TRUYỆN MỚI ĐĂNG
Vũ Ngự Thánh Đế Huyền Huyễn
Chương 1324
Vạn Long Thần Tôn Huyền Huyễn
Chương 1861
Vạn Cổ Tà Đế Huyền Huyễn
Chương 2064
Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống Huyền Huyễn
Chương 1027
Bất Diệt Kiếm Quân Huyền Huyễn
Chương 1055
TRUYỆN MỚI CẶP NHẬT
Tu Chân trở về Đô Thị
Chương 778
Lời Nói Dối Ngôn Tình
Chương 26
Bó Tay Chịu Trói Ngôn Tình
Chương 40
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Huyền Huyễn
Chương 1861
Túng Thiên Thần Đế Huyền Huyễn
Chương 2186
Hung Hãn Nhân Sinh Đô Thị
Chương 915


Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com