TRUYỆN MỚI ĐĂNG
Vũ Ngự Thánh Đế Huyền Huyễn
Chương 1112
Vạn Long Thần Tôn Huyền Huyễn
Chương 1574
Vạn Cổ Tà Đế Huyền Huyễn
Chương 1908
Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống Huyền Huyễn
Chương 869
Bất Diệt Kiếm Quân Huyền Huyễn
Chương 1055
TRUYỆN MỚI CẶP NHẬT
Tu Chân trở về Đô Thị
Chương 708
Lời Nói Dối Ngôn Tình
Chương 15
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Huyền Huyễn
Chương 1467
Tu Chân Bất Bại Thăng Cấp Tiên Hiệp
Chương 600
Túng Thiên Thần Đế Huyền Huyễn
Chương 1779


Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com