GIỚI THIỆU

Tiên giới Chiến Thần Dương Tiễn sống lại ở Thần Võ đại lục!

Có được Tạo Hóa đồ cùng Đạo ấn hai kiện Vô Thượng chí bảo! Rong ruổi Dị Giới! Không đâu địch nổi!

Thần bí Thánh Tôn hệ thống! Để tất cả trở nên đều có khả năng! Mở ra Dương Tiễn bá đạo Vô Song Thánh Tôn con đường!

Thần đồ nơi tay! Thiên hạ ta có!

Chấp chưởng Đạo ấn! Vạn giới thần phục!

DANH SÁCH CHƯƠNG
Chương 1: Ngã xuống Hỗn Độn
Chương 2: Sống lại Thần Võ đại lục
Chương 3: Đạo ấn
Chương 4: Tạo Hóa đồ! 《 Khai Thiên Tạo Hóa Công 》!
Chương 5: Đột nhiên tăng mạnh! Hậu Thiên tầng năm đỉnh phong!
Chương 6: Nổi giận!
Chương 7: Bạo sát!
Chương 8: Di vật!
Chương 9: Bao vây chặn đánh! Kinh sợ!
Chương 10: Cổ Thanh Sơn
Chương 11: Cổ gia phản ứng
Chương 12: Tử Vân quả
Chương 13: Hung thú Xích Luyện mãng!
Chương 14: Tiềm tu! Hậu Thiên tầng bảy!
Chương 15: Tiêu Vũ Vận
Chương 16: Hành hạ đến chết! Chấn động!
Chương 17: Kiều diễm trị liệu
Chương 18: Hiếu kỳ!
Chương 19: Gà ăn mày, khỏi hẳn!
Chương 20: Động phủ địa đồ!
Chương 21: Màu vàng Viên Hầu!
Chương 22: Hầu Nhi tửu!
Chương 23: Đột phát tình huống! Đẩy ngã!?
Chương 24: Vơ vét!
Chương 25: Vơ vét!
Chương 26: Ngoài ý muốn thu hoạch lớn! Đi theo!
Chương 27: Hậu Thiên tầng tám! Thiếu niên hư hỏng cản đường!
Chương 28: Chiến Tiên Thiên!
Chương 29: Lại đến Cổ gia!
Chương 30: Trước giết một người!
Chương 31: Bạo lực đuổi giết!
Chương 32: Máu tanh tàn sát! Cổ gia diệt!
Chương 33: Mời chào
Chương 34: Rời khỏi! Vô tình gặp được!
Chương 35: Ra tay!
Chương 36: Huyền Âm thân thể!
Chương 37: Đưa đến cơ duyên
Chương 38: Truyền công! 《 Huyền Âm Đoán Thể Quyết 》!
Chương 39: Thiết Vân thành! Triệu Vô Cực!
Chương 40: Kích động Triệu Vô Cực!
Chương 41: Luyện đan!
Chương 42: Thiên Hạ Vô Song!
Chương 43: Chọc giận!
Chương 44: Kỹ thuật như thần!
Chương 45: Dương mưu!
Chương 46: Gặp lại Chu Phượng Kiều!
Chương 47: Linh thú
Chương 48: Cùng chung kẻ địch!
Chương 49: Võ đạo bốn cảnh!
Chương 50: 《 Viêm Dương Quyết 》! Thành chủ mời!
Chương 51: Phủ Thành chủ nguy cơ!
Chương 52: Dương Tiễn kế hoạch!
Chương 53: Dương Tiễn kế hoạch!
Chương 54: Thần tích! Diệu thủ hồi xuân!
Chương 55: Ngọc Hư các
Chương 56: Danh tiếng truyền xa!
Chương 57: Phệ Tâm đan!
Chương 58: Đêm không yên tĩnh!
Chương 59: Cây gậy và củ cà rốt
Chương 60: Giành Hắc Phong Sơn trại!
Chương 61: Ác khách đến nhà!
Chương 62: Vô sỉ đến cực điểm!
Chương 63: Nhổ cỏ tận gốc!
Chương 64: Lôi Đình đuổi giết!
Chương 65: Chu gia diệt!
Chương 66: Ngạc nhiên mừng rỡ! Bạch Ngọc nhân sâm!
Chương 67: Điên cuồng đột phá!
Chương 68: Tôn Phong trở về! Kinh hãi!
Chương 69: Xử trí Hắc Phong sơn trại!
Chương 70: Thân thế manh mối!
Chương 71: Tặng công pháp!
Chương 72: Người quen? Thông gia từ bé?
Chương 73: Theo khí nhập đạo!
Chương 74: Mọi người kinh ngạc!
Chương 75: Tập thể đột phá!
Chương 76: Quyết định của Triệu Thanh Nhã!"
Chương 77: Hùng Hổ!
Chương 78: Đóng cửa đánh chó!
Chương 79: Chém giết! Thu phục!
Chương 80: Hồi Xuân cốc diệt!
Chương 81: Hồi Xuân cốc diệt!
Chương 82: Diệt Hồi Xuân Cốc
Chương 83: Kinh hỉ thu hoạch
Chương 84: Luyện chế Trúc Cơ đan!
Chương 85: Đột phá! Thiên Nhãn thức tỉnh!
Chương 86: Khí Linh?
Chương 87: Thánh Tôn hệ thống!
Chương 88: Mạnh mẽ Thánh Tôn hệ thống!
Chương 89: Vạn năm thạch nhũ!
Chương 90: Rèn luyện Xích Đồng Đỉnh!
Chương 91: Linh Khí!
Chương 92: Xuất quan!
Chương 93: Huyết Hồn ngọc! 《 Lôi Linh bí quyết 》!
Chương 94: Ngự khí phi hành!
Chương 95: Độ Kiếp!
Chương 96: Phát hiện đầu mối!
Chương 97: Mỏ linh thạch! Lòng đất hang động!
Chương 98: Phệ Tinh thú!
Chương 99: Siêu cấp quặng mỏ! Lo lắng âm thầm!
Chương 100: Luyện Yêu Hồ? Luyện Thần Hồ!
Chương 101: Mọi sự đã chuẩn bị
Chương 102: Vạn Bảo thương hội buổi đấu giá!
Chương 103: Ám sát!
Chương 104: Giết ngược!
Chương 105: Kỳ quái thiếu niên!
Chương 106: Cuồng hóa!
Chương 107: Ngu ngốc!
Chương 108: Phế!
Chương 109: Thành chủ oán hận!
Chương 110: Ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng!
Chương 111: Đến Man Châu thành! Tề thiếu!
Chương 112: Tiểu Bá Vương Ngưu Đính Thiên!
Chương 113: Ngưu Đính Thiên kinh ngạc!
Chương 114: Hợp tác
Chương 115: Hợp tác!
Chương 116: Hợp tác!
Chương 117: Hợp tác!
Chương 118: Hợp tác!
Chương 119: Trú Nhan đan! Chấn động!
Chương 120: Gặp lại Tiêu Vũ Vận!
Chương 121: Màu vàng khách quý lệnh! Vô tình gặp được!
Chương 122: Xung đột!
Chương 123: Nhược Hi!
Chương 124: Dương Thần! Kích động!
Chương 125: Trị liệu! Cửu Cung Tỏa Mạch trận!
Chương 126: Hứa hẹn!
Chương 127: Buổi đấu giá mở ra!
Chương 128: Không hề có một tiếng động bàn tay!
Chương 129: Đấu giá bắt đầu!
Chương 130: Trú Nhan đan lên sàn!
Chương 131: Nóng nảy!
Chương 132: Thần bí vật phẩm bán đấu giá!
Chương 133: Tự nhiên đâm ngang!
Chương 134: Thông Thiên đan!
Chương 135: Sợ hãi Liệt thiếu chưởng môn!
Chương 136: Buổi đấu giá chấm dứt!
Chương 137: Man Châu thành Thành chủ!
Chương 138: Ngọc Dật!
Chương 139: Dương Tiễn dã tâm!
Chương 140: Phần Thiên Thánh Liên!
Chương 141: Lưu Vân giáp!
Chương 142: Giết chóc!
Chương 143: Giết chóc!
Chương 144: Tàn sát!
Chương 145: Sáng sớm trước sát cơ!
Chương 146: Nghiền ép!
Chương 147: Ta tên Thí Thần!
Chương 148: Cảnh giác! Như bẻ cành khô!
Chương 149: Một mẻ hốt gọn!
Chương 150: Trở lại Thiết Vân thành!
Chương 151: Mùa thu hoạch lớn!
Chương 152: Mùa thu hoạch lớn!
Chương 153: Điên cuồng đổi!
Chương 154: Trúc Cơ đỉnh phong! Sắp xếp!
Chương 155: Lại về Mãng Sơn trấn! Huyết Phủ mạo hiểm đoàn!
Chương 156: Các ngươi xứng sao?
Chương 157: Huyết Phủ xoá tên!
Chương 158: Tin tức ngoài ý muốn!
Chương 159: Linh mạch!
Chương 160: Ngao cò tranh nhau! Ngư ông đắc lợi!
Chương 161: Thần bí lão già!
Chương 162: Chân tướng rõ ràng!
Chương 163: Âm Thi thượng nhân!
Chương 164: Cùng đến chỗ chết!
Chương 165: Thiên Cơ kiếm! Võ Thần bảo tàng!
Chương 166: Mây nổi bốn phía!
Chương 167: Trùng kích Kim Đan cảnh giới!
Chương 168: Mở ra nội thiên địa!
Chương 169: Độ Kiếp!
Chương 170: Thực lực tăng vọt!
Chương 171: Nghịch thiên thần thông!
Chương 172: Biến thái Thần Huyền Cửu Biến
Chương 173: Vạn Lôi Biến!
Chương 174: Thực lực tăng vọt!
Chương 175: Tình cảnh thê thảm Ngọc Hư các!
Chương 176: Dương Tiễn động tác!
Chương 177: Khắp nơi phản ứng!
Chương 178: Tin tức ngoài ý muốn!
Chương 179: Điên cuồng!
Chương 180: Điên cuồng!
Chương 181: Giá trên trời đấu giá!
Chương 182: Phản kích mãnh liệt!
Chương 183: Im lặng kinh sợ
Chương 184: Im lặng kinh sợ
Chương 185: Lui bước!
Chương 186: Tề gia đường cùng!
Chương 187: Sóng to gió lớn!
Chương 188: Ngọc gia viện binh
Chương 189: Vào cuộc!
Chương 190: Kinh hãi!
Chương 191: Vô tận hoảng sợ
Chương 192: Toàn bộ diệt sát!
Chương 193: Náo động!
Chương 194: Oan gia ngõ hẹp!
Chương 195: Toàn bộ diệt sát!
Chương 196: Thiên Kiêu công chúa!
Chương 197: Tiến quân thần tốc!
Chương 198: Đại khai sát giới!
Chương 199: Liệt Vân Không cái chết!
Chương 200: Liệt Vân Không cái chết!
Chương 201: Bạo lực nghiền ép!
Chương 202: Khúc mắc cởi bỏ!
Chương 203: Điên cuồng vơ vét!
Chương 204: Viêm Lân thú! Dụ dỗ!
Chương 205: Hỏa Nhũ Linh Dịch!
Chương 206: Người và vật không còn!
Chương 207: Sắp xếp thỏa đáng!
Chương 208: Thiên Cơ kiếm dị động!
Chương 209: Gặp lại Thiên Kiêu công chúa!
Chương 210: Xung đột! Chấn động!
Chương 211: Mở ra đêm trước!
Chương 212: Mở ra! Thảm thiết!
Chương 213: Dị biến! Huyết sắc quan tài!
Chương 214: Xuất thế!
Chương 215: Khủng bố huyết y người!
Chương 216: Cường thế ra tay!
Chương 217: Đuổi giết!
Chương 218: Dư âm!
Chương 219: Gặp lại Nhược Hi!
Chương 220: Trần Thiếu Phong! Kết thù kết oán!
Chương 221: Oan gia ngõ hẹp!
Chương 222: Bao che khuyết điểm Dương Phong
Chương 223: Đi Dương gia!
Chương 224: Áo xám lão già
Chương 225: Dương Vấn Thiên!
Chương 226: Quen biết nhau!
Chương 227: Quen biết nhau!
Chương 228: Kinh ngạc!
Chương 229: Kinh ngạc!
Chương 230: Dương Khiếu Thiên tin tức!
Chương 231: Cấm địa!
Chương 232: Náo động!
Chương 233: Mọi sự đã chuẩn bị
Chương 234: Khủng bố thanh thế!
Chương 235: Thần tích!
Chương 236: Nhược Hi thức tỉnh!
Chương 237: Ý định!
Chương 238: Thiên Đan các!
Chương 239: Hạ Nhân!
Chương 240: Hạ Nhân dã vọng!
Chương 241: Huyền Ngọc quả!
Chương 242: Thiên vân đại sư!
Chương 243: Hạt giống đến tay
Chương 244: Thượng Cổ chiến trường thí luyện!
Chương 245: Nhị trưởng lão thăm dò!
Chương 246: Chuẩn bị!
Chương 247: Quét ngang! Khuất phục!
Chương 248: Quét ngang! Khuất phục!
Chương 249: Thiên Hành thuyền rồng!
Chương 250: Tiến vào Thượng Cổ chiến trường!
Chương 251: Quỷ dị
Chương 252: Quỷ dị
Chương 253: Đột biến! Âm hồn!
Chương 254: Tru sát!
Chương 255: Lui lại! Vô tình gặp được!
Chương 256: Tình thế nguy hiểm!
Chương 257: Lô đỉnh!
Chương 258: Từ trên trời giáng xuống!
Chương 259: Điên cuồng nghiền áp!
Chương 260: Giáo huấn!
Chương 261: Diệu thủ Hồi Xuân!
Chương 262: Dị biến!
Chương 263: Dương Tiễn quyết định!
Chương 264: Tu Di Huyễn Diệt trận!
Chương 265: Tự mình làm bậy thì không thể sống được!
Chương 266: Lại về cung điện dưới mặt đất!
Chương 267: Cơ quan trải rộng!
Chương 268: Tình thế nguy hiểm!
Chương 269: Miểu sát!
Chương 270: Quỷ dị!
Chương 271: Khủng bố tế đàn!
Chương 272: Đi mà quay lại!
Chương 273: Kịch chiến!
Chương 274: Nghìn cân treo sợi tóc! Điên cuồng!
Chương 275: Trọng thương!
Chương 276: Tử vong nguy cơ!
Chương 277: Đạo ấn hiển uy!
Chương 278: Không phá thì không xây được! Phá rồi lại lập!
Chương 279: Thoát thai hoán cốt!
Chương 280: Kinh ngạc!
Chương 281: Bí văn
Chương 282: Tàng bảo khố manh mối!
Chương 283: Phá trận!
Chương 284: Điên cuồng vơ vét!
Chương 285: Thần bí tàn đồ!
Chương 286: Ý loạn tình mê
Chương 287: Phụ thân ta gọi Dương Khiếu Thiên!
Chương 288: Luyện khí!
Chương 289: Chết chưa hết tội!
Chương 290: Dời lên tảng đá đập chính mình chân!
Chương 291: Kinh ngạc!
Chương 292: Trở lại Dương gia!
Chương 293: Bế quan
Chương 294: Bế quan
Chương 295: Dương Khiếu Thiên tin tức!
Chương 296: Dương Khiếu Thiên tin tức!
Chương 297: Ma Quỷ biển!
Chương 298: Vô tình gặp được!
Chương 299: Ra tay! Chấn động!
Chương 300: Tung tích!
Chương 301: Dương Khiếu Thiên!
Chương 302: Dùng đầu của các ngươi đến chuộc tội ah!
Chương 303: Ta tên Dương Tiễn!
Chương 304: Song hỷ lâm môn!
Chương 305: Bí văn!
Chương 306: Mưu đồ
Chương 307: Uất ức Thương Hải tông!
Chương 308: Cái đích cho mọi người chỉ trích!
Chương 309: Khó bề phân biệt!
Chương 310: Lẻn vào!
Chương 311: Hoảng sợ!
Chương 312: Dương Tiễn thủ đoạn!
Chương 313: Tập kích!
Chương 314: Càn quét!
Chương 315: Loạn chiến!
Chương 316: Không thể không nhảy bẫy rập!
Chương 317: Tống tiền!
Chương 318: Trợ giúp!
Chương 319: Cái không để lại!
Chương 320: Cái không để lại!
Chương 321: Lập kế hoạch!
Chương 322: Huyết Kiếm Môn đột kích!
Chương 323: Điên cuồng nghiền ép! Lập uy!
Chương 324: Điên cuồng nghiền ép! Lập uy!
Chương 325: Tứ Phương Tuyệt Sát đại trận! Huyết Kiếm Môn phản ứng!
Chương 326: Quân địch vòng vây rình rập!
Chương 327: Tử vong thịnh yến!
Chương 328: Vô tận sợ hãi! Thần phục!
Chương 329: Kinh ngạc!
Chương 330: Khắp nơi phản ứng
Chương 331: Ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng!
Chương 332: Bày trận! Kỹ thuật như thần!
Chương 333: Đoạt xá? Tự chui đầu vào rọ!
Chương 334: Động trời bí văn! Thần Chi đại lục!
Chương 335: Động trời bí văn! Thần Chi đại lục!
Chương 336: Rời khỏi vạn đảo vùng biển!
Chương 337: Trở lại Ngọc Hư các! Xung đột!
Chương 338: Sợ hãi! Huynh đệ gặp lại!
Chương 339: Gặp lại Triệu Thanh Nhã!
Chương 340: Trở lại Dương gia!
Chương 341: Tin tức ngoài ý muốn! Lão tổ tông!
Chương 342: Mọi người kinh ngạc!
Chương 343: Dương gia chính thức cấm địa! Hiếm thấy các lão tổ tông!
Chương 344: Tìm tai vạ các lão tổ tông!
Chương 345: Đại náo hôn lễ!
Chương 346: Cường thế Dương Khiếu Thiên!
Chương 347: Uy hiếp? Phế Hạ Lưu!
Chương 348: Nghiền ép tất cả! Thiếu nợ thì trả tiền!
Chương 349: Giương cung bạt kiếm! Lưỡng cường đến!
Chương 350: Sính lễ!
Chương 351: Gặp lại Viên Hồng!
Chương 352: Kinh ngạc mọi người!
Chương 353: Ám Ảnh tin tức!
Chương 354: Chém giết Hạ gia huynh đệ!
Chương 355: Huyết Trì! Nổi giận!
Chương 356: Huyết Ma! Đánh chết!
Chương 357: Gặp lại Thí Thần!
Chương 358: Thí Thần? Thí Thần Thương?
Chương 359: Trở về!
Chương 360: Dương Tiễn ý định!
Chương 361: Dương Tiễn ý định!
Chương 362: Tập thể tăng vọt! Chấn động!
Chương 363: Tập thể tăng vọt! Chấn động!
Chương 364: Tập thể tăng vọt! Chấn động!
Chương 365: Đan sư đại hội!
Chương 366: Dương Phong thỉnh cầu!
Chương 367: Trúng độc!
Chương 368: Hồng Thăng!
Chương 369: Thiên Độc lão nhân Độc Khổ!
Chương 370: Thân phận bạo lộ!
Chương 371: Trị hết!
Chương 372: Thần bí hộp đen! Ngoài ý muốn thu hoạch lớn!
Chương 373: Rời khỏi!
Chương 374: Đi tới Thiên Đan Tông! Cảm giác huyền diệu!
Chương 375: Kim tuyến chi! Ỷ thế hiếp người!
Chương 376: Tiên Thiên Hỏa Linh thân thể! Đổi trắng thay đen!
Chương 377: Không biết sống chết! Phế!
Chương 378: Đan Trần!
Chương 379: Thu đồ đệ!
Chương 380: Giao dịch đại hội!
Chương 381: Minh Huyền lão nhân
Chương 382: Giao dịch
Chương 383: Cuồng vọng! Xung đột!
Chương 384: Đan sư gia nhập liên minh!
Chương 385: Hợp tác! Đánh cược!
Chương 386: Đánh cược
Chương 387: Đánh cược
Chương 388: Đối bạc
Chương 389: Đối bạc
Chương 390: Làm người ta khiếp sợ lễ ngộ!
Chương 391: Mô hình nhỏ hội giao dịch bắt đầu!
Chương 392: Tam chuyển Nguyên Đan!
Chương 393: Quy chúc
Chương 394: Quy chúc
Chương 395: Phần Thiên thánh liên tàn phiến!
Chương 396: Bị bức thua Thánh tử!
Chương 397: Nhân hồn chi tinh!
Chương 398: Quỷ dị tràng diện!
Chương 399: Tàn phiến tới tay!
Chương 400: Thần bí nhân thân phận
Chương 401: Thần bí nhân thân phận!
Chương 402: Lựa chọn!
Chương 403: Bắt đầu!
Chương 404: Kinh khủng tiêu hao! Kích động!
Chương 405: Mọi người kinh ngạc!
Chương 406: Tự tìm đường chết!
Chương 407: Diệt sát!
Chương 408: Tánh mạng đe dọa!
Chương 409: Bắt tay vào làm cứu trị
Chương 410: Thức tỉnh!
Chương 411: Bái sư!
Chương 412: Vô tình gặp được!
Chương 413: Không ngờ lại là hắn!?
Chương 414: Được ăn cả ngã về không!
Chương 415: Tự nhiên đâm ngang! Oan gia ngõ hẹp!
Chương 416: Dương Tiễn xuất thủ! Phong hồi lộ chuyển!
Chương 417: Chật vật
Chương 418: Minh Huyền Lão Nhân khiếp sợ!
Chương 419: Chiêu dụ!
Chương 420: Gia nhập!
Chương 421: Bế quan! Đột phá!
Chương 422: Bế quan! Đột phá!
Chương 423: Bế quan! Đột phá!
Chương 424: Thoát thai hoán cốt!
Chương 425: Thực lực tăng vọt!
Chương 426: Cô đọng phân thân!
Chương 427: Thiên kiếp lại đến!
Chương 428: Dương Huyền!
Chương 429: Dương Huyền bái sư!
Chương 430: Xuất quan! Tính toán!
Chương 431: Đồng hành!
Chương 432: Băng sương thành!
Chương 433: Kinh sợ! Thiếu thành chủ!
Chương 434: Dương Khiếu Thiên xuất thủ!
Chương 435: Chỗ dựa của Phủ thành chủ!
Chương 436: Người hậu tuyển Thánh nữ?
Chương 437: Âm mưu!
Chương 438: Hắc giao!
Chương 439: Cuồng ngược hắc giao
Chương 440: Cuồng ngược hắc giao
Chương 441: Mặc Thương kinh nghiệm!
Chương 442: Dụ hoặc!
Chương 443: Mặc Thương thần phục!
Chương 444: Thương hải băng nguyên!
Chương 445: Hú Trăng Lang Hoàng!
Chương 446: Nghiền ép!
Chương 447: Nghiền ép!
Chương 448: Ngâm Nguyệt
Chương 449: Chặn lại!
Chương 450: Độc kế!
Chương 451: Sâu xa!
Chương 452: Quỷ dị băng động
Chương 453: Huyền U băng phách!
Chương 454: Dương Khiếu Thiên đột phá!
Chương 455: Độ Kiếp! Đột biến!
Chương 456: Xui xẻo Kim Bối điêu Hoàng!
Chương 457: Thu tọa kỵ!
Chương 458: Nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong!
Chương 459: Trả đũa!
Chương 460: Lam Băng!
Chương 461: Loạn chiến!
Chương 462: Cưỡng từ đoạt lý!
Chương 463: Cá mè một lứa!
Chương 464: Chương 464
Chương 465: Ngươi muốn chết như thế nào!
Chương 466: Thái thượng Nhị trưởng lão! Phế!
Chương 467: Tiết kiểu, vẫn!
Chương 468: Chính chủ gặt hái! Băng Phách tông sứ giả!
Chương 469: Giao thủ! Khiếp sợ sứ giả!
Chương 470: Lên án mạnh mẽ!
Chương 471: Độn không phù!
Chương 472: Thỏa hiệp!
Chương 473: Rời đi!
Chương 474: Trở lại Dương gia
Chương 475: Quật cường Triệu Thanh nhã! Gặp lại hai nữ!
Chương 476: Dị biến nổi lên!
Chương 477: Thất Tinh Quy Vị!
Chương 478: Bảo tàng xuất hiện!
Chương 479: Ngọc châu! Tin tức!
Chương 480: Đại Loạn chiến!
Chương 481: Rút lui khỏi!
Chương 482: Đối sách!
Chương 483: Dời đi! Lại đến Vấn Đạo tông!
Chương 484: Vấn Đạo Tông tình cảnh!
Chương 485: Giết tới cửa! Kinh khủng quái vật!
Chương 486: Cường sát!
Chương 487: Toàn bộ diệt!
Chương 488: Khiếp sợ!
Chương 489: Thăng cấp trận pháp!
Chương 490: Hỗn Loạn Đế Đô!
Chương 491: Viên Hồng thỉnh cầu!
Chương 492: Cố Nhân!
Chương 493: Uy hiếp!
Chương 494: Tức giận Tất Dương
Chương 495: Bí mật!
Chương 496: Bí mật!
Chương 497: Mở ra đêm trước!
Chương 498: Bảo tàng mở ra!
Chương 499: Tiểu Thiên Địa!
Chương 500: Quỷ Dị!
Chương 501: Quỷ Dị!
Chương 502: Mộng Hồn Thú!
Chương 503: Ngoài ý muốn Kết Cục!
Chương 504: Thảm thiết!
Chương 505: Tan biến!
Chương 506: Trò chơi tử vong!
Chương 507: Trò chơi tử vong!
Chương 508: Cửa thứ nhất kết thúc!
Chương 509: Nghi ngờ nặng nề
Chương 510: Suy đoán! Đánh chết!
Chương 511: Khiếp sợ!
Chương 512: Loạn chiến!
Chương 513: Kinh biến! Nổi giận!
Chương 514: Oan gia ngõ hẹp!
Chương 515: Dị biến nảy sinh!
Chương 516: Cường đại "Tất Dương"
Chương 517: Huyết hồn!
Chương 518: Đại chiến Huyết hồn!
Chương 519: Thiên Nhãn phát uy!
Chương 520: Dị biến!
Chương 521: Chân Linh sinh tử khế!
Chương 522: Cầu cứu!
Chương 523: Xuất thủ! Bẻ gãy nghiền nát!
Chương 524: Lừa phỉnh!
Chương 525: Dương Tiễn suy đoán!
Chương 526: Trần Phong bí mật!
Chương 527: Thuấn sát!
Chương 528: Dung linh Khôi Lỗi!
Chương 529: Dương Huyền phát uy!
Chương 530: Cuối cùng đánh cược một lần! Diệt sát!
Chương 531: Khốn cảnh!
Chương 532: Phong hồn Nguyên Tinh!
Chương 533: Dị biến thay nhau nổi lên! Lấy hạt dẻ trong lò lửa!
Chương 534: Rời đi đại điện!
Chương 535: Cuộc đời như vở kịch! Toàn dựa vào diễn kỹ!
Chương 536: Ngư ông? Tru diệt!
Chương 537: Băng Phách Tông sứ giả nhắc nhở!
Chương 538: Hoảng sợ hư ảnh
Chương 539: Hoảng sợ hư ảnh!
Chương 540: Cắn nuốt!
Chương 541: Ký ức
Chương 542: Ký ức
Chương 543: Tu vi tăng vọt!
Chương 544: Viên Hồng? Viên Hồng!
Chương 545: Đánh cuộc đấu!
Chương 546: Thắng được! Thần phục!
Chương 547: Luyện khí!
Chương 548: Ngoài ý muốn phát hiện!
Chương 549: Dựa vào!
Chương 550: Kinh biến!
Chương 551: Nổi giận!
Chương 552: Đánh chết! Khiếp sợ!
Chương 553: Đại chiến!
Chương 554: Ngũ Hành điên đảo đại trận! Trêu chọc!
Chương 555: Đánh chết!
Chương 556: Trở về Dương gia
Chương 557: Tính toán!
Chương 558: Tru diệt!
Chương 559: Tru diệt!
Chương 560: Oanh động! Chuẩn bị!
Chương 561: Suy đoán!
Chương 562: Hai kiện linh bảo!
Chương 563: Xuân. Mộng không chút dấu vết
Chương 564: Đạt được ước muốn!
Chương 565: Vẫn thần màn trời! Hắc Ám chi linh!
Chương 566: Đại chiến!
Chương 567: Dị biến!
Chương 568: Tuyệt sát!
Chương 569: Đã tới!
Chương 570: Đuổi giết!
Chương 571: Diệt sát!
Chương 572: Nghi ngờ!
Chương 573: Tình thế nguy hiểm!
Chương 574: Xuất thủ! Suy đoán!
Chương 575: Khiếp sợ!
Chương 576: Kinh hãi! Phong Thần cao thủ?
Chương 577: Chém giết!
Chương 578: Xác nhận thân phận!
Chương 579: Khiếp sợ!
Chương 580: Khiếp sợ!
Chương 581: Mưu tính! Đối sách!
Chương 582: Ngũ Hành tụ lôi đại trận!
Chương 583: Chuẩn bị ổn thỏa! Đến!
Chương 584: Vào úng!
Chương 585: Tức giận!
Chương 586: Thiên kiếp! Tuyệt vọng! Tự bạo!
Chương 587: Rút lui!
Chương 588: Rừng ác mộng!
Chương 589: Độc cốc!
Chương 590: Khốn cảnh!
Chương 591: Chuyển cơ!
Chương 592: Diệt sát!
Chương 593: Nghỉ ngơi và hồi phục! Luyện khí!
Chương 594: Thương thảo
Chương 595: Thương thảo! Truyền công!
Chương 596: Đột phá!
Chương 597: Thực lực tăng cao!
Chương 598: Gặp gỡ!
Chương 599: Ngao cò tranh nhau!
Chương 600: Ngư ông đắc lợi!
Chương 601: Diệt sát! —— thần phục
Chương 602: Thần phục
Chương 603: Vui mừng! Cao cấp linh mạch!
Chương 604: Phá trận!
Chương 605: Tam hỉ lâm môn!
Chương 606: Tính toán!
Chương 607: Siêu cấp tổ hợp đại trận!
Chương 608: Cường địch tới cửa!
Chương 609: Mị thiên cơ!
Chương 610: Mị thiên cơ thần phục!
Chương 611: Nhập ma! Kịch chiến!
Chương 612: Oanh giết!
Chương 613: Huyền Thiên cơ!
Chương 614: Khiếp sợ! Bại hoàn toàn!
Chương 615: Thực lực tăng nhiều!
Chương 616: Tìm cách!
Chương 617: Vui mừng! Thu hoạch lớn!
Chương 618: Vui mừng! Thu hoạch lớn!
Chương 619: Phần thưởng!
Chương 620: Rời đi!
Chương 621: Không biết sống chết người!
Chương 622: Nội chiến!
Chương 623: Lôi Đình oanh giết!
Chương 624: Linh hồn chấn động!
Chương 625: Muốn mời!
Chương 626: Nói bóng nói gió!
Chương 627: Thần bí phó tiên sinh
Chương 628: Cổ! Sát ý!
Chương 629: Cảnh cáo! Uy hiếp!
Chương 630: Một lưới bắt hết!
Chương 631: Nghiền ép!
Chương 632: Đánh chết!
Chương 633: Phế!
Chương 634: Giải cổ!
Chương 635: Tức giận!
Chương 636: Giải tỏa!
Chương 637: Kinh khủng vạn Tà Điện!
Chương 638: Kinh khủng vạn Tà Điện!
Chương 639: Kinh hiện! Bảo Liên đăng!
Chương 640: Chuyển thế thân thể?
Chương 641: Tăng vọt!
Chương 642: Huynh muội quen biết nhau!
Chương 643: Kinh thiên tin dữ!
Chương 644: Kinh thiên tin dữ!
Chương 645: Cấp bách thế cục!
Chương 646: Rời đi!
Chương 647: Tụ bảo thành! Xung đột!
Chương 648: Nghiền ép! Kinh sợ!
Chương 649: Thần bí lão giả!
Chương 650: Thần bí lão giả!
Chương 651: Phá Thiên băng!
Chương 652: Lại thu một đồ!
Chương 653: "Phân trên phi"
Chương 654: Kích hoạt thiên mạch! Thiên địa dị tượng!
Chương 655: Kích hoạt thiên mạch! Thiên địa dị tượng!
Chương 656: Khiếp sợ! Vui mừng!
Chương 657: Rượu tiên phá hồng trần!
Chương 658: Đấu giá bắt đầu! Vui mừng liên tục!
Chương 659: Thần bí tiểu đỉnh!
Chương 660: Thánh Địa nội tình!
Chương 661: Tiểu đỉnh tới tay!
Chương 662: Áp trục! Điên cuồng đấu giá!
Chương 663: Giá trên trời! Thần khí quy thuộc!
Chương 664: Có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp!
Chương 665: Kim thiền thoát xác! Hoàng Tước!
Chương 666: Thần khí tới tay!
Chương 667: Gậy ông đập lưng ông! Mắc câu!
Chương 668: Vạn tà lại xuất hiện! Diệt sát!
Chương 669: Luyện Thiên Thần đỉnh!
Chương 670: Truyền thừa! «Đỉnh thiên quyết»!
Chương 671: Luyện khí! Ngoài ý muốn vui mừng!
Chương 672: Kích động phá hồng trần!
Chương 673: Bế quan! Thực lực tăng vọt!
Chương 674: Giải phong! Cực phẩm thần khí!
Chương 675: Phân biệt! Loạn khởi!
Chương 676: Ngoài ý muốn tin tức!
Chương 677: Nơi chôn xương!
Chương 678: Đầu sỏ! Vạn Năm Huyền Âm Quỷ Cô!
Chương 679: Vạn quỷ phệ thiên phiên!
Chương 680: Điên cuồng cắn nuốt!
Chương 681: Bốn đại sáu kiếp hư thần!
Chương 682: Đại loạn đấu!
Chương 683: Đều đả thương! Dụ ép!
Chương 684: Thần phục! Thượng phẩm tiên khí!
Chương 685: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!
Chương 686: Kế giết!
Chương 687: Kinh hiện!
Chương 688: Cường hãn thần bí đạo nhân!
Chương 689: Quỷ Cốc tử!
Chương 690: Khiếp sợ Quỷ Cốc tử!
Chương 691: Khách không mời mà đến! Không nhìn!
Chương 692: Các hiển thần thông!
Chương 693: Các hiển thần thông!
Chương 694: Toàn bộ diệt sát!
Chương 695: Tiến vào!
Chương 696: Tiến vào!
Chương 697: Tàn Đồ tề tựu! Thiên địa kịch biến!
Chương 698: Thu hoạch lớn!
Chương 699: Thu hoạch lớn!
Chương 700: Trả thù tới cửa!
Chương 701: Diệt sát!
Chương 702: Diệt sát!
Chương 703: Bế quan! Thần linh đan!
Chương 704: Luyện đan! Kiếp lôi Thối Thể!
Chương 705: Thực lực tăng vọt!
Chương 706: Tạo Hóa Đồ lột xác! Hỗn Độn linh tuyền!
Chương 707: Tu luyện thành công!
Chương 708: Kinh khủng Thiên kiếp!
Chương 709: Kinh khủng Thiên kiếp!
Chương 710: Kinh khủng Thiên kiếp!
Chương 711: Kinh khủng Thiên kiếp!
Chương 712: Thiên kiếp quá! Mây tía hiện!
Chương 713: Quỷ Cốc tử cơ duyên! «Đại Diễn Quyết»
Chương 714: Quả vị! Lột xác!
Chương 715: Kẻ đến không có ý tốt!
Chương 716: Tru diệt!
Chương 717: Tru diệt!
Chương 718: Trêu chọc Quỷ Cốc tử!
Chương 719: Khiếp sợ!
Chương 720: Khiếp sợ!
Chương 721: An bài
Chương 722: Thiên Phượng thành! Phượng gia!
Chương 723: Ngăn trở!
Chương 724: Động thủ!
Chương 725: Xung đột thăng cấp!
Chương 726: Nghiêm trị!
Chương 727: Vĩnh tuyệt hậu hoạn!
Chương 728: Vào Phượng gia!
Chương 729: Vui mừng! Vừa thấy tàn phiến!
Chương 730: Suy đoán!
Chương 731: Sáu chuyển hộ thần đan!
Chương 732: Súng toái Thiên kiếp!
Chương 733: Cửu U minh phượng!
Chương 734: Lục đạo Phong Thần ấn!
Chương 735: Mảnh tàn dung hợp!
Chương 736: Thức tỉnh!
Chương 737: Phượng gia mượn hơi!
Chương 738: Phượng gia tính toán!
Chương 739: Ba món bảo vật!
Chương 740: Ba món bảo vật!
Chương 741: Ba món bảo vật!
Chương 742: Tự nhiên đâm ngang!
Chương 743: Lý Viêm!
Chương 744: Phượng Hỏa Vũ xuất hiện!
Chương 745: Miếng sắt!
Chương 746: Khiếp sợ!
Chương 747: Khiếp sợ!
Chương 748: Thành công mời chào!
Chương 749: Phượng gia lão tổ tông!
Chương 750: Niết Bàn đan!
Chương 751: Phượng gia lai lịch!
Chương 752: Phượng gia tổ địa!
Chương 753: Dung hợp tinh huyết! Chân Long huyết mạch!
Chương 754: Bắt đầu luyện chế!
Chương 755: Xuất quan! Kích động phượng Hỏa Vũ!
Chương 756: Đảm nhiệm khách khanh trưởng lão
Chương 757: Phượng gia lão tổ tông
Chương 758: Lòng như lửa đốt
Chương 759: Chặn lại !
Chương 760: Toàn diện áp chế
Chương 761: Làm người ta tuyệt vọng thực lực
Chương 762: Gặp lại
Chương 763: Trở lại vấn đạo tông
Chương 764: Rực rỡ hẳn lên Vấn Đạo Tông! Sắp xếp!
Chương 765: Tha hương ngộ cố!
Chương 766: Hoàn toàn mới hộ tông đại trận!
Chương 767: Báo thù!
Chương 768: Báo thù!
Chương 769: Khủng bố động vật biển!
Chương 770: Vấn Đạo Tông hiện trạng! Động vật biển đột kích!
Chương 771: Nghênh chiến!
Chương 772: Định Phong Châu! Nguy cơ tứ phía!
Chương 773: Ngàn cân treo sợi tóc!
Chương 774: Đúng lúc chạy tới! Cường thế lên sàn!
Chương 775: Đoàn tụ!
Chương 776: Mọi người khiếp sợ!
Chương 777: Mọi người trở về! Đoàn tụ!
Chương 778: Thập Phương huyễn diệt đại trận!
Chương 779: Xuất phát thần bí hải vực! Ngộ cố nhân!
Chương 780: Chia tay!
Chương 781: Bị diệt Thiên Lôi tông! Thu hoạch bất ngờ!
Chương 782: Khủng bố hải mãng!
Chương 783: Tái ngộ Thí Thần!
Chương 784: Bất đắc dĩ Dương Tiễn!
Chương 785: Bí ẩn!
Chương 786: Bằng hữu!
Chương 787: Thẳng thắn chờ đợi! Xuất phát!
Chương 788: To lớn hải quy!
Chương 789: Khủng bố cự quy! Dương Tiễn tức giận!
Chương 790: Đồng thời bạo phát! Đánh giết!
Chương 791: Nhặt xác! Khiếp sợ Phượng Hỏa Vũ!
Chương 792: Khiếp sợ! Suy đoán!
Chương 793: Luân Hồi kiều!
Chương 794: Luân Hồi kiều!
Chương 795: Luân Hồi kiều
Chương 796: Trăm đời Luân Hồi!
Chương 797: Trăm đời Luân Hồi!
Chương 798: Rất thương!
Chương 799: Tạo hóa Thông Thiên Tháp!
Chương 800: Tạo hóa Thông Thiên Tháp!
Chương 801: Thang lên trời! Thân thể lên cấp!
Chương 802: Cảnh giới vong ngã! Đăng đỉnh!
Chương 803: Kén lớn phá! Cự Nhân ra!
Chương 804: Khai thiên tích địa!
Chương 805: Khai thiên tích địa!
Chương 806: Kinh hỉ! Thực lực tăng vọt!
Chương 807: Rất thương khiếp sợ!
Chương 808: Khí Linh xuất hiện!
Chương 809: Man Thương lựa chọn!
Chương 810: Khiếp sợ!
Chương 811: Khiếp sợ!
Chương 812: Thần bí vật liệu!
Chương 813: Luyện Thiên Thần Đỉnh thăng cấp! Rời đi!
Chương 814: Cự thú đột kích!
Chương 815: Phân biệt! Trở về!
Chương 816: Nổi giận!
Chương 817: Kinh sợ! Suy đoán!
Chương 818: Vạn quỷ phệ thiên chi vạn quỷ ra lung!
Chương 819: Tin tức ngoài ý muốn! Hoàn Vũ Tiên Tháp!
Chương 820: Kích động mọi người!
Chương 821: Bố trí Truyền Tống trận!
Chương 822: Dương Huyền xuất quan!
Chương 823: Tình thế nghiêm trọng!
Chương 824: Tình thế nghiêm trọng!
Chương 825: Tin tức ngoài ý muốn! Nguy cơ giáng lâm!
Chương 826: Điên cuồng Dương Tiễn!
Chương 827: Độc kế!
Chương 828: Vạn sự đã chuẩn bị!
Chương 829: Ngư cắn câu! Trước hết giết hai người!
Chương 830: Kinh thiên một nổ!
Chương 831: Náo động! Cuối cùng mục tiêu!
Chương 832: Mê tinh thần phệ hồn tán!
Chương 833: Bại lộ!
Chương 834: Thiên Huyền Thí Thần đại trận!
Chương 835: Thương Minh tổ sư! Rời đi!
Chương 836: Truy binh đến! Đồ Vạn Quân!
Chương 837: Cửu thiên huyễn diệt khốn tinh thần trận!
Chương 838: Vào cuộc!
Chương 839: Thương Minh phát điên!
Chương 840: Đánh giết Thương Minh! Thần phục!
Chương 841: Điên cuồng kế hoạch!
Chương 842: Thâu Thiên đổi trụ!
Chương 843: Đại tàn sát!
Chương 844: Điên cuồng cướp đoạt!
Chương 845: Lập uy! Kinh hãi mọi người!
Chương 846: Về tổng môn! Mừng như điên!
Chương 847: Rực rỡ hẳn lên Vấn Đạo Tông! Lại nổi sóng!
Chương 848: Phượng gia tràn ngập nguy cơ!
Chương 849: Ra tay!
Chương 850: Thuấn sát cửu kiếp Hư Thần!
Chương 851: Hung hăng quét ngang!
Chương 852: Ngọn nguồn! Dương Tiễn suy đoán!
Chương 853: Thiên Tà Phệ Tâm Cổ!
Chương 854: Tuyệt Thần cốc! Phượng Hỏa Vũ quyết định!
Chương 855: Dương Tiễn quyết định! Động tình!
Chương 856: Di chuyển!
Chương 857: Động tình! Nói hết!
Chương 858: Trở về! Khuyên bảo!
Chương 859: Sắp xếp thỏa đáng!
Chương 860: Xa rời tông! Bái Hỏa Thành!
Chương 861: Chuẩn bị sắp xếp!
Chương 862: Thả mồi!
Chương 863: Bái Hỏa Thánh Địa âm mưu!
Chương 864: Bán đấu giá bắt đầu! Thần bí vật phẩm!
Chương 865: Điên cuồng buổi đấu giá!
Chương 866: Điên cuồng buổi đấu giá!
Chương 867: Bán đấu giá kết thúc! Cuồn cuộn sóng ngầm!
Chương 868: Trêu chọc!
Chương 869: Lôi đình đánh giết!
Chương 870: Dương Tiễn tính toán!
Chương 871: Dương Tiễn tính toán!
Chương 872: Đến yêu vực!
Chương 873: Biến cố!
Chương 874: Ra tay!
Chương 875: Vạn Tà Điện âm mưu!
Chương 876: Đi tới tê phượng sơn!
Chương 877: Mạnh mẽ Phượng Minh!
Chương 878: Thần bí Đại Tôn! Ám hại!
Chương 879: Tuyệt vọng!
Chương 880: Lên sàn! Kinh sợ toàn trường!
Chương 881: Kinh ngạc nghe! Chém giết!
Chương 882: Diệt sạch!
Chương 883: Phượng tôn!
Chương 884: Dao động!
Chương 885: Khuyên bảo!
Chương 886: Khuyên bảo!
Chương 887: Khuyên bảo!
Chương 888: Di chuyển! Vạn Tà Điện động tác!
Chương 889: Thập vạn đại sơn! Đối chiến vượn lớn!
Chương 890: Tiến vào đoạn tuyệt Thần cốc!
Chương 891: Ngưng huyết thảo!
Chương 892: Thị huyết thú vương!
Chương 893: Cường hãn thị huyết thú vương!
Chương 894: Đánh giết!
Chương 895: Thị huyết châu! Huyết thần!
Chương 896: Thần bí thung lũng!
Chương 897: Âm Dương quả! Động tình!
Chương 898: Âm dương chi linh! Dụ dỗ!
Chương 899: Vô đề!
Chương 900: Kinh hỉ! Thoát thai hoán cốt!
Chương 901: Lại phó mây mưa!
Chương 902: Cảm động!
Chương 903: Dị biến! Huyết hà chi trận!
Chương 904: Diệu pháp!
Chương 905: Phần Thiên Thánh Liên lột xác! Kinh biến!
Chương 906: Huyết thần! Cường hãn!
Chương 907: Khả năng chuyển biến tốt!
Chương 908: Phá trận mà ra!
Chương 909: Huyết thần khiếp sợ!
Chương 910: Giao dịch! Hứa hẹn!
Chương 911: Huyết thần suy đoán! Rời đi!
Chương 912: Tái ngộ Vạn Tà Điện!
Chương 913: Ngự tà châu! Nghiền ép!
Chương 914: Đi nhầm vào Long tộc!
Chương 915: Giáo huấn!
Chương 916: Long tộc Nhị trường lão Long Dật!
Chương 917: Làm khách Long tộc! Khủng bố Long tộc!
Chương 918: Long tộc quyết định!
Chương 919: Khiếp sợ Long Vương! Ác Long chi hồn!
Chương 920: Nguyên do!
Chương 921: Long Mộ!
Chương 922: Bất Diệt Thần hồn!
Chương 923: Biện pháp!
Chương 924: Mở ra bí ẩn!
Chương 925: Chuẩn bị!
Chương 926: Động thủ!
Chương 927: Cửu Dương tru tà đại trận!
Chương 928: Man Thương ra tay!
Chương 929: Kinh biến!
Chương 930: Xoay chuyển Càn Khôn!
Chương 931: Ngoại Tính trưởng lão!
Chương 932: Dự định!
Chương 933: Thu xếp Truyền Tống trận! Trở về!
Chương 934: Luyện chế Tinh Huyết đan!
Chương 935: Song hỷ lâm môn!
Chương 936: Thân thể lên cấp!
Chương 937: Lột xác!
Chương 938: Lột xác!
Chương 939: Tạo hóa đồ biến hóa! Huyền hoàng Thánh thụ!
Chương 940: Nguyên do! Lăng Thiên các!
Chương 941: Hai đại Thần quyết!
Chương 942: Xuất quan!
Chương 943: Mới cách cục!
Chương 944: Mới cách cục!
Chương 945: Dương Ảnh Nhi chuyện xưa! Chân tướng!
Chương 946: Dương Ảnh Nhi chuyện xưa! Chân tướng!
Chương 947: Khiếp sợ! Vật quy nguyên chủ!
Chương 948: Phượng Hỏa Vũ xuất quan!
Chương 949: Phong ba tiệm khởi! Tà Thần chi mâu!
Chương 950: Quyết sách! Lại đến tuyệt thần cốc!
Chương 951: Nghe tin bất ngờ!
Chương 952: Phá phong!
Chương 953: Vô tận chi hải! Hổ Kình bầy thú!
Chương 954: Máu tanh diệt sát!
Chương 955: Trấn sát!
Chương 956: Trấn sát!
Chương 957: Trấn sát!
Chương 958: Phá trận! Tà Thần điện!
Chương 959: Toàn diệt! Tổn thất thảm trọng!
Chương 960: Khiếp sợ! Khổng lồ bẫy rập!
Chương 961: Huyết Chiến!
Chương 962: Huyết Chiến!
Chương 963: Thiên phẩm chiến khôi! Tà Thần chi đồng!
Chương 964: Thủ đoạn ra hết! Thảm thiết!
Chương 965: Đóng băng!
Chương 966: Thiên địa hợp nhất! Lá bài tẩy ra hết!
Chương 967: Qua sông dỡ cầu!
Chương 968: Kinh thiên nghịch chuyển! Chém giết!
Chương 969: Rời đi!
Chương 970: Biện pháp giải quyết!
Chương 971: Dung luyện Tà Thần chi mâu! Nguyên thần giao hòa!
Chương 972: Hỏa Vũ thức tỉnh! Cửu U kiếm!
Chương 973: Biến thiên! Thí thần tin tức!
Chương 974: Năm năm! Phi thăng!
Chương 975: Mới vào Thần giới! Bắt nô lệ đội!
Chương 976: Hoảng sợ! Đánh chết!
Chương 977: Thiên Thần!?
Chương 978: Xử trí! Tứ phương thành!
Chương 979: Chương 979
Chương 980: Đan Hiên các!
Chương 981: Thanh Mộc trưởng lão! Khiếp sợ!
Chương 982: Phá Thần đan! Phủ đệ!
Chương 983: Ngũ Hành tu di đại trận
Chương 984: Vạn Năm Huyền linh đằng?
Chương 985: Ngạo mạn! Sợ hãi!
Chương 986: Tới tay!
Chương 987: Thiên tinh mật cảnh!
Chương 988: Gặp lại quần áo lụa là! Triệu Thành!
Chương 989: Chương 989
Chương 990: Huyền Linh đằng mẫu! Đột phá!
Chương 991: Các thiên tài! Thần bí thiếu nữ!
Chương 992: Lam Thiệu Quân! Xung đột!
Chương 993: Bí cảnh mở ra!
Chương 994: Chương 994
Chương 995: Nghiền ép!
Chương 996: Tàn nhẫn! Dị tượng!
Chương 997: Lạc Phàm!
Chương 998: Chương 998
Chương 999: Tự rước lấy nhục!
Chương 1000: Cường đại Khôi Lỗi! Rung động thực lực!
Chương 1001: Trận pháp cản đường!
Chương 1002: Chương 1002
Chương 1003: Chương 1003
Chương 1004: Cướp đoạt!
Chương 1005: Thần Chân Vương! Chân chính kho báu!
Chương 1006: Dược cốc! Cướp đoạt!
Chương 1007: Chương 1007
Chương 1008: Khoáng mạch!
Chương 1009: Chương 1009
Chương 1010: Thần bí hạt giống!
Chương 1011: Rời đi! Ngoài ý muốn tin tức!
Chương 1012: Khổ chiến! Tình thế nguy hiểm!
Chương 1013: Chém giết! Hoàng Tước hiện!
Chương 1014: Tuyệt cảnh! Dương Tiễn hiện thân!
Chương 1015: Diệt sát!
Chương 1016: Mê tình! Phiền não!
Chương 1017: Quy tâm! Bá đạo!
Chương 1018: Đố kị đầy đủ!
Chương 1019: Chương 1019
Chương 1020: Khiếp sợ!
Chương 1021: Đan Huyền tông!
Chương 1022: Tinh Nguyên thánh dịch! Lại đột phá!
Chương 1023: Lại luyện Long Hồn Thương!
Chương 1024: Lại luyện Long Hồn Thương!
Chương 1025: Bí cảnh đóng cửa!
Chương 1026: Trên đường đi gặp giặc cướp!
Chương 1027: Hiển uy!
Chương 1028: Toàn diệt!
Chương 1029: Khiếp sợ thu hoạch!
Chương 1030: Tính toán!
Chương 1031: Rời đi tứ phương thành!
Chương 1032: Bộc lộ! Thiên hồn dẫn!
Chương 1033: Khiếp sợ!
Chương 1034: Diệt sát!
Chương 1035: Tam thánh thành!
Chương 1036: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!
Chương 1037: Không làm chết tiện sẽ không chết!
Chương 1038: Sát ý! Thánh vệ quân!
Chương 1039: Một chiêu!
Chương 1040: Tiềm Long Bảng! Tru diệt!
Chương 1041: Chiến Bạch y nhân!
Chương 1042: Liễu Nguyên! Điên cuồng sát ý!
Chương 1043: Liễu Nguyên! Vẫn!
Chương 1044: Tức giận!
Chương 1045: Tam thánh tông mai phục!
Chương 1046: Vu trưởng lão suy đoán!
Chương 1047: Đánh chết!
Chương 1048: Toàn diệt!
Chương 1049: Dương Tiễn tính toán!
Chương 1050: Kinh hiện! Hung thú vương giả!
Chương 1051: Thập Phương khốn thần đại trận!
Chương 1052: Kinh khủng hung thú vương giả!
Chương 1053: Vạn lôi oanh tạc!
Chương 1054: Nghiệp hỏa đốt hung thú!
Chương 1055: Cuối cùng giết!
Chương 1056: Ngoài ý muốn phát hiện! Huyền sát nước!
Chương 1057: Đánh bậy đánh bạ! Nghĩ mà sợ!
Chương 1058: Kinh hiện di tích! Rung động!
Chương 1059: Kinh khủng tài phú!
Chương 1060: Bố trí! Vô tình gặp được!
Chương 1061: Mồi câu! Mắc câu!
Chương 1062: Mồi câu! Mắc câu!
Chương 1063: Cát Vân quyết định!
Chương 1064: Mắc câu! Cường đại đội hình!
Chương 1065: Dược Viên!
Chương 1066: Máu nguyên kim chi! Đột biến!
Chương 1067: Cửu Huyễn Thiên La Đại Trận! Hoàng trưởng lão khiếp sợ!
Chương 1068: Dương Tiễn tính toán!
Chương 1069: Đánh cuộc đấu!
Chương 1070: Thiên địa Huyền Hỏa! Quy Nguyên hóa hư hỏa!
Chương 1071: Ngưng Thần Quy Nguyên Đan!
Chương 1072: Hư không luyện đan thuật! Rung động!
Chương 1073: Hư không luyện đan thuật! Rung động!
Chương 1074: Kéo đan! Thiên huyễn tạo hóa tay!
Chương 1075: Năm chuyển! Đan thành!
Chương 1076: Rung động! Tâm phục khẩu phục!
Chương 1077: Tổn thất thảm trọng! Suy đoán!
Chương 1078: Mây đen bao phủ! Phá trận phương pháp!
Chương 1079: Phá trận?
Chương 1080: Hiện thân! Khiếp sợ!
Chương 1081: Bị thương nặng! Trận pháp không gian!
Chương 1082: Lỗ trưởng lão! Vẫn!
Chương 1083: Tổ sư!
Chương 1084: Tự thân xuất mã!
Chương 1085: Độ Huyền thượng nhân!
Chương 1086: Giao thủ!
Chương 1087: Thiên bảng! Thiên Huyết Ma linh!
Chương 1088: Trấn áp!
Chương 1089: Toàn diện áp chế!
Chương 1090: Chính tay đâm cừu địch!
Chương 1091: Chính tay đâm thù địch!
Chương 1092: Hoàng Hiên khiếp sợ! Phá trận ra!
Chương 1093: Diệt sát!
Chương 1094: Tam thánh tông phản ứng!
Chương 1095: Tiến vào tam thánh tông!
Chương 1096: Kinh sợ!
Chương 1097: Tiêu diệt!
Chương 1098: Tiêu diệt!
Chương 1099: Cây đổ bầy khỉ tan!
Chương 1100: Kho báu!
Chương 1101: Chương 127
Chương 1102: Dị biến!
Chương 1103: Lên cấp! Thắng lợi trở về!
Chương 1104: Vô Song công tử!
Chương 1105: Hắc mã!
Chương 1106: Hắc mã!
Chương 1107: Gặp mặt lần đầu Thần Cơ tử!
Chương 1108: Thần Cơ tử khiếp sợ!
Chương 1109: Vui mừng tin tức!
Chương 1110: Vui mừng tin tức!
Chương 1111: Kích động Thần Cơ tử!
Chương 1112: Giao dịch! Khuy thiên Bát Quái Kính!
Chương 1113: Thiên Cơ tính toán tài tình Thần Cơ tử!
Chương 1114: Thần Cơ tử gặp gỡ!
Chương 1115: Phệ linh nhất tộc!
Chương 1116: Phệ linh nhất tộc!
Chương 1117: Kinh thiên âm mưu!
Chương 1118: Quỷ dị cự kén!
Chương 1119: Khóa linh đan!
Chương 1120: Phá phong! Cổ thần trung kỳ!
Chương 1121: Đoạn Long lĩnh!
Chương 1122: Tử Ngọc cây nho!
Chương 1123: Máu tanh trấn sát!
Chương 1124: Trời sanh Thần vương!
Chương 1125: Trời giáng cơ duyên! Nửa bước chủ thần!
Chương 1126: Song song tăng vọt!
Chương 1127: Khô Diệp bà bà!
Chương 1128: Đột biến! Kinh khủng hàn khí!
Chương 1129: Kinh biến! Huyền Âm băng hỏa!
Chương 1130: Thiên Cơ ẩn mạch!
Chương 1131: Thay da đổi thịt! Thức tỉnh!
Chương 1132: Trấn Thiên Thần Thiết! Thiên Cơ lệnh!
Chương 1133: Đồng Nhi thân phận! Long tê!
Chương 1134: Vương giả huyết mạch!
Chương 1135: Quyết đánh một trận tử chiến!
Chương 1136: Xuất thủ! Đối chiến!
Chương 1137: Đánh chết!
Chương 1138: Rung động!
Chương 1139: Thăng Long trì
Chương 1140: Chu Nguyên Thông nguyên tắc!
Chương 1141: Táng Long Cốc!
Chương 1142: Lưu Nguyên Phong
Chương 1143: Xung đột!
Chương 1144: Huyết Mộ Vân!
Chương 1145: Phục nhuyễn!
Chương 1146: Gặp lại Lâm Vi Nhi
Chương 1147: Gặp lại cố nhân!
Chương 1148: Chân tướng! Vô sỉ!
Chương 1149: Phế! Đẩy lui!
Chương 1150: Gặp lại cố nhân!
Chương 1151: Thiên Tinh Tử Phong Hiên! Chín khiếu Linh Lung đan!
Chương 1152: Phong Hiên khiếp sợ!
Chương 1153: Bốn đại cao thủ!
Chương 1154: Thiên tài tụ tập!
Chương 1155: Lâm thời biến động! Dụng tâm hiểm ác!
Chương 1156: Long thần tàu cao tốc!
Chương 1157: Long Lang! Rung động xuất thủ!
Chương 1158: Thiên nhiên trận pháp!
Chương 1159: Phá trận! Kinh hãi!
Chương 1160: Huyền Minh độc nguyên quả! Toàn diệt!
Chương 1161: Kinh hiện! Độc Huyết Thần giao long!
Chương 1162: Đánh cuộc!
Chương 1163: Kịch chiến!
Chương 1164: Thần phục! Hóa Hình!
Chương 1165: Rời đi!
Chương 1166: Thiết bối Long hùng!
Chương 1167: Phiền toái! Thiên Nhất Môn!
Chương 1168: Giết!
Chương 1169: Tranh đoan khởi!
Chương 1170: Huyết tế! Quỷ Đế hiện!
Chương 1171: Càn Dương Thiên Bàn! U hồn châu!
Chương 1172: Hồng Loan chi hồn!
Chương 1173: Đuổi tận giết tuyệt!
Chương 1174: Tự giết lẫn nhau! Câu hồn đồng tử!
Chương 1175: Biến cố tùng sinh!
Chương 1176: Biến cố tùng sinh!
Chương 1177: Bẻ gãy nghiền nát chiến đấu!
Chương 1178: Bộc lộ! Cố nhân gặp gỡ!
Chương 1179: Duyên phận! Ôn chuyện!
Chương 1180: Thu hoạch! Rời đi!
Chương 1181: Thảm thiết! Thí luyện kết thúc!
Chương 1182: Vi tích phân! Xác định danh ngạch!
Chương 1183: Vi tích phân! Xác định danh ngạch!
Chương 1184: Vi tích phân! Xác định danh ngạch!
Chương 1185: Trở về! Thăng Long trì mở ra!
Chương 1186: Tiến vào! Long Nguyên Tinh tủy!
Chương 1187: Rung động!
Chương 1188: Rung động!
Chương 1189: Đột phá!
Chương 1190: Nội thiên địa biến động!
Chương 1191: Tạo Hóa Đồ thăng cấp! Vui mừng!
Chương 1192: Dò linh thuật!
Chương 1193: Long nguyên tinh túy! Lại đột phá!
Chương 1194: Long nguyên tinh túy! Lại đột phá!
Chương 1195: Sát ý! Kinh biến!
Chương 1196: Long chi chủ thần hoảng sợ!
Chương 1197: Khí linh! Dung hợp!
Chương 1198: Lên cấp! Thiên Phạt!
Chương 1199: Lên cấp! Thiên Phạt!
Chương 1200: Mọi người biến hóa!
Chương 1201: Rời đi Thăng Long trì!
Chương 1202: Cản đường! Xung đột!
Chương 1203: Va chạm! Lập uy!
Chương 1204: Va chạm! Lập uy!
Chương 1205: Hoàn toàn giải phong!
Chương 1206: Gặp lại!
Chương 1207: Mọi người kinh ngạc!
Chương 1208: Đấu chiến thánh thể!
Chương 1209: Cửu chuyển đấu chiến quyết!
Chương 1210: Viễn cổ Long ngạc!
Chương 1211: Mạnh nguyên!
Chương 1212: Hắc thủ!
Chương 1213: Sợ hãi!
Chương 1214: Sợ hãi!
Chương 1215: Khuất phục!
Chương 1216: Khuất phục!
Chương 1217: Đen minh Thánh quả!
Chương 1218: Quỷ dị sơn cốc!
Chương 1219: Đen nguyên dịch! Tử kim Thiên Ngô!
Chương 1220: Chiến!
Chương 1221: Đánh chết! Khiếp sợ!
Chương 1222: Huyền Hoàng thánh kim!
Chương 1223: Giữa huynh đệ chơi đùa!
Chương 1224: Giữa huynh đệ chơi đùa!
Chương 1225: Sào huyệt! Ngũ độc đỉnh!
Chương 1226: Huyền ngục hàn thiết!
Chương 1227: Kinh khủng độc chướng!
Chương 1228: Phệ hồn độc chướng! Cửu chuyển độc Nguyên Đan!
Chương 1229: Luyện đan!
Chương 1230: Vạn độc cốc!
Chương 1231: Vạn độc quật! Bảo tàng!
Chương 1232: Vạn độc quật! Bảo tàng!
Chương 1233: Luyện hóa! Được mùa! Rời đi!
Chương 1234: Mọi người khiếp sợ! Mưu kế!
Chương 1235: Đại luyện khí!
Chương 1236: Đại luyện khí!
Chương 1237: Luyện chế Chủ thần khí!
Chương 1238: Luyện chế Chủ thần khí!
Chương 1239: Kinh động!
Chương 1240: Vượt qua Thiên Phạt!
Chương 1241: Sa lưới! Cá trong chậu!
Chương 1242: Thần phục!
Chương 1243: Thần phục!
Chương 1244: Thần phục!
Chương 1245: Thần phục!
Chương 1246: Thần phục!
Chương 1247: «Vạn cổ thần điển»
Chương 1248: An bài!
Chương 1249: Khổng lồ vui mừng! Rung động!
Chương 1250: Rời đi hắc thủy tông!
Chương 1251: Nhất Tuyến Hạp! Huyết nhận sơn trại!
Chương 1252: Vạn anh phệ hồn hoàn! Sát ý!
Chương 1253: Tru diệt! Toàn diệt!
Chương 1254: Nổi giận Đại đương gia!
Chương 1255: Động thủ!
Chương 1256: Điên cuồng! Huyết hồn đại trận!
Chương 1257: Phá trận!
Chương 1258: Điên cuồng! Thần bí nhân chợt hiện!
Chương 1259: Phệ linh nhất tộc!
Chương 1260: Huyết Chiến!
Chương 1261: Huyết Chiến!
Chương 1262: Huyết Chiến!
Chương 1263: Huyết nhận sơn trại! Diệt!
Chương 1264: Nổi giận!
Chương 1265: Đã tới huyền u cốc!
Chương 1266: Ngạc nhiên!
Chương 1267: Huyền u cốc thực lực! Linh tuyền!
Chương 1268: Dương Huyền mùa xuân!
Chương 1269: Hỗn Độn canh kim khí!
Chương 1270: Luyện khí!
Chương 1271: Kiếm phệ Thiên Phạt!
Chương 1272: Kiếm phệ Thiên Phạt!
Chương 1273: Vui mừng! Băng linh tuyền!
Chương 1274: Đại thủ bút!
Chương 1275: Chương 1275
Chương 1276: Chương 1276
Chương 1277: La Sát sơn trang cầu viện!
Chương 1278: Cực lạc tông!
Chương 1279: Bức bách!
Chương 1280: Hiện thân!
Chương 1281: Đại phát thần uy!
Chương 1282: Đại phát thần uy!
Chương 1283: Cường thế oanh giết!
Chương 1284: Lật tay trấn áp!
Chương 1285: Toàn bộ diệt sát!
Chương 1286: Dương Tiễn tính toán
Chương 1287: Trêu chọc!
Chương 1288: Phong hậu lễ ra mắt!
Chương 1289: Trở về huyền u cốc!
Chương 1290: Rung động!
Chương 1291: Nhu tình! Dương Tiễn tính toán!
Chương 1292: Thất vọng! Thiên Cơ lâu hội đấu giá!
Chương 1293: Dương Tiễn tính toán!
Chương 1294: Luyện đan!
Chương 1295: Đột phá! Bốn Thải Thần liên!
Chương 1296: Đột phá! Bốn Thải Thần liên!
Chương 1297: Xuất phát! Huyết Minh quan!
Chương 1298: Gặp gỡ!
Chương 1299: Thất Sát huyền mạch!
Chương 1300: Đại Đế!
Chương 1301: Âm thầm giao phong!
Chương 1302: Âm Cơ!
Chương 1303: Bộc phát!
Chương 1304: Cửu chuyển ngưng hồn đan! Giết chóc Thiên tôn!
Chương 1305: Ngưng tụ giết chóc Huyền đan!
Chương 1306: Ca ca!
Chương 1307: Rời đi!
Chương 1308: Hỗn loạn chi thành! Kinh hiện!
Chương 1309: Kinh thiên âm mưu? Đan huyền!
Chương 1310: Thiên Cơ lệnh hiện! Khiếp sợ!
Chương 1311: Kinh hãi!
Chương 1312: Kinh hãi!
Chương 1313: Kinh hãi!
Chương 1314: Nguyên Thần thỉnh cầu!
Chương 1315: Dược điền! Tử Huyền Ngưng Hồn Thảo!
Chương 1316: Vui mừng! Tiểu la lỵ!
Chương 1317: Huyền Diễm thánh thể!
Chương 1318: Huyền Diễm thánh thể!
Chương 1319: Lại thu giai đồ!
Chương 1320: Kích hoạt thánh thể! Thần vương đỉnh phong!
Chương 1321: Ban thưởng bảo!
Chương 1322: Ban thưởng bảo!
Chương 1323: Tử Huyền Ngưng Hồn Thảo lai lịch!
Chương 1324: Huyết cừu!
Chương 1325: Mời chào!
Chương 1326: Mời chào!
Chương 1327: Mạch nước ngầm ầm ầm chuyển động!
Chương 1328: Cường giả tụ tập! Tài thần kim hồng!
Chương 1329: Đấu giá bắt đầu!
Chương 1330: Quỷ dị hạt châu!
Chương 1331: Tự nhiên đâm ngang!
Chương 1332: "Thần nhị đại" nhóm phá rối!
Chương 1333: Điên cuồng đan dược
Chương 1334: Điên cuồng đan dược!
Chương 1335: Điên cuồng đan dược!
Chương 1336: Điên cuồng đan dược!
Chương 1337: Điên cuồng đan dược!
Chương 1338: Điên cuồng đan dược!
Chương 1339: Điên cuồng đan dược!
Chương 1340: Điên cuồng đan dược!
Chương 1341: Huyết Hà Đại Đế truyền thừa!
Chương 1342: Huyết hồn Thánh Ngọc!
Chương 1343: Cạnh tranh!
Chương 1344: Cạnh tranh!
Chương 1345: Đắc thủ!
Chương 1346: Lôi thần chi chùy! Bốc lửa!
Chương 1347: Giá trên trời!
Chương 1348: Đấu giá kết thúc! Thần bí không gian!
Chương 1349: Huyền Thiên cương! Tin tức!
Chương 1350: Rời đi!
Chương 1351: Tứ Tượng ma khí!
Chương 1352: Thiên Hương hóa nguyên tán!
Chương 1353: Dương Tiễn xuất thủ!
Chương 1354: Sợ hãi!
Chương 1355: Toàn diệt! Theo đuổi!
Chương 1356: Thân phận! Khiếp sợ!
Chương 1357: Trở về!
Chương 1358: Màu vàng thần hồn!
Chương 1359: Khiếp sợ! Thiên luyện tử!
Chương 1360: Đánh cuộc!
Chương 1361: Khiếp sợ!
Chương 1362: Khiếp sợ!
Chương 1363: Hoàn toàn quy phụ!
Chương 1364: Phá phong!
Chương 1365: Sợ hãi! Tạo hóa thánh quân!
Chương 1366: Khuất phục!
Chương 1367: Thần nguyên Tạo Hóa Đan!
Chương 1368: Đột biến! Nội thiên địa sụp đổ!
Chương 1369: Phúc? Họa?
Chương 1370: Thần biến! Thành!
Chương 1371: Mạch nước ngầm!
Chương 1372: Mạch nước ngầm!
Chương 1373: Phủ xuống!
Chương 1374: Dương Huyền VS Tiêu Mặc!
Chương 1375: Chém giết!
Chương 1376: Đại chiến cuối cùng khởi!
Chương 1377: Đại chiến!
Chương 1378: Đại chiến!
Chương 1379: Đại chiến!
Chương 1380: Đại chiến!
Chương 1381: Cực lạc tán nhân! Điên cuồng!
Chương 1382: Cực lạc tán nhân! Điên cuồng!
Chương 1383: Phệ hồn Đại Đế! Kinh biến!
Chương 1384: Giây sát! Rung động!
Chương 1385: Bại lui! Cá trong chậu!
Chương 1386: Dương Tiễn điều kiện!
Chương 1387: Giết gà dọa khỉ! Khuất phục!
Chương 1388: Cát Hùng điều kiện! Thần phục!
Chương 1389: Danh dương Thần giới!
Chương 1390: Cát Hùng cầu viện!
Chương 1391: Truy binh tới!
Chương 1392: Tuyệt cảnh!
Chương 1393: Đã tìm đến!
Chương 1394: Bản thiếu gia Dương Tiễn! Lôi Đình diệt sát!
Chương 1395: Rung động! Bá Thiên tông phản ứng!
Chương 1396: Huyết Minh ngày!
Chương 1397: Kinh khủng hung vật!
Chương 1398: Kinh khủng hung vật!
Chương 1399: Nghịch Thiên Thi Ma!
Chương 1400: Nghịch Thiên Thi Ma!
Chương 1401: Thủ đoạn ra hết!
Chương 1402: Thiên đạo hiện! Trấn áp!
Chương 1403: Niềm vui bất ngờ!
Chương 1404: Huyền Âm thánh tinh!
Chương 1405: Trăm năm! Xuất quan!
Chương 1406: Kinh ngạc!
Chương 1407: Tam đại siêu cấp thế lực động tác!
Chương 1408: Huyết Minh cốc mở ra!
Chương 1409: Tiến vào! Huyết sát chi linh!
Chương 1410: Âm mưu! Huyết hồn đoạt thiên tạo hóa thuật!
Chương 1411: Âm mưu! Huyết hồn đoạt thiên tạo hóa thuật!
Chương 1412: Xuất thủ!
Chương 1413: Phá trận!
Chương 1414: Sụp đổ ~!
Chương 1415: Tức giận!
Chương 1416: Thiên máu Khôi Lỗi!
Chương 1417: Kịch đấu!
Chương 1418: Khiếp sợ!
Chương 1419: Huyền Hoàng Phong Thần ấn! Đoạt chùy!
Chương 1420: Điên cuồng Minh Nguyệt Đại Đế!
Chương 1421: Điên cuồng Minh Nguyệt Đại Đế!
Chương 1422: Tình thế nguy hiểm! Không gian dòng xoáy!
Chương 1423: Cố nhân!
Chương 1424: Độc Cô Mộng Hồn thỉnh cầu!
Chương 1425: Biến dị Tiên Thiên Kim Linh thân thể!
Chương 1426: Lại thu đồ đệ!
Chương 1427: Thương Khung kiếm điển!
Chương 1428: Rời đi!
Chương 1429: Trở lại tông môn! Đoàn tụ!
Chương 1430: Khiếp sợ!
Chương 1431: Chuẩn bị thỏa đáng!
Chương 1432: Trở lại Thần giới!
Chương 1433: Dung hợp Lôi thần chi chùy!
Chương 1434: Trời giáng huyết vũ!
Chương 1435: Trời giáng huyết vũ!
Chương 1436: Mạch nước ngầm!
Chương 1437: Thiên Cơ bí cảnh!
Chương 1438: Thiên cơ cốc!
Chương 1439: Lý Thiên Nhất địch ý!
Chương 1440: Chật vật Lý Thiên Nhất! Giận!
Chương 1441: Dự tiệc!
Chương 1442: Tiêu điểm!
Chương 1443: Khiêu khích!
Chương 1444: Mộng ảo Thiên La Vũ Y!
Chương 1445: Biến thái Lý Thiên Nhất!
Chương 1446: Thiên Huyền đan!
Chương 1447: Luyện Ngục Đại Đế truyền thừa!
Chương 1448: Khiếp sợ!
Chương 1449: Khiếp sợ!
Chương 1450: Bực tức rời đi!
Chương 1451: Lý Thanh Huyền!
Chương 1452: Đa mưu túc trí!
Chương 1453: Tiến vào bí cảnh!
Chương 1454: Minh Thổ!
Chương 1455: Suy đoán!
Chương 1456: Phần mộ mở ra!
Chương 1457: Tiến vào! Chỗ rẽ!
Chương 1458: Huyễn yêu
Chương 1459: Bức vẽ bách thú! Thượng cổ yêu cấm!
Chương 1460: Lối đi đóng cửa!
Chương 1461: Phá cấm!
Chương 1462: Kinh biến! Hoàng Tuyền nước!
Chương 1463: Quỷ dị không gian! Yêu thánh hư ảnh!
Chương 1464: Khiếp sợ! Chu Thiên Tinh Đấu đại trận!
Chương 1465: Kinh khủng đại trận!
Chương 1466: Bị thương nặng! Nghi ngờ!
Chương 1467: Quỷ dị! Nghi ngờ nặng nề!
Chương 1468: Kim Ô thi hài! Đông Hoàng Thái Nhất!
Chương 1469: Hỗn Độn Chung!
Chương 1470: Xóa bỏ!
Chương 1471: Cơ duyên! Khai thiên hình ảnh!
Chương 1472: Cơ duyên! Khai thiên hình ảnh!
Chương 1473: Thần Điện! ~ tàng bảo! Chia của ~!
Chương 1474: Rời đi! Quỷ dị Mộ Bia!
Chương 1475: Huyết Đao thánh giả!
Chương 1476: Khai thiên chín kiểu! Cường hãn Huyết Đao thánh giả!
Chương 1477: Đại chiến! Xương sườn mềm!
Chương 1478: Mộ Bia toái!
Chương 1479: Kinh biến! Ngoài ý muốn chi người!
Chương 1480: Tuyệt cảnh! Đổ máu!
Chương 1481: Thiên Cơ lục thần trận!
Chương 1482: Chu Thiên Tinh Đấu đại trận VS Thiên Cơ lục thần trận!
Chương 1483: Đánh giết Lý Thiên Nhất!
Chương 1484: Vô hạn điên cuồng! Thần bí nhân!
Chương 1485: Thần bí hư ảnh!
Chương 1486: Thiên đạo hạt giống!
Chương 1487: Ngộ đạo! Khai thiên!
Chương 1488: Thân hóa vạn vật! Lột xác!
Chương 1489: Ngoài ý muốn chi người! Thiên Cơ thánh quân!
Chương 1490: Kinh thiên bí văn!
Chương 1491: Kinh thiên bí văn!
Chương 1492: Gian khổ nhiệm vụ!
Chương 1493: Phát hiện mục tiêu! Chu Thiên Tinh Đấu đại trận!
Chương 1494: Giao phong!
Chương 1495: Chiến!
Chương 1496: Vô Thiên ma viêm!
Chương 1497: Trận PHÁ...! Hợp đạo!
Chương 1498: Áp chế!
Chương 1499: Điên cuồng!
Chương 1500: Chạy trốn!
Chương 1501: Rời đi bí cảnh!
Chương 1502: Lật tay trấn áp!
Chương 1503: Chém giết! Kinh sợ! Rời đi!
Chương 1504: Chương 1504
Chương 1505: Chương 1505
Chương 1506: Càn Khôn tạo hóa tháp!
Chương 1507: Khí linh chỉ điểm!
Chương 1508: Huyết luyện đạo ấn!
Chương 1509: Huyết luyện đạo ấn!
Chương 1510: Đề luyện Kim Ô huyết mạch!
Chương 1511: Dung hợp! Điểu nhân?
Chương 1512: Cường đại Kim Ô chi dực! Tiến tới Thiên Ngoại Hỗn Độn!
Chương 1513: Khai thiên!
Chương 1514: Vui mừng! Đại đạo công đức chi khí!
Chương 1515: Vô lượng công đức! Huyền Hoàng trấn thiên tháp!
Chương 1516: Náo nhiệt Thiên Ngoại không gian hỗn độn!
Chương 1517: Tạo Hóa Đồ biến đổi lớn!
Chương 1518: Chương 1518
Chương 1519: Chương 1519
Chương 1520: Tin tức tốt!
Chương 1521: Khiếp sợ!
Chương 1522: Huyết Minh điện!
Chương 1523: Phân thân thành! Xuất quan!
Chương 1524: Hung thú hoàng giả xuất thế!
Chương 1525: Tam đại thế lực mưu đồ!
Chương 1526: An bài!
Chương 1527: Rời đi!
Chương 1528: Kim huyền thành!
Chương 1529: Xuất thủ! Rung động!
Chương 1530: Kinh hiện phệ linh nhất tộc!
Chương 1531: Khiếp sợ mọi người!
Chương 1532: Kim huyền Đại Đế quyết định!
Chương 1533: Kim huyền Đại Đế quyết định!
Chương 1534: Quy phục!
Chương 1535: Phiền toái tới cửa!
Chương 1536: Ngôn Xuất Pháp Tùy!
Chương 1537: Khiếp sợ Kim huyền Đại Đế!
Chương 1538: Thần bí quyển trục!
Chương 1539: Kim chủ thần truyền thừa!
Chương 1540: Thương Khung chi thành!
Chương 1541: Hoa ít!
Chương 1542: Phế! Hoa gia bối cảnh!
Chương 1543: Nổi giận Hoa gia!
Chương 1544: Thiên Sát Đại Đế Ngụy Vô Nhai!
Chương 1545: Kinh hãi Ngụy Vô Nhai!
Chương 1546: Nổi giận Ngụy Vô Nhai!
Chương 1547: Vạch rõ ngọn ngành! Xuất huyết nhiều!
Chương 1548: Vẽ mặt!
Chương 1549: Lan lão!
Chương 1550: Lan lão dị thường!
Chương 1551: Chém giết! Tùy tùng!
Chương 1552: Kình Thiên Đại Đế Lan Nhược Phong!
Chương 1553: Ông ngoại?
Chương 1554: Nguyên do!
Chương 1555: Nguyên do!
Chương 1556: Ngụy Vô Nhai phát vô bão tố!
Chương 1557: Ngươi muốn chết như thế nào?
Chương 1558: Ngôn Xuất Pháp Tùy! Sợ hãi!
Chương 1559: Tự gây nghiệt! Kinh khủng thủ đoạn!
Chương 1560: Đột phá! Thương Khung chủ thần!
Chương 1561: Chấn động!
Chương 1562: Giá lâm Thương Khung ngọn núi!
Chương 1563: Mẹ con nhận nhau!
Chương 1564: Kích động!
Chương 1565: Hai loại phương án!
Chương 1566: Hội kiến Thương Khung chủ thần!
Chương 1567: Thương Khung chủ thần đề nghị!
Chương 1568: Mới gặp gỡ!
Chương 1569: Chiến! Trên
Chương 1570: Chiến! Hạ
Chương 1571: Giải quyết!
Chương 1572: Giải quyết!
Chương 1573: Đối sách!
Chương 1574: Dương Tiễn mưu kế!
Chương 1575: Tam đại chủ thần đối thoại!
Chương 1576: Mưu kế!
Chương 1577: Khiếp sợ!
Chương 1578: Khúc nhạc dạo!
Chương 1579: Xuất thủ!
Chương 1580: Xuất thủ!
Chương 1581: Thanh Vân Đại Đế! Giết!
Chương 1582: Thần đình thành lập!
Chương 1583: Rời đi! Trở về Huyền U cốc!
Chương 1584: Khiếp sợ!
Chương 1585: Lăng Tuyết Thiến thù hận! Phệ hồn dải núi!
Chương 1586: Bách Hoa cung! Bách hoa chôn cất thần trận!
Chương 1587: Hoa Vô Hối! Vẽ mặt!
Chương 1588: Vạch trần thân phận! Thẹn quá thành giận!
Chương 1589: Xử trí!
Chương 1590: Hoàn toàn thanh tẩy!
Chương 1591: Mẹ con gặp nhau!
Chương 1592: Hoa Vô Mộng khiếp sợ!
Chương 1593: Rời đi Bách Hoa cung!
Chương 1594: Đổi thành trì!
Chương 1595: Lăng Tiêu thành! Lựa chọn!
Chương 1596: Lột xác! Thiên Võng!
Chương 1597: Lột xác! Thiên Võng!
Chương 1598: Đã tới Nam Vực!
Chương 1599: Hung thú vây thành! Trấn Nam quan nguy cơ!
Chương 1600: Xuất thủ! Rung động! Phản công!
Chương 1601: Cường thế xóa bỏ!
Chương 1602: Thắng!
Chương 1603: Hiển thánh! Chúc phúc!
Chương 1604: Rời đi! Kinh khủng ma âm!
Chương 1605: Công đức hộ thể! Trấn áp!
Chương 1606: Nguyên Thủy Ma Hồn! Khí linh đề nghị!
Chương 1607: Dương Tiễn ý nghĩ! Cảm động khí linh!
Chương 1608: Thần phục!
Chương 1609: Thần phục!
Chương 1610: Khiếp sợ Nguyên Thủy Ma Hồn!
Chương 1611: Thân thể ngưng! Ma vô cực!
Chương 1612: Thiên Phạt giáng thế!
Chương 1613: Đỉnh phong chủ thần! Ngoài ý muốn tin tức!
Chương 1614: Nghe tin bất ngờ! Phệ linh nhất tộc động tác!
Chương 1615: Luyện Ngục chi uyên! Đô Thiên tụ sát đại trận!
Chương 1616: Dậy chiến!
Chương 1617: Thân thể nghiền ép!
Chương 1618: Diệt sát! Thiên địa dị tượng!
Chương 1619: Cường địch đột kích!
Chương 1620: Chiến! Lại trảm hai hoàng giả!
Chương 1621: Chiến! Lại trảm hai hoàng giả!
Chương 1622: 錃 chiến! Lại trảm hai hoàng giả!
Chương 1623: 錃 chiến! Lại trảm hai hoàng giả!
Chương 1624: Ban thưởng bảo! Gặp nhau!
Chương 1625: Mọi người khiếp sợ! Quyết định!
Chương 1626: Tru diệt! Hoàng giả phủ xuống!
Chương 1627: Đại chiến bắt đầu!
Chương 1628: Hung thú hoàng giả! Giết!
Chương 1629: Phân biệt! Trở về!
Chương 1630: Mọi người khiếp sợ!
Chương 1631: Biến cố tái sinh!
Chương 1632: Xuất chinh! Cường đại địch nhân!
Chương 1633: Gặp lại Minh Nguyệt Đại Đế! Nghiền ép!
Chương 1634: Minh Nguyệt Đại Đế! Vẫn!
Chương 1635: Phệ hồn Ma Chủ phân thân!
Chương 1636: Mạt phục giết! Tổn thất thảm trọng!
Chương 1637: Bị thương!
Chương 1638: Tăng thực lực lên phương pháp!
Chương 1639: Hỗn Độn Chuông lên cấp!
Chương 1640: Đổi tinh huyết!
Chương 1641: Luyện hóa Hỗn Độn Thánh Long tinh huyết! Lột xác!
Chương 1642: Đột phát trạng huống! Âm Dương điều hòa!
Chương 1643: Song song lên chức! Thực lực tăng vọt!
Chương 1644: Thức tỉnh thần thông! Phượng Hoàng niết bàn!
Chương 1645: Mọi sự đã chuẩn bị! Thoáng qua ngàn năm!
Chương 1646: Vạn ma đứng đầu ngã xuống! Quyết chiến sắp tới!
Chương 1647: Tuyệt cảnh! Thảm thiết!
Chương 1648: Chu Thiên Tinh Đấu hiển lộ thần uy!
Chương 1649: Cuối cùng so đấu!
Chương 1650: Cuối cùng so đấu!
Chương 1651: Hạ màn!
Chương 1652: Ảnh đồng đến! Lục đạo luân hồi thuật!
Chương 1653: Thẳng thắn! Hai phương án!
Chương 1654: Cửu Tinh Liên Châu! Lục đạo luân hồi!
Chương 1655: Thức tỉnh!
Chương 1656: Tổ tinh! Tình cảnh! Lý Mộng Tuyết!
Chương 1657: Âm mưu hương vị!
Chương 1658: Suy đoán! Quyết định!
Chương 1659: Lý Mộng Tuyết thức tỉnh! Tin tưởng ta!
Chương 1660: Thất thố Dương Chấn Hải! Tần Phong!
Chương 1661: Khống Hồn Thuật! Được biết âm mưu!
Chương 1662: Khống Hồn Thuật! Được biết âm mưu!
Chương 1663: Ngoài ý muốn vui mừng! Ngàn năm nhân sâm!
Chương 1664: Tiên Thiên!
Chương 1665: Lão gia tử lại là cao thủ! Lão thần côn?
Chương 1666: Trúng độc! Võ thuật truyền thống Trung Quốc cùng cổ võ!
Chương 1667: Cửu Cực tẩy tủy châm!
Chương 1668: Đột phá! Cương kình đại tông sư!
Chương 1669: Lão gia tử quyết định!
Chương 1670: Dạ chiến! Hoàng Phủ Thanh Nguyệt!
Chương 1671: Toàn bộ diệt sát! Ùn ùn kéo đến!
Chương 1672: Người có dị năng! Chữa thương! Ngũ Hành Hồi Xuân châm!
Chương 1673: Hoàng Phủ Thanh Nguyệt thức tỉnh!
Chương 1674: Dương Chấn Hải! Tai nạn xe cộ!
Chương 1675: Thần bí nhân đánh lén! Quỷ dị Dương Định Quốc!
Chương 1676: Mới gặp gỡ đầu mối!
Chương 1677: Dị nhân thử dò xét!
Chương 1678: Dương lão gia tử ra chiêu!
Chương 1679: Cố bố trí nghi trận!
Chương 1680: Hết thảy đều kết thúc!
Chương 1681: Cùng đường bí lối! Thần bí người tới!
Chương 1682: Long Hồn!
Chương 1683: Cự tuyệt muốn mời!
Chương 1684: Ngoài ý muốn tập kích!
Chương 1685: Cường thế chém giết!
Chương 1686: Chữa thương!
Chương 1687: Long Hồn cầu trợ! Luyện Ngục tin tức!
Chương 1688: Xuất phát!
Chương 1689: Xuất thủ!
Chương 1690: Liễu Nguyên!
Chương 1691: Trong nháy mắt bại địch!
Chương 1692: Diệt sát!
Chương 1693: Kết thúc mỹ mãn!
Chương 1694: Yến hội muốn mời!
Chương 1695: Tham gia yến hội!
Chương 1696: Miệt thị!
Chương 1697: Khiếp sợ!
Chương 1698: Long Hồn vấn đề khó khăn!
Chương 1699: Luyện dược cứu người!
Chương 1700: Đưa Phật đưa đến Tây!
Chương 1701: Dễ như trở bàn tay!
Chương 1702: Ngắm tôn Thành Long!
Chương 1703: Lựa chọn!
Chương 1704: Lão thần côn!
Chương 1705: Quyết định tham chiến!
Chương 1706: Vô tình gặp được thiếu nữ!
Chương 1707: Chỗ nào cũng có nhãn tuyến!
Chương 1708: Sâm nghiêm phòng hộ!
Chương 1709: Lẻn vào!
Chương 1710: Qua lại tự nhiên!
Chương 1711: Dương Tiễn giải thích nghi hoặc!
Chương 1712: Long Hồn chiến thuật!
Chương 1713: Liên hoàn kế!
Chương 1714: Kinh khủng Nam Cung khung!
Chương 1715: Long Hồn thất bại!
Chương 1716: Bao vây!
Chương 1717: Hỗn chiến!
Chương 1718: Nam Cung huyền!
Chương 1719: Lấy một địch hai!
Chương 1720: Sanh cầm Nam Cung huyền!
Chương 1721: Gặp lại thiếu nữ!
Chương 1722: Hồi báo!
Chương 1723: Thần bí hòm!
Chương 1724: Lý Mộng Tuyết tới cửa!
Chương 1725: Long Hồn trở về!
Chương 1726: Bầy địch hoàn tứ!
Chương 1727: Chướng ngại vật!
Chương 1728: Bẻ gãy nghiền nát!
Chương 1729: Kinh sợ!
Chương 1730: Cuồng vọng tự đại khách tới!
Chương 1731: Mở cái hòm!
Chương 1732: Giá trị liên thành!
Chương 1733: Khiêu khích! Quen thuộc thủ đoạn!
Chương 1734: Truy xét phía sau màn chủ sử!
Chương 1735: Bảo rương bị trộm!
Chương 1736: Điều tra kết quả!
Chương 1737: Đêm dò Lý gia!
Chương 1738: Một cơ hội cuối cùng!
Chương 1739: Ứng đối kế sách!
Chương 1740: Khinh người quá đáng!
Chương 1741: Long Hồn thỏa hiệp!
Chương 1742: Ngoại cảnh tin tức!
Chương 1743: Tha hương tái tụ!
Chương 1744: Thần thoại truyền thuyết!
Chương 1745: Bị long đong di tích!
Chương 1746: Tiên nhân lực lượng! Há lại cho khinh nhờn!
Chương 1747: Thượng cổ tiên phủ!
Chương 1748: Vào động phủ phương pháp!
Chương 1749: Cởi phàm!
Chương 1750: Huyền Đạo linh đan!
Chương 1751: Cuối cùng thí luyện!
Chương 1752: Thất bại cổ tiên!
Chương 1753: Trở về nước! Lựa chọn!
Chương 1754: Tự mình vấn tâm!
Chương 1755: Dương lão gia tử đáp án!
Chương 1756: Chặt đứt trần duyên! Đột phá!
Chương 1757: Phi thăng!
Chương 1758: Cuối cùng hỗ trợ!
Chương 1759: Tiên giới!
Chương 1760: Khôi phục thực lực cơ hội!
Chương 1761: Dương Tiễn trở về!
Chương 1762: Trong vạn quân thủ địch thủ!
Chương 1763: Hồng Mông Hồi Xuân chi! Hai chi!
Chương 1764: Câu cá!
Chương 1765: Đột phá dị biến!
Chương 1766: Thánh nhân!
Chương 1767: Thù hận đan vào!
Chương 1768: Trái tim của kẻ mạnh!
Chương 1769: Lý gia!
Chương 1770: Đại La Kim Tiên!
Chương 1771: Vênh váo tự đắc!
Chương 1772: Lý gia gia chủ!
Chương 1773: Cửu Cực Tỏa Thiên Đồ!
Chương 1774: Chánh chủ hiện thân!
Chương 1775: Tự gây nghiệt không thể sống!
Chương 1776: Tự tìm đường chết!
Chương 1777: Lý gia tiêu diệt!
Chương 1778: Lai lịch không rõ! Thánh nhân!
Chương 1779: Tiên giới ở ngoài thánh nhân!
Chương 1780: Nhẹ nhàng thủ thắng!
Chương 1781: Cuối cùng thủ đoạn!
Chương 1782: Thiên địa nghe nhìn! Không chỗ nào độn hình!
Chương 1783: Không chút lưu tình!
Chương 1784: Thiên tôn tin tức!
Chương 1785: Thiên tôn người mang tin tức! Nhiệm vụ!
Chương 1786: Dị giới động tác!
Chương 1787: Ôm cây đợi thỏ!
Chương 1788: Thỏ khôn có ba hang!
Chương 1789: Chuẩn thánh! Thủ đoạn vô cùng!
Chương 1790: Bảo vệ tánh mạng thủ đoạn!
Chương 1791: Vô tình gặp được!
Chương 1792: Khổ chiến!
Chương 1793: Chiến lợi phẩm!
Chương 1794: Tự hủy!
Chương 1795: Thánh nhân đỉnh phong! Rung động đất trời!
Chương 1796: Xuất phát!
Chương 1797: Dễ như trở bàn tay!
Chương 1798: Diệt sát! Nguyên Thủy hiện thân!
Chương 1799: Đường hầm không gian!
Chương 1800: Dương Tiễn ý nghĩ!
Chương 1801: Tái hội Hoắc Bang!
Chương 1802: Trong nháy mắt bại thánh nhân!
Chương 1803: Trời cao đất rộng!
Chương 1804: Ra vào tự nhiên!
Chương 1805: Thần bí người truy tung!
Chương 1806: Thiên đạo cảnh giới!
Chương 1807: Thiên đạo giao phong!
Chương 1808: Thiên đạo! Một mình đấu!
Chương 1809: Khổ chiến!
Chương 1810: Chiến thắng!
Chương 1811: Tái hội lôi bang!
Chương 1812: An nội! Tĩnh tu!
Chương 1813: Cường địch cuối cùng hiện!
Chương 1814: Không địch lại!
Chương 1815: Chiến đấu hăng hái dốc sức liều mạng
Chương 1816: Hỗn Độn cảnh giới
Chương 1817: Bí mật lẻn vào
Chương 1818: Tru diệt! Dễ như trở bàn tay!
Chương 1819: Phân thân! Đuổi giết!
Chương 1820: Khí Linh đề nghị
Chương 1821: Quy mô xâm phạm
Chương 1822: Hầu gấp thăm dò
Chương 1823: Ngang nhiên ra tay
Chương 1824: Phản kích đàn sói chiến thuật
Chương 1825: Lấy kia chi đạo còn thi kia thân
Chương 1826: Thắng lợi thiên bình nghiêng
Chương 1827: Vịn cao ốc chi tướng nghiêng
Chương 1828: Đem hết toàn lực
Chương 1829: Thánh Tôn cảnh giới
ĐỌC TRUYỆN
Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com