TRUYỆN MỚI ĐĂNG
Vũ Ngự Thánh Đế Huyền Huyễn
Chương 917
Vạn Long Thần Tôn Huyền Huyễn
Chương 1397
Vạn Cổ Tà Đế Huyền Huyễn
Chương 1788
Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống Huyền Huyễn
Chương 754
Bất Diệt Kiếm Quân Huyền Huyễn
Chương 1053


TRUYỆN ĐỀ CỬ
Cớ Sao Mãi Yêu Em Ngôn Tình
Full
Tinh Chiến Phong Bạo Khoa Huyễn
Full
Bẫy Văn Phòng Ngôn Tình
Full
Chân Võ Thế Giới Huyền Huyễn
Chương 1084


TRUYỆN MỚI CẶP NHẬT
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Huyền Huyễn
Chương 1163
Túng Thiên Thần Đế Huyền Huyễn
Chương 1532
Vũ Ngự Thánh Đế Huyền Huyễn
Chương 917
Thực Hoan Giả Yêu Ngôn Tình
Chương 135
Thần Y Tiểu Nông Đô Thị
Chương 1594
Hữu Yêu Khí Khách Sạn Huyền Huyễn
Chương 177


Truyện Dịch
Liên Hệ: TruyenDich.Org@gmail.com