TRUYỆN MỚI ĐĂNG
Vũ Ngự Thánh Đế Huyền Huyễn
Chương 1455
Yêu Đao Huyền Huyễn
Chương 840
Vạn Long Thần Tôn Huyền Huyễn
Chương 2062
Vạn Cổ Tà Đế Huyền Huyễn
Chương 2184
Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống Huyền Huyễn
Chương 1151


TRUYỆN ĐỀ CỬ
Mạc Phụ Hàn Hạ Ngôn Tình
Full
Hiệp Hành Thiên Hạ Kiếm Hiệp
Chương 32
Ngồi Khóc Trên Cây Truyện Teen
Full
Tình Đầy Hennessy Ngôn Tình
Full
Chí Tôn Chiến Thần Huyền Huyễn
Full
Đâu Phải Vì Yêu Tiểu Thuyết
Chương 19


TRUYỆN MỚI CẶP NHẬT
Bó Tay Chịu Trói Ngôn Tình
Chương 60
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Huyền Huyễn
Chương 2184
Túng Thiên Thần Đế Huyền Huyễn
Chương 2417
Vũ Ngự Thánh Đế Huyền Huyễn
Chương 1455
Thực Hoan Giả Yêu Ngôn Tình
Chương 176
Thần Y Tiểu Nông Đô Thị
Chương 1987


Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com