Cửu Giới Chiến Tiên

  Hạo Phong
 Huyền Huyễn
  Đang cập nhật
  1007
 18261
ĐỌC TRUYỆN
GIỚI THIỆU

Long Vũ, siêu cấp thiên tài Nhất Tiên Tông bị người hãm hại, sống lại tu vô thượng Tử Ấn.

Siêu cấp thiên phú, Thần Ma bá thể, mang cho hắn vô thượng vinh quang, nhấc lên vô địch. Thiên Cung cửu giới, ba vạn đại thế giới, ai dám tranh phong!

DANH SÁCH CHƯƠNG
Chương 1: Chết mà phục sinh
Chương 2: Sinh tử võ ấn
Chương 3: Thiên phú trở về
Chương 4: Vượt cấp khiêu chiến
Chương 5: Cực hạn rèn luyện
Chương 6: Cấp bốn Kiếm Xỉ Hổ
Chương 7: Để ta quỳ, ngươi xứng?
Chương 8: Kinh sợ toàn trường
Chương 9: Thành Vương Phủ người tới
Chương 10: Thần Vân sư
Chương 11: Giải độc? Lại có gì khó
Chương 12: Vô Cực thuật luyện đan
Chương 13: Ám sát
Chương 14: Bảy đoạn!
Chương 15: Bạo Tẩu đao pháp
Chương 16: Tụ Bảo Các
Chương 17: Tiểu Đào Hồng cùng Lão Bất Hưu
Chương 18: Lại đến Bất Tử Sơn
Chương 19: Lý Kiện Nhân
Chương 20: Tử Ấn dị biến
Chương 21: Thần Thông? Đáng chết!
Chương 22: Thần Vân đạo
Chương 23: Thân Bại Danh Liệt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Thi đấu trong tộc bắt đầu
Chương 26: Đệ nhất thắng!
Chương 27: Thiên Kiếm Thập Tam Sát
Chương 28: Một kiếm chi uy
Chương 29: Triều Vương Lệnh
Chương 30: Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi
Chương 31: Thần Vân đại sư
Chương 32: Giết người bất quá đầu chỉa xuống đất
Chương 33: Quy nhất vô địch
Chương 34: Đạo thứ nhất Thần Vân
Chương 35: Nhất Tiên Tông phủ
Chương 36: Chỉ thường thôi
Chương 37: Ám sát người
Chương 38: Mỹ nữ trưởng lão
Chương 39: Phong Linh trại
Chương 40: Âm mưu
Chương 41: Liên tục chất cốc
Chương 42: Thiên đường mở ra
Chương 43: Gặp một lần đánh một lần
Chương 44: Hoặc là lăn, hoặc là chết
Chương 45: Thập trọng yêu nghiệt
Chương 46: Thiên Kiều sơ thành!
Chương 47: Bảy thắng liên tiếp
Chương 48: Kiếm chỉ đệ nhất
Chương 49: Danh chấn bốn phương
Chương 50: Báo thù không để qua đêm
Chương 51: Cừu gia đến cửa
Chương 52: Tỏa Hồn Sơn
Chương 53: Cao thủ tụ tập
Chương 54: Quỷ khí ngút trời
Chương 55: Thần Vân cấm chế
Chương 56: Tam đại Chân Linh đệ tử
Chương 57: Cấm chế mở ra
Chương 58: Giết ta? Ngươi không xứng
Chương 59: Nguyệt Quang Đại Trận
Chương 60: Giấu thi chi địa
Chương 61: Huyết Minh đao
Chương 62: Chân chính mục đích
Chương 63: Thiên Cung đồ
Chương 64: Quyết đấu
Chương 65: Hiểm bên trong đột phá
Chương 66: Tiếp tục trả thù
Chương 67: Chủ động đến cửa
Chương 68: Trung kỳ? Cũng bất quá chỉ như vậy
Chương 69: Quý Phi giá lâm
Chương 70: Kiếm chỉ Tông chủ
Chương 71: Chiến Tông chủ
Chương 72: Tai hoạ ngầm
Chương 73: Hồn về Tịnh Thổ
Chương 74: Đạo thứ hai Thần Vân
Chương 75: Tức giận Long Vũ
Chương 76: Long Vũ trở về!
Chương 77: Một tên cũng không để lại!
Chương 78: Đại hoạch toàn thắng
Chương 79: Ma công
Chương 80: Thiếu nữ
Chương 81: Tâm ma
Chương 82: Thiên Hồn Bang
Chương 83: Thất cấp Huyền thú!
Chương 84: Tiến giai Huyền thú
Chương 85: Quán rượu phong ba
Chương 86: Thần bí thiếu nữ
Chương 87: Thiên Hỏa Tông sát thủ
Chương 88: Tử vong Thâm Uyên
Chương 89: Đột phá thành lũy
Chương 90: Long Tương Ngọc
Chương 91: Đơn giản giết chết
Chương 92: Thần Vân sư công hội
Chương 93: Lăn
Chương 94: Thiên Quỷ Sơn
Chương 95: Tặc
Chương 96: Uy hiếp
Chương 97: Thiên Quân vô địch
Chương 98: Sinh tử ma nguyên
Chương 99: Uy hiếp Thiên Quân
Chương 100: Triệu Nhật Thiên
Chương 101: Bất Tử Mộ
Chương 102: Thiên Quân đại chiến
Chương 103: Ma thể
Chương 104: Hải Long Bang
Chương 105: Bị nô dịch người
Chương 106: Đại viên mãn cường giả
Chương 107: Địa Hỏa xuất hiện
Chương 108: Ma thể sơ thành
Chương 109: Đột nhiên tăng mạnh thực lực
Chương 110: Đợi ta
Chương 111: Thiên Cung tung tin vịt
Chương 112: Đệ tứ khối Thiên Cung đồ
Chương 113: Đắc thủ
Chương 114: Bất Tử Mộ bạo phát
Chương 115: Quần anh tập trung
Chương 116: Thiên Cung mở ra
Chương 117: Phệ Hồn Thú
Chương 118: Hỗn Nguyên Thần Điện
Chương 119: Địa cấp tông phủ cao thủ
Chương 120: Có đại thu hoạch
Chương 121: Huyết Long thương
Chương 122: Biến thái Hắc y nhân
Chương 123: Thiên Quân? Giết ngươi như kiến hôi
Chương 124: Khô Vinh Chi Thuật
Chương 125: Ma khí ngút trời
Chương 126: Bán Thánh
Chương 127: Thánh Quân Ma Vương
Chương 128: Hắc Thủy tin tức
Chương 129: Mỹ nữ gặp rủi ro
Chương 130: Cầm tỷ đã xảy ra chuyện
Chương 131: Khúc công tử
Chương 132: Thi Hoành Phái
Chương 133: Điều khiển cục diện
Chương 134: Đến Phượng Hoàng các
Chương 135: Lẻn vào
Chương 136: Tọa sơn quan hổ đấu
Chương 137: Thần bí lão già
Chương 138: Sóng vai hợp tác
Chương 139: Đại chiến tam đại Thiên Quân
Chương 140: Phong ấn ma chú
Chương 141: Tà đạo lão sinh
Chương 142: Gặp lại Nguyệt Nhi
Chương 143: Lại đảm nhiệm Tông chủ
Chương 144: Nguyệt Nhi đặc thù thể chất
Chương 145: Chính? Tà?
Chương 146: Phượng Hoàng lầu xảy ra chuyện lớn
Chương 147: Ba mươi sáu thiên tướng xuất thủ
Chương 148: Thân phận bại lộ?
Chương 149: Ma nguyên bạo phát
Chương 150: Tử Tiêu Thiên Quân xuất thủ
Chương 151: U Minh Quỷ Hải
Chương 152: Không ngừng đột phá gông cùm xiềng xích
Chương 153: Trước thu hồi điểm tiền lãi
Chương 154: Lại quay về Thiên Vực Thành
Chương 155: Long gia biến mất
Chương 156: Độc chiến Lục Đại cao thủ
Chương 157: Cấp cao nhất quân hoàng
Chương 158: Đại Chu Sơn Thiên Đạo Tông
Chương 159: Một nhà đoàn viên
Chương 160: Mầm tai hoạ
Chương 161: Lần đầu tiên luyện đan
Chương 162: Tập thể tấn cấp
Chương 163: Long gia quật khởi
Chương 164: Lại lâm hoàng vực
Chương 165: Người của Hỗn Nguyên Đạo
Chương 166: Tà dị thanh niên
Chương 167: Âm thầm ý định
Chương 168: Chém giết!
Chương 169: Tử Tiêu điện người
Chương 170: Thần bí thế giới người?
Chương 171: Ngươi chính là Long Vũ?
Chương 172: Thánh điện
Chương 173: Tam đại Thánh chủ
Chương 174: Ba mươi năm
Chương 175: Thu phục Ngạo Thiên
Chương 176: Tọa trấn phía sau màn
Chương 177: Huyết tẩy hoàng vực
Chương 178: Long Vũ mưu kế
Chương 179: Chấp giáo đệ tử
Chương 180: Tỷ thí bắt đầu
Chương 181: Ngoài ý liệu
Chương 182: Cường hãn Long Vũ
Chương 183: Lòng ta cuồng dã
Chương 184: Thánh đạo truyền thừa
Chương 185: Tà đạo tồn vong
Chương 186: Rốt cuộc đã tới
Chương 187: Chương 187
Chương 188: Phu nhân cùng hài đồng
Chương 189: Thiên Phủ bí mật
Chương 190: Cùng Ác Ma giao dịch
Chương 191: Thiên Phủ diệt vong
Chương 192: Thiên Phủ diệt vong bên
Chương 193: Thiên Phủ diệt vong
Chương 194: Thiên Tôn vô địch
Chương 195: Điên cuồng chém giết!
Chương 196: Nguyệt Nhi chờ ngươi
Chương 197: Kẻ đuổi giết
Chương 198: Ma Nguyên Đột biến
Chương 199: Thế đạo thay đổi
Chương 200: Long Vũ ý định
Chương 201: Thiên thu bá nghiệp
Chương 202: Tin tức ngoài ý muốn
Chương 203: Dẫn người đến cửa
Chương 204: Vô thượng chí tôn
Chương 205: Rời đi
Chương 206: Thánh Đảo
Chương 207: Thanh Lam cùng Thanh Ngữ
Chương 208: Tần Thành
Chương 209: Tìm đến
Chương 210: Thần bí lão già
Chương 211: Lại đến Tần Phủ
Chương 212: Người nào ngăn ta chết
Chương 213: Ma Vương cái thế
Chương 214: Khống thi chi thuật
Chương 215: Nghĩ đụng đến ta, ngươi xứng sao?
Chương 216: Một đời không bằng một đời
Chương 217: Triệu Bổn Thiên muốn mời
Chương 218: Tiểu Phi Nhi
Chương 219: Tử Hà Điện địch ý
Chương 220: Lão thái bà cút!
Chương 221: Sống sót phương pháp
Chương 222: Tử Vực Thành
Chương 223: Thoát thai hoán cốt
Chương 224: Thất Thần Kiếm, Thất Ma Kiếm
Chương 225: Trở về
Chương 226: Phiền toái tới
Chương 227: Tử Hà Điện điện chủ
Chương 228: Nguyệt Nhi xuất quan
Chương 229: Bế quan
Chương 230: Đệ tử hạch tâm, cũng bất quá chỉ như vậy
Chương 231: Xuất phát
Chương 232: Thiên Vực mật tàng
Chương 233: Thất cấp Ma Nhân
Chương 234: Ám sát
Chương 235: Làm giết thì giết
Chương 236: Người vô sỉ
Chương 237: Ra ngoài ý định
Chương 238: Ta cự tuyệt
Chương 239: Dị biến
Chương 240: Thần Vân cấm địa
Chương 241: Một cái khác nhóm người
Chương 242: Tinh Chủ hiện
Chương 243: Đạo thứ ba Thần Vân
Chương 244: Hèn hạ vô sỉ thật đáng chết
Chương 245: Thanh niên thần bí
Chương 246: Tam giai
Chương 247: Phong vân biến sắc
Chương 248: Trước mặt mọi người tru sát
Chương 249: Thu gia người tới
Chương 250: Ma Nhân xuất hiện
Chương 251: Kinh Thiên Tông
Chương 252: Sống sót
Chương 253: Thiên Ma Thất Kiếm
Chương 254: Thiên Thi
Chương 255: Bị buộc tuyệt lộ
Chương 256: Điên cuồng đuổi giết
Chương 257: Thành ma
Chương 258: Phản kích bắt đầu
Chương 259: Thương Vương xuất thủ
Chương 260: Chiến thắng!
Chương 261: Âm mưu
Chương 262: Long Vũ xuất thủ
Chương 263: Ngàn dặm truy sát
Chương 264: Ma sát
Chương 265: Thất Ma Kiếm
Chương 266: Bát Hoang Phong Ma Trận
Chương 267: Sùng Quang giá họa
Chương 268: Ma giới trọng sinh
Chương 269: Tam đại vương giả
Chương 270: Biến dị
Chương 271: Tinh tú cùng Trọng Thiên
Chương 272: Hỏi tội
Chương 273: Không người Thánh Vực
Chương 274: Ba năm
Chương 275: Đáng chết!
Chương 276: Đụng đến ta lão bà, đáng chết!
Chương 277: Nhân loại thật phiền phức
Chương 278: Thương Vô Tình
Chương 279: Một cái đều không cho buông tha
Chương 280: Long Vũ suy đoán
Chương 281: Tin dữ
Chương 282: Phát hiện
Chương 283: Thánh Vực Thánh chủ
Chương 284: Cửu Vân lôi kiếp
Chương 285: Nhân họa đắc phúc
Chương 286: Ba tháng sau
Chương 287: Đại chiến hết sức căng thẳng
Chương 288: Cửu Thiên Huyền Nữ
Chương 289: Thực lực nghiền ép
Chương 290: Long Vũ quyết định biện pháp
Chương 291: Ma giới xâm chiếm
Chương 292: Duy ngã độc tôn!
Chương 293: Ma triều đột kích
Chương 294: Thánh chủ xuất thủ
Chương 295: Ma Vương xuất thủ
Chương 296: Thế cục lại biến
Chương 297: Tuyệt địa trọng sinh
Chương 298: Cường thế báo thù
Chương 299: Tai hoạ ngầm
Chương 300: Tái nhập Ma giới
Chương 301: Hồng Y Giáo
Chương 302: Một mảnh vải u mộng
Chương 303: Đuổi thi đại hội
Chương 304: Cố nhân
Chương 305: Thương gia bí mật
Chương 306: Cuồng nộ Long Vũ
Chương 307: Nghịch huyết lật bàn
Chương 308: Đại khai sát giới
Chương 309: Lửa giận ngút trời
Chương 310: Vừa ý ngươi rồi
Chương 311: Thiên lão bí quyết
Chương 312: Phương pháp
Chương 313: Nhân họa đắc phúc
Chương 314: Trước mặt mọi người chém giết
Chương 315: Cuồng định thắng thiên!
Chương 316: Chấn kinh tin tức
Chương 317: Quyết định biện pháp
Chương 318: Thi động
Chương 319: Ra ngoài ý định cục diện
Chương 320: Đến từ thế giới khác bảo vật
Chương 321: Hiểm bên trong chạy trốn
Chương 322: Nàng chính là ngươi lão bà?
Chương 323: Thánh Vực người mới
Chương 324: Nếu không muốn chết, cút!
Chương 325: Đoàn tụ
Chương 326: Thương nghị
Chương 327: Phản loạn
Chương 328: Thi Hoàng hiện
Chương 329: Thất phẩm Ngụy Thần đan
Chương 330: Đại địch đột kích
Chương 331: Sát lục nổi lên bốn phía
Chương 332: Xem trọng ngươi rồi
Chương 333: Bốn mệnh
Chương 334: Song Thiên Thi sát
Chương 335: Tức giận Nguyệt Nhi
Chương 336: Dị biến
Chương 337: Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi
Chương 338: Phương pháp duy nhất
Chương 339: Võ Thần phụ thể, vô địch!
Chương 340: Thần Nông phủ người, cũng nên Sát!
Chương 341: Nhập ma
Chương 342: Bách vương làm lễ
Chương 343: Duy ngã độc tôn
Chương 344: Gặp lại cố nhân
Chương 345: Khác thường
Chương 346: Rốt cục giải quyết
Chương 347: Tương lai
Chương 348: Thần Tộc diệt vong
Chương 349: Cổ Đà Ma
Chương 350: Chu lão tam
Chương 351: Tam Liên Bang
Chương 352: Thập đại của quý
Chương 353: Cổ Ma hiện
Chương 354: Đặt chân ma huyệt
Chương 355: Cổ Ma cố sự
Chương 356: Thần khí la bàn
Chương 357: Thần bí bi văn
Chương 358: Thần Vực
Chương 359: Thu hoạch ngoài ý liệu
Chương 360: Giết Vu Văn
Chương 361: Hèn hạ vô sỉ
Chương 362: Thần Ngọc Phong
Chương 363: Mục đích của Thần gia
Chương 364: Đệ nhị phong ấn
Chương 365: Hổ Thần xuất thế
Chương 366: Hãnh diện
Chương 367: Hổ Thần phát uy
Chương 368: Luyện hóa Cửu Chuyển Kim Đan
Chương 369: Phẫn nộ
Chương 370: Thần Cảnh cường giả
Chương 371: Đi đến Thần giới
Chương 372: Thiên đàn trung khu
Chương 373: Kết thù
Chương 374: Nhập Thần giới
Chương 375: Long Tôn Giả
Chương 376: Long Nham
Chương 377: Ách Thành chi họa
Chương 378: Đúng a! Ta là người khô
Chương 379: Ngu xuẩn mệnh lệnh
Chương 380: Trường Hồng Quán Nhật
Chương 381: Phong tôn giả
Chương 382: Long Nham tức giận
Chương 383: Đột phá đi!
Chương 384: Thần cảnh trung kỳ
Chương 385: Ly biệt
Chương 386: Hai đại thẹn bảo
Chương 387: Như vậy cũng trúng chiêu?
Chương 388: Người khoác hắc bào nam nhân
Chương 389: Thiên Lang Tộc
Chương 390: Long Vũ xuất thủ
Chương 391: Chém chết Thiên Lang Tộc trưởng lão
Chương 392: Tử tướng thảm trạng
Chương 393: Hai cái lão bà bà
Chương 394: Hai vị trưởng lão
Chương 395: Đi Cửu Vĩ Yêu Hồ tộc
Chương 396: Liêm Khê Thành
Chương 397: Lý Thanh
Chương 398: Lúng túng
Chương 399: Ngoại địch đánh tới
Chương 400: Kết giới bể tan tành
Chương 401: Đại đao vệt cổ
Chương 402: Cay độc Lý Thanh
Chương 403: Hạo Thiên Ấn oai
Chương 404: Vô tình vô nghĩa người
Chương 405: Nói năng lỗ mãng hạ tràng
Chương 406: Mở màn kéo ra
Chương 407: Phản kích
Chương 408: Chiến thiên thần cao thủ
Chương 409: Đạo thân ảnh kia
Chương 410: Không Gian Hắc Động
Chương 411: Điền Viện Viện
Chương 412: Băng hàn đài
Chương 413: Huyết mạch uy áp
Chương 414: Thuyết phục
Chương 415: Thực lực đại tăng
Chương 416: Thiên Trạch Lâm thay đổi
Chương 417: Báu vật cảm ứng
Chương 418: Giết gà dọa khỉ
Chương 419: Phệ Hồn phá Linh trận
Chương 420: Biển máu mông lung
Chương 421: Bị kẹt
Chương 422: Không lùi mà tiến tới
Chương 423: Lệnh bài
Chương 424: Thiên Ma Giao Long
Chương 425: Gặp lại Hàn Tử Phi
Chương 426: Không có khả năng!
Chương 427: Rồng ngâm tiếng
Chương 428: Tiến vào kia một vùng tăm tối
Chương 429: Lễ rửa tội
Chương 430: Nàng
Chương 431: Lạc thánh
Chương 432: Thu được truyền thừa
Chương 433: Cường thế trở về
Chương 434: Chém chết Hàn Tử Phi
Chương 435: Một cái bóng mờ
Chương 436: Hỏa Lân Trì
Chương 437: Đói mà!
Chương 438: Ba phen làm một
Chương 439: Chuẩn bị
Chương 440: Xuất phát
Chương 441: Tề tụ đầu
Chương 442: Mở ra
Chương 443: Miễn cưỡng tiếp nhận
Chương 444: Thứ bốn trăm là Hỏa Kỳ Lân hiện thân
Chương 445: Suy yếu thế lực
Chương 446: Bất mãn
Chương 447: Tiền hậu giáp kích
Chương 448: Chiến Lôi Vân Thiên
Chương 449: Có các ngươi một phần - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 450: Truyền tống ngọc
Chương 451: Tùy tiện xuất thủ
Chương 452: Rơi vào Hỏa Lân Trì
Chương 453: Cái bóng mơ hồ
Chương 454: Thất Thải Thông Thiên Mãng
Chương 455: Lao ra Hỏa Lân Trì
Chương 456: Được đến long lần
Chương 457: Cấp hai! Đảo hải chỉ!
Chương 458: Vị kia
Chương 459: Mau lẹ xuất thủ
Chương 460: Bỏ chạy
Chương 461: Màu xanh hoa sen
Chương 462: Địa phẩm linh dược cấp cao
Chương 463: Cô gái thần bí
Chương 464: Chậm một bước
Chương 465: Phỉ mưa thành
Chương 466: Ở đây khách sạn có chút quý đi!
Chương 467: Một phong thơ
Chương 468: Hoàng Khuê
Chương 469: Có vấn đề
Chương 470: Hát đôi
Chương 471: Thần dụ đan
Chương 472: Ta không cần
Chương 473: Chặn lại
Chương 474: Nhất điểm hồng, một mảnh đỏ
Chương 475: Cửu thiên Lôi Đình
Chương 476: Đan dược tới tay
Chương 477: Xé ra phong thơ
Chương 478: Các trước cửa, một người
Chương 479: Phách lối vơ vét tài sản
Chương 480: Trầm thấp tiếng cười
Chương 481: Renault hiện thân
Chương 482: Tiến vào trận pháp
Chương 483: Kích động kiếm trận
Chương 484: Tàn trong kiếm hắc mang
Chương 485: Một thanh kiếm
Chương 486: Đi tới Lôi Thần Điện
Chương 487: Tầng mây ở ngoài
Chương 488: Thử một lần
Chương 489: Càn khôn trấn Lôi Quyết
Chương 490: Một đám bóng đen
Chương 491: Hổ Thần bị bắt
Chương 492: Ngàn dặm xa
Chương 493: Bên trong không gian sinh vật
Chương 494: Thoát khỏi nguy hiểm
Chương 495: Tuyết bay bên trong nguy cơ
Chương 496: Nguy cơ
Chương 497: Thiên long oai
Chương 498: Lừa dối tiếp lấy lừa dối
Chương 499: Một chi quân đội
Chương 500: Hai cái tướng quân
Chương 501: Trong lòng suy nghĩ
Chương 502: Tới
Chương 503: Một vị thanh niên
Chương 504: Chiết Liễu
Chương 505: Tĩnh quan cũng gặp họa
Chương 506: Kỳ quái gia hỏa
Chương 507: Ngoại hoạn chưa giải nội loạn lên
Chương 508: Lý tiêu nghi ngờ
Chương 509: Kiếm một người
Chương 510: Con của cố nhân
Chương 511: Hai món trân bảo
Chương 512: Nhảy kình biển
Chương 513: Hải yêu đánh tới
Chương 514: Hổ giao thú
Chương 515: Đúng là điên!
Chương 516: Biến hóa rất nhỏ - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 517: Tứ đại sát ma - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 518: Tự nghĩ ra thần thông - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 519: Phật nộ tiên Liên - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 520: Tới một người - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 521: Muốn cái gì - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 522: Linh Vận đan - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 523: Bôi đen quang - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 524: Bất đắc dĩ - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 525: Có thể không? - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 526: Cụt tay thỉnh tội - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 527: Tranh chấp xong cùng giải - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 528: Một cái nhiệm vụ cùng người kia - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 529: Họ Ngô Tam huynh đệ - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 530: Gặp lại Renault - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 531: Dây dưa - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 532: Biển nham thạch nóng chảy - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 533: Cái thế giới này là mộ địa - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 534: Đáng sợ thú bảo vệ - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 535: Lần thứ hai - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 536: Không có bị thương - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 537: Ly Long - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 538: Ba phen đủ - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 539: Dung hợp bốn cái - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 540: Màu sắc rực rỡ - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 541: Nguyên lai là như vậy - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 542: Một chữ định càn khôn - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 543: Có chút ngoài ý muốn - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 544: Trích tinh tháp - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 545: Thanh đàm phát rét - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 546: Không xong - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 547: Có một mảnh cảnh tuyết - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 548: Tuyết sơn gian - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 549: Cố nhân thấy - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 550: Một cây cầu, một cái chung - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 551: Đoạn cầu gặp nhau - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 552: Ngô đồng thay đổi - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 553: Khôi lỗi - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 554: Sống linh khôi! - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 555: Một vệt huyết quang - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 556: Chín tầng tháp - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 557: Ngược lại núi vượn - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 558: Nhảy lên lên 8 tầng - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 559: Không nghĩ đến sẽ là ngươi? - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 560: Hai mặt giáp công - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 561: Xuất thủ - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 562: Khiếp sợ sao? - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 563: Thiên long bang giúp - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 564: Thần Giới người sáng tạo - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 565: Không thể nói - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 566: Người bị trọng thương - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 567: Bụi trần rơi vãi, người từ trước đến nay - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 568: Sát ý - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 569: Triệu hoán - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 570: Ngút trời sóng lửa - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 571: Cấp năm, Hỗn Nguyên quyết! - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 572: Nhận ra được - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 573: Kế hoạch tan biến - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 574: Còn Hồn trận - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 575: Quen thuộc thần lực - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 576: Viêm Ma kiếm dị động - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 577: Aokiji - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 578: Vốn là người chết - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 579: Thanh đăng một chiếc - Cửu Giới Chiến Tiên
Chương 580: Còn sống, mới có hy vọng, mới có thể
Chương 581: Giao dịch
Chương 582: Thánh vật
Chương 583: Có liên quan ly đỉnh những chuyện kia
Chương 584: Tiếp nhận truyền thừa
Chương 585: Khống hỏa
Chương 586: Mờ ảo thanh âm
Chương 587: Hiện thân, rời đi
Chương 588: Nhuộm máu mặt biển
Chương 589: Thật là không chịu nổi!
Chương 590: Aokiji xuất thủ
Chương 591: Ma Môn
Chương 592: Ăn chuột thú
Chương 593: Bầy thú
Chương 594: Rơi lệ hồi tưởng
Chương 595: Bóng đen xuống người tuổi trẻ
Chương 596: Trong đêm tối tờ mờ sáng
Chương 597: Thần tướng lâm thế
Chương 598: Sấm đánh vang dội
Chương 599: Mười hai trấn lôi trụ hiển thần uy
Chương 600: Không động được
Chương 601: Che chở ngươi chu toàn
Chương 602: Rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ
Chương 603: Ma Diễm
Chương 604: Này không phải là các ngươi nên tới địa phương
Chương 605: Một khu cũng là vì sinh tồn
Chương 606: Lý do
Chương 607: Không chừa một mống!
Chương 608: Khai chiến!
Chương 609: Cuộc chiến tranh kia
Chương 610: Người tuổi trẻ
Chương 611: Phong Tuyết tới
Chương 612: Phong Tuyết sau yên lặng
Chương 613: Cùng ta đồng hành, như vậy được chưa?
Chương 614: Nguyệt Nhi tin tức
Chương 615: Ân nhân cùng cừu nhân
Chương 616: Thời đại kia mọi người
Chương 617: Công chúa Ma tộc
Chương 618: Tử Hà chiếu đầy trời
Chương 619: Bóng người màu đỏ
Chương 620: Phi Hồng Cổ Ma
Chương 621: Thật ra thì nàng nói không sai
Chương 622: Hồng nhan xuất thủ
Chương 623: Một đôi cánh chim
Chương 624: Trận pháp phá
Chương 625: Lão đầu cùng người tuổi trẻ
Chương 626: Chờ một chút
Chương 627: Tà Tộc
Chương 628: Đến từ cường giả dị giới
Chương 629: Không có gì là tuyệt đối
Chương 630: Phương xa có tiếng trống trận vang lên
Chương 631: Đi
Chương 632: Bóng kiếm nặng nề
Chương 633: Vong linh chó
Chương 634: Giận dữ chém thiên thu
Chương 635: Phong Tôn buổi nói chuyện
Chương 636: Ừ, không sai biệt lắm cứ như vậy đi!
Chương 637: Đến từ Thần gia chí cường giả
Chương 638: Có vài người, có một số việc
Chương 639: Vào tháp
Chương 640: Vào tháp
Chương 641: Hỗn loạn bắt đầu
Chương 642: Tia máu hiện
Chương 643: Chứa nhiều cường giả gặp nhau
Chương 644: Thần gia, Nhị gia đến
Chương 645: Đáng sợ chiến đấu
Chương 646: Thần quyết thủ đoạn cuối cùng
Chương 647: Không giống nhau sao?
Chương 648: Hoang đường
Chương 649: Ấn ma tháp biến hóa
Chương 650: Khởi động trận pháp
Chương 651: Một tháp khóa vạn thú
Chương 652: Long tôn lo âu
Chương 653: Đề Phượng Hoàng
Chương 654: Thần Thú Phượng Hoàng
Chương 655: Lửa giận
Chương 656: Trước khi đại chiến
Chương 657: Có thể chờ
Chương 658: Đi vào
Chương 659: Phong Tôn ngã xuống
Chương 660: Phí lộ
Chương 661: Hắn quả nhiên họ Long
Chương 662: Vạn mộc tranh vinh
Chương 663: Vây khốn thần quyết
Chương 664: Chết đi!
Chương 665: Khách khí
Chương 666: Đi ở tri âm tri kỷ gian
Chương 667: Một bước kia thật tốt khó khăn
Chương 668: Trên chín tầng trời có câu môn
Chương 669: Có người nói câu nào
Chương 670: Hắn vì thế mà điên cuồng
Chương 671: Ta không đồng ý
Chương 672: Có thánh quang chiếu rọi đi xuống
Chương 673: Đưa ngươi một cái lễ vật
Chương 674: Cái kia hòn đảo
Chương 675: Linh đảo
Chương 676: Muốn rời đi
Chương 677: Thiếu chút nữa đánh
Chương 678: Ám sát
Chương 679: Tra hỏi
Chương 680: Một cái mới đường
Chương 681: Thân Đồ Nghiên mực tự hào
Chương 682: Có thể
Chương 683: Trong gió biển yên lặng
Chương 684: Tử tội!
Chương 685: Thử
Chương 686: Tiến vào
Chương 687: Cầm ít thứ rồi!
Chương 688: Chưa bao giờ qua
Chương 689: Ở đâu tới thần lực?
Chương 690: Sát ý
Chương 691: Cuống cuồng
Chương 692: Một cây sắp khô chết cổ thụ
Chương 693: Thứ sáu trăm cô gái kia
Chương 694: Tùy tiện hóa giải
Chương 695: Trận pháp bể tan tành
Chương 696: Phỏng đoán
Chương 697: Tiến vào Vũ Thần Ấn bên trong
Chương 698: Rực rỡ hẳn lên
Chương 699: Tiên Linh Sơn
Chương 700: Luyện chế thân thể
Chương 701: Đi tới tiên Linh Sơn
Chương 702: Tàng thư điện
Chương 703: Bị kẹt
Chương 704: Thoát khỏi
Chương 705: Nhị trưởng lão
Chương 706: Thánh thần cảnh giới ở giữa tỷ đấu
Chương 707: Vây khốn thần rõ ràng
Chương 708: Tuyệt đối cường đại
Chương 709: Đứng đầu một nhà
Chương 710: Không giữ được
Chương 711: Tuyết lĩnh bên dưới có tòa miếu
Chương 712: Huyết Ma tới
Chương 713: Cấm kỵ thần thông
Chương 714: Trong gió tuyết tới một người
Chương 715: Trong gió tuyết chém một người
Chương 716: Trong gió tuyết thấy một người
Chương 717: Hai người trẻ tuổi đối thoại
Chương 718: Tỷ võ
Chương 719: Hỏi một vài vấn đề
Chương 720: Quế Hoa Hương
Chương 721: Gặp nhau
Chương 722: Cầm chắc, đừng rớt
Chương 723: Thủ túc tương tàn
Chương 724: Quân sư ý chí
Chương 725: Thế giới đã sớm thay đổi
Chương 726: Không có người nào có thể giết hắn, là ngươi! Cũng không được!
Chương 727: Huynh đệ a!
Chương 728: Trong tháp đi ra một người tới
Chương 729: Ma Tôn hiện thân
Chương 730: Nơi này, ta quyết định!
Chương 731: Không cam lòng kêu gào
Chương 732: Hắc! Đã lâu không gặp
Chương 733: Thâm cừu đại hận
Chương 734: Đây là số mệnh
Chương 735: Tà Tộc cường giả
Chương 736: Quả nhiên có việc a!
Chương 737: Không có kết quả
Chương 738: Mở màn
Chương 739: Người giúp
Chương 740: Đối chiêu
Chương 741: Thế giới đang phát sinh như thế nào thay đổi?
Chương 742: Cuồng ngạo
Chương 743: Rùng mình cùng kim quang
Chương 744: Hỗn loạn
Chương 745: Hết thảy như lúc ban đầu
Chương 746: Phong Tuyết đi qua
Chương 747: Vào ma tháp
Chương 748: Bay đầy trời tên
Chương 749: Tinh thần Đại Diễn thuật
Chương 750: Tinh thần biến hóa
Chương 751: Trận pháp khởi động
Chương 752: Truyền thừa
Chương 753: Bất diệt thần thể
Chương 754: Liên tiếp hai cái thế giới tỏa liên
Chương 755: Con đường này rất khó leo lên
Chương 756: Quang diệu dưới có hai người
Chương 757: Thiên sứ
Chương 758: Vũ cùng hóa
Chương 759: Phong Tuyết chợt giảm xuống
Chương 760: Mượn dùng lực lượng
Chương 761: Hoàng Kim Cự Long tức giận
Chương 762: Ma Tôn lại đến
Chương 763: Tựa hồ không có người nào là hắn đối thủ
Chương 764: Bởi vì cùng quả
Chương 765: Muốn đi? Vậy có dễ dàng như vậy
Chương 766: Phong Tuyết cùng hắn biệt ly
Chương 767: Tà tôn chi hồn
Chương 768: Mượn lực
Chương 769: Mạt sát
Chương 770: Xông ra
Chương 771: Dưới Thanh Sơn cứu một người
Chương 772: Hai cái thế giới giao tiếp điểm
Chương 773: Mây đen
Chương 774: Chém!
Chương 775: Nghĩ quá nhiều cũng không tốt
Chương 776: Bên ngoài Vân Hải
Chương 777: Mặt mang nụ cười thanh niên
Chương 778: Nhiễm Thanh Phong
Chương 779: Lần nữa đi đến Tiên Linh Sơn
Chương 780: Sợ hãi
Chương 781: Thánh Quang cùng ngươi cùng tồn tại
Chương 782: Thánh Tà!
Chương 783: Thiên ma hiện!
Chương 784: Thần giới tai nạn
Chương 785: Chương 790
Chương 786: Huyết Kỳ Lân
Chương 787: Đây là cái gì tình huống?
Chương 788: Bái kiến thiếu gia
Chương 789: Cứu người
Chương 790: Đến
Chương 791: Khuyên bảo
Chương 792: Tấm màn đen ở dưới biến hóa
Chương 793: Hốt hoảng
Chương 794: Kiên trì
Chương 795: Một vị trẻ tuổi
Chương 796: Tái hiện Thiên Sứ
Chương 797: Thiên Hải giao!
Chương 798: Thánh Quang Phổ Chiếu
Chương 799: Thánh nữ hàng lâm
Chương 800: Huyền cơ
Chương 801: Thánh Quang tẩy lễ
Chương 802: Ánh sáng
Chương 803: Huyền Cơ xuất thủ
Chương 804: Thánh Nguyên Linh Đan
Chương 805: Lấy phụ danh tiếng
Chương 806: Thương hoa
Chương 807: Ma Tôn chi nộ
Chương 808: Cứ như vậy nát?
Chương 809: Hắc ám khí tức
Chương 810: Thương khung phía trên, còn có rất nhiều phong cảnh
Chương 811: Nguyên lai cự ly một bước kia, gần trong gang tấc
Chương 812: Một đao, hai đoạn
Chương 813: Đáng sợ giằng co
Chương 814: Thần Thông tái hiện
Chương 815: Huyết nhục gây dựng lại
Chương 816: Trẻ tuổi nhất tộc trưởng
Chương 817: Người thần bí
Chương 818: Ác niệm
Chương 819: Mưa gió động
Chương 820: Tử Kim Lôi Đình
Chương 821: Bạo vũ lê hoa
Chương 822: Cố nhân đến
Chương 823: Chu thiên biến đổi lớn
Chương 824: Ma Tôn phá cảnh
Chương 825: Bế quan
Chương 826: Có người tới
Chương 827: Xuất quan
Chương 828: Nên tới thủy chung sẽ đến
Chương 829: Rung động
Chương 830: Như thế nào Ma Đạo?
Chương 831: Một vòng trắng noãn
Chương 832: Thẩm Phán
Chương 833: Hợp tác
Chương 834: Cạm bẫy
Chương 835: Một kiếm tự thiên ngoại tới
Chương 836: Quang Minh về sau là cái gì?
Chương 837: Thánh Tử
Chương 838: Quyết nhiên sát ý
Chương 839: Tiếng đàn
Chương 840: Sinh tử như lúc ban đầu
Chương 841: Phụ tử ở giữa đối thoại
Chương 842: Thần uy
Chương 843: Một đạo phân thân
Chương 844: Thánh Tử khinh địch
Chương 845: Ma linh
Chương 846: Quỷ dị tiểu nam hài
Chương 847: Truy kích
Chương 848: Quang Minh cùng Hắc Ám quyết đấu
Chương 849: Một ngọn núi
Chương 850: Ngoại Vực chủng tộc
Chương 851: Lột xác
Chương 852: Thần Quốc
Chương 853: Đi Huyền Nữ Cung
Chương 854: Thi mộ ma
Chương 855: Thôn phệ sao?
Chương 856: Một kiếm phía dưới
Chương 857: Lăng Yến sát ý
Chương 858: Thần Quốc cường giả
Chương 859: U Minh ma lửa giận
Chương 860: Biến cố
Chương 861: Thiên đô
Chương 862: Nơi này tuyết là hắc sắc
Chương 863: Phong tuyết qua đi chính là trời nắng?
Chương 864: Bố cục
Chương 865: Trong ngọn lửa cánh tay
Chương 866: Đi qua cùng hiện tại
Chương 867: Cho nên cần tương lai
Chương 868: Gặp mặt
Chương 869: Sát ý
Chương 870: Khó hiểu
Chương 871: Chuẩn bị cứu người
Chương 872: Cửu Thánh Phần Thiên Trận
Chương 873: Nhất định phải lao ra!
Chương 874: Tử Kim quyền trượng
Chương 875: Bài trừ trận pháp
Chương 876: Ngọn núi kia dưới
Chương 877: Trăm trượng ở trong phong cảnh
Chương 878: Này vốn chính là chân thật
Chương 879: Hai vị này
Chương 880: Tiêu Biệt Ly kế hoạch
Chương 881: Không đồng dạng như vậy Ma Tôn
Chương 882: Chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện
Chương 883: Vị trí là tương đối
Chương 884: Nhìn không thấu
Chương 885: Ma Sơn mạch
Chương 886: Võ Thần tông
Chương 887: Thế phong nhật hạ
Chương 888: Thần bí sơn động
Chương 889: Ta đi
Chương 890: Tiến giai
Chương 891: Hấp Huyết Biên Bức
Chương 892: Thâm Uyên
Chương 893: Mê Huyễn Trận phương pháp
Chương 894: Cả đời
Chương 895: Tiểu Bạch Hổ
Chương 896: Cự Mãng
Chương 897: Khả ái Tiểu Bạch Hổ
Chương 898: Kỳ ngộ
Chương 899: Trong lúc ngủ say
Chương 900: Nguyên lai không phải là Bạch Liên Hoa
Chương 901: Cấm địa chỗ sâu trong
Chương 902: Tiểu Bạch Hổ bạn chơi
Chương 903: Âm hiểm Tống Đại Tống Nhị
Chương 904: Đồng dạng đáng chết
Chương 905: Lưu Hiểu Hiểu
Chương 906: Quà vặt hàng
Chương 907: Từ Phong
Chương 908: Cô gia
Chương 909: Lấy thân báo đáp
Chương 910: Bếp lò
Chương 911: Người thiện lương
Chương 912: Dung Tế
Chương 913: Từ Phong lại tới
Chương 914: Vợ của ta, người của ta!
Chương 915: Sinh đứa con gái lại nói
Chương 916: Từ Kiến
Chương 917: Yêu hầu
Chương 918: Lại thấy Tu La
Chương 919: Thông Bối Viên Hầu
Chương 920: Lôi kiếp
Chương 921: Lôi kiếp đến
Chương 922: Hợp Thể
Chương 923: Cửu nguyên tạo hóa
Chương 924: Ngươi không phải là đối thủ của ta
Chương 925: Xuất kết giới
Chương 926: Khôi lỗi
Chương 927: Huyết Ma tông
Chương 928: Tự tìm đường chết
Chương 929: Thi khôi
Chương 930: Ta sẽ cho ngươi đi?
Chương 931: Dục hỏa trùng sinh
Chương 932: Tất vong!
Chương 933: Cửu Kiếm hợp nhất
Chương 934: Huyết Vệ phủ tai nạn
Chương 935: Vạn Thú trỗi lên
Chương 936: Kình địch
Chương 937: Áo nghĩa mạnh mẽ kính người
Chương 938: Long Vũ đã chết!
Chương 939: Đi chết đi!
Chương 940: Giết hay là không giết!
Chương 941: Kẻ này tất sát
Chương 942: Tiểu Thần Vương Đan
Chương 943: Ngũ phẩm thần khí
Chương 944: Hủy diệt chi nguyên
Chương 945: Huyền Giới
Chương 946: Kinh tâm
Chương 947: Tiểu Thần Vương Đan
Chương 948: Tiểu tam kiếp
Chương 949: Muốn giết ta?
Chương 950: Thạch thất
Chương 951: Đều nghị luận
Chương 952: Trên núi cao!
Chương 953: Biện pháp gì?
Chương 954: Trong sơn cốc
Chương 955: Đại chiến tiến đến
Chương 956: Chém giết
Chương 957: Bách Kiếp cảnh
Chương 958: Mị nương
Chương 959: Di Cổ Ngọc
Chương 960: Chết không táng thân
Chương 961: Đối sách
Chương 962: Hoa rơi cố ý
Chương 963: Nước chảy vô tình
Chương 964: Cấp cao nhất đệ tử
Chương 965: Buồn nôn
Chương 966: Tu luyện
Chương 967: Địa giai chiến kỹ
Chương 968: Tình huynh đệ
Chương 969: Bá Vương Cửu Kiếm
Chương 970: Thôn phệ
Chương 971: Linh tiên thảo
Chương 972: Ánh trăng trận pháp
Chương 973: Biến ảo nhân hình
Chương 974: Âm Dương cảnh
Chương 975: Ngọc Nữ Tuyền
Chương 976: Lão công ta không có tiền
Chương 977: Buông tha ta
Chương 978: Ngoặt tới
Chương 979: Nơi cấm kỵ
Chương 980: Nhìn thấu
Chương 981: Đặc thù thể chất
Chương 982: Đi chết đi
Chương 983: Xấu bà bà
Chương 984: Môn chủ chọn lựa đầu tiên?
Chương 985: Một loại khác vũ khí
Chương 986: Tuyệt cảnh
Chương 987: Ngọc Nữ Tuyền
Chương 988: Nhất định phải hắn chết
Chương 989: Nội gian
Chương 990: Vạn năm thể chất cao thủ
Chương 991: Thập Tam Lộ Phong Ma Trận
Chương 992: Đại loạn đấu
Chương 993: Mở không ra
Chương 994: Như địa ngục
Chương 995: Cảm nhận được sao?
Chương 996: Huyết tướng quân
Chương 997: Vô cùng thê thảm
Chương 998: Muốn giết cứ giết
Chương 999: Luyện đan
Chương 1000: Cửu Thiên Huyền khí
Chương 1001: Phong Ma
Chương 1002: Đều điên rồi
Chương 1003: Ai từ một nơi bí mật gần đó?
Chương 1004: Quyết đấu
Chương 1005: Di Cổ Ngọc
Chương 1006: Lão bà
Chương 1007: Thân thế chi mê
ĐỌC TRUYỆN
Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com