TRUYỆN MỚI ĐĂNG
Vũ Ngự Thánh Đế Huyền Huyễn
Chương 1209
Vạn Long Thần Tôn Huyền Huyễn
Chương 1666
Vạn Cổ Tà Đế Huyền Huyễn
Chương 1960
Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống Huyền Huyễn
Chương 922
Bất Diệt Kiếm Quân Huyền Huyễn
Chương 1055


TRUYỆN ĐỀ CỬ
Danh Môn Lịch Sử-Quân Sự
Chương 431
Soán Đường Lịch Sử-Quân Sự
Full
Vĩnh Dạ – Tập 1 Cổ Đại
Full


TRUYỆN MỚI CẶP NHẬT
Bó Tay Chịu Trói Ngôn Tình
Chương 24
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Huyền Huyễn
Chương 1600
Tu Chân Bất Bại Thăng Cấp Tiên Hiệp
Chương 656
Túng Thiên Thần Đế Huyền Huyễn
Chương 1926
Hung Hãn Nhân Sinh Đô Thị
Chương 685


Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com