TRUYỆN MỚI ĐĂNG
Vũ Ngự Thánh Đế Huyền Huyễn
Chương 1514
Yêu Đao Huyền Huyễn
Chương 870
Vạn Long Thần Tôn Huyền Huyễn
Chương 2140
Vạn Cổ Tà Đế Huyền Huyễn
Chương 2242
Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống Huyền Huyễn
Chương 1212
TRUYỆN MỚI CẶP NHẬT
Bó Tay Chịu Trói Ngôn Tình
Chương 65
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Huyền Huyễn
Chương 2349
Túng Thiên Thần Đế Huyền Huyễn
Chương 2500
Vũ Ngự Thánh Đế Huyền Huyễn
Chương 1514
Thần Y Tiểu Nông Đô Thị
Chương 2036


Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com