : Đệ tử mạch thứ ba
Chương 462: : Bậc thứ mười
Chương 463: : Bào Đinh Giải Ngưu
Chương 464: : Bậc thứ 13
Chương 465: : Thử thách
Chương 466: : Hãm tiên kiếm trận
Chương 467: : Đồng quy vu tận
Chương 468: : Bên trong Thông Minh Các
Chương 469: : Âm sát chi thuật
Chương 470: : Biến hóa vô tận
Chương 471: : Đạo Đức Tiên Tông, Hư Cực
Chương 472: : Nhất Chỉ Định Thân Thuật
Chương 473: : Kết thúc
Chương 474: : Giải phong Ngũ Sắc Yên La
Chương 475: : Chuyện năm xưa, hôm nay biết, tương lai trả
Chương 476: : Tiên lư pháp bảo thuận tay bỏ, Tiên duyên tạo hóa nặng biết bao
Chương 477: : U Châu
Chương 478: : Đạo Đức Tiên Tông
Chương 479: : Thả câu bên hồ
Chương 480: : Tiên trong núi
Chương 481: : Chuyện xưa trong Đạo thư, chuyển ngoặt trong câu chuyện
Chương 482: : Thiếu niên có 13 tấc Tiên Thiên Hỗn Nguyên Tổ Khí
Chương 483: : Thấy Đạo Đức Tiên Tông
Chương 484: : Thấy Đạo Đức Tiên Tông
Chương 485: : Thấy Đạo Đức Tiên Tông
Chương 486: : Thấy Đạo Đức Tiên Tông
Chương 487: : Thấy Đạo Đức Tiên Tông
Chương 488: : Ngộ đạo
Chương 489: : Đắc đạo
Chương 490: : Hôm nay hoa nở khắp núi
Chương 491: : Thân làm khách trong Bát Cảnh Cung
Chương 492: : Bần đạo Ngôn Phân
Chương 493: : Không đỡ nổi một đòn
Chương 494: : Tâm không tĩnh, ý không định
Chương 495: : Thanh Cấu Môn
Chương 496: : Sáng suốt chăng?
Chương 497: : Bạch Vân Quan năm xưa, Thanh Cấu Môn tương lai
Chương 498: : Báo tin bình an
Chương 499: : Thái Li Môn
Chương 500: : Thuật định thân
Chương 501: : Sự kinh như vũ
Chương 502: : Sự trọng như sơn
Chương 503: : Duyên phận lướt qua nhau
Chương 504: : Nội tình vô số năm
Chương 505: : Trở về Trung Châu
Chương 506: : Thu đồ
Chương 507: : Thu đồ
Chương 508: : Thu đồ
Chương 509: : Rời núi
Chương 510: : Yến quan chủ
Chương 511: : Hỏi thăm
Chương 512: : Tiên tông một góc
Chương 513: : Hai ngày
Chương 514: : Hắc Yên Vô Giới Chân Phật
Chương 515: : Phật đà hiển hóa
Chương 516: : Pháp vào ngã rẽ, Đạo tại Ma Cung
Chương 517: : Kẻ mang lòng dạ từ bi, nên tự mổ gan ruột
Chương 518: : Phản tông
Chương 519: : Trận phá chỉ trong một ngón tay
Chương 520: : Giảo diệt
Chương 521: : Âm Dương Hoan Hỉ Thiền
Chương 522: : Bị vây khốn
Chương 523: Trung Châu Yến Địa đệ thập tổ - Chương 523: Thoát vây
Chương 524: Trung Châu Yến Địa đệ thập tổ - Chương 524: Man Hoang cương vực
Chương 525: Man Hoang cương vực - Chương 525: Thần ma cản đường
Chương 526: Man Hoang cương vực - Chương 526: Nuôi dưỡng thần ma
Chương 527: Man Hoang cương vực - Chương 527: Đấu Bất Hủ
Chương 528: Man Hoang cương vực - Chương 528: Hành tẩu Man Hoang đại địa
Chương 529: Man Hoang cương vực - Chương 529: Yến Địa phân tông
Chương 530: Man Hoang cương vực - Chương 530: Phong Tiên
Chương 531: Man Hoang cương vực - Chương 531: Ta trong trăm tuổi Kiếm Tiên xưng vô địch
Chương 532: Man Hoang cương vực - Chương 532: Nguyên Phàm
Chương 533: Man Hoang cương vực - Chương 533: Bộ lạc
Chương 534: Man Hoang cương vực - Chương 534: Duyên đến duyên đi, chỉ trong một ý nghĩ
Chương 535: Man Hoang cương vực - Chương 535: Hương hỏa thần linh
Chương 536: Man Hoang cương vực - Chương 536: Thần linh chi tranh
Chương 537: Man Hoang cương vực - Chương 537: Mông Tông
Chương 538: Man Hoang cương vực - Chương 538: Thử kiếm
Chương 539: Man Hoang cương vực - Chương 539: Ăn thịt không?
Chương 540: Man Hoang cương vực - Chương 540: Hung bảng đệ tam, Tống Dã
Chương 541: Man Hoang cương vực - Chương 541: Sát khí xung tiêu, mây đen đầy trời
Chương 542: Man Hoang cương vực - Chương 542: Xin quý môn di chuyển
Chương 543: Man Hoang cương vực - Chương 543: Nhân kiếp
Chương 544: Man Hoang cương vực - Chương 544: Đông Hải Tán Tiên
Chương 545: Man Hoang cương vực - Chương 545: Thắng bại
Chương 546: Man Hoang cương vực - Chương 546: Luận pháp
Chương 547: Man Hoang cương vực - Chương 547: Đấu pháp
Chương 548: Man Hoang cương vực - Chương 548: Sát nghiệp của hung bảng đệ tam
Chương 549: Man Hoang cương vực - Chương 549: Coi trời bằng vung, một chưởng che trời
Chương 550: Man Hoang cương vực - Chương 550: Lục kiếp Bất Hủ chân thân
Chương 551: Man Hoang cương vực - Chương 551: Thùy nhân hữu thị vô khủng
Chương 552: Man Hoang cương vực - Chương 552: Giết chóc không thấy ngừng
Chương 553: Man Hoang cương vực - Chương 553: Âm Sơn Các
Chương 554: Man Hoang cương vực - Chương 554: Quỷ phiên
Chương 555: Man Hoang cương vực - Chương 555: Ngân Vũ Thần Ưng
Chương 556: Man Hoang cương vực - Chương 556: Hạo Nhiên tông Cảnh Kha
Chương 557: Man Hoang cương vực - Chương 557: Chu Thăng
Chương 558: Man Hoang cương vực - Chương 558: Hoang long huyết nhục làm thức ăn
Chương 559: Man Hoang cương vực - Chương 559: An Các Lan
Chương 560: Man Hoang cương vực - Chương 560: Hung bảng số một, người như cỏ rác
Chương 561: Man Hoang cương vực - Chương 561: Động phủ của Lữ Dương thiên tôn
Chương 562: Man Hoang cương vực - Chương 562: Lời đồn phía sau chân tướng
Chương 563: Man Hoang cương vực - Chương 563: Phong ba sắp tới
Chương 564: Man Hoang cương vực - Chương 564: Tàng bảo khố
Chương 565: Man Hoang cương vực - Chương 565: Dấu vết năm tháng lưu lại
Chương 566: Man Hoang cương vực - Chương 566: Tàng bảo khố
Chương 567: Man Hoang cương vực - Chương 567: Tàng bảo khố
Chương 568: Man Hoang cương vực - Chương 568: Tàng bảo khố
Chương 569: Man Hoang cương vực - Chương 569: Tàng bảo khố
Chương 570: Man Hoang cương vực - Chương 570: Khô mộc vô sinh
Chương 571: Man Hoang cương vực - Chương 571: Tro tàn
Chương 572: Man Hoang cương vực - Chương 572: Thoát thân
Chương 573: Man Hoang cương vực - Chương 573: Mạnh Tinh Nhiên
Chương 574: Man Hoang cương vực - Chương 574: Man Hoang đệ nhất nhân kiệt
Chương 575: Man Hoang cương vực - Chương 575: Thần ma!
Chương 576: Man Hoang cương vực - Chương 576: Man Hoang Thần Tông
Chương 577: Man Hoang cương vực - Chương 577: Trong Thần Tông
Chương 578: Man Hoang cương vực - Chương 578: Đấu kiếm
Chương 579: Man Hoang cương vực - Chương 579: Kim Đan ngũ chuyển
Chương 580: Man Hoang cương vực - Chương 580: Quan Cương Lục
Chương 581: Man Hoang cương vực - Chương 581: Kẻ hôm nay vào Man Hoang, Ngôn Phân đạo nhân
Chương 582: Man Hoang cương vực - Chương 582: Lo lắng
Chương 583: Man Hoang cương vực - Chương 583: Cập Mộc Thành
Chương 584: Man Hoang cương vực - Chương 584: Ai là Chân Phật
Chương 585: Man Hoang cương vực - Chương 585: Xông vào núi!
Chương 586: Man Hoang cương vực - Chương 586: Già thiên tế nhật
Chương 587: Man Hoang cương vực - Chương 587: Hãm Tiên Kiếm Trận
Chương 588: Man Hoang cương vực - Chương 588: Kim Sí Đại Thần Ưng
Chương 589: Man Hoang cương vực - Chương 589: Chuyện năm xưa, hôm nay phát
Chương 590: Man Hoang cương vực - Chương 590: Núi cao năm đó không thể leo
Chương 591: Man Hoang cương vực - Chương 591: Doãn Thanh
Chương 592: Man Hoang cương vực - Chương 592: Man Hoang thần kiếm trăm vạn chúng, gặp ta đều ngã vào trần ai
Chương 593: Man Hoang cương vực - Chương 593: Đánh vỡ hư không
Chương 594: Man Hoang cương vực - Chương 594: Vô thượng thần thông
Chương 595: Trở về cố địa - Chương 595: Trần thế
Chương 596: Trở về cố địa - Chương 596
Chương 597: Trở về cố địa - Chương 597: Quay về
Chương 598: Trở về cố địa - Chương 598: Năm tháng vội vã
Chương 599: Trở về cố địa - Chương 599: Du lãm sơn hà
Chương 600: Trở về cố địa - Chương 600: Trở về Thanh Thành Sơn
Chương 601: Trở về cố địa - Chương 601: Du lãm sơn hà
Chương 602: Trở về cố địa - Chương 602: Lại vào kinh
Chương 603: Trở về cố địa - Chương 603: Khâm Thiên Giám hôm nay
Chương 604: Trở về cố địa - Chương 604: Khẩu dụ
Chương 605: Trở về cố địa - Chương 605: Chuyện cũ không đáng kể
Chương 606: Trở về cố địa - Chương 606: Đạo Nhân Trịch Hổ Đồ ngày xưa
Chương 607: Trở về cố địa - Chương 607: Người tròn tâm ý
Chương 608: Trở về cố địa - Chương 608: Cửu chuyển yêu long, hải triều thần bí
Chương 609: Trở về cố địa - Chương 609: Ứng Hoàng nơi sâu có Thánh long
Chương 610: Trở về cố địa - Chương 610: Đại Đức Thánh Long
Chương 611: Trở về cố địa - Chương 611: Ngựa không quất không vui, người không đau không tranh
Chương 612: Trở về cố địa - Chương 612: Thánh long lục tử
Chương 613: Trở về cố địa - Chương 613: Đại đạo chi thụ
Chương 614: Trở về cố địa - Chương 614: Lân nhi
Chương 615: Trở về cố địa - Chương 615: Thiên sư
Chương 616: Trở về cố địa - Chương 616: Hư Cực
Chương 617: Trở về cố địa - Chương 617: Tiên thai đạo quả, Thiên Tiên lột xác
Chương 618: Trở về cố địa - Chương 618: Thiên Đạo, Nhân Đạo, Trường Sinh Đạo
Chương 619: Trở về cố địa - Chương 619: Tiên Thiên thần toán
Chương 620: Trở về cố địa - Chương 620: Giọt nến
Chương 621: Trở về cố địa - Chương 621: Lương gia
Chương 622: Trở về cố địa - Chương 622: Nham trì, u phong, hàn sát
Chương 623: : Lãi Vương lão tổ
Chương 624: : Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà
Chương 625: : Nhân sinh quá nhiều đau khổ, lại tội gì?
Chương 626: : Luyện cổ
Chương 627: : Kim quang
Chương 628: : Trừ ác, không phải hành thiện
Chương 629: : Gặp Trần Nhi cô nương
Chương 630: : Trở về Yến Địa
Chương 631: : Minh Trú
Chương 632: : Vô căn chi thủy
Chương 633: : Một cái thời đại bình tĩnh
Chương 634: : Bên trong Lưỡng Giới Sơn
Chương 635: : Khe nứt Cửu U
Chương 636: : Cự nhân
Chương 637: : Rèn luyện
Chương 638: : Phong mang trong lời nói ở địa huyệt
Chương 639: : Tiên gia phù pháp
Chương 640: : Hạo Nhiên thư sinh pháp
Chương 641: : Biến cố
Chương 642: : Kiếm lên
Chương 643: : Kiếm không rơi
Chương 644: : Kiếm động Cửu Tiêu
Chương 645: : Đan hướng Bắc Đẩu
Chương 646: : Xưa nay có khác biệt
Chương 647: : Lưỡng đầu sự khởi
Chương 648: : Dụ rồi giết
Chương 649: : Núi lớn giấu yêu vật
Chương 650: : Một kiếm huy hoàng chói Thiên Sơn
Chương 651: : Đại Diễm Kiếm Trận
Chương 652: : Vạn trượng đại yêu
Chương 653: : Thanh chấn Cửu Tiêu, truyền tới Cửu U
Chương 654: : Cửu chuyển yêu vật
Chương 655: : Đánh đuổi cửu chuyển yêu vật
Chương 656: : Hai mươi bảy tức
Chương 657: : Hỏa diễm cuồn cuộn, đốt cháy thiên địa
Chương 658: : Vứt sách
Chương 659: : Khí tử
Chương 660: : Kiêu Liêu
Chương 661: : Chư thiên phá toái
Chương 662: : Hồng Mông, Hỗn Độn, Hư Vô
Chương 663: : Thương thế
Chương 664: : Mỗi người đều nên có lý do không đáng chết
Chương 665: : Kiếm chỉ Liên Sơn Môn
Chương 666: : Bát kiếp bất hủ giả
Chương 667: : Cuồng ngôn
Chương 668: : Bát chuyển Kiếm Tiên giả
Chương 669: : Vũ Hóa tiên quân
Chương 670: : Ánh chiều tà
Chương 671: : Thần tiên ngã xuống ba ngàn hai, chưởng chỉ quét ngang tám vạn dặm
Chương 672: : Kẻ tàng phong, nên vô phong
Chương 673: : Phong Tiên và Vũ Hóa
Chương 674: : Tiên sơn phúc địa biến mất trong một đêm
Chương 675: : Đại hoang man long chi huyết
Chương 676: : Ất Mộc Thanh Long Vương
Chương 677: : Kim Sí Đại Bằng Điểu
Chương 678: : Tìm khắp Man Hoang
Chương 679: : Thông Huyền Hóa Liên Chí Diệu Toái Hư Pháp Kiếm
Chương 680: : Kiếm khí ngang dọc mười vạn dặm
Chương 681: : Xuôi dòng chảy đến Đông Hải
Chương 682: : Cảm ứng
Chương 683: : Hải đảo
Chương 684: : Kiếm trận vây nhốt
Chương 685: : Long ngâm trong bụng chim
Chương 686: : Phương thuật
Chương 687: : Tiễn thư
Chương 688: : Lục Đình Phong Đạo Truyền
Chương 689: : Thiên kiếp
Chương 690: : Luyện kiếm
Chương 691: : Bế quan
Chương 692: : Bắt rồng
Chương 693: : Xin hỏi là thần tiên phương nào
Chương 694: : Kim Đan cửu chuyển, nội chữa Nguyên Thai
Chương 695: : Rồng hoang trong núi
Chương 696: : Thánh long huyết thống
Chương 697: : Đợi không kịp
Chương 698: : Hoang đảo
Chương 699: : Loạn tượng
Chương 700: : Bên này có thần, phía kia có quỷ
Chương 701: : Long kỳ hiệu lệnh
Chương 702: : Vô Nhân công tử, Văn tiên sinh
Chương 703: : Tiên Thiên Hỗn Nguyên Tổ Khí
Chương 704: : Đồ thần, diệt quỷ
Chương 705: : Tiễn sát
Chương 706: : Long Hổ trấn ngục, đỉnh trấn Càn Khôn
Chương 707: : Phá diệt
Chương 708: : Lòng dạ từ bi, tạm tiễn đến vãng sinh cực nhạc
Chương 709: : Mây mở sương tan
Chương 710: : Xong chuyện
Chương 711: : Tần Thụy Lân
Chương 712: : Tiên nhân hạ giới
Chương 713: : Tục nhân thế tục
Chương 714: : Bát Khuyển Các
Chương 715: : Trong hàn đàm
Chương 716: : Thiện sự cùng thiện nhân
Chương 717: : Chém yêu
Chương 718: : Chém yêu
Chương 719: : Chém yêu
Chương 720: : Long quy tử hậu tác thử dụng
Chương 721: : Vào núi bái Thánh long
Chương 722: : Con rơi cùng dựa dẫm
Chương 723: : Một lời như định luật
Chương 724: : Hai phe người đến
Chương 725: : Tiên quân giảng pháp
Chương 726: : Tiên quân giảng pháp
Chương 727: : Kim Đan vỡ nát
Chương 728: : Nửa bước Chân Tiên
Chương 729: : Hóa tầm thường thành thần kỳ, lấy cổ trùng
Chương 730: : Thu xếp chúng hồn
Chương 731: : Song thân phục sinh
Chương 732: : Trùng tu đại đạo
Chương 733: : Ngưng Khí thành đan
Chương 734: : Mênh mong biển khói, cảnh giới khó phân
Chương 735: : Tụ tam hoa, ngưng ngũ khí, nay thành Luyện Khí sĩ
Chương 736: : Phong Hành Phủ, Phụng huyện, Tần phủ
Chương 737: : Nhân thế luân phiên bao nhiêu hồi
Chương 738: : Huyền Cơ, Minh Phong, Lâm Cảnh Đường
Chương 739: : Điềm báo Tiên quân xuất quan
Chương 740: : Mời Tiểu sư thúc tổ về tông
Chương 741: : Từng có một lời kinh phong vũ, nay có một kiếm giết quỷ thần
Chương 742: : Đối mặt Đại Đức Thánh Long
Chương 743: : Đại Đức Thánh Long Thiên tử
Chương 744: : Đại Đức Thánh Long Thiên tử
Chương 745: : Đại Đức Thánh Long Thiên tử
Chương 746: : Minh Không
Chương 747: : Tâm huyết, mưu tính, biến hóa
Chương 748: : Có mưu đồ gì?
Chương 749: : Tiên đạo có nửa người, chúng sinh cũng may mắn vậy
Chương 750: : Cải tử hoàn sinh
Chương 751: : Thánh long Vũ Hóa
Chương 752: : Nhân kiếp sơ khởi
Chương 753: : Tam Tài kiếm trận
Chương 754: : Thiên biến vạn hóa, bất tử chân thân
Chương 755: : Sóng gió đã tới Ứng Hoàng Sơn
Chương 756: : Một kiếm như tiếng rít trong tuyết
Chương 757: : Lã tổ
Chương 758: : Đại Đức Thánh Long lột xác
Chương 759: : Thánh long nhị tử
Chương 760: : Tổ Long
Chương 761: : Thập thánh cùng chiếu sáng
Chương 762: : Bóng người ngẩng đầu trong đại dương cuồn cuộn
Chương 763: : Dùng sức mình
Chương 764: : Một vùng thế giới
Chương 765: : Đại đạo chi thụ, thiên địa càn khôn
Chương 766: : Hoa nở hoa tàn, bất tử bất diệt
Chương 767: : Tây Bắc Thánh Phật
Chương 768: : Chém Phật
Chương 769: : Tây Thổ đổ nát, Phật quốc phá nát
Chương 770: : Thiên Tiên lạc địa
Chương 771: : Địa mạch đoạn tuyệt
Chương 772: : Lay động cửu đỉnh, hậu thế tai kiếp
Chương 773: : Thời đại biến thiên, lạc tử phá cục
Chương 774: : Lại tới Đạo Đức Tiên Tông
Chương 775: : Vô đề
Chương 776: : Thánh nhân bất nhân
Chương 777: : Lo lắng hay không
Chương 778: : Truyền thừa nguy hiểm
Chương 779: : Trong phủ Tiên quân
Chương 780: : Thả câu
Chương 781: : Điểm hóa
Chương 782: : Xuất quan
Chương 783: : Con đường trường sinh, tiếc gì đây?
Chương 784: : Đạo Đức Tiên Tông, lại quan đạo
Chương 785: : Truyền thừa tiếp tục
Chương 786: : Thập mạch truyền thừa
Chương 787: : Hiểu ra
Chương 788: : Long Vương
Chương 789: : Lại tương kiến, một tay hàng long
Chương 790: : Không bằng noi theo?
Chương 791: : Hư Cực Thánh tổ
Chương 792: : Quỷ thánh
Chương 793: : Thiên hạ luận ta không lường được
Chương 794: : Trấn Giới Cửu Bảo
Chương 795: : Phong vân
Chương 796: : Đáy biển động phủ
Chương 797: : Vũ Hóa... Vũ Hóa!
Chương 798: : Khắp nơi sóng gió nổi lên
Chương 799: : Chư thánh là nhân kiếp
Chương 800: : Một ánh mắt kinh chúng thánh, một lời tiêu nhân kiếp
Chương 801: : Thiên Tiên ra tay, làm sao đo lường được?
Chương 802: : Thiên Tiên! Thiên Tiên!
Chương 803: : Đại kết cục!
Chương 804: Tối chân thành hoàn thành cảm nghĩ
ĐỌC TRUYỆN
Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com