TRUYỆN MỚI ĐĂNG
Vũ Ngự Thánh Đế Huyền Huyễn
Chương 816
Vạn Long Thần Tôn Huyền Huyễn
Chương 1285
Vạn Cổ Tà Đế Huyền Huyễn
Chương 1723
Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống Huyền Huyễn
Chương 691
Bất Diệt Kiếm Quân Huyền Huyễn
Chương 984
Thôn Phệ Hồn Đế Huyền Huyễn
Chương 1413
TRUYỆN MỚI CẶP NHẬT
Vũ Ngự Thánh Đế Huyền Huyễn
Chương 816
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Huyền Huyễn
Chương 1004
Đại Xuyên Việt Thần Giới Đô Thị
Chương 605
Mạt Thế Chi Ma Tạp Thời Đại Mạt Thế
Chương 1649
Cô Ngốc Biết Yêu Ngôn Tình
Chương 85
Huyền Môn Phong Thần Convert Tiên Hiệp
Chương 292


Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com